Co-operatives and socioeconomic development
 - lessons from other countries?
Osuustoiminta - Maailmalta mallia?

Programme

Date: Friday, September 5, 2003, at 14.00 pm. - 16.00 pm.
Location and venue: Helsingin Yliopisto, päärakennus, auditorio III, Unioninkatu 34, 00170 Helsinki
Chairman Editor in chief Lauri Kontro
Programme:
13.30 Press meeting
Professor MacPherson is to be interviewed in the seminar room
14.00 - 14.10  Opening
14.10 - 15.00  Co-operatives and the New Economy. International research project
 

Case of Canada
Professor Ian MacPherson, University of Victoria, Canada
Discussion

15.00 - 15.30  ILO Recommendation on the promotion of co-operatives.
Mr. Hagen Henry, consultant of ILO 
Discussion
15.30 - 16.00 Promotion of co-operatives in Finland
Discussion
16.00 Closing
   

 

Lehdistötilaisuus:
Professori MacPherson on lehdistön tavattavissa klo 13.30 seminaarihuoneessa alkavassa lehdistötilaisuudessa

Professori Ian MacPherson tunnetaan mm. kansainvälisen osuustoimintaliiton ICA:n v 1995 uudistetun identiteetti- ja periaatejulistuksen valmistelutyöryhmän vetäjänä ja osuustoiminnan tutkijoiden kansainvälisen yhteistyön johtohahmona. Parhaillaan hänen johdollaan kootaan maailmanlaajuista osuustoiminnan yhteistutkimusta, Co-operatives and the New Economy, johon myös Suomesta toivotaan aktiivista osanottoa. Yhteistutkimus on osuustoiminnan tutkimus- ja opetusalan kehittämiselle ensiarvoisen tärkeä, koska tutkimus toimii samalla alan tutkijoiden kansainvälisenä ja monitieteellisenä keskustelufoorumina. Professori MacPherson tuo työpajaan myös terveiset osuustoiminnasta Kanadan yliopistoissa, jotka edustavat tällä hetkellä maailmassa ehkä parasta esimerkkiä niin keskinäisestä yhteistyöstä kuin hyvistä suhteista käytännön yrityselämään ja julkiseen valtaan.

OTL Hagen Henry on koulutukseltaan saksalainen juristi. Loppututkintonsa suoritettuaan hän täydensi opintojaan kehitysmaataloudessa, politiikassa ja oikeustieteissä Genevessä ja Pariisissa. Nykyisin hän asuu Suomessa ja toimii osuustoimintalainsäädännön free-lance konsulttina kansainvälisissä tehtävissä. Seminaarissa hän esittelee ILO:n osuustoimintaryhmän toimeksiannosta järjestön yleiskokouksen osuustoimintaa koskevan suosituksen nro 193 v:lta 2002. Suosituksessa ILO tukee osuustoiminnan aseman vahvistamista talous- ja yhteiskuntapolitiikassa ihmiskeskeisenä taloudellisen toiminnan vaihtoehtona. Huomionarvoista on, että ILO:n suositus, samoin kuin YK:n yleiskokouksen päätöslauselma v:lta 2001, kiinnittää julkisen vallan huomiota osuustoiminnan opetuksen järjestämiseen kaikilla koulutusjärjestelmän tasoilla osuustoiminnan kansainvälisesti tunnustetun identiteetin ja arvojen pohjalta.