2. | 6. | 2008  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi
Atria ostaa Ridderheimsin
herkuttelutuotefirman Ruotsissa

Atria ostaa ruotsalaisen AB Ridderheims Delikatesser -yhtiön. Tuoreet herkuttelutuotteet ovat päivittäistavarakaupan nopeimmin kasvavia tuoteryhmiä ja Ridderheims edustaa juuri tätä toimialaa.
   Yhtiö on erikoistunut premium herkuttelutuotteisiin ja pyöritti yli 50 miljoonan euron liikevaihtoa tilikaudella 2007-08. Yrityksellä on 110 työntekijää ja se jatkaa kaupan jälkeen tuotantoa Göteborgissa entisin tuotemerkein, mutta Ridderheimsin toiminnot yhdistetään Atria Skandinavian liiketoimintayksikkö Falbygdens Ostin toimintoihin. Näistä muodostetaan Atria Deli liiketoimintayksikkö. Atria Deli liiketoimintayksikön uudeksi johtajaksi on ehdolla Falbygdens Ostin nykyinen toimitusjohtaja Christer Lundin.

Christer Åberg
Kuva M Nummi
   ”Kaupan ensisijaisena tavoitteena on luoda Pohjoismaiden vahvin ja houkuttelevin tuoreiden herkuttelutuotteiden valikoima, mutta odotamme saavuttavamme myös kustannushyötyjä”, sanoo Atria Skandinavian toimitusjohtaja Christer Åberg.
   Nykyisin Ridderheims vie tuotteitaan yhteentoista maahan, mutta kaupan myötä yrityksen edellytykset myynnin kasvuun Ruotsissa ja viennin lisäämiseen paranevat, sillä Atrialla on vahva asema ja jakeluverkosto Suomessa, Tanskassa, Baltian maissa ja Venäjällä. Samalla Ridderheimsin jakeluverkosto mahdollistaa Falbygdens Ostin tuotteiden viennin kasvun.
   Kaupan lopullinen toteutuminen edellyttää Ruotsin kilpailuviranomaisen hyväksyntää. Tämän odotetaan tapahtuvan kesäkuun loppuun mennessä. Atria arvioi, että Ridderheimsin konsolidointi tapahtuu 1. heinäkuuta 2008 lukien.Hintojen myllerrys näkyy
Elintarviketalous 2008 -julkaisussa

Toukokuussa ilmestynyt Suomen Gallup Elintarviketiedon julkaisema Elintarviketalous 2008 -julkaisu osoittaa, miten viljojen maailmanmarkkinahintojen vuonna 2006 alkanut nousu jatkui ja kiihtyi vuonna 2007 samalla, kun hinnat nousivat rajusti maitomarkkinoilla.
Tämä kaikki on näkynyt myös suomalaisilla maatiloilla ja suomalaisessa elintarviketaloudessa.
   Ruuan hinnassa on siirrytty uudelle tasolle eikä hinnanlaskua ole julkaisun kirjoittajien mukaan näköpiirissä. Korotuspaineita sen sijaan vaikuttaa riittävän jatkossakin.Munakunta tarjoaa tuottajille
Takuusopimus-hintaa

