Ensimmäinen toiminta-
vuosi  

Sakari Topeliuksen Maamme kirja on oivallinen joululahjaidea jokaiseen osuustoimintakotiin. Topelius kuvailee kansamme peruspiirteitä sanoilla uuttera ja kestävä, karaistunut ja voimakas, kärsivällinen ja elinvoimainen, rauhanmielinen, sitkeäluontoinen ja itsepintainen, uskollinen, vapautta rakastava, tiedonhaluinen ja oppia rakastava.

Näillä luonteenpiirteillä Suomi on pärjännyt – ja vesiosuuskunnat ovat pärjänneet yli sata vuotta ja pärjäävät jatkossakin. Vesihuolto-osuuskunnissamme asuu vahva topeliaaninen kansa.


Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry:n (SVOSK) perustaminen vuosi sitten syksyllä oli kokoukseen osallistuneiden yli 60 vesiosuuskuntalaisten yhteinen tahdonilmaisu. SVOSK on ainoa vesiosuuskuntien perustama ja toimiva valtakunnallinen etu- ja palvelujärjestö.

Tavoitteenamme on kehittää uusia toimintamalleja ja vahvistaa laadukkaiden vesi- ja jätevesiratkaisujen sekä palveluverkkojen toteuttamista koulutuksen ja puolueettoman neuvonnan kautta.

Haluamme olla kokoamassa Suomen vesihuolto-osuuskunnat toiminnalliseksi yhteisöksi, jossa ihmisiä kannustetaan omatoimisuuteen, yhteisöllisyyteen ja talkoohenkeen. Osuuskunnat ovat yhteisyrittäjyyttä jäsenten parhaaksi.


Järjestön ensimmäinen toimintavuosi 2010 on ollut tutustuttava, rakentava ja täyteläinen.

Tutustuttava kuvaa kentän pirstaleisuutta – tunnemme oman vesiosuuskuntamme jäsenet, ehkä muutaman naapurista ja sen yhden kunnan viranomaisen. Tutustumalla toisiimme alueellisesti ja valtakunnallisesti löydämme parhaat ratkaisut, annamme ja saamme nauttia vertaistuen voimasta.

Vuosi on ollut myös rakentava. Olemme toimineet aloitteellisesti hyvää yhteistyötä arvostaen ja kannustaen yhteiskuntamme kaikkiin vesihuollon merkittäviin toimijoihin nähden. Vain yhteistyöllä voimme olla itseämme suurempia ja kehittyä tuloksellisesti toimivaksi valtakunnalliseksi etu- ja palvelujärjestöksi.


SVOSK antoi syksyllä oman lausuntonsa vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän loppuraporttiin. Kiinnitimme huomiota vesihuoltolaitoksen määritelmään, kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmaan ja ns. vakiohyvityksiin.

Esitimme, että vuositasolla keskimäärin yli 10 m3 talousvettä päivässä toimittavaa laitosta (ja vastaavasti samansuuruista viemäri- tai käsittelylaitosta) voitaisiin pitää vesihuoltolain mukaisena vesilaitoksena.

Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmaan ehdotimme kolmiportaista luokittelua. Luokittelussa esitetään alueet, joilla vesihuoltopalvelut järjestetään vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen piiriin. Toisena luokittelun perusteena olisivat alueet, joiden vesihuolto järjestetään kiinteistöjen omistajien yhteisenä vesihuoltoyhteistyönä kuten vesiosuuskuntana.

Kolmantena luokituksena olisivat ne harvaan asutut alueet, joissa vesihuoltoa kehitetään muiden vesihuollon ratkaisujen pohjalta. Ehdotimme myös, ettei ns. vakiohyvitystä otettaisi lakiin. Kysymys tulisi valmistella uudestaan ottaen huomioon yhteisesti järjestetyn vesihuollon talouden erityispiirteet ja vesiosuuskuntien erityisasema.

Vesiosuuskunnat muodostavat valmiina olevan, vapaaehtoisen ja ympäri Suomea alueellisesti toimivan yhteenliittymän. Osuuskuntien monimuotoisuus toimii mahdollisuutena ja voimavarana tiiviin ja hajautetun yhdyskuntarakenteen välimaastossa, paremman alueellisen elinympäristön rakentamisessa. Vesiosuuskunnat ovat joustavuutensa ansiosta sopiva tapa mitä erilaisimpien toimintojen järjestelyyn.


Vuoden täyteläisyys kulminoitui elokuussa Kouvolassa järjestettyyn ensimmäiseen valtakunnalliseen Vesiosuuskuntapäivään (ks. OT 5/10). Kiitokset erinomaisista järjestelyistä Kaakkois-Suomeen! Saimme koottua paljon sekä vesiosuuskuntien että viranomaisten ja yritysten toiveita ja tarpeita palvelumme kehittämiseksi.

Seuraava valtakunnallinen vesiosuuskuntapäivä kokoaa alan toimijat Kankaanpäähän 8.-9.10.2011. Lisätietoja ilmestyy kotisivuillemme, www.svosk.fi. Sivut saavat myös uuden palveluilmeen 2011 alussa.
Yhteistyössä Osuustoiminta-lehden kanssa julkaisemme ensi keväänä myös Kehittyvä vesihuolto 2011 -teemanumeron, joka jaetaan kaikille Suomen vesiosuuskunnille ja myös kaikille Maatilan Pellervon lukijoille.

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta!


Riitta Virtanen
toiminnanjohtaja
Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry (SVOSK)


| Sivun alkuun |