Osuuskunta SataMaidon piimäjuhla LEHDISTÖTIEDOTE
Venesjärven rantalava, Kankaanpää Julkaisuvapaa 7.8.2002 klo 19
7.8.2002

Toimitusjohtaja Samuli Skurnik
Pellervo-Seura


OSUUSTOIMINNALLA TÄRKEÄ ETSIKKOAIKA

Osuustoiminnan asema yhteiskunnassa on kokenut merkittävän myönteisen muutoksen viimeisten 10-15 vuoden aikana. Erityisesti talouselämän globalisoituminen on muuttamassa ihmisten mieliä suotuisaksi osuustoiminnallisen yrittämismallin tarjoamalle vaihtoehdolle. Juuriltaan kansallinen ja vahvasti paikallisissa aluetalouksissa läsnä oleva osuustoiminta nykyihmisiä puhuttelevine toimintaperiaatteineen ja taloudellisen toiminnan pohjaa vahvistavine ja riskialttiutta vähentävine ominaisuuksineen edustaa sellaisia taloudellisia arvoja, jota kasvava määrä ihmisiä kaipaa ja arvostaa.

SataMaidon piimäjuhlassa Kankaanpäässä puhunut Pellervo-Seuran toimitusjohtaja Samuli Skurnik totesi, että osuustoiminta voi parhaimmillaan toimia tavallisille ihmisille eräänlaisena vakuutuksena globaalitalouden riskien ja ylilyöntien varalle - vakuutuksena, jonka ihmiset voivat saada osana arkista päätöksentekoaan. Näin osuustoiminnalla on Skurnikin mukaan tärkeä etsikkoaika, joka osuuskuntien on käytettävä tehokkaasti hyväksi jalostamalla ja tuotteistamalla osuustoiminnallisuuden tarjoama lisäarvoa brandiksi, jonka ihmiset voivat helposti tunnistaa omia kulutuspäätöksiä tehdessään.

Skurnikin mukaan nykymeno on riskialtista niin taloudellisesti, ekologisesti kuin henkisestikin. Maatalousosuustoiminnan yhä arvokkaammaksi käyvä lisäarvo liittyy ruokaturvallisuuteen, ruuan laatuun ja alkuperään sekä koko ruokaketjun etiikkaan. Erityisen tärkeää tässä on Skurnikin mukaan se, että tämä lisäarvo koituu nimenomaan kuluttajalle. Näin ajan hengessä toimiva tuottajaosuuskunta on nykypäivänä kotimaisen kuluttajan yhä tärkeämmäksi käyvä liittolainen.

Kuluttajan kannalta on arvokasta ja elintarvikeketjun luotettavuutta lisäävää se, että osuustoiminnallisessa elintarvikeketjussa tuottaja, joka tekee raaka-ainevaiheessa kuluttajan kannalta kaikista tärkeimmät lopputuotteen laatuun liittyvät päätökset, on samalla osuustoiminnallisten yritysten omistaja. Tämä osuustoiminnallisuuteen liittyvä kaksoisrooli takaa kuluttajien ja tuottajien intressien yhteneväisyyden ja niiden toteutumisen myös käytännössä. Se on myös paras mahdollinen tae kuluttajalle tuotteen alkuperästä.

Skurnikin mukaan maidon- ja lihanjalostus, metsäteollisuus, pankki- ja vakuutustoiminta sekä vähittäiskauppa, joissa useimmat SataMaidon tuottajaomistajat ovat mukana, ovat aloja, joilla osuustoiminnallisuuden avulla voidaan kuluttajille saada merkittävää, nykyajan hengessä olevaa lisäarvoa. Tämä lisäarvo ei kuitenkaan synny itsestään, vaan ovat pitkälti omistajatahdon varainen asia. Tätä omistajatahtoa Skurnik kuulutti myös satakuntalaisilta maidontuottajilta. Niinikään hän peräänkuulutti riittävää omistuksellista laajakatseisuutta, jotta myös eri osuustoimintayritysten väliset ja jopa yli toimialojen yltävät merkittävät synergiamahdollisuudet voidaan hyödyntää niin kuluttajien kuin tuottajienkin eduksi.