Osuustoiminta - Maailmalta mallia?
Workshop: Research, education, promotion: How to make the co-operative alternative flourish?

 

Aika: Lauantai 6.9.2003 klo 12.15 - 16.00

Paikka:

Helsingin yliopisto, Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, Mikkeli
Lönnrotinkatu 3-5, Tietokorttelin auditorio
 

Kutsumme Teidät ja muita organisaationne edustajia työpajaamme Research, education, promotion: How to make the co-operative alternative flourish?

Työpaja käsittelee osuustoiminnan tutkimus- ja opetusalan kansainvälisten yhteyksien vahvistamista Suomessa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyöverkoston keinoin. Olemme kutsuneet työpajaan kaksi kansainvälistä huippuasiantuntijaa, professori Ian MacPhersonin Victorian yliopistosta Kanadasta ja Mr. Hagen Henryn, joka toimii kansainvälisen työjärjestön ILO:n konsulttina.

Työpajamme keskittyy erityisesti niihin kysymyksiin, jotka liittyvät osuustoiminnan tutkimuksen, opetuksen ja kehittämistoiminnan kansainväliseen yhteistyöhön täysipainoisena osapuolena: mitä meillä on annettavaa ja mitä voimme saada? Globalisoituvassa maailmassa tämä on mitä ilmeisimmin myös haaste, joka yhdistää tutkimuksen tiiviisti käytäntöön ja sieltä nouseviin kysymyksiin.

Tilaisuus on pääosin englanninkielinen ja maksuton.

Pyydämme ennakkoilmoittautumista 3.9.2003 mennessä Riitta Haloselle, puh. 015-2023 388 tai sähköpostilla riitta.halonen@helsinki.fi.

TERVETULOA!

PIRJO SIISKONEN        TAPANI KÖPPÄ
Johtaja                     Tutkimusjohtaja

 

Research, education, promotion: How to make the co-operative alternative flourish?
Workshop programme:
12.15- 

Opening and purposes of the workshop 

Professor Pirjo SiiskonenUniversity of Helsinki, Mikkeli Institute for Rural Research and Training
12.30-  Case Finland: Past, present and future  Research director Tapani KöppäUniversity of Helsinki, Mikkeli Institute for Rural Research and Training
12.45-  International research initiatives:- Co-operatives and the New EconomyCo-operative Studies in Canada:- Good practices to be learned  Professor Ian MacPherson, University of Victoria, Director of the British Columbian Institute for Co-operative Studies, Canada
13.45-  ILO Recommendation on promotion of Co-operatives  Lic. of laws, consult of co-operative legislation Hagen Henry
14.30-  Co-operatives in Enterprise Europe  Senior researcher Pekka PättiniemiUniversity of Helsinki, Mikkeli Institute for Rural Research and Training
14.45-  Plenary discussion
  15.15- Closing remarks  Professor Juhani LaurinkariUniversity of Kuopio, Department of Social Policy and Social Economy
 

15.30 Coffee

 

Työpajan asiantuntijat

Professori Ian MacPherson tunnetaan mm. kansainvälisen osuustoimintaliiton ICA:n v 1995 uudistetun identiteetti- ja periaatejulistuksen valmistelutyöryhmän vetäjänä ja osuustoiminnan tutkijoiden kansainvälisen yhteistyön johtohahmona. Parhaillaan hänen johdollaan kootaan maailmanlaajuista osuustoiminnan yhteistutkimusta, Co-operatives and the New Economy, johon myös Suomesta toivotaan aktiivista osanottoa. Yhteistutkimus on osuustoiminnan tutkimus- ja opetusalan kehittämiselle ensiarvoisen tärkeä, koska tutkimus toimii samalla alan tutkijoiden kansainvälisenä ja monitieteellisenä keskustelufoorumina. Professori MacPherson tuo työpajaan myös terveiset osuustoiminnasta Kanadan yliopistoissa, jotka edustavat tällä hetkellä maailmassa ehkä parasta esimerkkiä niin keskinäisestä yhteistyöstä kuin hyvistä suhteista käytännön yrityselämään ja julkiseen valtaan.

OTL Hagen Henry on koulutukseltaan saksalainen juristi. Loppututkintonsa suoritettuaan hän täydensi opintojaan kehitysmaataloudessa, politiikassa ja oikeustieteissä Genevessä ja Pariisissa. Nykyisin hän asuu Suomessa ja toimii osuustoimintalainsäädännön free-lance konsulttina kansainvälisissä tehtävissä. Seminaarissa hän esittelee ILO:n osuustoimintaryhmän toimeksiannosta järjestön yleiskokouksen osuustoimintaa koskevan suosituksen nro 193 v:lta 2002. Suosituksessa ILO tukee osuustoiminnan aseman vahvistamista talous- ja yhteiskuntapolitiikassa ihmiskeskeisenä taloudellisen toiminnan vaihtoehtona. Huomionarvoista on, että ILO:n suositus, samoin kuin YK:n yleiskokouksen päätöslauselma v:lta 2001, kiinnittää julkisen vallan huomiota osuustoiminnan opetuksen järjestämiseen kaikilla koulutusjärjestelmän tasoilla osuustoiminnan kansainvälisesti tunnustetun identiteetin ja arvojen pohjalta.

Myös EU:ssa osuustoiminta on ajankohtainen asia. Komissio on juuri julkaissut asiakirjan Osuustoiminta yritysten Euroopassa, jossa muun muassa edellytetään viranomaisilta osuuskuntien kohtelua tasaveroisesti verrattuna muihin yritysmuotoihin. Tämä ei suinkaan ole vielä täyttä totta Suomessakaan, jossa uusi osuuskuntalaki ja sen tunteminen ovat mahdollisuus ja haaste elinkeinojen kehittämistyölle. Asiaa taustoittaa erikoistutkija Pekka Pättiniemi, joka v 2001 osallistui Euroopan komissiossa osuustoiminta-asiakirjan valmisteluun.