aniweek.gif (7039 bytes)5.1.2000

 

KTM:n työryhmä puolsi elintarvikeyrityksille
eurooppalaista käytäntöä yrityskauppavalvonnassa

Elintarviketeollisuus 2000 -työryhmä luovutti raporttinsa kauppa- ja teollisuusministeri Erkki Tuomiojalle keskiviikkona. Ehdotuksissaan alan kilpailukyvyn kohentamiseksi työryhmä painottaa tutkimusta ja tuotekehitystä.
  Veropolitiikasta työryhmässä katsottiin viisaaksi tavoitella eurooppalaista tasoa, mutta arvonlisäveron muuttamista nykyisestä 17 prosentista se ei esitä. Eurooppalainen taso on kymmenen prosenttiyksikköä Suomen prosenttia pienempi.
   Työryhmässä olivat mukana ministeriöiden edustajien lisäksi Elintarviketeollisuusliitto, Suomen Elintarviketyöläisten Liito, Palkansaajien tutkimuslaitos ja MTK.
   Yrityskauppavalvonta Suomessa ei saa poiketa muissa EU-maissa noudatetusta käytännöstä, työryhmä kirjasi kilpailupolitiikasta.
   Työryhmä hyväksyy sen, että terveysväittämiä saa käyttää terveysvaikutteisten elintarvikkeitten mainonnassa.

Elintarviketeollisuusliitto:
Suomalaisille yhdenvertaiset kasvumahdollisuudet
Elintarvikeyrityksiä edustavan Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka Hämäläinen vastasi työryhmän näkemykseen kilpailupolitiikasta, että suomalaisilla elintarvikeyrityksillä tulee olla muiden EU-maiden yritysten kanssa samat mahdollisuudet kasvaa kilpailukykyiseen kokoon.
   "Kansainväliset ja kansalliset yrityskaupat ja fuusiot ovat arkipäivää myös elintarviketeollisuudessa. Kansainvälisillä markkinoilla toimiminen edellyttää riittävää yrityskokoa tai verkottumista muiden toimijoiden kanssa", Hämäläinen sanoi.
   Viranomaiset lupaavat seurata markkinatasapainon kehittymistä. Esimerkiksi Hämäläinen pitää tärkeänä markkinatasapainon saavuttamista kaupan ja teollisuuden välillä. Hän sanoo, että kaupan hintamarginaalit ovat keskimääräisesti kasvaneet, samoin teollisuuden kaupalle maksamat markkinointituet.

Pellervo-Instituutin kevään koulutusohjelma valmistui
Pellervon ja MTK:n yhteinen koulutusyritys Pellervo-Instituutti on vahvistanut kevään 2000 koulutusohjelmansa.
  Koulutusohjelma sisältää yrityskoulutuksen, MTK:n järjestökoulutuksen ja metsäkoulutuksen sisällöt. Yrityskoulutuksessa painottuu kevään aikana HLJ-koulutus, joka on pellervolaisten yritysten luottamus- ja liikkeenjohdolle räätälöity johtamiskoulutusjärjestelmä.
   Verotusta, Agendaa, maaseutuyrittämistä, maaseutupolitiikkaa, erilaisia järjestö- ja taloudenhallinnan asioihin perehdytään MTK:n järjestökoulutuksessa tänä keväänä. MTK:n metsäkoulutuksessa keskitytään metsänhoitoyhdistysten asioihin.
   Kurssiohjelmat Pellervo-Instituutin kotisivuilla.

Komissio valitsi OKOn
Euroopan komission rahat Suomeen kulkevat edelleen Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:ssä olevien tilien kautta. OKO on hoitanut tehtävää vuodesta 1994 lähtien. Vuosittainen rahavirta on noin 700 miljoonaa euroa.
   Komission tilipankiksi (Primary Bank) järjestettiin tarjouskilpailu, jonka voittanutta OKOa komissio kiitti sekä hyvin sujuneesta edellisestä kaudesta että kilpailukykyisestä tarjouksesta.
   OKO on lisännyt jäsenyysvuosina kansainvälistä osaamistaan muun muassa Unico-pankkiryhmän kanssa.

Verkkovihjeitä
Presidentinvaalien ennakkoäänestys on 5.-11. tammikuuta.2000. Varsinainen vaalipäivä on 16. tammikuuta.
Jämsän kaupunginkirjaston sivuilla on linkkikooste ehdokkaista ja heidän mielipiteistään.

Pellervon kotisivulleLYHYESTI

- Maatilan Pellervossa alkaa eläinten terveyteen keskittyvä uusi artikkelisarja. Uusi numero ilmestyy 13. tammikuuta. Kodin Pellervo ilmestyy 27. tammikuuta ja vuoden ensimmäinen Osuustoiminta-lehti 16. helmikuuta.

- Osuukuntalain uudistamiseen liittyvistä kannanotoista on oikeusministeriö valmistanut yhteenvedon. Se on nähtävillä Pellervon Lakipalvelun kotisivulla.

- Lihan alkuperästä oli kovaa keskustelua joulun alla: osa tuontilihasta kun muuntuu monien kommenttien mukaan kotimaiseksi ennen lihatiskiä. Elintarvikeviraston raportti asiasta on luvassa tammikuun lopulla.

 

 

ViikkoPellervon alkuun | Yhteydet ja palaute