Vuoden 2011 pienosuuskunta -kilpailu starttaa  

Yhdessä yrittämään! –hanke järjestää Suomen ensimmäisen pk-osuuskunnille suunnatun kilpailun. Kilpailun tavoitteena on nostaa esille osuuskuntamuotoista pienyrittäjyyttä ja sen erilaisia sovellutuksia.

Yhdessä yrittämään! –hankkeen tavoitteena on lisätä yhteistoiminnan hyödyntämistä yritystoiminnan resurssina ja mikroyritysten yhteistyömallina sekä osuuskunnan käyttöä yhteistoiminnallisena matalamman riskin yritysmuotona.

Kilpailussa on seuraavat kilpailuluokat:
1. luovat alat
2. hoiva- ja hyvinvointiala
3. yritysten välinen verkostoituminen (mikroyritysten yhteistyömalli)
4. työvoimanvuokraus, laskutuspalvelut
5. sukupolvenvaihdostilanteet (EBO)
6. yrityskasvatus, oppilaitossovellukset
7. muut innovatiiviset osuuskuntamuotoiset liikeideat

Kilpailun hakemukset toimitetaan alueittain kilpailun yhteyshenkilöille. Kilpailu on valtakunnallinen ja siinä palkitaan jokaisesta kilpailuluokasta voittaja sekä näiden joukosta valittava vuoden 2011 pienosuuskunta. Lisäksi kilpailussa voidaan myöntää kunniamainintoja.

Kilpailun voittaja ja eri sarjojen voittajat julkaistaan virallisesti pk-yritysviikkojen aikana lokakuun ensimmäisellä viikolla 2011 järjestettävässä seminaarissa.

Koko kilpailun voittajasta tehdään artikkeli S-ryhmän Yhteishyvä-lehteen sekä Osuustoiminta-lehteen. Eri kilpailuluokkien voittajat sekä mahdolliset kunniamaininnan saaneet esitellään sekä www.yhteishyva.fi että www.yhteistoiminta.fi -sivustoilla. Lisäksi syksyn 2011 ja vuoden 2012 aikana esitellään Yhteishyvässä eri kilpailusarjojen voittajia. Myös OT-lehti voi tehdä juttuja kilpailusarjojen voittajista ja kunniamaininnan saaneista.

Kilpailun arviointikriteerit

1. Liiketoiminnan vaikuttavuus – miten osuuskunnan taloudelliset tavoitteet on saavutettu eli miten hyvin työllistää jäseniään (sekä mahdollisesti ulkopuolisia) (mittareina liikevaihto, maksetut palkat)
2. Yhteisöllisyyden toteutuminen – miten yhteisöllisyys toteutuu osuuskunnassa, miten ilmenee käytännön toiminnassa
3. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus – miten osuuskunnan toiminta vaikuttaa esimerkiksi alueelliseen (tai valtakunnallisesti) hyvinvointiin, palvelun saatavuuteen, laatuun tms. Onko osuuskunnan toiminnalla laajempia yhteiskunnallisia tavoitteita
4. Jäsenten asettamien tavoitteiden toteutuminen - miten osuuskunnan toiminta on vastannut jäsenten asettamiin tavoitteisiin (yleisesti)
5. Osuuskunnan toimintatapa - miten osuuskunnan toiminta on organisoitu käytännössä (esim. onko luotu uusia toimintamalleja vaikkapa taloushallinnon järjestämiseen tai osallistumisen tukemiseen)
6. Millainen on osuuskunnan arvopohja ja miten se näkyy ja toteutuu käytännössä, miksi yritysmuodoksi on valittu osuuskunta
7. Toiminnan innovatiivinen näkökulma, selittäkää mitä
8. Tulevaisuuden suunnitelmat sekä näkymät viiden vuoden kuluessa

Osallistumisohjeet

Kilpailuun osallistutaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee käydä ilmi:
1. Osuuskunnan nimi, Y-tunnus, perustamisvuosi, yhteystiedot sekä jäsenmäärä
2. Osuuskunnan säännöt
3. Kilpailuluokka, johon osuuskunta osallistuu
4. Osuuskunnan liikeidea
5. Vastaukset kilpailun arviointikriteereihin (kysymykset edellä 1-8)
6. Lisätietoja antavan henkilön yhteystiedot
7. Liitteenä voi olla osuuskunnan palveluiden esitteitä, toimintakertomuksia, laatukäsikirja, sisäisiä sääntöjä yms.
8. Hakemuksen kokonaispituus saa olla enintään 10 sivua
Kilpailu käynnistyy 1.1.2011 ja viimeinen osallistumispäivä on 31.3.2011.

Kilpailuraati

Kilpailuun saapuneiden osuuskuntien arvioinnin suorittaa alueittaisista yritysneuvojista koottu valtakunnallinen raati. Yritysneuvojien lisäksi raatiin osallistuvat edustajat:
- Yhdessä yrittämään! –hanke:
Projektijohtaja Niina Immonen ja kehittämispäällikkö Kirsi Niskala, Tampereen Seudun Osuustoimintakeskus
Projektipäällikkö Tytti Klen, Helsingin ylipisto/ Ruralia-instituutti
Erikoissuunnittelija Pertti Linkola, Työ- ja elinkeinoministeriö
- Toimitusjohtaja Veikko Hämäläinen, Pellervo-Seura
- Toimituspäällikkö Mauno-Markus Karjalainen, Osuustoiminta -lehti
- Hallituksen puheenjohtaja Pekka Pättiniemi, Coop Finland ry.
- Konseptipäällikkö Tanja Eranto, Yhteishyvä -lehti

Lisätietoja

Lisätietoja kilpailusta antaa: Projektijohtaja Niina Immonen, Yhdessä yrittämään! –hanke, Tampereen seudun osuustoimintakeskus, niina.immonen@osuustoimintakeskus.net, puh. 050-3950 111
Pienosuustoiminta ja kilpailu liittyvät Työ- ja elinkeinoministeriön laajaan Yhdessä yrittämään! -hankekokonaisuuteen, josta lisätietoja antaa: Erikoissuunnittelija Pertti Linkola, pertti.linkola@tem.fi, puh. 050-3963656
Tarkemmat tiedot kilpailusta löytyvät osoitteesta: http://www.yhteistoiminta.fi/fin/taustaa/vuodenpienosuuskunta2011
.


| Sivun alkuun |