Osuustoiminnan omistajaohjaustyöryhmä (corporate governance)

Marcus H. Borgström, hallituksen pj., HK Ruokatalo Oyj, Pellervon johtok.
Antti Haavisto, MMK, MBA
Heikki Halkilahti, hallintojohtaja, Valio Oy
Helena Holopainen, VTK, Helsingin yliopisto (siht.)
Jouko Jaakkola, kehitysjohtaja, Metsäliitto-Yhtymä
Harri Kainulainen, toimitusjohtaja, Lähivakuutus
Pauli Komi, varatuomari
Lauri Kontro, päätoimittaja, MT (siht.)
Kari Neilimo, professori, hallinton.pj., SOK
Reino Penttilä, hallituksen pj., Atria Oyj
Seppo Penttinen, professori, hallinton.pj., OPK, Pellervon johtok.
Samuli Skurnik, toimitusjohtaja, Pellervo (pj.)
Vesa Vihriälä, toimitusjohtaja, PTT
Raija Volk, tutkimusjohtaja, PTT (siht.)