Tarvitsemme profiilin nostoa  

Olen ollut mukana osuustoiminnallisen yrittäjyyden edistämis- ja kehittämistehtävissä reilut yksitoista vuotta. Paljon on osuustoiminta tänäkin aikana saavuttanut, mutta osuustoiminnallisen yrittäjyyden yleistä profiilin nostoa ei ole tapahtunut. Kaikkien osuustoiminnallisten yritysten yhteisiä, suurelle yleisölle suunnattuja markkinointi- ja viestintäkampanjoita ei ole toteutettu. Silti monien sekä isojen että pienten osuuskuntien edustajien puheenvuoroissa toistuu tämä sama teema.

Osuustoiminnallisen yritysmuodon yleinen tunnettuus on tarpeettoman huono ja imagossa selvästikin parantamisen varaa. Todetaan, että Suomi on maailman osuustoiminnallisin maa, mutta kun se vain ei näy osuustoiminnan yleisessä arvostuksessa eikä sen monipuolisessa hyödyntämisessä yrittäjyyden kentällä.
Kuka kissan hännän nostaa, ellei kissa itse. Kuka markkinoi osuustoiminnallisen yrittäjyyden maailmaa, elleivät osuuskunnat sitä tee?

Hyvääkin yksittäistä osuustoiminnan markkinointia silti on. Asiakasomistajuus on jo tuttu käsite. Kaikki muistavat myös Tapiolan mainosseinät, joissa omistajien valokuvia oli esillä tuhansia; keskinäistä vakuutusyritystä ei noin vain vallatakaan. Itsenäisyyspäivänä Osuuspankilla on aina ollut herkistävä ilmoitus suomalaisten omistamasta pankista ja sen suomalaisista juurista.

Mikä onkaan osuustoiminnan ydin? Löytyykö se tasa-arvoisesta ja demokraattisesti omistetusta yrittäjyydestä, jonka luoma lisäarvo kanavoituu osuuskunnan jäsenille ja alueille, ei ulkopuolisille pääomasijoittajille? Yhteistoiminta, yhteisvastuu ja yhteiskuntavastuu kirkastuvat juuri osuuskunnissa. Mikä olikaan sitä kaivattua ihmiskasvoista markkinataloutta?

Osuustoiminnallisilla yrityksillä on ihan käsittämättömän paljon annettava yhteiskunnalle ja yksilöille. Ei Suomi olisi Suomi ilman osuuskuntia, niin olennainen osa ne ovat kansantalouttamme ja nykyisin jokaisen suomalaisen arkipäivää.

Globaalissa maailmassa yhä suurempi painoarvo tulisi laittaa paikallisuuteen ja suomalaiseen omistajuuteen. Meillä on yritysmuoto, joka kunnioittaa yhteiskuntamme demokraattista perintöä ja toteuttaa sitä käytännössä. Osuuskunnassa jokaisella on ääni. Ja tätä pitäisi huutaa suureen ääneen ja niin paljon, että kenellekään ei enää olisi epäselvää, mikä on osuuskunta ja miksi niitä tarvitaan.

Tänä vuonna alkanut Yhdessä yrittämään! -hanke selvitti yritysneuvojien suhtautumista osuustoiminnalliseen yrittäjyyteen. Yli 60 % vastaajista sanoi, etteivät he nosta osuuskuntaa koskaan esille asiakkaidensa kanssa. Tärkeimmiksi syiksi listattiin oman osaamisen puute ja osuustoiminnallisen yrittäjyyden yleinen huono tunnettuus. Tilanne on uskomaton, jos todella reilusti yli puolet yritysneuvojista ohittaa osuustoiminnan mahdollisuudet kokonaan. Mikä määrä menetetäänkään potentiaalisia uusia yrittäjiä ja yrityksiä? Tähän ei ole jatkossa varaa.

Samassa tutkimuksessa kyseltiin myös neuvojien halukkuudesta saada tietoa ja koulutusta osuustoimintayrittäjyyteen liittyen. Koulutusmyönteisyys olikin upea yllätys, sillä lähes kaikki vastaajat toivoivat tietoa ja koulutusta osuustoiminnasta. Yhdessä yrittämään! -hanke tuleekin lähivuosina vastaamaan tähän huutoon ja osuustoimintaa tullaan integroimaan niin yritysneuvojien valmennuksiin, yritysneuvojan erikoisammattitutkintoon, YritysSuomen Call-Centerin neuvojien koulutukseen sekä TE-toimistojen henkilöstön yleiseen koulutukseen työvoimaopiston kautta. Lisäksi tullaan järjestämään yritys- ja urapalveluneuvojille suunnattuja alueellisia koulutuksia eri puolilla Suomea.

Mutta entäpä se tunnettuus ja imago? - Yhdessä yrittämään! -hankkeella on tavoitteena osuustoiminnallisen yrittäjyyden tunnettuuden ja imagon parantaminen. Tätä varten hankkeeseen on varattu merkittävä rahoitus. Työhön mukaan kutsutaan sponsoriperiaatteella myös kaikkia isoja ja vakavaraisia osuuskuntia. Hanke tekee sponsorointiesityksen Osuustoiminnan neuvottelukunnalle ja kontaktoi suuria osuuskuntia myös henkilökohtaisesti.

Toivomme, että tästä saadaan lähivuosina aikaiseksi jotain suurta ja merkittävää. Sellaista markkinointia, joka nostaa osuustoiminnallisen yrittäjyyden arvoonsa ja lisää eri puolilla aitoa kiinnostusta kaikkea osuustoiminnallista yrittäjyyttä kohtaan.

Nyt on viimein aika tehdä todellinen kasvojen kohotus. Tehdään se nyt yhdessä ja mahdollisimman näyttävästi!


Niina Immonen
Yhdessä yrittämään! -hanke

| Sivun alkuun |