Osuustoiminnan neuvottelukunta
Neuvottelukunnan omalle kotisivulle »
(tämä sivu ei päivity 7.11.2007 jälkeen)

Yllä yleiskuva osuustoiminnan neuvottelukunnan vuoden 2004 ensimmäisestä kokouksesta. Oikealla ylhäällä Harri Kainulainen,  Kari Inkinen, jonka jälkeen neuvottelukunnassa on nyt Pentti Santala , Seppo Penttinen, varapuheenjohtajaksi valittu Olavi Syrjänen ja Markku Pohjola.
Alhaalla vasemmalta Arimo Uusitalo, Anne Kylmäniemi, Otto Mikkonen ja Kauko Mikkonen. Oikealla alhaalla puheenjohtaja Marcus H. Borgström.

    

 

OSUUSTOIMINNAN NEUVOTTELUKUNNAN TYÖ

Osuustoiminnan neuvottelukunnan tarkoituksena on toimia suomalaisten osuustoiminnallisten järjestöjen ja yritysten yhteistyöelimenä. Vuonna 2001 käynnistynyt neuvottelukunta työskentelee osuustoiminnan keskustelufoorumina, kehittäjänä ja  edunvalvojana. Neuvottelukunta vie läpi osuustoiminnallisten yritysten yleisiä toimintaedellytyksiä parantavia hankkeita.

Neuvottelukunnan työn painopisteessä on osuustoiminnan opetus ja tutkimus yliopistoissa ja korkeakouluissa. Tätä varten neuvottelukunta on säännöllisesti yhteydessä yliopistoihin, korkeakouluihin ja tutkijoihin. Tutkimusrahoituksen lisäämiseksi neuvottelukunnan jäsenet lahjoittavat varoja Suomen Kulttuurirahastoon vuonna 2004 perustettuun Osuustoiminnan tutkimusrahastoon.

Neuvottelukunta kannustaa maan oppilaitoksia ottamaan osuustoiminnan ja osuuskunnan osaksi yrittäjyyskasvatusta. Tätä varten neuvottelukunta tekee yhteistyötä opetushallinnon, oppilaitosten ja opettajien kanssa.

Neuvottelukunnassa käsitellään säännöllisesti osuustoiminnan kansainvälisten järjestöjen toimintaa suomalaisesta näkökulmasta. Erityisesti tarkastellaan Kansainvälisen Osuustoimintaliiton ICA:n työtä, jonka suomalaiset jäsenet ovat edustettuina neuvottelukunnassa. 

Neuvottelukunta on käsitellyt myös osuustoiminnan asemaa kilpailulainsäädännössä ja -politiikassa.

Omistajuuskysymys on noussut vahvasti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Neuvottelukunta tuo keskusteluun osuustoiminnallisen näkökulman.NEUVOTTELUKUNNAN JULKAISUJA:

Osuustoiminnan tutkimusrahasto perustettiin Suomen Kulttuurirahastoon Osuustoiminnan neuvottelukunnan aloitteesta.

Osuustoiminnan liiketaloustieteellisen tutkimuksen ja opetuksen kehittäminen
   Selvitysmies Panu Kalmin loppuraportti, julkaistu Osuustoimintalehdessä 5/2003

Kilpailulainsäädäntö ja osuuskunnat
   Kilpailuoikeudellinen selvitys, Hannu Pokela ja Sari Hiltunen, Neuvottelukunnan erillisjulkaisu

Osuustoiminta
Vastuullista suomalaista omistajuutta

Osuustoiminnan neuvottelukunnan julkaisu vuodelta 2005. 
Julkaisu pdf-tiedostona suomeksi, 367 kt
Käännökset: ruotsi, englanti ja espanja.NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENET:
SOKL r.y. Jukka Huiskonen, Osuuskauppa Suur-Savo, hallintoneuvoston puheenjohtaja
SOKL r.y. Salme Näsi, SOKL:n hallituksen jäsen
SOKL r.y. Otto Mikkonen, SOK, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Osuuskunta Tradeka-yhtymä Markku Pohjola, Osuuskunta Tradeka-yhtymä, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Osuuskunta Tradeka-yhtymä Olavi Syrjänen, Osuuskunta Tradeka-yhtymä, hallituksen puheenjohtaja
(neuvottelukunnan varapuheenjohtaja)
Pellervo-Seura Marcus H. Borgström, HKScan, hallituksen puheenjohtaja (neuvottelukunnan puheenjohtaja)
Pellervo-Seura Pentti Santala, Valio Oy, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Pellervo-Seura Harri Kainulainen, Pellervo-Seura, hallituksen jäsen
Pellervo-Seura Anne Kylmäniemi, Pellervon hallituksen varapuheenjohtaja
Osuuspankkikeskus Osk Seppo Penttinen, Osuuspankkikeskus Osk, hallintoneuvoston puheenjohtaja
Pellervo-Seura Arimo Uusitalo, Metsäliitto Osuuskunta, hallituksen puheenjohtaja
Sihteeri Sami Karhu, osuustoimintajohtaja Pellervo-Seura
 

OSUUSTOIMINNAN NEUVOTTELUKUNNAN SÄÄNNÖT

9.2.2004

1.§ Nimi ja toimipaikka

Yhteisön nimi on Osuustoiminnan neuvottelukunta, jäljempänä näissä säännöissä "Neuvottelukunta", ja toimipaikka Helsinki.

2.§ Neuvottelukunnan tarkoitus ja tehtävät

Neuvottelukunnan tarkoituksena on toimia suomalaisten osuustoiminnallisten järjestöjen ja yritysten yhteistyöelimenä.

Neuvottelukunta toteuttaa tarkoitustaan toimimalla osuustoiminnan yleisenä edunvalvojana ja keskustelufoorumina sekä koordinoimalla tai muulla tavalla toteuttamalla osuustoiminnallisten yritysten yleisiä toimintaedellytyksiä parantavia hankkeita, jotka liittyvät

- osuustoiminnallisen yritysmuodon kehittämiseen,
- osuustoimintaa koskevaan lainsäädäntöön,
- osuustoiminnalliseen omistajuuteen,
- osuustoiminnan tutkimukseen ja opetukseen ja
- osuustoiminnan julkikuvaan.

3.§ Neuvottelukunnan jäsenet

Neuvottelukunnan jäseniä (tällä hetkellä) ovat:

Pellervo-Seura ry, Osuuskunta Tradeka-yhtymä, Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y. ja Osuuspankkikeskus Osk.

Neuvottelukunnan jäsenet sopivat yhdessä uusien jäsenten ottamisesta. Jäsen voi erota neuvottelukunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti neuvottelukunnan muille jäsenille.

4.§ Neuvottelukunnan toimielin

Neuvottelukunnan toimielimen muodostaa neuvottelukunnan jäsenten nimeämät edustajat, joista

Pellervo-Seura ry nimeää 5 edustajaa
Osuuskunta Tradeka-yhtymä nimeää 2 edustajaa
Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y. nimeää 3 edustajaa
Osuuspankkikeskus Osk nimeää 1 edustajan.

Edustajat nimetään toistaiseksi.

Neuvottelukunnan edustajat valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnan edustajat kokoontuvat puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta vähintään kerran vuodessa.

Edustajat voivat valita työvaliokuntia neuvottelukunnassa käsiteltäviä asioita valmistelemaan. Työvaliokunnan kokoonpanosta, tehtävistä (ja mahdollisten kustannusten jaosta) päätetään niitä asetettaessa.

5.§ Neuvottelukunnan kustannukset

Neuvottelukunnan toiminnasta aiheutuvista kustannuksista vastaa kukin neuvottelukunnan jäsenyhteisö omalta osaltaan ellei muusta jakoperusteesta sovita.

6.§ Neuvottelukunnan lakkaaminen

Neuvottelukunta lakkaa jäsenten sopimuksella.

 

Neuvottelukunnan perustamisuutinen Viikko-Pellervossa 47/2001

Www.pellervo.fi pääsivulle