sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
 
 

Pellervon Päivä 2014 järjestetään 9.4.2014

(27.9.2013) Pellervon päivä 2014 järjestetään Vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä 9.4.2014.

Vuonna 2014 tulee kuluneeksi 150 vuotta Hannes Gebhardin syntymästä, niinpä Pellervon päivää vietetään samassa paikassa, jossa Pellervo-Seura on perustettu.

Tilaisuuden ohjelma tarkentuu myöhemmin mm. Pellervon verkkosivuille.

Pellervon alueseminaari kokosi väkeä Seinäjoella

Kuva Riku-Matti Akkanen

(26.9.2013) Pellervon Seinäjoella 25.9. järjestetty alueseminaari keräsi yli 60 henkilöä osuustoiminnan tuoreiden kuulumisten pariin. Tilaisuus järjestettiin Itikka osuuskunnan pääkonttorilla. Paikalle oli saapunut paikallisten osuustoimintayritysten väkeä, yritysneuvojia ja muita asiasta kiinnostuneita.

Tilaisuuden avasi Pellervon hallituksen puheenjohtaja Martti Asunta. Puheessaan hän totesi olevansa tyytyväinen Pellervon 2012–2017 strategiakauden alkuun. "Viime vuoden aikana saatiin aikaan kaksi merkittävää askelta osuustoiminnalle. Ensimmäinen on uuden, 1.1.2014 voimaantulevan osuuskuntalain vahvistaminen ja toinen osuustoiminnan lahjoitusprofessuurin toteutuminen". Llahjoitusprofessuuria hoitaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori Iiro Jussila.

Asunta pohti puheessaan myös osuustoiminnan haasteita lähitulevaisuudelle. "Osuustoiminnalliset yritykset ovat saavuttaneet kasvun rajat monella alalla Suomessa. Meidän tulisi nähdä uuden tekniikan mahdollisuudet, kuten internet niin viestinnässä kuin toiminnan kasvattamisessa."

Pääteemana seminaarilla oli uusi osuuskuntalaki ja sen avaamat mahdollisuudet, josta pohjusti Pellervon lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen tiiviin keskustelun seuratessa. Lisäksi tarkastelussa olivat talouden ajankohtaiset kysymykset, joihin yleisön perehdytti Pellervon taloustutkimuksen PTT:n toimitusjohtaja Pasi Holm. Holm nojasi pohjustuksessaan pitkälti PTT:n juuri julkaisemaan kansantalouden ennusteeseen, joka on saatavilla PTT:n verkkosivuilta: www.ptt.fi

Tilaisuudessa kuultiin lisäksi puheenvuorot mm. Itikan hallintoneuvoston puheenjohtaja Seppo Paavolalta ja Pellervon valtuuskunnan puheenjohtaja Tauno Uitolta.

Martti Asunnan avauspuheenvuoro kokonaisuudessaan

Kuisma Niemelä eroaa SOK:n pääjohtajan tehtävistä

Kuva Tapani Lepistö

Kuisma Niemelä

(17.9.2013) SOK:n pääjohtaja Kuisma Niemelä jättää tehtävänsä. SOK:n tiedotteen mukaan yrityksen hallintoneuvosto on myöntänyt Niemelälle eron hänen omasta pyynnöstään. Pääjohtajan tehtävää hoitaa toistaiseksi pääjohtajan varamies, SOK:n liiketoimintojen johtaja Antti Sippola.

Pääjohtaja Kuisma Niemelä perustelee lähtöpäätöstään S-ryhmän uuden strategian toteutuksen asettamilla vaatimuksilla.

— Kaupan ala käy paraikaa läpi viime vuosikymmenien suurinta murrosta, ja käyttötavarakaupassa kansainväliset verkkokaupat haastavat voimakkaasti kotimaiset toimijat. Siksi olemme S-ryhmässä työstäneet uusiin haasteisiin vastaavaa strategiaa, jonka toteuttamiseen tarvitsemme nyt aivan uutta virtaa. Uskon kuitenkin, että osuustoiminnallinen, asiakkaidensa omistama S-ryhmä osoittaa tarpeellisuutensa erityisesti tällaisena taloudellisesti vaikeana aikana.

SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Matti Pikkarainen on pahoillaan Niemelän päätöksestä, mutta ymmärtää sen perustelut.

— On kunnioitettavaa, että Kuisma Niemelän kaltainen kokenut ja osaava yritysjohtaja uskaltaa tehdä tällaisen päätöksen. Viime vuodet ovat olleet SOK:ssa työntäyteisiä ja varmasti hyvin kuluttavia. Olemme jo käyneet läpi monia perustavanlaatuisia muutoksia ja laajentaneet menestyksellisesti liiketoimintaamme lähialueilla, mutta edessämme on vielä suuria muutoksia.

Pikkaraisen mukaan SOK:n hallintoneuvosto on jo käynnistänyt uuden pääjohtajan nimitysprosessin.

Pohjoismaisten tuottajajärjestöjen yhteistyöjärjestö NBC:
Maanviljely tarjoaa ratkaisut
kestävälle kasvulle

(16.9.2013) Pohjoismaisten tuottajajärjestöjen yhteistyöjärjestön (NBC) edustajat kokoontuivat hallituksensa laajennettuun kokoukseen Tanskassa 28. – 30. elokuuta 2013. Kokouksessa päätettiin kannustaa Pohjoismaiden päätöksentekijöitä vahvistamaan maanviljely- ja ruuantuotantoelinkeinojen sekä metsätalouden mahdollisuuksia luoda kestävää kehitystä Pohjoismaihin:

  • Tarve lisätä elintarvikkeiden globaalia tuotantovarmuutta luo mahdollisuuksia kestävään kasvuun.
  • Pohjoismaiden tulee toimia esimerkkinä kestävän tuotannon kehittämisessä.
  • Suotuisat toimintaedellytykset luovat mahdollisuuksia kestävään kasvuun.

Maailman globaalit haasteet liittyvät läheisesti toisiinsa eikä niihin voida vastata ilman yhteistoimintaa. Väestön on lisäännyttävä ja elintarviketuotannon kasvettava tasapainossa luonnon ja resurssien kanssa. Fossiilittoman ja bioperäisen energian tuotantovarmuutta on kehitettävä.  Kyseiset haasteet voidaan kuitenkin kääntää mahdollisuuksiksi luoda kestävää kasvua, jonka lähtökohtana toimivat maanviljely- ja elintarviketuotanto sekä metsänviljely.

Ympäristönsuojelua ja luonnonvarojen säästeliästä hyödyntämistä ei ole perinteisesti ajateltu voitavan yhdistää talouden kasvuun. Kokonaisvaltaisessa ajattelussa on kuitenkin mahdollista hyödyntää jäämätuotteita kierrätystalouden resursseiksi.

FAO ennustaa elintarvikkeiden kysynnän kasvavan maailmanlaajuisesti 60 % vuoteen 2050 mennessä. Tilanne lisää tarvetta uusiin toimiin ja menetelmiin ja on tärkeää, että kaikki maat voivat olla mukana kehityksessä. Pohjoismaat voivat toimia esimerkkinä ympäristöä vähemmän rasittavien ja kierrätettävien ratkaisujen luomisessa, joilla parannetaan koko elintarvikeketjun tehokkuutta.

Pohjoismaisilla maatalous- ja ruuantuotantoelinkeinoilla on mahdollisuus vahvistamalla paikallista ja maailmanlaajuista elintarvike- ja energiavarmuutta olla mukana luomassa kestävää taloudellista kehitystä ilman kielteisiä vaikutuksia ympäristöön ja ilmastoon.  Pyrkimällä hyödyntämään biomassaa ja jäämätuotteita voidaan samalla myös vaikuttaa myönteisesti ympäristölaskelmien lopputulokseen. Kehitys edellyttää kuitenkin niin vakaiden puitteiden luomista Pohjoismaiden ruuan- ja energiantuotannolle, että niihin halutaan investoida vielä tulevaisuudessakin.

NBC (Nordens Bondeorganisationers Centralorganisation) on pohjoismaisten maataloustuottajajärjestöjen yhteistyöjärjestö. Suomalaisia jäseniä NBC:ssä ovat MTK, SLC ja Pellervo-Seura.

 

Professori Iiro Jussila perusti työskentelyään valottavan blogin

(12.9.2013) Hiljattain osuustoiminnan lahjoitusprofessuurin vastaanottanut Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori Iiro Jussila perusti työtään osuustoimintaprofessorina ja muutoinkin osuustoimintaa käsittelevän blogin.

Tutustu blogiin osoitteessa http://ot-proffa.blogspot.fi/

Myös Pellervon syksyn aikana uudistuville verkkosivuille tulee osuustoimintaa laajasti käsittelevä blogi, jossa nähdään monien osuustoimintaihmisten kirjoituksia.

Vesiosuuskunnat, kuntien
vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas:

Uudet suositukset vesihuollon parantamiselle

(9.9.2013) Kuntaliitto julkaisi suosituksia ja toimintamalleja sisältävän oppaan vesihuollon ja vesiosuuskuntien kehittämiseksi. Opas julkaistiin yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön, Pirkanmaan ELY-keskuksen, Vesilaitosyhdistyksen, Pellervo-seuran ja Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry:n kanssa. Kohderyhmänä oppaalla on vesihuoltoalan toimijat, kuten kunnat, kuntien vesihuoltolaitokset, vesiosuuskunat, viranomaiset, konsultit ja yrittäjät. Opas on maksuton e-kirja.

– Oppaassa on suuntaviivoja myös siitä, mihin kunnan kannattaisi rakentaa omat vesihuoltoverkostonsa ja mihin taas vesiosuuskunnan. Neuvoja annetaan myös kunnan vesihuoltoavustuksien politiikkaan. Oppaassa on tartuttu myös ennakkoluulottomasti kaikkiin vesihuoltokentän epäkohtiinkin. Vesihuoltoyhteistyön erilaisia vaihtoehtoja ei ole tähän mennessä käsitelty näin kattavasti samassa yhteydessä, sanoo Kuntaliiton projekti-insinööri Henna Luukkonen.

– Vesihuoltoa on tarkasteltava monesta eri näkökulmasta, kuten terveys, ympäristö, maankäyttö, vesihuollon kehittäminen ja taloudellisuus. Pidämme hyvänä, että tästä aihepiiristä on nyt saatu ensimmäistä kertaa saaneet työstettyä oppaan yhdessä eri toimijoiden ja viranomaisten kanssa. Oppaan toivotaan edistävän vesihuoltokentän rakenteellista kehitystä ja alan hyviä käytäntöjä, sanoo maa- ja metsätalousministeriön vesihallintoneuvos Jaakko Sierla.

Opas on ladattavissa Kuntaliiton verkkokirjakaupasta veloituksetta.

Tietohaarukka 2013 saatavilla verkosta

(9.9.2013) Ruokatietoyhdistyksen vuosittain julkaisema Tietohaarukka 2013 kokoaa yksiin kansiin keskeiset, tuoreet ruuan tuotantoa ja kulutusta koskevat tilastot. Tänä vuonna julkaisua on laajennettu erityisesti uusilla tuoteturvallisuutta sekä työtä ja työhyvinvointia kuvaavilla tilastoilla.

Uutta ovat esimerkiksi tilastot ruokamyrkytyksistä sekä tärkeimmistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syistä. Tietohaarukka 2013 –julkaisun uusimmat tiedot ovat pääosin vuodelta 2012. Vertailun mahdollistamiseksi mukana on myös lukuja aiemmilta vuosilta sekä kansainvälisiä vertailulukuja.

Julkaisu on luettavissa ja tilattavissa verkosta osoitteessa www.ruokatieto.fi/tietohaarukka.

Osuustoiminnan vuosikirja 2013 julkaistu

(29.8.2013) Osuustoiminta-lehden Osuustoiminnan vuosikirja -numero julkaistiin 29.8. Vuosikirjaan kootaan vuosittain analyytikkotiimin voimin Suomalaisen osuustoiminnan avainluvut ja seurataan suurimpien osuustoimintayritysten näkymiä. Mukana on myös katsaus pienosuuskuntiin.

Lisää tietoa osuustoiminnan vuosikirjasta, siihen liittyvistä lehdistötiedotteista ja Osuustoiminta-lehden verkkosivuilta.

Vuosikirjaa koskevat lehdistötiedotteet ja tärkeimmät taloukot osuustoiminnan:

Metsä Group nosteessa
Taulukko: Osuuskunnat ja keskinäiset henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt
Taulukko: Alle 10 milj. € liikevaihdon osuuskunnat toimialoittain

Eekoo taas osuuskauppojen kärjessä
Taulukko: osuuskauppa- ja osuuspankkivertailu. Tarkista miten oman alueesi yritykset pärjäsivät!

Uutta yrittäjyyttä osuustoiminnalla -seminaari Kuopiossa 24.9.

(29.8.2013) Yhdessä yrittämään! Itä-Suomen hanke järjestää Uutta yrittäjyyttä osuustoiminnalla -seminaarin tiistaina 24.9.2013 Kuopiossa.

Seminaarissa tuodaan esille osuuskuntamalleja ja ideoita, jotka soveltuvat erityisesti haja-asutusalueiden yritystoiminnan ja työllisyyden kehittämiseen. Myös vuoden 2014 alussa voimaan
tuleva uusi osuuskuntalaki esitellään pienosuuskuntien kannalta.

Lisätietoja tapahtumasta Yhdessä yrittämään! hankkeen kotisivuilta

HK Agri Oy sulautuu HK Ruokatalo Oy:hyn

(26.8.2013) Liha- ja ruokayhtiö HKScan selkeyttää ja yksinkertaistaa yritysrakennettaan Suomessa konsernin toimintatapojen yhtenäistämiseksi ja konsernin sisäisen hallinnon keventämiseksi.

HK Ruokatalo Oy:n täysin omistama teuraseläinten hankinnasta ja tuottajapalveluista vastaava tytäryhtiö HK Agri Oy sulautetaan HK Ruokatalo Oy:hyn. Sulautuminen on luonteeltaan juridinen eikä sillä ole henkilöstövaikutuksia.

HKScanin brändistrategian täsmennyksen myötä yritys nimeää eläinten hankinnasta ja tuottajapalveluista vastaavat toiminnot konsernin kaikilla kotimarkkinoilla myöhemmin yhtenäisesti HKScan Agriksi.

Yhtiö on jättänyt edellä kerrottua rakenneuudistusta koskevan sulautumissuunnitelman kaupparekisteriin 23.8.2013. Sulautuminen on suunniteltu saatavan päätökseen 31.12.2013 mennessä.

HK Scan Oyj:n suurin omistaja on LSO osuuskunta.

Uusi osuustoimintahanke
starttaa Itä-Suomessa

(23.8.2013) Itä-Suomen yliopisto on aloittanut kesäkuun 2014 loppuun kestävän Europpan sosiaalirahaston rahoittaman hankkeen Osuustoiminnan tunnettuus ja houkuttelevuus yrittäjyysvaihtoehtona.

Hanke sisältää kolme vaihetta: Selvitys itäsuomalaisten nuorten näkemyksiä osuustoimintaan yrittäjyysvaihtoehtona, tapaustutkimukset osuustoiminnsasta ja tulosten levittäminen. Hankkeen tiimoilta hanketyöntekijä kiertää Pohjois-Karjalaa tehden selvitystyötä ja haastatteluja osuustoimintaan liittyen.

Tulokset selvityksestä julkaistaan aikanaan Joensuussa järjestettävässä osuustoimintaseminaarissa ja sähköisen loppuraportin muodossa.

Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Ikaalisissa 20.-21.9.2013

(23.8.2013) Suomen Vesihuolto-osuuskunnat (SVOSK) ry järjestää vesiosuuskuntapäivät Ikaalisten kylpylässä 20.-21.9.2013. Tapahtumassa syvennytään vesihuollon tekniikkaan ja vesiosuuskuntien toimintaan.

Päivän aikana käsitellään riskien kartoittamista ja hallintaauseassa esityksessä, myös vesiosuuskuntien monimuotoisuus on huomioitu. Mukana ohjelmassa on myös kunnat, kuntien vesilaitokset ja vesiosuuskunnat hankkeen esittely. Hanke on mm. julkaisemassa vesiosuuskunta-opasta tämän vuoden aikana.

Vesiosuuskuntapäiville ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Mahdollisen majoituksen vierailijat hoitavat itse.

Lisätietoja tapahtumasta SVOSKin kotisivuilta http://www.svosk.fi

Pellervon alueseminaari Seinäjoella 25.9.

(23.8.2013) Pellervon Etelä-Pohjanmaan alueseminaari järjestetään keskiviikkona 25.9.2013 Seinäjoella. Seminaarin pääteemana on uusi osuuskuntalaki ja sen avaamat mahdollisuudet. Lisäksi esillä ovat talouden ajankohtaiset kysymykset.

Seminaari on tarkoitettu Etelä-Pohjanmaan osuustoiminta- ja muiden yritysten edustajille, osuustoiminnan asiantuntijoille mm. yritysneuvojille ja muille alueen vaikuttajille sekä tiedotusvälineille. Seminaari on maksuton.

Lisätietoja, ohjelma ja ilmoittautuminen tapahtumaan

Atria teki esisopimuksen Saarioisten lihanhankinta-, teurastus- ja lihanleikkuuliiketoimintojen ostamisesta

(22.7.2013) Atria Oyj ja Saarioinen Oy ovat tehneet esisopimuksen, jonka mukaan Atria ostaa Saarioisten naudan, sian ja broilerin hankinta-, teurastus- ja leikkuuliiketoiminnot.

Kaupassa Atrialle siirtyy broilerituotannon koneet ja laitteet sekä Kangasalan Sahalahdella sijaitseva broilerituotantoon liittyvä rakennus ja tontti. Jyväbroiler-tuotemerkki siirtyy myös Atrian omistukseen. Lisäksi Atria saa kaupassa Jyväskylän teurastamon koneet ja laitteet. Kaupan yhteydessä Atria ja Saarioinen tekevät yhteistyösopimuksen koskien lihan toimituksia Atrialta Saarioisille.

Saarioisten hankinta-, teurastus- ja leikkuutoimintojen n. 400 vahvinen henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä Atrian palvelukseen ja Atria jatkaa teollista toimintaa Jyväskylässä ja Sahalahdella.


Kaupan lopullinen toteutuminen edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää.

 

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset