Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry organisoituu kattojärjestöksi 

Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry organisoituu kattojärjestöksi
Suomen 4100 osuuskunnasta 1300 on vesihuolto-osuuskuntia. Vesihuolto-osuuskunnilla on kehitystarpeita, joihin parhaiten vastataan niiden asiantuntevalla keskinäisellä yhteistyöllä. Vesihuolto-osuuskuntien toiminnalla on suuri kansallinen merkitys.

Näihin perusajatuksiin pohjaa Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry, joka perustettiin valtakunnalliseksi vesiosuuskuntien yhteiselimeksi Äänekosken Suolahdessa lauantaina 17. lokakuu-ta 2009. Kokoukseen osallistui noin 60 vesiosuuskuntalaista ympäri Suomea edustaen 32 eri osuuskuntaa.

Perustamiskirjan allekirjoittivat Koiviston vesihuolto-osuuskunta, Valkjärven, Kuikan, Lakialan, Pirkkalan, Hytölä-Pukaran ja Vehniän vesiosuuskunnat, Kouvolan vesiosuuskunnat ry sekä Vesiyhtymä Jokiranta-Kotiniitty-Heinisalo.

Järjestö luo edellytyksiä vesihuolto-osuuskuntien kehittymiselle ja toimintaedellytyksille, vahvistaa vesihuolto-osuuskuntien osaamista, edistää niiden yleisiä toimintamahdollisuuksia, parantaa vesihuolto-osuuskuntien hankintakilpailukykyä sekä rakentaa hyvää yhteistyötä eri viranomaisten ja muiden sidosryhmien suuntaan.

Perustamiskokouksessa korostettiin, että järjestö on yleishyödyllinen – sen tähtäimessä on suomalaisen vesihuollon ja vesihuolto-osuuskuntien paras. Se on luonteeltaan alhaalta ylöspäin organisoituvaa toimintaa, aidon demokraattinen, avoimesti perustettu ja toimiva. Jäsenhankinnan lähdettyä liikkeelle tavoitteena on mahdollisimman laaja edustavuus, jotta se voi aidosti koota vesihuolto-osuuskuntien äänen. Aseman hankkiminen edellyttää lisäksi vahvaa asiantuntemusta, kehittymishalua, yhteistyökykyä ja -halua.

Jäsenmaksu 50-300 €

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka tukee yhdistyksen päämäärien toteuttamista. Jäsenmaksu on 1 €/ vesiosuuskunnan liittymä kuitenkin niin, että minimijäsenmaksu on 50 € ja maksimi 300 € (vesihuolto-osuuskunnat joissa 300 tai yli 300 liittymää). Liittymismaksua ei tällä hetkellä peritä.

Seuraava yleiskokous ja hallituksen kokous pidetään Tampereella 23.1.2010. Silloin myös hyväksytään uudet jäsenet. Järjestö ottaa vastaan jo nyt jäsenhakuun liittyviä yhteydenottoja, vaikka yhdistyksen virallinen rekisteröinti on vielä käynnissä PRH:ssa.

Kotisivut www.svosk.fi avattu ja sivujen kehitystyö jatkuu. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä.

Hallituksen jäseniksi valittiin yksi henkilö jokaisesta perustamiskirjan allekirjoittaneesta yhteisöstä. Puheenjohtaja on Koiviston vesihuolto-osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Reijo Korhonen.

Sami Karhu
sami.karhu@pellervo.fi

HALLITUKSEN JÄSENET JA VARAJÄSENET:
(varsinainen jäsen, varajäsen suluissa, osuuskunta/yhtymä)

Pauli Lanne (Jorma Pohjavirta). Valkjärven vesiosuuskunta
Paavo Koppeli, (Jari Colliander), Kuikan vesiosuuskunta
Sakari Penttinen, Vehniän vesiosuuskunta
Mauri Hämäläinen, (Seppo Pirkkalainen), Hytölä-Pukara vesiosuuskunta
Pertti Halsola, (Rauno Tenhamo), Kouvolan vesiosuuskunnat ry
Reijo Korhonen, Koiviston vesihuolto-osuuskunta, puheenjohtaja
Vesa Arvonen, Lakialan vesiosuuskunta, varapuheenjohtaja
Timo Vaarasalo, (Sakari Penttinen), Pirkanmaan vesiosuuskunta
Simo Heininen, (Harri Heininen), Vesiyhtymä Jokiranta-Kotiniitty-Heinisalo
sihteeri Riitta Virtanen


| Sivun alkuun |