Kultamuna Kasvuratkaisusopimus on saanut Munakunnan mukaan laajalti huomiota. Jo aiemmin eettisesti kestäviin tuotantomuotoihin investoineille tuottajille Munakunta tarjoaa Kultamuna Takuusopimusta.
   Takuusopimuksella Munakunta maksaa direktiivin mukaisesti investoineille tuottajille 2-3 vuoden ajan kananmunista takuuhintaa, joka on sidottu rehuindeksiin.
   Kultamuna Takuusopimusta Munakunta tarjoaa vain rajatun ajan 30.6.2008 asti.
   Munakunta julkaisi Kasvuratkaisusopimuksen tammikuussa. Ensimmäisinä sopimuksen tehneiden tuottajien investoinnit ovat käynnistyneet ja ensimmäiseen koulutusjaksoon osallistui 15 tuottajaa.
   Kummallakin sopimushankkeella on Munakunnan toimitusjohtajan Jan Lähteen mukaan tavoitteena turvata investoiva ja jo investoinut tuottaja muutoskauden yli ja tarjota suojaa markkinahinta- ja rehukustannusvaihteluilta.Meijeriväki laskisi arvonlisäveroa jo 2008
Meijerialan Ammattilaiset MVL:n liittokokous Kuopiossa otti kantaa elintarvikkeiden arvonlisäveron ajoittamiseen. Liitto katsoo, että arvonlisäveroa pitäisi alentaa jo lokakuussa 2008 eikä syksyllä 2009, kuten valtioneuvosto on esittänyt.
   Meijeriväen Ammatilaiset on huolissaan suomalaisesta maidontuotannosta ja kotimaisen raaka-aineen omavaraisuudesta.
   "Maidosta on jo nyt pulaa. Alkuvuodesta maitoa tuotettiin vähemmän kuin mitä kulutettiin", liiton kannanotossa mainitaan.
   Liitto kiinnittää huomiota myös kuluttajahintojen nousuun. Se huomauttaa, että veronalennuksen tulee kohdistua suoraan tuotteiden hintoihin, ei kaupan katteisiin.Lihakunta vaihtoi puheenjohtajia
Lihakunnan hallintoneuvoston
puheenjohtajaksi Ari Pirkola

Lihakunnan hallintoneuvosto on valinnut uudeksi puheenjohtajakseen entisen varapuheenjohtajan Ari Pirkolan Pyhäjoelta. Varapuheenjohtajaksi hallintoneuvosto valitsi Marita Riekkisen Rautavaaralta.
   Lisäksi hallintoneuvosto valitsi hallitukseen Jouni Sikasen tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen Tomi Toivasen Siilinjärveltä.
   Lihakunnan tuottajien parissa on käyty voimakasta keskustelua viime viikkoina. Esimerkiksi Internetin keskustelupalstoilla on arvosteltu tuottajien saamaa lihan hintaa ja vaadittu henkilövaihdoksia osuuskunnan puheenjohtajistoon. Toiset palstoille kirjoittajat katsovat, ettei puheenjohtajan vaihdos vaikuttaisi tuottajahintaan.
   Hallintoneuvoston puheenjohtajana ollut Ahti-Pekka Vornanen Vieremältä tuli arvalla valituksi uudelleen puheenjohtajaksi hallintoneuvoston järjestäytymiskokouksessa. Ylimääräisessä edustajiston kokouksessa hän ei kuitenkaan saanut jatkopestiä.
   Vornanen on myös Atrian hallintoneuvoston puheenjohtaja. Atrian hallintoneuvoston kokous on kesäkuussa.
Pirkola on valittu myös Atrian hallintoneuvoston jäseneksi.


Kari Tillanen ei jatka yhtiön palveluksessa
Portin toimitusjohtaja vaihtui


Markku Rönkkö
Järvi-Suomen Portti Osuuskunnan toimitusjohtaja on vaihtunut. KTM Markku Rönkkö (57) aloitti uutena toimitusjohtaja 8. toukokuuta.
   Rönkkö on kuulunut Portin hallitukseen. Hänen on määrä hoitaa toimitusjohtajan tehtävää sovittuun tervehdyttämisvaiheeseen saakka. Hän jatkaa myös Osuuskunnan hallituksen jäsenenä.
   Toimitusjohtaja Markku Rönkkö on toiminut aiemmin toimitusjohtajana Olvi Oyj:ssä, Savon Voima Oyj:ssä sekä Karelia-Upofloor Oy:ssä.
   Järvi-Suomen Portin edellisen toimitusjohtajan Kari Tillasen ilmoitettiin jatkavan Osuuskunnan palveluksessa johtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Myöhemmin 16. toukokuuta Portti kuitenkin tiedotti Tillasen ja yhtiön sopineen, että Tillanen ei jatka Portin palveluksessa.
   Järvi-Suomen Portin johtoryhmän jäseneksi on nimitetty Tikkalan ruokatehtaan tehdaspäällikkö Tapio Eeva.
   Osuuskunnan edustajiston kokouksessa uudeksi hallintoneuvoston jäseneksi valittiin Osmo Lamponen.Saneerausohjelman tavoite jäi saavuttamatta
Järvi-Suomen Portin tappio kasvoi

Järvi-Suomen Portti Osuuskunnan liikevaihto vuonna 2007 väheni edellisvuotisesta 12,8 prosenttia ja oli 87 miljoonaa euroa. Jatkavien liiketoimintojen vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,4 prosenttia.
   Tilikauden operatiivinen tulos painui tappiolliseksi. Tilikauden tulos oli 7,9 miljoonaa euroa tappiollinen. Tulos ennen satunnaisia eriä oli - 10,3 miljoonaa euroa.
   Satunnaisiin eriin on kirjattu erotettujen passiivijäsenten osuuspääoma 2,1 miljoonaa euroa.
Järvi-Suomen Portti ei saavuttanut toisena saneerausohjelman toteutusvuotena ohjelmaan kirjattua tulostavoitetta. Osuuskunnan korolliset velat olivat tilikauden päättyessä 38,0 miljoonaa euroa. Omat pääomat olivat tilikauden päättyessä 13,8 miljoonaa euroa miinuksella.
   Toimitusjohtaja Markku Rönkön mukaan vuodelle 2008 toiminnalliset lähtökohdat ovat vuotta 2007 myönteisemmät ja vuoden 2008 liikevaihdon odotetaan kasvavan edellisvuodesta.
   Vähittäiskauppamyynnin osalta kesän 2008 ketjujen valikoimapäätöksissä Osuuskunta on saanut aikaisempaa vahvemman aseman. Kevään aikana on käynnistynyt vähittäiskauppasektorilla merkittävä kaupan omien merkkituotteiden lisävalmistus sekä teollisuuden rahtivalmistus.Talonpoikaiskulttuurisäätiö valitsi parhaat
Uudenlaisista taloista maalle kilpailtiin

Talonpoikaiskulttuurisäätiö sai puolensataa kilpailutyötä, kun se kilpailutti suunnittelijoita uudenlaisesta rakennustavasta maaseudulla.
   Palkinnot jakanut pääministeri Matti Vanhanen myös piti puheen, jossa hän muun muassa katsoi, ettei kukaan voi päättää toisen puolesta, missä ja miten tämä haluaa asua, jos täyttää tietyt ekologiset ehdot.
   Lisää kilpailusta ja sen tulokset Talonpoikaiskulttuurisäätiön sivuilla »Logistiikasta vielä lisäkuluja jonkin aikaa
HKScan ennakoidussa tulosvauhdissa

HKScan Oyj saavutti toimitusjohtaja Kai Seikun mukaan odotetunlaisen tuloksen tammi-maaliskuussa. Koko vuoden liikevoitosta Seikku ennakoi vuoden 2007 voiton tasoista, mikä edellyttäisi sianlihan markkinoiden tasapainottuvan vuoden 2008 lopulla.
   Konsernin liikevaihto ensimmäisellä neljänneksellä nousi 510 miljoonaan euroon, mistä jäi liikevoittoa 6,1 miljoonaa euroa viime vuoden vertailujakson 9,2 miljoonan euron sijaan.
   Sianlihan vaikea markkinatilanne vähensi kannattavuutta yhtiön mukaan kaikilla markkina-alueilla, mutta erityisesti Suomessa ja Virossa.
   Maaliskuu jäi kilpailijoiden tavoin kaupallisesti odotettua vaisummaksi myös HKScanilla, HKScanilla eritoten Suomessa ja Ruotsissa.
   Suomessa lisäksi Vantaan uuden logistiikkakeskuksen käyttöönoton päällekkäisyyksistä johtuvat kustannukset heikensivät HKScanin kannattavuutta. Ylimääräisiä kustannuksia jää vielä toisellekin vuosipuoliskolle. Logistiikkaongelmat ovat heijastuneet myös toimitusvarmuuteen asiakkaille.
   Suomessa ja Baltiassa liikevoittoa kertyi lähes puolet vähemmän kuin viime vuoden tammi-maaliskkuussa. Puolassa liikevoitto lähenteli miljoonaa euroa miltei edellisvuotisella tasolla. Sokolówin vienti Puolasta on lisääntynyt merkittävästi, mutta sen tytäryhtiöllä Pozmeatilla on ollut tuotanto- ja markkinointiongelmia kotimaassa. Sianlihan tuotannosta vastaavalla Agro-Sokolówilla on ollut alalla yleisiä kustannusilmiöitä.
  Ruotsissa, missä HKScanin liikevaihdosta tulee puolet, Scanin kannattavuus parani ja liikevoittoa kertyi 0,6 miljoonaa euroa.
  Sekä Suomesta että Ruotsista HKScan joutui viemään lihaa ennakoimaansa enemmän; vienti ylitarjotuille markkinoille luonnollisesti kannattaa heikosti.HK Via-sarjasta Vuoden Tähtituote 2008
HK Via -valmisruokasarja on voittanut Elintarviketeollisuusliiton järjestämän Vuoden Tähtituote 2008 –kilpailun vähittäiskauppatuotteiden sarjassa. Suurkeittiösarjan voitti Kasvis Galleria Oy:n Bavaroisetangot.
Vuoden Tähtituote 2008
   Voittaneet tuotteet edustavat Suomen elintarvikeinnovaatioiden kärkeä, kilpailun raati perustelee. Tänä vuonna raati arvosti erityisesti innovaatioita, jotka helpottavat ruoanvalmistusta kodeissa ja suurkeittiöissä, huomioivat terveellisyyden sekä mahdollistavat monipuolisia käyttötapoja. Maukkaus on raadin mukaan peruslähtökohta.
   Kilpailuun osallistui 35 tuotetta tai tuotesarjaa eli kaikkiaan 71 yksittäistä tuotetta.
   HK Ruokatalo toi markkinoille viisi Via-valmisruokaa syksyllä 2007. Vuoden 2008 alussa sarjaan tulivat Hot Pot -keitot ja vast´ikään toukokuun alussa Pasta Bolognese -uutuus.
   HK Via-valmisruoat on kehitetty yhteistyössä ravitsemusasiantuntijan ja kokkien, mm. Jyrki Sukulan, kanssa. Kaikki Via-tuotteet ovat saaneet Sydänmerkin, eli ne ovat tuoteryhmässään rasvan ja suolan kannalta parempia valintoja. Pakkauksissa on myös viitteellisen päiväsaannin merkinnät, jotka Via otti edelläkävijänä Suomessa käyttöön.Jäsenmäärä kasvanut 5,2 prosenttia vuodessa
Paikallisosuuspankeilla hyvä alkuvuosi

Paikallisosuuspankkien liikevoitto tammi-maaliskuussa oli 14,6 miljoonaa euroa. Se on vajaan prosentin viime vuoden tammi-helmikuun tulosta heikompi.
   Liiketoiminnan mitat ovat kasvaneet vuodessa selkeästi: talletukset 6,8 prosenttia, luottokanta saman verran. Ryhmän pankkien yhteenlaskettu vakavaraisuus oli 21,9 prosenttia maaliskuun loppussa.
   Jäseniä Paikallisosuuspankeilla oli 91 894 maaliskuun lopussa. Jäsenmäärä lisääntyi vuoden aikana 5,2 prosenttia.
   Paikallisosuuspankkiliiton toimitusjohtajan Heikki Suutalan mukaan ryhmän yhteenlasketun tuloksen arvioidaan laskevan loppuvuonna viimevuotisesta.Tulospoikkeama nimenomaan Suomessa
Atrialle vuoden alku oli tulospettymys

Futismatkalle Espanjaan, Saksaan tai Italiaan? Jalkapallo vaihdittaa Atrian tuotemarkkinointia: eri tuotteiden EAN-koodilla voi osallistua arvontaan. Kuva Markku Nummi

Atria Suomen liikevaihto kasvoi yli 10 miljoonaa euroa, mutta liikevoitto jäi vajaaseen neljännekseen viime vuoden vastaavan ajan 10,1 miljoonasta eurosta.
   Konsernin menestys muilla liiketoiminta-alueilla oli tasaista: Skandinavian tulos oli jopa myönteinen yllätys, Venäjällä liiketoiminta sujui suunnitelmien mukaisesti, Baltiassa liikevoitto oli viime vuoden alkuneljänneksen tasolla, mutta Virossa Atrian haasteena on oma alkutuotanto – vilja on kallista.
   Konsernin liikevoitto tammi-maaliskuussa oli nyt 6,8 miljoonaa euroa, kun se vastaavana aikana viime vuonna oli 11,5 miljoonaa. Liikevaihto parani noin kymmenellä prosentilla 303,4 miljoonaan euroon.
   Tulosnotkahduksen syitä ovat Atria Suomen toimitusjohtajan Juha Gröhnin mukaan yritykselle kallis sianliha sekä sianlihan ylituotanto maailmalla. Euroopassa erityisesti Tanska, Saksa ja Espanja ovat paisuttaneet tuotantoa. Tavanomaista aikaisemmaksi ajoittuneesta pääsiäisestäkään ei tullut odotettua myynnin vetoapua. Kesä on hyvää myyntiaikaa eikä Atrian johdon mukaan ole syytä epäillä, etteikö näin olisi myös kesä 2008.
   Nyt kannattamatonta tuotantoa yritetään maailmanlaajuisesti purkaa ja saada markkinat tasapainoon. Atrian toimitusjohtaja Matti Tikkakoski sanoo yksin tanskalaisten sianlihan tuottajien kirjanneen useiden miljardien eurojen tappiot vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.
   Gröhn katsoo, että ala on tullut vaikeasti ennustettavaan ajanjaksoon. Tuplaefektin – kalliin lihan ja ylituotannon – vaikutus voi olla kova ja kestää pitkään. Sianlihan suhdannehuipun on arvioitu ajoittuvan syksyyn 2008, toisten mukaan seuraavaan vuoteen.
   Atria on tehostanut markkinointia, saanut toteutettua hinnankorotuksia ja uusia on tulossa. Toteutuneisiin korotuksiin kaivattaisiin Gröhnin mukaan muutama prosentti lisää ja erityisesti korotusta vaatisi tuoreliha.
   Atria pudottaa kustannuksiaan muun muassa keskittämällä. Parhaillaan käytävissä joka kymmenettä atrialaista koskevissa yt-neuvotteluissa arvioidaan menetettävän 170 työpaikkaa, mistä konserni saisi noin neljän miljoonan euron vuosittaisen säästön.
   Atria Oyj:n operatiivinen liikevoitto jäänee viimevuotista vähäisemmäksi, mutta Tikkakosken mukaan liikevaihto lisääntyy.


Osuuskunnat yhteisen katon alle

Osuuskuntien talo sijaitsee hyvällä paikalla osoitteessa Rue Milcamps 105. Kuvat Juhani Lehto

Anne Santamäki tutustumassa osuuskuntien talon kunnostustöihin.

Cooperatives Europen uusi logo.

Osuuskuntien talo Brysseliin
Brysselissä toimivat osuuskuntajärjestöt muuttavat saman katon alle. Brysselissä
28. - 29. huhtikuuta järjestetyn Cooperatives Europen vuosikokouksen yhteydessä esiteltiin uudistuksia, joilla pyritään parantamaan eurooppalaisten osuuskuntien näkyvyyttä ja toimintaedellytyksiä.
   Uudistuksista näkyvin oli Cooperatives Europen lanseeraama idea, jolla kerättään Brysselissä toimivat osuuskuntajärjestöt saman katon alle. Hankkeeseen oli jo alkuvuodesta lähtenyt mukaan 14 organisaatiota, jotka olivat perustaneet yhteisen osuuskunnan ja sitoutuneet rahoittamaan toteutusta hieman yli miljoonalla eurolla.
   Osuuskunnan ensimmäisenä tehtävänä oli hankkia Brysselistä talo osuuskuntajärjestöjen käyttöön. Jo tammikuun lopussa hankittu noin 500 neliömetriä käsittävä satavuotias kiinteistö on parhaillaan täydellisen kunnostuksen alla ja otettaneen käyttöön heinäkuussa, jolloin mm. Cooperatives Europen toimisto muuttaa taloon.
   Toinen esitelty uudistus oli Cooperatives Europen paranneltu logo, joka otettiinkin saman tien käyttöön. Logon kerrottiin olevan teknisesti ja visuaalisesti käyttökelpoisempi mm. erilaisten esitteiden, kirjekuorien ja verkkosivujen käyttöä varten. –Juhani Lehto
Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset