TIEDOTE 13.12.2001
PELLERVO-SEURA

 

MARCUS H. BORGSTRÖM COGECAN PUHEENJOHTAJAKSI

Pellervo-Seuran johtokunnan puheenjohtaja, maanviljelysneuvos Marcus H. Borgström valittiin Brysselissä 13.12.2001 EU-maiden maatalousosuuskuntien etujärjestön COGECA:n puheenjohtajaksi vuosiksi 2002-2003. Hän on ollut COGECA:n johtokunnan jäsen vuodesta 1997 ja varapuheenjohtaja viimeiset kaksi vuotta. Borgström seuraa puheenjohtajana italialaista Mario Camplia.

Borgström toteaa osuustoiminnallisten yritysten merkityksestä: "Elintarvikeketjun alkupää tekee tärkeitä päätöksiä koskien koko elintarvikeketjua. Osuustoiminnalla on ruokaketjussa merkittävä rooli tilojen jat-keena. Jos osuustoiminnan osuus ruokaketjusta on vahva, se edesauttaa pitämään yllä vahvaa laatua, turvallisuutta ja läpinäkyvyyttä koko ketjussa."

Borgström näkee Suomen edustajalla olevan toimintamahdollisuus suurten maiden edustajien joukossa: "Pienen maan edustajan vahvuus on siinä, että pystyy rakentamaan kokonaisuuksia suurten maiden edustajien kanssa. Suurten maiden mukanaolo COGECA:n työssä on keskeinen. Saksa, Ranska ja Italia ovat vahvoja osuustoimintamaita, joita voidaan ja pitää hyödyntää, kun EU-alueen maatalousosuus-toimintaa edistetään.Ranska ja Italia ovat kansallisesti sen verran 

Marcus H. Borgström
© HK Ruokatalo Oyj

eripuraisia, että ulkoapäin tuleva vetovastuu on joskus eduksi. Saksan osuustoiminta on hyvin organisoitu ja erinomaisessa yhteistyössä myös kansallisen tuottajajärjestön kanssa, aivan kuten Suomessa."

COGECA (Comité Général de la Coopération Agricole de l'Union Européenne ) on EU-maiden maatalo-usosuustoiminnan keskuskomitea, joka toimii läheisessä yhteistyössä COPA:n, EU-maiden tuottajajär-jestöjen euro-organisaation kanssa. COPA ja COGECA toimivat Brysselissä samoissa tiloissa ja myös toiminnallisesti yhdessä. COPA-COGECA:n pääsihteerinä toimii nykyään suomalainen Risto Volanen.

"COGECA on jäsenyhteisöjen mielenkiinnon summa. Kun jäsenet näkevät, että asioita on syytä ajaa Eurooppa-tasolla yhdessä, silloin COGECA saa voimaa. COPA ja COGECA muodostavat voimakaksikon Euroopassa, joka on eduksi koko elintarvikeketjussa," sanoo Borgström.

Suomesta COGEGA:n jäsenenä on Pellervo-Seura, jonka jäsenenä on yli 400 osuustoiminnallista yritys-tä ja yhteisöä. Pellervo on toiminut COGECA:n tarkkailijajäseninä 1993-94 ja varsinaisena jäsenenä vuodesta 1995, kun Suomi liittyi EU:iin.

Marcus H. Borgströmillä (55) on lukuisia luottamustehtäviä elinkeinoelämässä. Hän on HK Ruokatalo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja LSO:n hallituksen jäsen. Luottamustehtäviin kuuluvat myös Itä-Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston puheenjohtajuus, Osuuskunta Varubodenin hallintoneuvoston varapuheenjohtajuus sekä Veritas Vahinkovakuutusyhtiön ja perheyhtiön Paulig Oy:n hallituksen jäsenyys. Borgström on työskennellyt Pellervo-Seuran hallinnossa vuodesta 1993. Finlands Svenska Andelsförbundia hän on johtanut vuodesta 1995.

Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Borgström on varsinaiselta ammatiltaan sianlihantuottaja ja kotoisin Sipoosta, missä hän hoitaa sukutilaansa, Östersundomin kartanoa.

Marcus H. Borgströmin kuva (© HK Ruokatalo Oyj) on imuroitavissa Pellervon kotisivuilta .jpg-tiedostona ja pakattuna korkearesoluutiokuvana.

Pellervon logo sekä COGECAn logo ovat niin ikään tiedotusvälineiden käytettävissä.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Samuli Skurnik, 0400 502 426 tai samuli.skurnik@pellervo.fi
www.coop.org - Kansainvälistä osuustoimintaa
www.pellervo.fi - Suomalaista osuustoimintaa
www.copa.be/ - COPA:n ja COGECA:n yhteiset nettisivut