Sosiaalinen franchiseyrittäjyys kasvaa vähitellen Euroopassa  


KOKEMUSTEN VAIHTOA.
Kuvassa vasemmalta lukien Jürgen Blondeel (KOMOSIE), Emmanuel Vallens (DG Internal Market, Euroopan komissio) ja Bosse Olsson (Swedish ESF Managing Authority) keskustelivat Lontoossa sosiaalisesta franchisingista.


Jaa tämäkö? No, aina ei näissä franchise-hommissakaan voida välttyä pieniltä ristiriidoilta. Piirros Kari Inkinen

Eurooppaan kolme vuotta sitten perustetussa social franchise -yritysten verkostossa on jo 31 jäsentä. Verkoston ensimmäinen yhteinen iso konferenssi, European Social Franchising Conference 2011 järjestettiin lokakuussa Lontoossa.

Sosiaalisella franchisingilla tarkoitetaan yhteiskunnallisten yritysten franchiseketjuttumista. Malli perustuu kaupalliseen franchiseyrittäjyyteen, jossa luovutetaan oikeus liiketoimintakonseptin hyödyntämiseen tietyllä alueella toiselle yritykselle.

Sosiaalisessa franchisingissa tavoitteena on kuitenkin yhteiskunnallisen hyvän monistaminen, eikä franchise-antajan kukkaron lihavoittaminen esimerkiksi pizzakeisarien tapaan.

Social franchise -yrityksiä toimii jo Euroopassa sosiaali- ja terveysalalla, kierrätyksessä, koulutuksessa, vapaa-ajan palveluissa, turismissa sekä uusiutuvan energian parissa.

Euroopassa on tällä hetkellä noin 50 social franchise -ketjua, jotka työllistävät yli 13 000 henkilöä. Työntekijöistä yli 60 % on vajaakuntoisia.

Le Mat palvelee turisteja ja Bikepoints pyöräilyä

Lontoon konferenssissa esiteltiin mielenkiintoisia ja toimivia social franchise -ketjuja. Le Mat tarjoaa matkailijoille bed&breakfast -palvelua ja pieniä majataloja. Le Mat -paikkoja löytyy sekä Italiasta (www.lemat.it) että Ruotsista (www.lemat.se). Le Matin työntekijöistä 69 % on vajaakuntoisia.

Italiassa Le Mat -ketjua koordinoi sosiaalinen osuuskunta, Ruotsissa yhdistys.
Bikepoints puolestaan tuottaa erilaisia pyöräilyyn liittyviä julkisia palveluita Belgiassa. Franchise-ottajia on jo 16 ja ne toimivat 42 paikkakunnalla eri puolilla maata. Toimintaa koordinoi FIETSenWERK -niminen yritys (http://www.fietspunten.be/).

Haasteita toiminnan kehittämisessä

Puheenvuoroissa todettiin, että social franchise -yrittäjiä ei tarvitse etsiskellä, sillä konseptista kiinnostuneet löytävät hyvin toimivat ketjut. Mallia kohtaan on selvää imua, mutta haasteitakin toimintaan liittyy: sosiaalisen franchisingin käsite on vielä toimijoidenkin parissa epäselvä. Myös lisenssi/lupa/maksu -politiikka vaihtelee paljon eri yritysten välillä.

Sosiaaliseen franchisetoimintaan liittyy vahvasti jatkuva kehittäminen ja suurempi joustavuus kuin kaupallisessa toimintamallissa. Arvokeskeisyyden yhdistäminen toimintojen kehittämisen rahoittamiseen on kuitenkin haasteellista. Se vaatii yhteistyötä ja vastavuoroisuutta sekä social franchise -idean omistajalta että sen ottajilta.

Alhaalta ylöspäin ohjautuva vaihtoehto

Osuuskunta on yleinen yritysmuoto social franchise -yrityksissä ja osuuskuntamallin käyttäminen tarjoaakin hyvät mahdollisuudet yhteistyörakenteiden muodostamiseen ja luottamuksellisen vuorovaikutuksen rakentamiseen.

Pienet yrittäjät ovat viime aikoina julkisuudessakin valittaneet, että franchisemallin omistajat sanelisivat liikaa toimintaa ja että sopimusehdot olisivat heidän kannaltaan jopa kyseenalaisia. Esim. Ylen MOT-ohjelma marraskuussa haastatteli franchisingiin syvästi pettyneitä suomalaisia pienyrittäjiä.

Ketjujen tiukat sopimusehdot jopa 100 000 euron sakkoineen toimintaperiaatteiden paljastamisesta kuitenkin estivät useimpia haastateltuja esiintymästä ohjelmassa omilla nimillään.

Sosiaalinen franchise tarjoaa vaihtoehdon yhteiskunnallisten yritysten liiketoiminnan merkittävyyden ja näkyvyyden kasvattamiseen. Yrityksen ei itse tarvitse kasvaa isoksi, vaan toimintamallia voidaan levittää franchiseperiaatteella tehokkaasti.

Social franchise -malli kannattaa ottaa vakavasti myös suomalaisissa pienosuuskunnissa. Vaihtoehtoina voi olla johonkin eurooppalaiseen social franchise -ketjuun liittyminen tai jopa oman toimintakonseptin kehittäminen. Monet social franchise -ketjut kun toimivat jo useissa eri maissa ja osuuskuntien arvomaailma ja toiminnan periaatteet ovat ylikansallisia.

Yhteinen vuoropuhelu voidaan helposti saada aikaiseksi ja todella tutkia social franchise -ketjujen mahdollisuuksia myös Suomessa. Social franchise -yritysten verkosto jakaa erittäin mielellään kokemuksiaan eli vuoropuhelua kannattaa käynnistää.

Niina Immonen

Konferenssin esityksiin voit tutustua sivuilla: http://www.socialfranchising.coop/conference2011


| Sivun alkuun |