kirjaimittain.gif (7478 bytes)


OP-Pohjolassa arkinen työ
on osuustoiminnan juhlaa

Täydellisen finanssipalvelujen paketin tarjoaminen yli 4,1 miljoonalle asiakkaalle ja samalla 1,3 miljoonalle omistajajäsenelle pitää OP-Pohjola-ryhmän työllistettynä joka päivä - myös Kansainvälisenä Osuustoimintavuonna 2012.

Suomalainen osuuspankkitoiminta täyttää 110 vuotta Osuustoimintavuoden 2012 keväällä. Toiminta aloitettiin, jotta myös maaseudun vähäväkisillä olisi paremmat taloudelliset edellytykset kohentaa elämisensä laatua. Tämä muodosti lähtökohdan kasvutarinalle, joka jatkuu edelleen.

Jatkuvaa uudistumista

OP-Pohjola-ryhmän toiminta perustuu pysyviin arvoihin ja jatkuvaan uudistumiseen. Muutoksia ei tehdä muotivirtausten sanelemina, vaan niiden tarkoituksena on aina perustehtävän suorittaminen eli edistää omistajajäsenten, asiakkaiden ja toimintaympäristön kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

Ryhmän merkittävät linjanvedot perustuvat yhteisesti sovittuun strategiaan, jossa kuuluu kaikkien osuuspankkien ja ryhmän muiden yksiköiden ääni. Tänä syksynä koko henkilöstö ja hallinto pääsivät netissä osallistumaan uuden, kesäkuussa vahvistettavan OP-Pohjola 2012 -strategian rakentamiseen.

Tällä hetkellä jo yli 70 % osuuspankkien omistajajäsenistä on edustajistopankeissa. Yhteinen tavoite on osuuspankkien edustajistojen määrän kasvattaminen ja yhtä aikaa koko maassa pidettävät edustajistojen vaalit. Tänä vuonna postivaalin rinnalla pilotoitiin myös nettiäänestystä ja vaalikonetta, joka tuki sopivan ehdokkaan valinnassa.

Uudenlaista viestintää

OP-Pohjola-ryhmä aloitti osuustoiminnan viestinnän uudistamisen jo viime vuonna, kun uudistettiin edustajistovaalien materiaaleja, avattiin verkossa asiakasyhteisö ja tehtiin henkilöstölle ja hallinnolle verkkokurssi osuustoiminnasta.

Tänä vuonna on uudistettu Chydenius-lehti. Painetun lehden rinnalle on tullut ladattava iPad-versio. Chydenius on talouslehti, finanssialan asiantuntija ja yhteiskunnallisen keskustelun avaaja. Siinä yhdistyvät eturivin asiantuntijoiden ja vaikuttajien näkemykset sekä syvällinen talousjournalismi. Lehden kohderyhmää ovat talouden, politiikan ja liike-elämän päättäjät, joihin kuuluvat myös OP-Pohjola-ryhmän hallintotehtävissä toimivat.

Niin ikään tänä vuonna alettiin toimittaa hallinnolle omaa uutiskirjettä. Tämä sähköinen kanava tarjoaa nopean mahdollisuuden viestiä ajankohtaisista asioista.

Yhteiskuntavastuu erottamaton osa liiketoimintaa

Tuoreen yhteiskuntavastuuohjelman toteuttaminen on päässyt alkuun OP-Pohjola-ryhmässä. Se on tiivis osa ryhmän liiketoimintaa. Sen sidosryhmäkyselyyn osallistui omistajajäseniä ja muita asiakkaita, henkilökuntaa, hallintoa, sijoittajia ja muita tahoja.

WWF:n Green Office -merkki on ollut vuodesta 2003 käytössä OP-Pohjolan Vallilan-kiinteistössä ja eräissä osuuspankeissa. Tänä vuonna yhteistyösopimus uusittiin ja Green Office -toimistojen määrää on tarkoitus kasvattaa kattamaan mm. Lapinmäentien ja Hiomotien toimitilat Helsingissä. Myös osuuspankkeja on tulossa mukaan lisää.

Näin meillä Janakkalassa

Paikallinen osuuspankki hengittää toimintaympäristönsä tahtiin. Mitä vireämpää taloudellinen ja yhteisöllinen toimeliaisuus on Janakkalassa, sitä vakaamman pohjan se luo kaikelle kehitykselle ja palvelutason parantamiselle. Siksi toimialueen ja sen asukkaiden hyvinvointi on aito intressimme.

Osuustoiminta on pohjimmiltaan yhteistyötä ja sitä teemme pitkäjänteisesti niin yritysten, yhdistysten kuin yhteisöjenkin kanssa. Tuemme merkittävästi paikallista kulttuuria, urheilua ja yhteisöllisyyttä. Otamme huomioon ekologiset ja eettiset näkökulmat päivittäisessä työssämme. Olemme aloitteellisia ja edistämme hankkeita, jotka tekevät Janakkalasta yhä viihtyisämmän asuinympäristön ja yhä vireämmän yritysympäristön.

Juhlavuoden kunniaksi lahjoitamme 30 kesätyöpaikkaa yleishyödyllisissä yhdistyksissä 15–17-vuotiaille nuorille. Osana taloudellisen kasvatuksen edistämistä käymme alueemme kouluissa ja oppilaitoksissa kertomassa osuustoiminnasta yritysmuotona. Kerromme siitä, miten osuustoiminta on meidän yhteinen juttu ja miten maailma rakentuu yhdessä yrittämällä.

Jatkamme yhdessä Janakkalan kunnan kanssa Kui Siistii -ympäristövastuuhanketta, jolla haluamme korostaa vastuuta yhteisestä ympäristöstä ja kannustaa kaikkia – erityisesti nuoria – arjen ympäristötekoihin.

Yhteiskuntavastuullisuus korostuu toiminnassamme niin arkena kuin juhlana, sillä vastuullisuus liiketoiminnassa on nousemassa yhä suurempaan arvoon. Pääjohtaja Reijo Karhisen sanoin: markkinatalous on siirtymässä monta piirua osuustoiminnan suuntaan. Toimimme tervein liiketaloudellisin periaattein ja vastuullisuutta korostaen.

Kaikki yritykset haluavat olla asiakaslähtöisiä. Mikään muu yritys ei kuitenkaan voi olla niin asiakaslähtöinen kuin se, jonka asiakkaat itse omistavat.

Vahvasti mukana juhlavuodessa

OP-Pohjola-ryhmä huomioi kansalliset ja kansainväliset aktiviteetit, kun se suunnittelee ja toteuttaa ryhmän omia juhlavuoden tekemisiä. Vuosi näkyy OP-verkkopalvelussa, asiakaslehdissä sekä muissa materiaaleissa ja tilaisuuksissa. Se liitetään myös OP-Pohjola-ryhmän omiin 110-vuotisjuhliin, joita vietetään toukokuussa useilla paikkakunnilla. Ryhmä on mukana myös järjestämässä kansallista pääjuhlaa maaliskuussa.

OP-Pohjola-ryhmä ja sen perustamat säätiöt ovat tukeneet yliopistokoulutusta ja osuustoimintaan liittyvää tutkimusta vuosikymmenten ajan. Ensi vuonna Kyösti Haatajan säätiön tutkimusapurahoja jaettaessa huomioidaan erityisesti Kansainvälinen Osuustoimintavuosi.

Vesa Lehikoinen on Janakkalan Osuuspankin toimitusjohtaja, OP-Pohjola osk:n hallintoneuvoston varapuheenjohtaja ja Osuustoiminnan neuvottelukunnan jäsen.
Vesa Lehikoinen

| Sivun alkuun |