sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
 
 

Matti Konttiselle kultainen Gebhard -mitali

(18.6.2013) Pellervon hallitus myönsi kokouksessaan 4.6.2013 Kultaisen Gebhard –mitalin Jukolan Osuuskaupan toimitusjohtajalle, talousneuvos Matti Konttiselle. Mitali myönnettiin hyvin ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta toiminnasta osuustoiminnallisen yhteistoiminnan hyväksi. Mitali luovutettiin Konttiselle Nurmeksessa lauantaina 15.6.2013.

Tasavallan presidentti hyväksyi uuden osuuskuntalain

(17.6.2013) Uuden osuuskuntalain voimaantulo vahvistettiin 14.6. Tasavallan presidentin esittelyssä. Uusi osuuskuntalaki tulee voimaan 1.1.2014, jolloin vanha kumotaan.

Oikeusministeriön tiedotteen mukaan uudessa laissa osuuskuntien toimintamahdollisuuksia lisätään muun muassa vähentämällä ja keventämällä muotomääräyksiä sekä lisäämällä hallitusti sääntelyn tahdonvaltaisuutta esimerkiksi rahoitusjärjestelyjen helpottamiseksi.

Uudessa laissa säädetään Osuuskuntien oikeudellisen toimintapohjan selkeyttämiseksi myös useista sellaisista seikoista ja menettelyistä, jotka tähän asti ovat ilmenneet vain oikeuskäytännöstä.

Sääntelyn selkeytyminen helpottaa erityisesti pienten osuuskuntien toimintaa. Osuuskunta on jatkossa käytännössä yhtä helppo perustaa kuin osakeyhtiö, sillä yksikin perustajajäsen riittää. Nykyisen lain mukaan osuuskunnassa on oltava vähintään kolme jäsentä.

Oikeusministeriö kertoo myös, että nykyisten osuuskuntien ei uuden lain johdosta tarvitse muuttaa toimintatapojaan. Uusi laki tarjoaa lähinnä uusia vaihtoehtoja toiminnan ja rahoituksen järjestämiseen.

Kansainvälistä osuustoimintapäivää juhlitaan 6. heinäkuuta

(14.6.2013) Tämän vuoden 6. heinäkuuta vietettävän kansainvälisen osuustoimintapäivän teemana on "Osuuskunnat pysyvät vahvana myös kriisiaikaan". Teeman mukaisesti osuustoimintapäivän viesti keskittyy osuuskuntien tuomaan vakauteen muutoin epävakaina aikoina.

"Sijoittajaomisteiset yritykset kärsivät tällä hetkellä sekä talouteen, yhteiskuntaan että ympäristöön liittyvistä epävakaustekijöistä. Samaan aikaan osuustoiminnallinen yritysmalli on toistuvasti osoittanut kestävyytensä myös kriisiaikoina.", todetaan kansainvälisen osuustoimintaliiton ICA:n osuustoimintapäivän tiedotteessa osuuskuntien arvopohjaan liittyen.

ICA korostaa myös osuuskuntien yhteiskunnallista ja alueellista vastuuta jäsenistöstään.

Kansainvälistä osuustoimintapäivää ollaan vietetty vuosittain vuodesta 1922 asti. Sillä pyritään lisäämään tietoisuutta osuustoiminnan arvoista ja osuuskunnasta yritysmuotona.

Tiedote osuustoimintapäivästä englanniksi ja suomeksi.

Jukka Kola Helsingin yliopiston rehtoriksi


Jukka Kola avasi lokakuussa 2012 järjestetyn Helsingin yliopiston osuustoimintaseminaarin.
Kuva Matti Ketola

(12.6.2013) Helsingin yliopiston hallitus valitsi yliopiston uudeksi rehtoriksi vararehtori Jukka Kolan, 53. Hänen viisivuotinen toimikautensa alkaa elokuun alussa.

Kola on hoitanut maatalouspolitiikan professorin tehtävää vuodesta 1992 ja sen lisäksi osa-aikaista vararehtorin tehtävää vuodesta 2010. Kola toimi maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan dekaanina vuosina 2004 - 2009.

Kola tunnetaan myös osuustoiminnan tutkimuksen ja opetuksen edistäjänä yliopistolaitoksessa. Hän on Helsingin yliopiston osuustoimintatutkimuksen ja -opetuksen neuvottelukunnan puheenjohtaja.

 

 

LähiTapiola ja SVOSK Pellervon jäseniksi

(7.6.2013) Pellervo-Seuran hallitus on 4.6.2013 pidetyssä koukouksessaana hyväksynyt LähiTapiola Keskinäisen vakuutusyhtiön ja Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry:n (SVOSK) jäsenhakemukset.

LähiTapiola Keskinäisen vakuutusyhtiön liityttyä Pellervo-Seuraan, kaikki LähiTapiola-ryhmään kuuluvat keskinäiset vakuutusyhtiöt ovat jäseniä.

SVOSK on vesiosuuskuntien etu- ja palvelujärjestö, jolla on jäsenenä yli 100 vesiosuuskuntaa.

S-Pankki ja Tapiola Pankki yhdistyvät

(6.6.2013) S-Pankki ja Tapiola Pankki yhdistyvät uudeksi S-Pankiksi. S-ryhmä omistaa vuonna 2014 aloittavasta uudesta pankista 75 prosenttia ja LähiTapiola-ryhmä 25 prosenttia.

"Yhdistyvien pankkien taseet täydentävät toisiaan erittäin hyvin ja yhdessä pankit muodostavat isomman kokonaisuuden, jolla on erillisiä toimijoita paremmat toimintaedellytykset", SOK:n pääjohtaja Kuisma Niemelä korostaa.

Osana pankkien yhdistymistä LähiTapiola Varainhoidon varainhoitoliiketoiminta ja rahastoliiketoiminta eriytyvät. Rahastoliiketoiminta siirretään S-Pankin tulevaan tytäryhtiöön FIM Varainhoito Oy:öön, jolloin siitä tulee Suomen neljänneksi suurin rahastoyhtiö. LähiTapiolan varainhoitoyhtiö puolestaan jatkaa LähiTapiolan sataprosenttisessa omistuksessa ja sen varainhoitoasiakkaiden asemaan tai palveluihin ei tule muutoksia. LähiTapiola Varainhoito vastaa fuusion jälkeenkin LähiTapiola-nimisten rahastojen salkunhoidosta.

"Uusi S-Pankki sekä S-ryhmän ja LähiTapiolan yhteistyö luo ja vahvistaa alueyhtiöidemme toimintaedellytyksiä. Kahden asiakasomisteisen ja alueellisesti vahvan ryhmän yhteistyö luo uudenlaista lisäarvoa asiakkaille sekä palveluissa että eduissa", LähiTapiola-ryhmän pääjohtaja Erkki Moisander sanoo.

Pankkien yhdistyminen uudeksi S-Pankiksi vaatii vielä Finanssivalvonnan sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnät. Lisäksi uuden pankin on haettava oma pankkitoimilupa.

 

 

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset