sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
 
 

Osuuskunnat ja kestävä kehitys -seminaari marraskuussa Helsingissä

(27.5.2013) Helsingin yliopiston taloustieteen laitos järjestää yhteistyössä Pellervon ja Maa- ja metsätalousministeriön kanssa ”Osuuskunnat ja kestävä kehitys” -seminaarin 20.11.2013 Helsingissä. Ohjelma sisältää esityksiä ja paneelikeskustelun.

Seminaarin tavoitteena on käsitellä kysymystä, onko osuustoiminta eräänä vaihtoehtoisena yritysmuotona pystynyt toteuttamaan tavoitteita, jotka toisten yritysmuotojen on hankala toteuttaa?

Tarkastelussa on myös mm. millaisissa tilanteissa osuuskunnat ovat toimivampia tai sopivampia kuin esimerkiksi osakeyhtiöt ja missä olosuhteissa ne eivät ole sitä.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen seminaariin: http://blogs.helsinki.fi/osuuskunnat-kestavakehitys

Uusia arvonimiä Pellervon jäsenyhteisöjen piiriin

(27.5.2013) Tasavallan presidentti myönsi 24.5. uusia arvonimiä. Arvonimen saajien joukossa oli myös kolme Pellervon jäsenyhteisöjen toimitusjohtajaa.

Suur-Savon Osuuspankin toimitusjohtaja Kari Manniselle myönnettiin kauppaneuvoksen arvonimi, ProAgria Etelä-Pohjanmaan toimitusjohtaja Antti Siljamäelle maakuntaneuvoksen arvonimi ja Jukolan Osuuskaupan toimitusjohtajalle Matti Konttiselle talousneuvoksen arvonimi.

Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä Tampereella 28.5.

(17.5.2013) Päivässä tulee tutuksi mitä on yhteiskunnallinen yrittäjyys, yhteiskunnallisen yrityksen merkki ja sen hakukriteerit, yhteiskunnallinen yrittäjyys eri yritysmuodoissa ja käytännön esimerkit yhteiskunnallisista yrityksistä ja niiden toiminnasta.

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Yhdessä yrittämään! -hanke / Tampereen seudun osuustoimintakeskus, Suomalaisen Työn Liitto, Uusyrityskeskus Ensimetri sekä Tampereen kaupunki.

Lisätietoja tapahtumasta Suomalaisen työn liiton verkkosivuilta.

Reilu teko -kampanja työllistää nuoria ja säästää luontoa

(17.5.2013) ReiluTeko -säkkikeräyskampanjan avulla kannustetaan viljelijöitä lannoite- ja siemensäkkien kierrättämiseen ja tarjotaan samalla nuorille kesätöitä. Säkkien jättäminen keräykseen on viljelijöille maksutonta. Säkit käytetään uudelleen muoviteollisuuden raaka-aineena.

Lannoite- ja siemensäkkien keräys työllistää vuosittain noin tuhat nuorta. Nuorilla on mahdollisuus osallistua merkittävään ympäristötekoon ja saada arvokasta kesätyökokemusta. Yaran ja Suomen 4H-liiton järjestämällä säkkikeräyksellä on saatu suomalaisille nuorille kesätöitä ja ympäristöä puhtaammaksi vuodesta 1975.

Lähes neljänkymmenen keräysvuoden aikana lannoitesäkeistä peräisin olevaa muovia on saatu talteen noin 33 miljoonaa kiloa. Keräys on säästänyt raakaöljyä kolmen öljytankkerin kuljettaman lastin verran. Vuonna 2012 keräyksessä saatiin talteen ennätysmäärä 650 000 kiloa lannoite- ja siemensäkkejä.

Lannoite- ja siemensäkkikeräys järjestetään vuosittain touko-elokuun aikana. Keräysajat vaihtelevat paikkakunnittain. Keräyspisteitä on lähes koko maassa Lappia lukuun ottamatta. Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa säkkikeräys järjestetään joka toinen vuosi ja seuraavan kerran vuonna 2014.

Lisätietoa kampanjasta ja keräyspaikat Suomen 4H-liiton kotisivuilta.

Salme Näsi jatkaa Cooperatives Europen hallituksessa


Salme Näsi

(7.5.2013) Professori Salme Näsi valittiin uudelle kaudelle Cooperatives Europen hallitukseen. Professori Näsi on jäsenenä mm. Osuustoiminnan neuvottelukunnassa ja Pellervo-seuran hallituksessa. Hän on myös Pirkanmaan Osuuskaupan hallintoneuvoston varapuheenjohtaja.

Cooperatives Europen puheenjohtajaksi valittiin saksalainen Dirk Lehnhoff, joka edustaa Saksalaista osuustoimintajärjestöä DGRV:a.Cooperatives Europe on Kansainvälisen Osuustoimintaliiton ICA:n Euroopan aluejärjestö. Valinnat tehtiin Cooperatives Europen yleiskokouksessa Istanbulissa.

OP-Pohjola ja Suomen 4H liitto yhteistyöhön

(2.5.2013) Suomen 4H-liitto ja OP-Pohjola ovat tehneet yhteistyösopimuksen edistääkseen nuorten työllistymistä. OP-Pohjola tukee vuosina 2013-2015 4H-yhdistysten järjestämiä Ajokortti työelämään -kursseja, joilla nuoret oppivat työnhakua ja työelämän pelisääntöjä.

Ajokortti työelämään on Suomen 4H:n kehittämä kurssi, joka on suunnattu yli 13-vuotiaille nuorille, joilla ei ole vielä kokemusta työelämästä. Kurssi antaa nuorelle perustiedot työnhausta ja työelämän pelisäännöistä. Se antaa myös näkemyksen siitä, mitä työnantajat odottavat uusilta, nuorilta työntekijöiltä sekä työkaluja ihmissuhdetaitoihin ja asiakaspalveluun. Kurssin on käynyt valtakunnallisesti jo yli 20 000 nuorta.

- OP-Pohjola haluaa 4H-yhteistyön kautta tukea nuorten aktiivista otetta työnhakuun ja oman talouden hallintaan sekä antaa eväitä taloudelliselle menestymiselle. Ajokortti työelämään –kurssilla osuuspankit opastavat nuoria oman talouden hallinnassa ja kertovat pankista työpaikkana, kertoo markkinointijohtaja Heli Jimenez OP-Pohjolasta.

 

Eduskunta hyväksyi osuuskuntalain

(24.4.2013) Eduskunta hyväksyi 23.4.2013 täysistunnon toisessa käsittelyssä uuden osuuskuntalain. Lain tultua eduskunnassa hyväksytyksi laki toimitetaan tasavallan presidentille lain vahvistusta varten. Laki vahvistettaneen ennen eduskunnan kesälomaa.

Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiaisen mukaan laki tulee voimaan alun perin suunnitellusta aikataulusta poiketen vasta 1.1.2014. Lain voimaantulon siirtyminen johtuu Patentti- ja rekisterihallituksen uuden kaupparekisterijärjestelmän käyttöönoton aikataulusta.

 

Jyväskylän perusturvalautakunta: Terveyspalvelujen tuottamiseen osuuskuntamallilla ei edellytyksiä

(22.4.2013) Jyväskylän perusturvalautakunta totesi 18.4.2013 järjestetyssä kokouksessaan osuuskuntamallin soveltumattomaksi tavaksi järjestää Tikkakoksen terveysaseman toiminta.

Päätöksen taustalla on osuuskuntamallin toteutuksesta tehty esiselvitys, jossa paneuduttiin erityisesti osuuskuntamallin juridisiin toteuttamismahdollisuuksiin.

Ratkaisevaksi tekijäksi päätöksessä muodostui hankintalain soveltaminen kilpailutuksen osalta, jonka piiriissa on kaikki kaupunkiorganisaation ulkopuoliset tahot, kuten esimerkiksi terveysaseman henkilöstön ja kaupungin yhteinen osuuskunta.

"Osuuskuntamalli merkitsee kaupunkiorganisaation näkökulmasta päätöksenteon ulkoistamista ja terveyspalveluiden hankinnan näkökulmasta ostopalvelua. Perusturvalautakunnan harkittavaksi jäisi strateginen ratkaisu terveyspalvelutoimintojen ulkoistamisesta kaupungin välittömän määräysvallan ulkopuoliselle osuuskunnalle", todetaan esiselvityksen havaintodokumentissa.

Käytännössä tämä merkitsisi osuuskunnan liiketoimintaedellytysten kannalta huomattavaa toiminnallista ja taloudellista riskiä.

Munakunta palasi voitolliseksi 2012

(12.4.2013) Suomen johtava kananmuna-alan yritys Munakunta palasi neljän tappiollisen vuoden jälkeen voitolliseksi.
Se ylsi vuoden aikana 53,8 miljoonan euron liikevaihtoon, tuloksen ennen satunnaisia eriä ollessa 0,7 miljoona euroa. Osuuskunnankokous päätti jakaa 4% osuusmaksun koron jäsenille.

"Vieläkään eivät kaikki EU- maat noudata vuoden 2012 alussa voimaanastuneita häkkiehtoja, jonka vuoksi direktiivin täyttämätöntä kananmunaa tulee yhä markkinoille. Oletettavaa on, että tämä vai-kuttaa Euroopassa myytävien kananmunien tämänhetkiseen edullisuuteen. Tästä johtuen Suomesta vietävien, direktiivin täyttävien ja salmonellavapaiden munien vienti on tällä hetkellä myös tappiollista", totesi Munakunnan hallintoneuvoston puheejohtaja Jukka Huittinen 11.4. Turussa järjestetyn osuuskunnankokouksen avauspuheenvuorossaan.

"Viime vuoden alussa Suomea ja Eurooppa koetteli kananmunapula. Vuoden 2013 alkuun Suomessa sekä muissakin EU-maissa tuotanto on elpynyt ja kaikki pääsiäistoimitukset pystyttiin hoitamaan", kertoi Munakunnan toimitusjohtaja Jan Lähde muna-alan olosuhteista.

"Vuoden 2012 aikana Munakunnan kananmunien keskitilityshinta nousi, ja oli alkuvuonna 2013 22 % korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Vuonna 2012 vietiin läpi iso uudistusohjelma joka paransi koko tuotantoketjun toimintaa", Lähde jatkoi.

Munakunnan osuuskunnankokous päätti, että vapaasta omasta pääomasta jaetaan 4 %:n suuruinen korko jäsenten tilikauden alussa maksettuna olleille osuusmaksuille.

Valio ylsi ensimmäisen kerran yli kahden miljardin euron liikevaihtoon

(12.4.2013) Valio-konsernin liikevaihto ylsi ensimmäisen kerran sen historian aikana kahteen miljardiin euroon vuonna 2012. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 3,7 %. Kaikki Valion markkinoilta saama tuotto tilitetään osuuskuntien kautta valiolaisille maidontuottajille, joita oli vuoden 2012 lopussa noin 7 900. Vuonna 2012 maitotuotto nousi 46,6 senttiin ja oli kaikkien aikojen paras. Maksettu tilityshinta jälkitileineen oli 46,7 senttiä maitolitralta, mikä oli 2,6 senttiä enemmän kuin edellisenä vuonna. Jälkitilin osuus on 2,5 senttiä litralta. 

Valion liikevaihto vuonna 2012 oli 2000 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi ulkomailla 4,7 % ja kotimaassa 3,1 %. Konsernin maitokate oli 991 miljoonaa euroa. Konsernin maitotuotto oli historian paras, 46,6 senttiä litralta. Valion kirjanpidollinen voitto verojen jälkeen vuonna 2012 oli 43 miljoonaa euroa. 

Valion omistajiltaan vastaanottama maitomäärä oli 1 865 miljoonaa litraa.

Osuustoiminnan I luokan ansiomitali Tauno Uitolle

(12.4.2012)Pellervon hallitus on myöntänyt Osuustoiminnan I luokan ansiomitalin maanviljelysneuvos Tauno Uitolle poikkeuksellisen ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta elämäntyöstä osuustoiminnan hyväksi.

Mitalin luovutussanoissaan Pellervon hallituksen puheenjohtaja Martti Asunta sanoi, että Uitto on ollut moninaisissa tehtävissään valmis vastuunkantoon paitsi osuustoiminnassa myös järjestötoiminnassa ja kuntademokratiassa. Suurimmat ansiot osuustoiminnan saralla Uitolla on osuusmeijeritoiminnassa ja Pellervossa. ”Osuustoiminnallisen aatteen kova ydin taloudellisesta yhteistoiminnasta on häneen niin syvälle juurtunut, että jokaisella on siitä opiksi otettavaa”, sanoi Asunta.   

Mitali luovutettiin Uitolle 10. huhtikuuta Helsingissä pidetyssä Pellervon Päivässä 2013.

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset