aniweek.gif (7039 bytes)26.3.2000

Vanha käytäntö uhkaa
tuoda metsäyhtiöille miljoonasakot

Kilpailuvirasto on ehdottanut Stora Ensolle, Metsäliitto Osuuskunnalle ja UPM Kymmenelle 20 miljoonan markan sakkoa kullekin kilpailun vastaisesta yhteistyöstä. Asiasta päättää kilpailuneuvosto.
   Kilpailuvirastosta on tehty tehotarkastuksia, joissa on puututtu niihin seurantapalavereihin, joita metsänhoitoyhdistykset ja metsäyhtiöt ovat yhdessä pitäneet.
   Julkisuudessa metsätalot ovat puolustautuneet muun muassa vetoamalla vanhaan käytäntöön. Esimerkiksi Metsäliiton metsäjohtaja Markku Melkko arvostelee Maaseudun Tulevaisuudessa (MT 23.3.2000) kilpailuvirastoa siitä, ettei se tunne metsätaloutta eikä puukaupan luonnetta. Melkon mukaan palaverit kutsui kokoon metsänhoitoyhdistys, ja niiden tavoite oli hakea keinot, joilla yhtiöille varmistettaisiin tarvittavat puumäärät, ja joilla metsänomistajat saisivat puunsa liikkeelle.

Broilerhautomo yhteistyönä Mynämäelle
Mymämäelle nousee uusi broilerhautomo. HK Ruokatalo Oyj:n tytäryhtiö Broilertalo Oy ja Mynämäen kunta rakentavat yhdessä noin 30 miljoonalla markalla kovat hygienivaatimukset täyttävän hautomon. Hautomon rakennuttaa kunnan omistama Mynämäen Teollisuuskiinteistö Oy.
   Hautomo otetaan käyttöön kevään 2001 aikana. Päätarkoituksena on varmistaa Broilertalon ja sen sopimustuottajien kyky vastata siipikarjanlihan kasvavaan kulutukseen.
   Kasvavia määriä siipikarjanlihaa tarvitaan Broilertalon Eurassa sijaitsevaan tuotantolaitokseen, jonka tehokkuutta on kasvatettu viime vuosien aikana mittavilla investoinneilla.
   Broilertalon tuotannon laatua varmistetaan laatujärjestelmin. Tehtaan omien laatujärjestelmien lisäksi hyödynnetään sopimustuotantoa tilojen kanssa. Tuotannossa turvataan eläinaineksen terveys ja hyvinvointi.
   Broilertalo Oy on Suomen suurin siipikarjanlihan jalostaja. Sillä on tuotantolaitokset Eurassa ja Köyliössä. Broilertalo tuotti ja markkinoi siipikarjanlihaa viime vuonna yli 33 miljoonaa kiloa. Yritys markkinoi tuotteitaan Kariniemen ja Kokki –merkeillä.

Metsä-Serlan Jorma Vaajoki:
Konsolidointi jatkuu voimakkaana
Metsä-Serlan Oyj:n markkinatilanne on ollut hyvä koko alkuvuoden, kertoi yhtiön toimitusjohtaja Jorma Vaajoki Metsä-Serlan yhtiökokouksessa 23.3.2000. Samalla Vaajoki sanoi uskovansa, että meneillään oleva konsolidointi jatkuu voimakkaana myös tänä vuonna.
   Metsä-Serla Oyj:n hallitukseen valittiin uutena jäsenenä agronomi Timo Haapanen Hämeenkyröstä. Hän on Metsäliitto Osuuskunnan hallituksessa. Muita hallituksessa ovat pääjohtaja Asmo Kalpala, varatoimitusjohtaja Erkki Karmila, maanviljelijä Runar Lillandt, vartoimitusjohtaja Matti Niemi, pääjohtaja Antti Tanskanen, agronomi Arimo Uusitalo.
   Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 2,70 markkaa osakkeelta. Se vastaa 33,4 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta. Osinko maksetaan 4.4.2000 niille osakkeenomistajille, jotka on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n osakasluetteloon 28. maaliskuuta 2000.
   Metsä-Serlan A- ja B-osakkeiden ns. jälkivaihto lopetetaan, ja yhteisellä oarvo-osuustilillä olevat yhteensä enintään 14.860 A-osaketta ja enintään 678.530 B-osaketta myydään 3a luvun 3a §:n mukaisessa järjestyksessä.
   Metsä-Serlan osakepääoma muutettiin euroiksi. Vähimmäispääomaksi mmääriteltiin 168.188.000 euroa ja enimmäispääomaksi 675.752.000 euroa. Osakkeen nimellisarvo on 1,70 euroa. Osakepääoma korotettiin markka-annilla 236.299.0222,50 euroon.

Luomuviljastrategia esitellään
Pellervo-Instituutissa

Pellervo-Instituutin vuoden 2000 seminaariohjelma alkaa jo kevätkaudella luomuseminaarilla 19. huhtikuuta. Seminaarissa muun muassa esitellään uusi luomuviljastrategia. Asian esittelee maa- ja metsätalousministeriöstä kaupallinen neuvos Seppo Koivula.
  Paikalla ovat puheenvuoroineen niin luomuviljaketjun tuottajaporras kuin jalostajat, ja tilaisuudessa kuullaan myös tuoreet tiedot luomuviljan markkinanäkymistä. Myös vähittäiskaupan edustajat kertovat arvionsa luomutuotteiden tulevista markkinoista. Niin ikään seminaarissa kuullaan, miten luomutuotannon taloudellisia ja teknisiä aiotaan kehittää. Luomuseminaarissa puututaan myös luomukotieläintuotannon vaatimuksiin.
  Luomuseminaarista lisää Pellervo-Instituutin kotisivuilla.

HK Ruokatalon omistus Rakveresta
nousi yli 90 prosentin

HK Ruokatalo Oyj omistaa nyt Rakvere Lihakombinaatista 91,4 prosenttia. HK Ruokatalo Oyj:n tarjoukseen vastasi noin 350 osakkeenomistajaa. He tarjosivat yhteensä 4.341.587 osaketta. Lunastuksen kokonaisarvo oli 7,8 miljoonaa Suomen markkaa.
   HK Ruokatalo omisti Rakvere Lihakombinaatista tätä ennen alle 80 prosenttia. Kun HK Ruokatalon omistus nyt nousi 94,4 prosenttiin, jäi muille osakkaille 8,6 prosenttia osakkeista. Osakkeita on kaikkiaan 37.721.700 osaketta.

Viikon verkkovihje
Vuoden suurin karjatapahtuma Karjatila 2000 on 7.-9. huhtikuuta Pirkkahallissa Tampereella. Tapahtuman järjestävät Osuuskunta Kotieläinjalostuskeskus FABA ja Tampereen Messut Oy. Lisätietoa kuten lippujen hintoja ja ohjelmaa Tampereen Messujen ja FABAn kotisivuilla.

LYHYESTI

- Kodin Pellervon maaliskuun numero, pääsiäisnumero, on ilmestynyt 23.3.2000. Numerossa on haastateltu muiden muassa arkkipiispa Jukka Paarmaa. Hän sanoo näkemyksensä tämän päivän uskonnollisista liikkeistä ja ihmisten elämästä Suomessa. Paarmalla on suora kanta siihen, mitä poliittiset päätökset ovat vaikuttaneet kansalaisten elämään.

- Broilertalo Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty 20.3.2000 alkaen Broilertalon tehtaanjohtaja Timo Tuomola. Broilertalo on HK Ruokatalo Oyj:n tytäryhtiö, ja väliaikaisesti Broilertalon toimitusjohtajan tehtävää hoiti HK Ruokatalon toimitusjohtaja Simo Palokangas.

 

ViikkoPellervon alkuun | Yhteydet ja palaute |