sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
 
 

Pellervon Valtuuskunnan puheenjohtaja Uitto: Molemminpuolinen sitoutuminen kuuluu osuustoimintaan

(11.4.2013)”Osuustoimintayritysten paras etu on jäsenten vahva sitoutuminen omaan yritykseen ja yritysten vahva sitoutuminen jäseniin”, sanoi Pellervon valtuuskunnan puheenjohtaja, maanviljelysneuvos Tauno Uitto keskiviikkona Helsingissä järjestetyssä Pellervon Päivässä 2013.

Hän muistutti, että pitkäjänteiseen ajatteluun ja sitoutumiseen kannattaa kannustaa siitäkin huolimatta, että markkinatalouden muodit kannustavat jatkuvaan kilpailuttamiseen: ”Osuustoiminnassa idea ei ole jatkuva spekulaatio, vaan jatkuva yhteinen kehittyminen; osuustoimintayritykset ja jäsenet toimivat yhdessä yhteisiin päämääriin”.

Uitto muistutti, että osuuskuntamalli syntyi ja kehittyi tarpeesta rakentaa yritystoimintaa vastuulliselta pohjalta laajojen kansanjoukkojen elinehtojen parantamiseksi.

”Yrityksemme tuottavat palveluja kaikille 5,4 miljoonalle suomalaiselle. Monien tulot ovat pienet. Tuotantomme, tuotteidemme, hintatasomme ja jakelujärjestelmämme tulee olla sellaisia, että kaikki saavat syödäkseen, kauppapalvelut kehittyvät kaikkialla ja kaikki saavat pankki- ja vakuutuspalvelunsa.”

Uitto sanoi viime aikoina kirkastuneen, miten suuri osa maailmantaloudesta kulkee veroparatiisien kautta. ”Osuustoimintayritykset taas maksavat veronsa sinne, missä ne toimivat. Sinne mistä varat on kerättykin. Uskon palvelujen käyttäjien huomaavan tämän jatkossa yhä selvemmin ja siitä tulee myös kilpailuvaltti”, päätti Uitto.

 

Pellervon hallituksen puheenjohtaja
Martti Asunta Pellervon Päivässä 2013:

Osuuskunnat parantavat
viljelijöiden asemaa Ruokaketjussa

(11.4.2013) ”Viljelijät ovat järjestäytymisellään tuottajaosuuskuntiin merkittävästi parantaneet neuvotteluvoimaansa ruokaketjussa. Tämä on keskeinen havainto, joka tuottajaosuuskuntien parissa vaikuttavien hallintoihmisten on syvästi tiedostettava”, totesi metsäneuvos Martti Asunta keskiviikkona Helsingissä.

Hän jatkoi, että vaikeina aikoina osuuskuntien sisään voi syntyä eriseuraisuutta, jotka pahimmillaan voivat johtaa rivien hajoamiseen - ”tähän meillä ei ole varaa”. 

Pellervon Päivässä 2013 puhunut Asunta uskoi, että osuustoiminnan saavutukset ovat hallinnossa syvällä oleville ilmeisen selvät. Uudelle, nuoremmalle jäsenkunnalle eivät ehkä niinkään.

Asunta kannattaa niitä ajatuksia, joissa puhutaan osuustoiminta-brändin rakentamisesta ja vahvistamisesta: ”Vaikka siinä tarvitaan nykyaikaisen markkinoinnin keinoja, kaiken pohjalla pitää luonnollisesti olla aidot kilpailuedut, joita voimme tarjota omistajajäsenillemme tehokkaan toiminnan, oikea-aikaisten investointien ja innovaatioiden kautta.”  

Osuuskunnan menestys riippuu Asunnan mukaan hyvin pitkälle tavasta organisoitua tuloksekkaasti; muun muassa hallinnon kyvystä valita hyvät ja asiantuntevat hallituksen ja hallintoneuvostojen jäsenet. Tämä luo edellytyksiä myös huippuluokan ammattijohdon ja motivoituneen henkilöstön saamiseksi osuuskuntiin.

”Ison liiketoiminnan parissa työskentelevien osuuskuntien pitää olla hyvin houkuttelevia työmarkkinoilla. Tässä nykyaikainen, hyvä työnantajakuva on ensiarvoisen tärkeää. Se on keskeinen osa nykyaikaista osuustoimintaa”.

 

Pellervo-Seuran vuosikokous valitsi valtuuskunnan jäsenet toimikaudelle 2013-2016

(10.4.2013) Pellervon Päivän yhteydessä 10.4.2013 järjestetty Pellervo-Seuran vuosikokous valitsi järjestön valtuuskunnan jäsenet toimikaudelle 2013-2016.

Seuraavat erovuorossa olleet jäsenet valittiin uudestaan:

Kauppa:
toimitusjohtaja Risto Alanko, Juuka

Finanssiala:
kunnallisneuvos, asianajaja Pauliina Haijanen, Laitila
kunnallisneuvos, agrologi Tero Mölsä, Orimattila
rehtori Jussi Vimpari, Oulu

Elintarvikeala:
maanviljelijä Olli Palmu, Karkkila
maanviljelijä Pentti Suokannas, Askola

Uusosuustoiminta:
pääsihteeri, FT Pekka Pättiniemi, Helsinki

Uusina valtuuskuntaan valitiin Finanssisektoria edustava maa- ja metsätalousyrittäjä Seppo Kietäväinen, Juva sekä elintarvikesektoria edustava maidontuottaja Katariina Lampela, Tervola. Lisäksi valtuuskunnasta eronneen Kari Piiroisen tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen valittiin maanviljelijä Jarmo Juutinen Vieremältä. Hänen toimikautensa päättyy 2014 pidettävään vuosikokoukseen. Juutinen edustaa elintarvikealaa.

Valinnat astuivat voimaan heti.

Pellervo-Seuran valtuuskunnan jäsenet edustavat osuuspankkeja, osuusmeijereitä, osuustoiminnallista päivittäistavarakauppaa, osuustoiminnallisia lihataloja, LähiTapiola-ryhmää, Metsäliittoa, Finlands Svenska Andelsförbundia, kotieläinjalostusryhmää, Munakuntaa ja pienosuustoimintaa.

Pellervon Päivän esitysmateriaalit saatavilla

(10.4.2013) Pellervon päivä 2013 tapahtumaan osallistui n. 250 henkilöä. Päivän aikana syvennyttiin mm. uuteen osuuskuntalakiin ja tuottajaosuustoiminnan asemaan Euroopan markkinoilla.

Tapahtuman esitysmateriaalit ovat nyt saatavilla Pellervon Päivän verkkosivulta.

Tutkimus:
Tuottajaosuustoiminnalla merkittävä
asema Euroopan maataloustuottajien tukena

(5.3.2013) Euroopan komissio teetti tutkimuksen tuottajaosuustoiminnan tukemisesta eurooppalaisten tutkijoiden konsortiolla. Tutkimus toteutettiin vuosina 2011-2012 ja siitä valmistui loppuraportti 2012 lopulla.

Tuloksissa todetaan tuottajaosuuskuntien auttavan maataloustuottajia suurempiin tuottajahintoihin. Avainasemassa tähän on osuuskunnan neuvotteluvoima. Tutkimuksessa havaittiin myös osuuskunnilla olevan keskeinen rooli maaseudun kehittymisessä.

Tuottajaosuustoiminnan asema Euroopan markkinoilla on 10.4. järjestettävän Pellervon Päivä 2013 seminaarin toinena pääteema. Pellervon Päivässä sitä ovat pohjustamassa tutkimuksessa mukana olleet professori Petri Ollila Helsingin yliopistossa ja tutkimuspäällikkö Perttu Pyykkönen Pellervon taloustutkimuksesta.

Tutustu tuloksiin tarkemmin Euroopan komission kotisivuilla tai Pellervon Päivien seminaarissa.

Tutkimustulokset Euroopan komission kotisivuilla

Pellervon Päivä 2013

Pellervon toimintakertomus
vuodelta 2012 julkaistu

(5.3.2013) Pellervo-Seuran 113. toimintavuoden 2012 toimintakertomus on julkaistu. Vuoden 2012 teema oli YK:n Kansainvälinen osuustoimintavuosi, joka näkyi Pellervon toiminnassa hyvin paljon.

Toimintakertomus toimitettiin Osuustoiminta-lehden tilaajille 1/2013 numeron liiteenä. Se on luettavissa myös verkossa alla olevan linkin kautta.

Pellervon toimintakertomus 2012

Maataloustuottajat liittyivät osuustoimintaa edistävään komiteaan

(1.3.2013) Maailman maataloustuottajien järjestö WFO (World Farmers’ Organisation) on liittynyt COPAC:n jäseneksi (Committee for the Promotion and Advancement of Cooperatives).

COPAC:in muut jäsenet ovat YK, ILO, FAO sekä ICA.

Komitean tehtävänä on lisätä tietämystä osuustoiminnasta sekä ylläpitää yhteiskunnallista keskustelua ja edistää toimenpiteitä, jotka parantavat osuuskuntien asemaa.

COPAC myös koordinoi osuustoiminnallista kehitysyhteistyötä. 
WFO pyrkii tuomaan yhteen eri maiden maataloustuottajien organisaatiot ja osuuskunnat parantaakseen tuottajien asemaa sekä edistääkseen yleisesti maaseutuyhteisöjen kehitystä.

Viime vuonna WFO antoi tukensa julistukselle, jonka mukaan osuuskunnat edistävät parhaiten maanviljelijöiden mahdollisuuksia saada äänensä kuuluviin.

WFO:n mukaan maataloustuottajien tulisi itse perustaa ja johtaa omia organisaatioitaan. Hallitusten tulisi tukea tällaisia pyrkimyksiä, erityisesti osuuskuntien perustamista, sillä yritysmuotona ne parhaiten edistävät yhteiskunnan taloudellista ja sosiaalista kehitystä.

Uudistettu Osuustoiminta-lehti ilmestyi


(28.2.2013) Ulkoasultaan ja sisällöltään uudistetun Osuustoiminta-lehden ensimmäinen numero ilmestyi 28.2. Uudistuksen suurimpana tavoitteena oli keventää lukukokemusta uuden ulkoasun avulla ja tuoda kasvoja osuustoiminnalle haastatteluiden ja henkilökuvien kautta.

”Lehti palvelee lukijoitaan tuomalla esille ot-yritysten toimivia ratkaisuja, avaamalla keskustelua ja seuraamalla talouden ja yhteiskunnan tapahtumia”, OT-lehden päätoimittaja, Pellervon toimitusjohtaja Sami Karhu toteaa.

Osuustoiminta-lehti on yritysjohdon ja hallinnon ammattilehti, joka pyrkii tavoittamaan kaikki Suomen osuustoimintalohkot: tuottaja-, kuluttaja- ja palveluosuustoiminnnan sekä uudet monimuotoiset pienosuuskunnat.

Osuustoiminta-lehden verkkosivut

Våra Frågor seminaari järjestetään 20.3.

(28.2.2013) Pellervo ja Finlands Svenska Andelsförbund järjestää 20.3.2013 Sokos Hotel Presidentissä Helsingissä ruotsinkielisen seminaarin Våra Frågor. Seminaarissa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kommentoi uutta osuustoimintalakia.

Lisäksi ohjelmassa kilpailuviraston erikoistutkija Tom Björkroth esitelmöi ”Toimiiko kilpailu kaupassa ja elintarvikesektorilla?” otsikon alla. Kommenttipuheenvuoron esittää Osuuskauppa Varuboden – Oslan uusi toimitusjohtaja Hannu Krook.

Tarkemmat tiedot ja seminaarin ohjelma

 

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset