27. | 7. | 2009  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi
  
Jordan: Pieniä positiivisia värinöitä markkinoilla
Poikkeusvuoden alkupuolisko
128 M€ tappiollinen Metsäliitolle
Metsäliitto-konsernin pääjohtaja Kari Jordan kuvasi toimintaympäristöä muun muassa aneemiseksi esitellessään sitä kuvastaa konsernin tulosta vuoden ensimmäiseltä puoliskolta.
   Jordan pitää kuitenkin vuotta 2009 niin poikkeuksellisena, ettei siitä voi vetää pidemmän jakson johtopäätöksiä. Markkinatilanne on yhä kireä eikä Jordan ryhtynyt lupailemaan liiketoiminnan äkkitervehtymistä eikä edes veikkailemaan nousun ajankohtaa, mutta totesi markkinoilla olevan kuitenkin pieniä positiivisia värinöitä.
   Konsernin liiketulos ilman kertaluonteisia eri oli -128 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa ja kertaluonteisten erien jälkeen -193 miljoonaa euroa. Viime vuoden vastaavat luvut olivat karkeasti ottaen samaa kokoluokkaa, mutta positiiviset.
  Konsernin tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli -181 miljoonaa euroa.
  Mikäli markkinoilla tapahtuu käänne parempaan, sillä ei kovin suurta merkitystä tule olemaan kolmannen vuosineljänneksen tulokselle ja koko vuoden tulos jää pääjohtaja Jordanin mukaan selkeästi alle edellisvuoden tuloksen.
   Jordan kannustaa metsänomistajia tekemään puukauppaa, johon hänestä on nyt hyviä perusteita: veroetu on voimassa, metsärahoille on hyviä sijoituskohteita ja sen ostovoima on hyvä.
   Tytäryhtiö M-realin vastaavan ajan liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -135 miljoonaa euroa. M-realin toisen neljänneksen liiketulos ei kovin paljon poikennus viime vuoden vastaavan ajan liiketuloksesta.
   Metsäliiton johto myönsi, etteivät markkinaympäristön muokkaamat tunnusluvut mairittele, mutta Jordan sanoi niitä oleellisemmaksi, että on löytynyt absoluuttisia euroja lappaa velkojen maksamiseen, mitä sekä konsernissa että M-realissa on voitu toteuttaa.
   Metsäliitolla on Jordanin mukaan sekä yritystoiminnan että metsänomistajan kannalta Suomessa hyvä "paketti" koossa, Suomeen saadaan hyvä kilpailuympäristö ja täällä on edellytykset harjoittaa metsäteollisuutta hyvin ja kannattavasti.


Metsäliitto myy Uruguan toiminnot UPM:lle
ja nousee Metsä-Botnian pääomistajaksi

Metsäliitto-konserni on tehnyt aiesopimuksen yritysjärjestelyistä UPM-Kymmenen kanssa. Metsäliitto mm. aikoo myydä Uruguayn toimintonsa UPM-Kymmenelle. Samalla Metsä-Botniasta tulee Metsäliiton tyräryhtiö, sillä osapuolet ovat sopineet, että UPM laskee omistuksensa Metsä-Botniassa noin 17 prosenttiin enemmistön siirtyessä Metsäliitolle.    Aiesopimukseen sisältyvään Uruguayn toimintojen kauppaan kuuluvat enemmistöosuudet Fray Bentosin sellutehtaasta ja eukalyptuksen viljelyyn erikoistuneesta Forestal Oriental -yhtiöstä. Metsäliitto myy myös suoran 5,5 prosentin omistuksensa Uruguayn toiminnoissa.
   Metsäliitto-konsernin pääjohtaja Kari Jordan sanoo, että Fray Bentosin sellutehdas tuottaa hienopaperin raaka-aineena käytettävää eukalyptussellua, mutta Metsäliitto ei enää tarvitse tuota raaka-ainetta yhtä paljon myytyään Graphic Papers -liiketoiminnan.
   Järjestelyn jälkeen Metsäliitto Osuuskunta omistaa Metsä-Botniasta noin 53 prosenttia, M-real noin 30 ja UPM noin 17 prosenttia.
   Järjestelyn nettokassavaikutus on Metsäliitolle noin 100 miljoonaa euroa negatiivinen, ja se lisää nettovelkoja noin 150 miljoonaa euroa. M-real saa järjestelyn toteutumisen seurauksena noin 300 miljoonan euron käteissuorituksen.
   Metsä-Botnia toimii myös jatkossa sekä UPM:n että M-realin markkinasellun myyntikanavana.
   Lisäksi aiesopimuksen mukaan 77 prosenttia Metsä-Botnian omistamista Pohjolan Voima Oy:n osakkeista myydään UPM:lle.
   Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2009 viimeisen neljänneksen aikana, mutta se edellyttää vielä mm. molempien osapuolten hallitusten hyväksynnän, lopullisen sopimisen rahoituksesta sekä kilpailuviranomaisten hyväksynnän.Kansainvälisen osuustoimintapäivä 4.7.2009
Osuustoiminnalla mahdollista tukea
globaalin talouden elpymistä

Osuuskunnat ovat pystyneet selviytymään talouskriisien ajoissa paremmin kuin muut yritysmuodot. Tämä käy ilmi mm. raportista, jonka Kansainvälinen työjärjestö ILO tilasi Kansainväliseltä osuustoimintaliitolta ICA:lta.
   ICA:n ja YK:n 15. kansainvälisen osuustoimintapäivän 4.7.2009 julkilausumassa todetaan, että monissa maissa hallitus harkitseekin osuuskuntamallin hyödyntämistä uudessa taloustilanteessa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on keskusteltu terveysalan osuuskuntien luomisesta. Kansalaisia rohkaistaan hyödyntämään osuustoiminnallisia yrityksiä tuottavuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi.
   Julkilausuma kehottaa osuustoimintaliikettä lisäämään päättäjien tietoa osuustoiminnan luonteesta; niitä ei tule liikaa säännellä ja niiden liiallista riskinottoa välttävä toimintatapa tulee ymmärtää.
   Osuustoimintaliikkeellä on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus, ICA ja YK arvioivat osuustoimintapäivän julkilausumassa ja kehottavat osuutoiminnassa toimijoita vahvaan sitoutumiseen osuustoiminnan arvoihin ja periaatteisiin, yritysmallin esiintuomiseen ja yhteistyön tekemiseen maailmantalouden jälleenrakentamisen eteen.
   Kansainvälisen osuustoimintapäivän tiedote » (pdf)Huippututkijoita eri maista mukana
Kansainvälinen osuustoimintatutkimuksen päivä 24.-25.9. Helsingissä
Osuustoimintatutkimuksen Päivä 2009 järjestetään tänä vuonna korkealla kansainvälisellä tasolla Helsingin kauppakorkeakoululla 24.-25.9.2009 (to-pe). Saamme paikalle eturivin osuustoimintatutkijoita Kanadasta, Hollannista, Iso-Britannista, Italiasta, Belgiasta ja Suomesta.
Aiheena on Osuuskuntien kilpailukyky muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.
   Miten osuuskunnat menestyvät taloudellisessa kriisissä? Monet uskovat, että osuuskunnat saattavat jopa vahvistaa asemiaan kriisin kestäessä. Toisaalta myös osuuskuntien on välttämätöntä tarkistaa liiketoimintastrategioitaan, jotta ne selviäisivät kriisistä menestyksekkäästi. Tässä konferenssissa johtavat osuustoiminta-asiantuntijat niin akatemiasta kuin kentältä esittävät näkemyksiään osuuskuntien tulevaisuudesta muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.
   Tutkimuspäivän ohjelma » (pdf).
   Tervetuloa mukaan suurella joukolla niin tutkijat, opiskelijat, järjestöihmiset, yritysjohtajat, hallintohenkilöt ja muuten asiasta kiinnostuneet!
   Tilaisuus on maksuton.
   Järjestäjinä ovat Helsingin kauppakorkeakoulu, Pellervo-Seura ry, Osuustoiminnan neuvottelukunta, Co-op Network Studies - Helsingin yliopisto.
   Ilmoittautumiset mieluiten sähköpostilla 11.9.2009 mennessä:
sami.karhu@pellervo.fi,
0400 545 989.


Åberg siirtyy Atrialta Arlalle Ruotsissa

Christer Åberg
Kuva M Nummi

Atria Skandinavian toimitusjohtaja Christer Åberg (43) siirtyy Arla Foods Sverigen toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa uudessa tehtävässään vuoden 2010 alussa.
   Christer Åberg on ollut Atria-konsernin palveluksessa vuodesta 2006 lähtien ja konsernin toimitusjohtaja Matti Tikkakoski luonnehtii konsernin tiedotteessa Åbergin johtaneen menestyksekkäästi Atrian Skandinavian toimintojen yhdistämistä ja edelleen kehittämistä.
   Atria on ryhtynyt hakemaan uutta toimitusjohtajaa Ruotsin tytäryhtiölleen.


Atrian hallituksessa henkilövaihdos
Atrian hallituksen uudeksi jäseneksi Ilkka Yliluoman tilalle on valittu Esa Kaarto. Erovuorossa ollut Tuomo Heikkilä valittiin uudelleen hallitukseen. Atrian hallintoneuvosto valitsi hallituksen jäseniä yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan. Hallituksen puheenjohtaja Martti Selin valittiin uudelleen. Varapuheenjohtaja on Timo Komulainen.
   Atrian hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Ari Pirkola ja hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi Seppo Paavola.Riitta Korpela Valiosta johtamaan
huippututkimusyhtiön hallitusta

Valion tutkimusjohtaja, professori Riitta Korpela on valittu terveyden ja hyvinvointialan strategisen huippuosaamisen keskittymän (SHOK) toimintaa ohjaavan osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajaksi.
   "Keskittymän tavoitteena on edistää yksilön terveyttä ja hyvinvointia ja kasvattaa alan suomalaista liiketoimintaa. Käytännön työ keskittyy kehittämään tuotteita, palveluja ja toimintatapoja kansantaloudellisesti tärkeiden sairauksien ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi sekä yksilön laaja-alaisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi", linjaa professori Korpela.
   Ensimmäiset ohjelmat käynnistyvät vuoden 2010 alussa. Ne ovat Aivojen terveys ja toimintakyky, Yksilön terveyden ja hyvinvoinnin älykäs seuranta sekä Ylipaino ja sen terveyshaasteet.Antniemen varamies Scan AB:n johtoon
HKScanin Ruotsin liiketoiminnasta vastaavan tytäryhtiön Scan Ab:n toimitusjohtaja vaihtuu. Yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi ja HKScanin johtoryhmän jäseneksi on nimitetty eMBA Denis Mattsson (56).

Denis Mattsson
   Maaliskuusta 2009 yhtiötä johtanut Olli Antniemi on terveydellisistä syistä pyytänyt vapautusta toimitusjohtajan tehtävästä.
HKScan on nimennyt Ruotsin konsernin lähivuosien kehittämisen tärkeimmäksi painopisteeksi.

   Mattsson on viimeksi toiminut Scanissa Olli Antniemen varamiehenä.
Scanin ruokateollisuuden johtajaksi hän siirtyi Raisio Oyj:n Elintarvikeyksikön johtajan paikalta. Tätä ennen hän on ollut mm. Atria Lithellsin ja Nestlén palveluksessa.


Atrian Lättä Måltider -yksikölle ostaja
Atria on myynyt ruotsalaisen Lätta Måltider -liiketoimintansa Norrköpingin yksikön sikäläiselle yrittäjälle Richard O´Brienille.
Lättä Måltider valmistaa voileipiä ja salaatteja. O´Brienilla on vastaavan alan yritys Norrköpingissä.
   Lätta Måltider -yksikön toiminta muilla paikkakunnilla Tukholmassa ja Östersundissa lakkautetaan Atrian aiemmin ilmoittaman suunnitelman mukaisesti.Kehittyikö osuuskauppaliike kuten Myller mietti 1910?
Pellervon pikkukirjasia 1910- ja 1920-luvuilta

Yksi digitoiduista kirjasista on katsaus Pellervon 10-vuotiseen toimintaan vuodelta 1909.

Pellervo-Seura alkoi julkaista toimintansa vakiinnuttua 1910-luvulla sarjaa pikkukirjasia, joissa oli lainopillisia neuvoja, osuuskunnan hallitsemiseen liittyvää tietoa esimerkiksi kirjanpidosta osuusmeijereissä ja osuuskaupoissa.
   Kirjasissa käsiteltiin myös suoraan yhteiskunnallisia asioita. Yhdessä verrattiin trusteja, sosialismia ja osuustoimintaa, toisessa käsiteltiin torpparien asemaa ja osuustoimintaa. Niissä oli myös yrityksen kehittämiseen liittyvää strategiapohdintaa.
   Kirjasarjaa digitoidaan kesän aikana. Muutama kirja on jo luettavissa Nettikirjasto-sivulla »
.


Osuuskuntien uudet mahdollisuudet -tutkimus:
Osuuskunnista löytyy luomisvoimaa
Osuuskunnissa on uudistamiskykyä ja luovuutta, osuuskunta on myös työviihtyvyyden ja -hyvinvoinnin kannalta otollinen työpaikka. Näitä ominaisuuksia osuuskunnista löytyi kyselytutkimuksessa Osuuskuntien uudet mahdollisuudet, jonka tekivät Eliisa Troberg Ruralia-instituutista ja Eero Riikonen Osuuskunta Toivosta.
   Kysely suoritettiin marras-joulukuussa 2008 ja se kohdistettiin henkilöstöomisteisille osuuskunnille Pellervon rekisteritietojen pohjalta. Kyselyyn vastasi 45 osuuskunnan jäsentä, joista 91% kuului tai oli aikaisemmin kuulunut osuuskunnan hallitukseen. Vastaajista naisia oli 62% ja miehiä 38%.
   Osuuskunnat edustivat seuraavia toimialoja eri puolilla Suomea: monitoimiala, rakentaminen, siivous, asiantuntijapalvelut, it-ala, kulttuuri, luontoala. Vanhin osuuskunnista oli toiminut 21 vuotta ja nuorin 5 vuotta.
   Lähes 60 prosenttia vastanneista osuuskunnista oli 100 000 - 300 000 euron vuosittaisen liikevaihdon yrityksiä. Puolella osuuskunnista ei ollut palkkatyövoimaa ja 46 prosentilla 1-5 henkilöä.
   Osuuskuntien uudet mahdollisuudet -kyselytutkimuksen tavoitteena oli etsiä alustavaa vastausta siihen, sisältyykö niihin nimenomaan innovatiivisuuden ja hyvinvoinnin kannalta katsoen uusia mahdollisuuksia.
    Osuuskunnat koettiin melko innovatiivisiksi organisaatioiksi; osapuilleen viidesosa (21%) vastaajista oli asiasta täysin, lähes puolet (47%) melko paljon ja vajaa kolmasosa (30%) jonkin verran samaa mieltä. Oma osaaminen ja sen kehittäminen sekä hyvä työyhteisö ja yhteistyö olivat vastaajille tärkeimpiä luovuuteen myönteisesti vaikuttavia tekijöitä.
   Tutkimustulokset PowerPoint-tiedostossa ».Oy-konkurssit noin 29 kertaa yleisempiä
Osuuskuntien konkurssit harvinaisia
Vuosina 2003-08 yhteensä 7 osuuskuntaa on joutunut konkurssiin. Vastavana aikana 9 855 osakeyhtiötä meni konkurssiin. Viime vuoden lopulla osuuskuntia oli yli 4 000 ja osakeyhtiöitä lähes 200 000.    Osuustoiminta-lehden selvityksen mukaan osuuskuntien konkurssien määrä on viime vuosina vähentynyt, sen sijaan osakeyhtiöiden konkurssit ovat lisääntyneet erityisesti viime syksyn jälkeisen taloustilanteen vuoksi. Tammi-huhtikuussa 2009 osakeyhtiöiden konkurssien määrä oli yli 30 prosenttia suurempi kuin vastaavana aikana vuosi sitten.
   Katso kesäkuun OT-lehden kotisivu »EU:ta kiertävä näyttely Helsingissä 16.6. asti
Maataloutta juhlitaan valokuvanäyttelyllä

Tuulimyllyn ja lehmät tasaisella maalla on Tom Stoddard valinnut kuvaan Hollannnista.


Vuoroin mikrofonin ääressä olivat Antti Sahi (vas.), Juha Marttila ja Sirkka-Liisa Anttila. Taustalla Toddardin kuva Bulgariasta.

Englantilaisen valokuvaajan Tom Toddarsin valokuvia maataloudesta EU:n jäsenmaissa on esillä Lasipalatsin aukiolla Helsingissä 16. kesäkuuta asti.
   Toddard on kansainvälisesti tunnettu valokuvaaja, joka on ottanut niin koskettavia kuvia nälän ja hädän runtelemista ihmisistä Afrikassa kuin
   Valokuvanäyttely on EU:n maataloustuottajien etujärjestön Copan ja maatalousosuuskuntien järjestön Cogecan yhteinen hanke, jolla järjestöt juhlistavat myös omaa 50 vuotta kestänyttä toimintaansa.
   Toddars on hahmottanut jäsenmaiden maataloutta hakemalla kustakin maasta sille ominaisia kuvausaiheita. Niinpä esimerkiksi Suomesta kuvissa on metsätyökone metsässä, lehmä pihatossa nauttimassa harjauksesta, naudanlihantuottaja Antti Veravainen seisomassa karjansa ruokintapöydällä. Kuvat ovat mustavalkoisia ja niiden ohessa on tekstiä kyseisen maan maataloudesta.
   Näyttely avattiin yleisötapahtumalla. Lasipalatsin aukiolle ajetun traktorin ääressä MTK:n yleissihteeri Antti Sahi, puheenjohtaja Juha Marttila ja maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila sekä ruotsinkielisen tuottajajärjestön SLC:n varapuheenjohtaja Mats Nylund puhuivat kaikki kotimaisen ruoan ja sen tuottamisen puolesta. MTK:n ruokakulttuuriasiamies Jaakko Nuutila grillasi yleisölle purtavaa.
Näyttelystä kooste MTK:n kotisivuilla »Kotieläinasiamieheksi Brysseliin
Jonas Laxåback


Jonas Laxåback.
Kuva Jaana Kankaanpää

Kotieläinasiamies vaihtuu Pellervon, MTK:n ja SLC:n yhteisessä Brysselin toimistossa.
   Uudeksi kotieläinasiamieheksi on valittu Ruotsinkielisten maataloustuottajain keskusliiton SLC:n Pohjanmaan liiton ÖSP:n toiminnanjohtaja Jonas Laxåback.
   Nykyinen kotieläinasiamies Hanna Leiponen-Syyrakki jää pois tehtävästä kesällä ja Laxåback aloittaa Brysselissä elo-syyskuun vaihteessa. Kotieläinasiamiehen tehtäviin Brysselissä kuuluu maito-, liha- ja munaosuuskuntien asioiden seuraaminen ja niistä raportoiminen.Portti maksoi verorästit,
kannattavuus kohentunut

(5.6.2009) Järvi-Suomen Portti Osuuskunta on maksanut kokonaan Verohallinnon erääntyneen saatavan ja Portin konkurssiasian käsittely Mikkelin käräjäoikeudessa on päättynyt. Toimitusjohtaja Markku Rönkön mukaan Portin parantunut maksuvalmius mahdollistaa liiketoimintaan panostamisen.
   Alkuperäinen rahoituspaketti odottaa vielä Euroopan komission ratkaisua. Kuopion hallinto-oikeus on kieltänyt rahoitusjärjestelyyn liittyvän Mikkelin kaupunginvaltuuston takauspäätöksen täytäntöönpanon, kunnes Euroopan komissio on ottanut kantaa siihen, soveltuuko annettu tuki sitä koskeviin säännöksiin.
   Järvi-Suomen Portti on pystynyt parantamaan kannattavuuttaan. Tammi-huhtikuun 2009 liikevaihto oli 22,5 miljoonaa euroa, kun se viime vuoden vastaavana aikana oli 26,9 miljoonaa.
   Käyttökate oli 0,3 miljoonaa euroa. Vastaava luku viime vuonna oli -1,4. Toimitusjohtaja Rönkkö sanoo liikevaihdon vähenemisen johtuvan siitä, että yrityksessä on lopetettu kannattamattomien tuotteiden valmistusta.
   Kannattavuuden kohenemiseen puolestaan ovat vaikuttaneet mm. henkilökunnan lomautukset, raaka-aineiden hallinnan toimet sekä se, että tuotteiden hintoja on pystytty korottamaan.
   Tikkalan tehtaalle Portti on palkannut tänä vuonna runsaat 50 kausityöntekijää makkaran ja muiden lihajalosteiden valmistukseen. Toukokuussa Portti on irtisanonut 27 työntekijää, mutta heidän työsuhteensa jatkuu loka-marraskuulle.
   Rönkön mukaan grillimakkara UkkoPekan myynnin alkuvuoden kasvu on ollut 50 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.LSO:n edustajistoon 25 uutta jäsentä
LSO Osuuskunnan 40-jäseniseen edustajistoon tuli 25 uutta valittua, jotka eivät olleet edellisessä edustajistossa. Ylintä päätösvaltaa osuuskunnassa käyttävän uuden edustajiston kausi kestää heinäkuun 2009 alusta kesään 2014 asti.
   LSO Osuuskunta on 2 300 suomalaisen lihantuottajan yhteisö ja se on suurin osakkeenomistaja HKScan Oyj:ssä.

   Edustajiston vaali käytiin huhti-toukokuussa ja osuuskunnan jäsenistä äänesti kaikkiaan 41,9 prosenttia. Sähköinen äänestystapa oli käytettävissä ensimmäistä kertaa. Sen valinneista 55,6 prosenttia äänesti ja postiäänestyksen valinneista äänesti 36,8 prosenttia.
   Edustajiston keski-iäksi tuli 41 vuotta. Naisia jäsenistä on viisi, kun aiemmassa 50 jäsenen edustajistossa heitä oli kymmenen.
   Uuteen edustajistoon valittiin Arja Heino Hollolasta, Kari Kivinen Hämeenkoskelta, Eero Kolila Asikkalasta, Matti Palvaila Sysmästä, Eero Pura Tammelasta, Antti Suokas Jokioisilta, Kalle Tapola Hauholta, Jaakko Veräväinen Hämeenlinnasta, Janne Sirviö Juankoskelta, Janne Kujala Seinäjoelta, Timo Kangaspusu Ruovedeltä, Hannu Karppila Kangasalta, Arto Ojakoski Ikaalisista, Tapani Tienari Ylöjärveltä, Harri Asmala Merikarvialta, Jarkko Hakanen Honkajoelta, Terhi Harjunmaa-Levonen Huittisista, Pirjo Järvenpää Sastamalasta, Jukka Naskali Huittisista, Raine Rekikoski Eurasta, Pasi Tammisto Kankaanpäästä, Martin Ylikännö Huittisista, Arto Ylilammi Karvialta, Juha Kesäläinen Vihdistä, Torsti Laaksonen Orimattilasta, Heikki Lehtonen Nummi-Pusulasta, Tuula Toivonen Pornaisista, Satu Alakylä Sauvosta, Tuomas Levomäki Loimaalta, Jussi Mikkola Koski Tl:stä, Jussi Mustonen Laitilasta, Matti Mäkitalo Tarvasjoelta, Jukka Nummiluikki Salosta, Marko Onnela Loimaalta, Juha Penkkala Uudestakaupungista, Kai Pirttilä Somerolta, Tuomas Tammelin Loimaalta, Ilkka Uusitalo Salosta, Guy Broman Liljendalista ja Rabbe Fagerström Raaseporista.


Tapani Köppää voi tituleerata
professoriksi

Ruralia-instituutin tutkimusjohtaja Tapani Köppä on oikeutettu käyttämään professorin arvonimeä toimiessaan nykyisessä tehtävässään. Helsingin yliopiston rehtori Thomas Wilhelmsson on myöntänyt hänelle tämän oikeuden.
   VTT Tapani Köppä on Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin yrittäjyys- ja osuustoiminta -osaamisalan tutkimus- ja opetusryhmän esimies.
   Köpän asiantuntijuusalueita ovat erityisesti osuustoiminta ja yhteisötalous, maaseutu- ja taloussosiologia sekä yhteiskuntakehityksen tulevaisuudentutkimuksellinen ennakointi ja visiointi.Maidontuottajia pian alle 10 000
Maidontuottajien määrä on huvennut huimaa vauhtia. Tuottajia on nyt kolmannes vähemmän kuin viisi vuotta sitten ja maidontuottajia arvioidaan olevan enää alle 10 000 noin vuoden kuluttua.
   Valiolaisten maidontuottajien määrä putosi jo maaliskuussa alle 10 000. Koko Suomessa maidontuottajia oli 11 704.
   Valio on hyödyntänyt maitotölkkejä esim. runotaiteen ja nuorisotyön tukemiseen. Nyt kesän korvalla tölkeissä maidontuottajat kertovat työstään.
   - Kampanjalla haluamme muistuttaa, että Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama yritys. Valion 100-vuotiset juuret ovat maaseudulla ja puhdas suomalainen maito on laadukkaiden maitotuotteiden perusta. Kampanja kestää kesäkuun 2009 loppuun, kertoo markkinointipäällikkö Tuija Rantanen Valiosta.
   Rantanen esittää, että jos jokainen suomalainen ostaisi yhdellä eurolla lisää suomalaisia elintarvikkeita, syntyisi elintarvikeketjuun vuodessa 1500 työpaikkaa lisää ja sillä turvattaisiin kotimaisen ruoan saantia.
   Maatalouden myyntituloista maito tuo suurimmassa osassa Suomea yli 60 prosenttia, Lapissa ja Kainuussa peräti 90. Koko maitoketju työllistää yhteensä kymmeniä tuhansia ihmisiä.
   Maidontuottajat tekevät pitkää päivää ja seitsenpäiväistä työviikkoa. Valion alkutuotantojohtaja Eeva Brofeldt sanoo maidontuottajan tuntipalkan jäävän alle kymmenen euron.
   Kokonaan suomalaisten maidontuottajien omistama Valio vastaanottaa 86 prosenttia Suomessa tuotetusta maidosta. Maitotuotteiden alkuperä pystytään jäljittämään parhaimmillaan viiden maitotilan rinkiin.Markkinointitempaus Helsingin rautatieasemalla
Kodin Pellervo mukaan matkalle

Kodin Pellervon edustajat olivat aamujunalla Helsinkiin tulleita vastassa. Oikealla Paula Saarinen tarjoaa tilauslipukkeita. Kuvat M. Nummi

Kodin Pellervo toivotti hyvää Äitienpäivää junamatkalaisille Helsingin rautatieasemalla Äitienpäivän alla perjantaina.
   Ratapihan katetulla puolella matkalaiset saivat Kodin Pellervon uusimman numeron, mutta hieman muunnettuna: siihen liimatulla lisäkannella voi tilata Kodin Pellervon lahjaksi äidille tai täyttää sanaristikon ja lähettää sen Pellervolle palkintoarvontaan.
   Tapahtuman tavoitteena on tehdä lehteä ja maaseudun elämää tunnetuksi pääkaupunkiseudun ihmisille ja edistää samalla Kodin Pellervon levikkiä.
   Aamukuudesta iltakuuteen kestäneen levikkitapahtuman aikana ihmiset saivat kaikkiaan 3000 Kodin Pellervoa. Pellervo-lehtien markkinointipäällikkö Kaisu Räsänen piti tapahtumaa onnistuneena ja myönteisenä: "Ihmiset ottivat iloisesti lehtiä vastaan. Yllättävän moni tunnistaa lehden lapsuusvuosilta."


Viisi osuuskuntaa päätti fuusiosta,
ItäMaito aloittaa vuoden 2010 alusta

Itä-Suomeen syntyy maan suurin maito-osuuskunta. Maidontuottajat ovat päättäneet Osuuskunta ItäMaidon perustamisesta Liperin, Nurmeksen ja Kainuun osuusmeijerien ja Idän Maidon ja Promilkin kokouksissa.
   Osuuskunnat sulautuvat yhdeksi osuuskunnaksi vuoden 2010 alusta alkaen.
   Osuuskunnat ovat perustelleet yhdistymisestä kustannussyin. Yhdistymisellä tuetaan maidontuotannon kannattavuutta.
   ItäMaidolla tulee olemaan lähes 3000 maidontuottajaa ja se toimii kuudessa maakunnassa yli 70 kunnan alueella. Se tuottaa noin neljäsosan koko maan maitomäärästä.Organisaatio uusiksi Ruotsissa
Perusruoan suosio tuki HKScanin tulosta
HKScan on aloittanut Ruotsin liiketoimintojensa kehittämisen uusimalla Scan AB:n organisaation. Scan myös perustaa hankintayhtiön varmistaakseen raakalihan saannin.
   Organisaatiosta Ruotsissa tehdään nykyistä prosessimaisempi vastaamaan ruotsalaisten asiakkaiden ja kuluttajien tarpeita.
   HKScan on merkannut Ruotsin konsernin lähivuosien tärkeimmäksi kehittämisen kohteeksi. Toimitusjohtaja Matti Perkonojan mukaan kustannusrakennetta on saatava selvästi paremmaksi kolmessa vuodessa, investoitava jalostusasteen nostamiseksi ja uudistettava kaupalliset toiminnot.
   Tammi-maaliskuussa 2009 HKScanin liikevoitto Ruotsissa kasvoi selvästi ja oli 2,1 miljoonaa euroa. Kuitenkin esimerkiksi liikevoittoprosentti Ruotsissa jäi 0,9:ään kun se Suomen liiketoiminta-alueella oli 3,6. Konsernin tulos oli plussalla kaikilla markkina-alueilla.
   Konsernin liikevoitto tammi-maaliskuussa 2009 oli 8,2 miljoonaa euroa ja voitto ennen veroja 1,7 miljoonaa. Konserni oli kaiken lisäksi kirjannut 3,6 miljoonan euron kertaluontoiset kulut pääosin henkilöjärjestelyistä Suomessa ja Ruotsissa. Tehostaminen ja logistiikan kuntoon saaminen ovat tukeneet tulosta. Samoin esimerkiksi Suomessa se, että ihmiset ostavat vähittäiskaupasta aiempaa enemmän tavallisia perusruokia.
   Perkonoja arvioi osavuosikatsauksessa, että konsernin liikevoitto vuonna 2009 tulee olemaan isompi kuin 2008.


Alijäämä vuonna 2008 pieneni 2,8 M€:oon
Portin alkuvuosi suunnitelmien mukaista
Järvi-Suomen Portti Osuuskunta likimain puolitti tappionsa viime vuonna edellisvuoteen nähden. Alijäämää ennen satunnaiseriä oli 5,3 miljoonaa euroa (10,2 M€ vuonna 2007). Liikevaihto pieneni 7 prosenttia ja oli 80,9 miljoonaa euroa.
   Satunnaistuottoja osuuskunnalle kertyi asunto-osakeyhtiön myynnistä ja erotettujen passiivijäsenten osuuspääomasta, josta tuli 0,4 miljoonaa.
Henkilöstön määrä väheni sadalla ja oli keskimäärin 363 henkilöä, mutta vuoden lopussa enää 309.
   Toimitusjohtaja Markku Rönkön mukaan Portin operatiivinen toiminta oli käyttökatteella mitattuna kannattavaa toukokuusta 2008 lähtien. Maksuvalmius oli heikkoa koko vuoden ajan. Tammi-maaliskuussa 2009 operatiivinen tulos on ollut suunnitelmien mukainen ja selvästi parempi kuin 2008. Liikevaihto pysynee silti samalla tasolla kuin 2008. Tämän vuoden alussa Järvi-Suomen Portti toteutti saneeraustoimia sai korotettua myyntihintojaan.
   Uusina jäseninä Järvi-Suomen Portin hallintoneuvostoon on valittu Mikko Ruskeala Hartolasta, Kari Pennanen Kesälahdelta ja Lasse Siukkola Kouvolasta.


Stipendejä
osuustoiminnan tutkimukseen

Helsingin ylipiston rahastojen yhteydessä toimiva Osuustoiminnan opetuksen ja tutkimuksen tukirahasto jakoi yliopiston vuosipäivänä 2009 kaksi stipendiä, yhteensä 3500 euroa.
   Gradu-stipendi myönnettiin Helsingin yliopistossa kehitysmaatutkimuksen laitoksella opiskelevalle VTK Milla Markkaselle. Markkasen pro gradu -tutkielma on tekeillä aiheesta Nuorten rooli maaseudun kehitysstrategioissa. Argentiinalaisen osuuskuntatoiminnan tarkastelua.
   Väitöskirja-apurahan sai MSc Shimelles Tenaw, jonka väitöskirjan aiheena on Impact of State Policy on People's initiated multipurpose co-operatives. A comparative case research. Tenaw toimii tutkijana Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan taloustieteen laitoksella.
   Osuustoiminnan opetus- ja tutkimusrahasto on perustettu vuonna 2005 yhdistämällä osuustoimintaopin rahasto ja osuustoimintainstituutin tutkimusrahasto. Rahaston tarkoituksena on edistää osuustoimintaan liittyvää tutkimusta ja opetusta tieteen eri aloilla. Rahaston pääomaa on mahdollista kartuttaa esim. ohjaamalla merkkipäivämuistamiset rahaston hyväksi. -Pia DolivoICA:n puheenjohtaja Ivano Barberini kuollut
Kansainvälisen osuustoimintajärjestön ICA:n puheenjohtaja, italialainen Ivano Barberini on menehtynyt pitkäaikaiseen sairauteen. Barberinin tiedettiin sairastavan syöpää.

ICA:n presidentti Ivano Barberini ICA Euroopan konferenssissa Prahassa vuonna 2007. Kuva Sami Karhu

   Barberini valittiin ICA:n puheenjohtajaksi vuonna 2001 Soulissa. Hänellä oli osuustoimintakokemusta yli neljältä vuosikymmeneltä.
   Vuonna 2005 hänet valittiin toiselle puheenjohtajakaudelle ilman vastaehdokasta.
   Kuluttajaosuustoiminnan järjestön Eurocoopin puheenjohtaja, yhteysjohtaja Anne Santamäki SOK:sta sanookin Barberinin olleen äärettömän pidetty ja suurisydäminen mies.
   Santamäki kuvaa Barberinia erittäin työteliääksi, eikä hän väistynyt työstään sairastuttuaankaan. Barberini teki paljon myös Euroopan itäisten sosialistimaiden hyväksi tavaten valtioiden päämiehiä ja puhuen heille osuustoiminnan puolesta.
   Barberini kunnioitti myös suomalaista osuustoimintaa vierailemalla mm. sekä Pellervo-Seuran että SOK:n 100-vuotistapahtumissa.
   "Meille jää Barberinista valoisa muisto", Anne Santamäki sanoo.
   Ivano Barberini haudataan perjantaina 8. toukokuuta Bolognassa. Hänen seuraajansa ICA:n puheenjohtajaksi valitaan tulevana syksynä.


Metsäliiton omistus Vapossa siirtyy
EPV Energialle

EPV Energiasta on tulossa Vapon toinen suuromistaja valtion rinnalle.
Metsäliitto osuuskunta luopuu Vapon omistuksestaan 165 miljoonalla eurolla, josta Metsäliitto kirjaa noin 27 miljoonan euron myyntivoiton. EPV Energia on entinen Etelä-Pohjanmaan Voima Oy ja sen kautta virtaa vajaa viisi prosenttia Suomen vuosittaisesta sähkön käytöstä.

Vapon toimitusjohtaja Juho Lipsanen sanoo, ettei yhteistyö Metsäliiton kanssa ole perustunut ennenkään omistukseen, vaan bisnekseen. Jatkossa yritykset ovat osittain kilpailijoita. Kuva M Nummi

   Metsäliitto-konsernin pääjohtaja Kari Jordan sanoo Metsäliiton keskittyvän jatkossa yhä tiiviimmin omien ydinliiketoimintojensa kehittämiseen. Kauppahinnan Metsäliitto käyttää liiketoimintojen kehittämiseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen.
Metsäliiton ja Vapon välisen yhteistyötä ja käytännön liiketoimintoja Jordan kuvaa hyviksi ja sanoo niiden jatkuvan ennallaan.
   EPV Energian » toimitusjohtaja Rami Vuola kertoo, että EPV hankkii Vapon osakkeet perustettavan väliyhtiön lukuun. Yhtiöön eivät tule mukaan kaikki EPV Energian omistajat. Kauppa toteutuu ennen kesäkuun loppua.
   Vapo jatkaa entiseen tapaan itsenäisenä yhtiönä. Toimitusjohtaja Juho Lipsasen mukaan sen strategiana pysyy hankkia edullisesti kotimaista energiaa.
   Kaupan lopullinen toteutuminen edellyttää myös kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Vapon pääomistaja on Suomen valtio, joka omistaa 50,1 prosenttia Vapon osakkeista.
   Vuolan mukaan Vaposta kehitetään johtava asiakaslähtöinen toimija metsäenergian alalla. Vuola sanoo, etteivät alan toimijoilla on iso haaste saavuttaa Suomen energiatavoitteet. Se vaatii myös Vapon kehittymistä. EPV omistajineen ei tahtonut jättäytyä fossiilisten polttoaineiden varaan.
   EPV Energia konsortioon kuuluu muiden muassa Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö, jonka toimitusjohtaja Risto Kantola sanoo osuuskunnan panostavan merkittävästi Vapon osakkeiden hankintaan. Osuuskunta kuuluu EPV:tä omistavaan Kymppivoima Oy:öön. EPV:n osakkaista kauppaan liittyvän konsortion osakkaista on julkistettu lisäksi mm. Jylhän Sähköosuuskunta.
   Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkön liiketoimintoihin kuuluvat joko suoraan tai osakkuusyritysten kautta sähkön siirto, tuotanto ja myynti sekä kaukolämpö. Energianhankinta perustuu pääosin uusiutuviin energialähteisiin. Konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 30,3 miljoonaa euroa.
   Vapo-konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 631,8 miljoonaa euroa ja konsernin palveluksessa on noin 1 800 henkilöä. EPV Energia konsernin liikevaihto vuodelta 2008 (Etelä-Pohjanmaan Voima) oli reilut 166 miljoonaa euroa.

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset