18. | 10. | 2011  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi
  Osuuskuntakokous ja hallintoneuvosto jäävät pois
Faba osk:lle valitaan ensimmäinen edustajisto 18.10.2011) Faba osk:n jäsenet valitsevat osuuskunnan edustajiston 31.10.–11.11.2011 toimitettavassa postivaalissa. Edustajiston muodostavat jäsenten keskuudesta valittavat 36 jäsentä, joiden toimikausi kestää neljä vuotta. Edustajisto korvaa osuuskunnankokouksen ja hallintoneuvoston. Tästä tehtiin sääntömuutos keväällä 2011.
   Vaalissa on ehdolla kaikkiaan 143 ehdokasta yhteensä 12 eri listalla. Ehdokaslistat on julkaistu Faban kotisivuilla osoitteessa www.faba.fi/vaalit.
   Maidontuotantoa harjoittavien jäsenten keskuudesta valitaan edustajistoon 32 jäsentä, lihakarjajäsenten keskuudesta 2 ja sikataloutta harjoittavien jäsenten keskuudesta niin ikään 2 edustajaa. Kaikille jäsenille postitetaan oman vaalipiirin äänestysmateriaalit 24.10.2011.Keski-n
Vesiosuuskuntapäivä 2012 Saarijärvellä
14.10.2011) Valtakunnallinen


Keski-Suomen ELY-keskus sai SVOSKin kunniapalkinnon
Vesiosuuskuntapäivä 2012 Saarijärvellä
12.10.2011) Valtakunnallinen Vesiosuuskuntapäivä 2012 järjestetään 7.-8. syyskuuta 2012 Saarijärvellä. Tapahtuma kohdistetaan erityisesti vesiosuuskuntien edustajille, alan asiantuntijoille ja vaikuttajille sekä haja-asutusalueiden kiinteistöjen omistajille.

Ulla Mehto-Hämäläinen ja Juha Vuorenmaa (vasemmalla) Keski-Suomen ELY-keskuksesta vastaanottivat SVOSKin kunniapalkinnon Kankaanpäässä. Mikrofonin takana keskellä Reijo Korhonen, takana Timo Korpinen ja oikealla Pauli Lanne ja Jaakko Sierla. Kuva Sami Karhu
   Toiset valtakunnalliset Vesiosuuskuntapäivät järjestettiin lokakuun alussa Kankaanpäässä. Tapahtumassa oli nelisenkymmentä näytteilleasettajaa ja se sisälsi mm. paneelikeskustelun, neuvontaa ja neuvonnallisia työpajoja.
Vesihuolto-osuuskuntien asema nousee entistä merkittävämmäksi niin vesi- kuin jätevesihuollossa. Suomessa on noin 1 400 vesihuolto-osuuskuntaa.
   Suomen vesihuolto-osuuskunnat (SVOSK) on myöntänyt Vesihuoltoteko 2011 -kunniapalkinnon Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. SVOSKissa katsotaan, että Keski-Suomen ELY-keskus on edistänyt sen tärkeinä pitämiä arvoja. SVOSK alkoi Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa pohtia vesihuolto-osuuskuntien yhteistyötä ja toimintamalleja. Sen seurauksena käynnistyi laatujärjestelmähanke ja valmistui vesiosuuskuntien laatukäsikirja, josta todennäköisesti ilmestyy valtakunnallinen opasteos vuonna 2012.Maitovaltuuskunnan pj. Olli Laaninen Lapinlahdella:
Maidontuottaja tarvitsee osuuskuntia tuekseen 7.10.2011) Maitovaltuuskunnan puheenjohtaja Olli Laaninen nostaa osuuskuntien roolia maidontuottajien tukena. Tuottajien yhteistoiminnalle on entistä suurempi tarve, Laaninen sanoo. Tuottajien tilannetta kiristävät maidontuotannon kustannuspaineet ja EU:n maitolaki.
   Maitotalouden kehittämisseminaarissa Lapinlahdella puhunut Laaninen on Osuuskunta ItäMaidon hallituksen jäsen.
   Laanisen mukaan tilallaan jo monia asioita johtava maidontuottaja tarvitsee avukseen tukiverkostoja ja osuuskuntia maidontuottajan apuna ja omistajan äänenä meijeriteollisuudessa hän pitää nyt entistä tärkeämpänä.
   ”EU:n maitolain kautta syntyvä sopimusjärjestelmä olisi luonteva jatko maitokiintiöille ja osuuskunnat siinä luontevin toimija”, Laaninen esitti.
Laaninen vaatii ministeriötä tarttumaan MTK:n esitykseen sopimusjärjestelmästä nopeasti. Mitään erityisratkaisuja, kuten investointien kiintiövaatimuksen muutoksia ei pidä hänen mukaansa tehdä ennen kuin kokonaisuus on olemassa.
   Laaninen vertasi, että valtio leikkaa maatalouden tukia samaan aikaan, kun muut ammattiryhmät hakevat merkittäviä korotuksia palkkoihin.
MTK:n tyyppinavetta-hankkeen projektipäällikkö Ari Roininen kertoi, että maitotilallisia kiinnostaa investoida varsinkin 50–70 lehmän navetoihin, mutta kustannukset ovat karanneet niin korkeiksi, että jopa rahoittajat ovat torpanneet hankkeita.Kultainen Gebhard Tiimiyrittäjyysmallista
Opetusneuvos Johannes Partanen ideoi yrittäjyyskasvatusta

4.10.2011) Pellervo-Seuran hallitus myönsi korkeimman eli osuustoiminnan Kultaisen Gebhard-mitalin opetusneuvos Johannes Partaselle hänen työstään Tiimiyrittäjyysmallin kehittämisessä.

Opetusneuvos Johannes Partanen. Kuva Sami Karhu
   Pellervo totesi perusteluissaan, että Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemiassa on 1990-luvun alkupuolelta alkaen kehitetty uusi tapa synnyttää ja rakentaa yrittäjyyttä. Tiimiakatemiassa uudet opiskelijat perustavat joka syksy oppimisympäristöksi uusia osuuskuntia, joissa opitaan oikeaa, aitoa liiketoimintaa tekemällä.
   Kussakin osuuskunnassa on jäseninä 15 – 20 tiimiläistä. Oppijat siis yhdessä omistavat, hallinnoivat ja johtavat tiimiyritystä. Tällainen yhteisyrittäjyyden muoto madaltaa monen nuoren kynnystä ryhtyä yrittäjäksi myös myöhemmin.
   Tradenomin opinnot toteutetaan tekemällä toimeksiantoja elinkeinoelämälle omassa tiimiyrityksessä. Niitä tuetaan teoriaohjelmalla ja tiimivalmennuksella. Tiimiakatemiassa opiskelee noin 200 tiimiyrittäjää.
Malli on levinnyt Suomeen ja nyt jo myös ulkomaille, Espanjaan, Ranskaan, Unkariin ja Hollantiin.
   Tiimiyrittäjyysmalli vastaa täysin myös niitä tavoitteita, joita Yhdistyneet Kansakunnat ovat asettaneet Kansainväliselle Osuustoimintavuodelle 2012. Teemavuosi korostaa erityisesti niitä mahdollisuuksia, joita osuustoiminta antaa nuorisolle.
   Pellervo-Seura on 112-vuotias vuonna 1899 perustettu osuustoiminnan edistämisjärjestö. Järjestö myöntää ansiomitaleita ja -merkkejä kiitoksena ja arvostuksen osoituksena ansiokkaasta, pitkäaikaisesta, uraauurtavasta tai muutoin poikkeuksellisesta toiminnasta osuustoiminnan piirissä. Kaikki nämä kriteerit täyttyivät Johannes Partasen kohdalla, mutta Pellervo korosti erityisesti työn uraauurtavuutta.
   Mitali luovutettiin Johannes Partaselle Yhdessä yrittämään! –hankkeen ”osuustoiminnallisen yrittäjyyden monet sovellutukset” –seminaarissa, joka pidettiin Tampereella 4.10.2011.NBC sai 75-vuotishistoriikin
Gebhard puuhasi pohjoismaista yhteistyötä jo 1910-luvulla
4.10.2011) Suomalaisen osuustoiminnan perustaja Hannes Gebhard ja norjalainen Johan E. Mellbye tekivät aloitteen pohjoismaisesta talonpoikaisyhteistyöstä jo ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Järjestö perustettiin viimein Tukholmassa 5.-6. joulukuuta 1933.

Julkaisu sähköisenä »
   Pohjolan Talonpoikaisjärjestön Keskusneuvostosta NBC:stä on nyt ilmestynyt 75-vuotishistoriikki jaksolta 1985-2009. Tämä on kolmas NBC:stä tehty historiikki. Sen kirjoittivat MTK:n kansainvälisten asioiden johtaja Seppo Kallio ja SLC:n sekä Uusi pohjoismainen ruoka -ohjelman tiedottaja Bettina C. Lindfors.


Juhani Lehto Pellervon talouspäälliköksi

Juhani Lehto
3.10.2011) Pellervo-Seuran hallitus on nimittänyt VTM Juhani Lehdon Pellervon talouspäälliköksi. Hän aloittaa tehtävässä vuoden 2012 alusta lähtien.
   Lehdon toimenkuvaan talouspäällikkönä kuuluvat mm. atk-, talous- ja hallintoasiat.
   Juhani Lehto toimii Pellervon osuuskuntayrittäjyysasiamiehenä. Hän on myös Osuustoiminnan Kehittäjät - Coop Finland ry:n toiminnanjohtaja. Touko-syyskuun 2011 Lehto toimi Pellervo-Instituutti Oy:n toimitusjohtajana Kari Huhtalan opintovapaan ajan.Pohjolan analyytikot varovaisia
3.10.2011) Talouskasvun jatkumisesta vallitsee poikkeuksellisen suuri epävarmuus, toteavat Pohjola Marketsin analyytikot. Lisääntynyt epävarmuus alkaa heijastua niin yritysten kuin kotitalouksien päätöksiin.
   Analyytikot katsovat, että Yhdysvalloissa heikko työllisyyskehitys ja yrityssektorin heikentynyt mieliala ovat lisänneet riskiä taantuman todennäköisyydestä. Euroalueella yrityssektorin aktiviteetti on hidastumassa alkuvuoden vahvoilta tasoilta, mutta jarrutuksen syvyys on vielä kysymysmerkki. Taloudet ovat pysyneet vielä pääsääntöisesti vahvassa kasvussa.
   Pohjola analyytikot olettavat, että poliitikot löytävät tien, jolla euroalueen pankkijärjestelmä pelastetaan, vaikka velkakriisin hoito vie vielä vuosia. Mikäli Euroopan pankit joutuisivat tekemään PIIGS-valtiolainoihinsa (Portugali, Irlanti, Italia, Kreikka, Espanja) alaskirjauksia, pankit tarvitsisivat analyytikkojen mukaan 92-185 miljardia euroa lisää pääomaa. Merkittävä osa tarpeesta kohdistuu näihin maihin ja Pohjola Marketsin analyytikot arviovat pääomituksen onnistuvan laajennetulla EFSF-rahastolla.
   Ennen kuin yleinen riskin karttaminen vähenee ja taantumapelot hälvenevät, Pohjolan analyytikot jatkavat taktista alipainotusta vuoden jälkipuoliskolla, kunnes merkkejä Euroopan velkakriisin ratkaisemiseksi on nähtävissä.Elintarvikkeiden kova hinnan nousu taittuu
29.9.2011) Inflaatioveturina ollut elintarvikkeiden hintojen nousu on rauhoittunut alkuvuoteen verrattuna. Energia ja raaka-aineet eivät kallistu lisää. Alkoholittomat juomat mukaan lukien hinnat nousevat 6 % tänä vuonna, mutta ensi vuonna nousu asettuu yleisen inflaation tasolle, joksi PTT ennusti pari prosenttia ensi vuonna.
   Maailman viljasato on nyt ennätysmäinen ja Pellervon taloustutkimuksen mukaan kylvöalat vain kasvavat vuonna 2012. mikä osaltaan hillitsee hintojen nousua.
   Ensi vuonna lihojen hinnat Suomessa nousevat tämänvuotista vähemmän eli 2,7 %. Tuontiliha vaikuttaa hintoihin, eikä alan kustannusten nousu siirry kokonaan kuluttajahintoihin. Maitotuotteiden hinnat nousevat muita tuotteita ripeämmin. Ekonomisti Kyösti Arovuoren mukaan erityisesti Venäjän vienti vetää ja vientihinnat ovat hyvät. Rehuviljojen hinta laskee.
   Maatalousekonomisti Tapani Yrjölä kuvaa vuotta 2012 kohtuullisen hyväksi kotieläintiloille, viljatiloille ei niin hyväksi. Alkutuotannon asema ei ole ainakaan paranemassa. Maatalouden yrittäjätulo laskee tänä vuonna lähes viidenneksen ja pysyy sillä tasolla vuonna 2012.Atria tehostaa broilerien haudontaa
29.9.2011) Atria investoi 6 miljoonaa euroa Seinäjoella sijaitsevan broilerihautomon laajennukseen ja laitteisiin. Broilerin kulutus Suomessa on kasvanut tasaisesti viime vuosikymmenet. Kasvun arvioidaan jatkuvan myös tulevaisuudessa muutaman prosentin vuosivauhdilla.
   "Broilerituotteiden kysyntä on sesonkiluonteista. Esimerkiksi kesän grillauskaudella kysyntä kasvaa lähes 20 prosenttia. Uuden hautomokapasiteetin valmistuttua pystymme paremmin vastaamaan kysyntäpiikkeihin", kertoo Mika Ala-Fossi.
   Atrian mukaan vuonna 2010 voimaan tullut EU:n markkinointistandardi on lisännyt tuoreen broilerinlihan kysyntää merkittävästi, mutta samalla se on vaikeuttanut broilerinlihan saatavuuden hallintaa sesongeissa.PTT: Velkakriisin poliittisten päätösten lykkääminen tulee aina vain kalliimmaksi
Ennuste: Suomi ja Eurooppa taantumaan vuonna 2012
(22.9.2011) Pellervon taloustutkimus ennustaa, että Suomen talous supistuu euroalueen velkakriisin takia 1,5 prosenttia vuonna 2012. Vuosien 2008-2009 tapaista romahdusta PTT ei ennakoi, mutta erilaisia riskejä piisaa niin, että ne kaikki eivät voi olla toteutumatta.
   PTT:n mukaan nykyisen tilnteen alkutahdit olivat nähtävissä jo viime keväänä.
   "Poliittinen umpisolmu euron pelastamiseksi aukeaa vasta, kun on ajauduttu täysin umpikujaan", totesi ekonomisti Janne Huovari esitellessään PTT:n syksyn suhdannekatsauksen 22. syyskuuta.
   Suomen vienti vähenee PTT:n ennusteen mukaan vuonna 2012, mutta heikentyvä euro kuitenkin kannattelee sitä. Euron arvo on PTT:n mukaan noin 1,2 vuonna 2012. Työttömyys lisääntyy 8,3 prosenttiin, kun se tänä vuonna on 7,7 prosenttia. Kuluttajien reaalitulot eivät kasva ensi vuonna.
   Koko euroalueen talouden PTT ennustaa pienenevän 2 prosenttia vuonna 2012. USA:n talous kasvaa 1,5 prosenttia, maailmantalous prosentin verran, Kiinan jopa 8 prosenttia.
   Päättäjillä on PTT:n mukaan selkä seinää vasten viimeistään ensi vuoden puolella. Ennuste sisältää
olettamuksen, että pankkijärjestelmä pelastetaan julkisin varoin. Pankkijärjestelmä euroalueen ulkopuolella pysyy kuitenkin kunnossa ja muu maailman paitsi euroalue tukee talouden kasvua myös finanssipoliittisin keinoin.
   PTT arvioi tullun tilanteeseen, jossa euron hajoamisesta on tullut realistinen vaihtoehto.
   "Vähintäänkin pitäisi pystyä sopimaan eurobondeista ja yksittäisen jäsenvaltion vastuiden uskottavasta rajaamisesta maan pankkijärjestelmän ajautuessa kriisiin", PTT:läiset päättelevät.
   Suomessa valtiolla raha-asiat ovat yleisesti ottaen reilassa, joten valtiolla on PTT:n mukaan varaa tukea talouden kehitystä. Valtio ei voi säästää samaan aikaan, kun kuluttajat ja yrittäjät säästävät. Työmarkkinoiden toiminnan tehostamisessa PTT viittaa työurien pidentämiseen ja työssäkäynti- ja ammattisuojaan työttömyysturvassa,


HK Ruokatalo aikoo lomauttaa toimihenkilöitä
5.9.2011) HK Ruokatalo aikoo lomauttaa toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä enintään 90 päiväksi ja aloittaa tätä koskevat yt-neuvottelut 12. syyskuuta 2011. Lomautukset koskisivat arviolta noin 60 henkilöä.

   HKScan Finlandin toimitusjohtaja Jari Leija perustelee lomautushanketta sillä, että yrityksen on muuttuvassa toimintaympäristössä parannettava kannattavuuttaan ja, että yhtiö lomautukset toteuttamalla pystyisi arvioimaan huolellisesti mahdollisen työn määrän pysyvän vähentymisen.
HK Ruokatalo työllistää yhteensä n. 350 toimihenkilöä ja ylempää toimihenkilöä.POP Pankki: Vyötä kiristettävä
Ostovoiman kasvu juroo, korkomenot tosin pysyvät pieninä
(31.8.2011) POP Pankki -ryhmä ennustaa kansantalouden kasvuksi 1,8 prosenttia vuonna 2012. Pudotus tämänvuotisesta 3,2:sta ja epävarmuuden jatkuminen tietävät kansalaisille vyönkiristystä eli verojen korotuksia ja ostovoiman heikkoa kehitystä. Mutta ei niin huonoa, ettei jotain hyvääkin: korot pysyvät pieninä, öljy halpenee, eläkkeisiin tulee inflaatiokorotus ensi vuonna.
   Talouden suurin peikko on valtioiden velkaongelma. Johtaja Timo Hulkko POP Pankkiliitosta vertaa kuitenkin, että vaikka tuetut euromaat jättäisivät neljänneksen veloistaan maksamatta, koituisi jo eduskunnan hyväksymistä tukipaketeista 150 euron kustannus kotitaloutta kohti.
   POP Pankki julkisti ensimmäisen kerran POP Pankin Kansalaissuhdanne-ennusteen 31. elokuuta ja aikoo laatia ennusteen puolivuosittain. Liiton toiminnanjohtaja Heikki Suutala sanoo Kansalaissuhdanne-ennusteen tuovan uutta keskustelunjuurta talousennusteisiin, koska pankkien ja tutkimuslaitosten anti keskittyy makrotalouteen.
   "Meidän on tärkeää tietää, mitä tapahtuu yksityisen ihmisen taloudessa ja korvien välissä", Suutala toteaa. Hän viittaa paikallisosuuspankkien tyyliin rahoittaa antolainaus tuloilla eikä tukkupankkien rahalla, minkä isot pankit tekevät. POP Pankki hankkii ulkopuolista laskentavoimaa ennusteeseensa Pellervon taloustutkimukselta.
   POP Pankin ennuste on tehty sillä olettamuksella, että poliitikot pystyvät selvittämään euroalueen tämänhetkiset taloussotkut. Silloin ei olisi aihetta turhaan synkistelyyn. Talous alkaisi taas kohentua vuoden 2012 lopulla.
   Korkotason POP Pankki ennustaa pysyvän kahdessa prosentissa tämän ja ensi vuoden. Inflaatio vähenee tämänvuotisesta 3,1 prosentista ensi vuonna 2:een. Koska öljy halpenee, ennakoi POP Pankki myös bensiinin (E10) hinnan laskevan noin 1,4 euroon vuonna 2012. Työttömyys pahenee.
   Asuntojen myyntiajat pitenevät, mutta Hulkon mukaan hintataso ei kovin paljon laske, samoin eivät vuokrat.
   Säästäminen lisääntyy laskusuhdanteen aikana. Jossakin vaiheessa se kuitenkin tietää patoutuneiden hankintojen elpymistä ja se puolestaan piristää taloutta. Inflaationkin kasvu alkaa taittua 2011 lopulla, mikä parantaa kotitalouksien ostovoimaa.


Osuustoiminnan Vuosikirja 2011Suomen osuustoiminnalla
yli seitsemän miljoonaa omistajaa

OT-lehden vuosikirjanumero arvioi yritysten menestystä
(1.9.2011) Osuustoiminta-lehden elokuun numero Osuustoiminnan Vuosikirja 2011 kertoo osuustoiminnan Suomessa kasvaneen yleistä talouskehitystä paremmin.
   Osuustoimintayritysten liikevaihto kasvoi 10 prosenttia vuonna 2010 ja niiden henkilöstö lisääntyi 3,7 prosenttia. Jäsenten määrä ylitti viime vuodenvaihteessa jo seitsemän miljoonan rajan.
   Tiedotteet ja Vuosikirjan muuta sisältöä lehden verkkosivuilla ».Henkilövähennykset toimihenkilöistä ja
johdosta Järvi-Suomen Portissa

31.8.2011) Kesäkuussa alkaneet yhteistoimintaneuvottelut Järvi-Suomen Portissa ovat päätöksessä.
   Järvi-Suomen Portin keräily-, logistiikka ja IT-tukitoiminnot keskitetään HKScan Finlandiin. Myynnin henkilöstöä vähennetään kenttä- ja puhelinmyynnistä, mutta vahvistetaan ketjumyynnissä.
   Yrityksen omistaja HKScan Finland ja Järvi-Suomen Portti tiedottavat, että henkilöstövähennys Järvi-Suomen Portissa on 13 henkilötyövuotta. Vähennykset kohdistuvat yrityksen johtoon, ylempiin toimihenkilöihin ja toimihenkilöihin. Vähennykset toteutetaan irtisanomisin, eläkeratkaisuin ja lomautuksin. Vuotuinen säästö toiminnan keskittämisestä ja henkilöstön vähennyksistä on arviolta 2,2 miljoonaa euroa.
   1. syyskuuta 2011 lähtien Mikkelin Tikkalaan ryhdytään keskittämään pihvinvalmistusta muilta tuotantopaikkakunnilta. Kun keräilytoiminta loppuu vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, lisätään HKScan Finlandin naudanlihan mureutusvarastointia Tikkalan vapautuvassa logistiikkakeskuksessa.Vapaaehtoiset sopimukset velkojien kanssa keventävät Karjaportin velvoitteita
Kouvolan yksikkö irtautuu HoviRuoka Oy:ksi syyskuussa
(24.8.2011) Osuuskunta Karjaportti on tehnyt velkojiensa kanssa vapaaehtoiset sopimukset, joilla nämä luopuvat saneerausohjelman täysimääräisistä saatavistaan.

Järvi-Suomen Portti Oy:n Tikkalan tehdas Mikkelissä on maan uudenaikaisimpia ruokatehtaita. Kuvat Markku Nummi

Hannu Harju

 

 


Osuuskunta Karjaportin toimitusjohtaja Hannu Harju.

   Järvi-Suomen Portin saneerausohjelma jäi Osuuskunta Karjaportille, kun sen brändejä, Tikkalan ruokatehtaan koneita ja Järvi-Suomen Portti Oy:n liiketoimintaa ryhtyi isännöimään HKScan. Parhaillaan riisutaan Järvi-Suomen Portin ja HKScanin päällekkäisyyksiä.
   Kouvolan yksikkö irtautuu Osuuskunta Karjaportista syyskuun 2011 alussa. Se siirtyy yksityisille omistajille, jotka jatkavat Portilta kaikkine kaupan hyllypaikkoineen hankkimaansa liiketoimintaa HoviRuoka Oy:n nimellä.
   Osuuskunnan toimitusjohtaja Hannu Harju sanoo, että osuuskunta ei olisi selviytynyt kaikista täysimääräisistä velvoitteistaan. Vapaaehtoisiin sopimuksiin velkojien kanssa sisältyy, miten kiinteistöjen myynnistä saatavat rahat jaetaan.
   Myös omistajille jää merkittävä määrä saatavia osuuskunnalta. Osuuskunnalla on edelleen noin 1 400 aktiivista omistajaa. Omistajilta on kerätty saneerausohjelman aikana osuusmaksuja pari miljoonaa euroa. Elokuun puolivälissä osuuskunta vielä saneerausohjelman mukaisesti velkoi noin 400 omistajaa maksamattomista osuusmaksuista.
   Osuuskunnalle jää vielä jonkin verran liiketoimintaa. Sillä on kymmenen vuoden vuokrasopimus HKScanin kanssa Tikkalan kiinteistöstä ja tuotteiden kuljetukseen sekä mm. salaatteihin liittyvää liiketoimintaa. Osuuskunta tekee Harjun mukaan merkittävän positiivisen tuloksen vuonna 2011.
   Osuuskunta kauppaa kiinteistöjään. Lappeenrannassa olevaa 17,7 hehtaarin teurastamokiinteistöä ei vielä haluta myydä, koska sen arvon odotetaan nousevan. Kiinteistö sisältyy vahvistettavaan kaavaan, joka mahdollistaisi vähittäiskaupan suuryksikön sijoittamisen alueelle. Harju toivoo kiinteistöjen myynnin toteutuvan vuoden-kahden sisällä.
   Kiinteistöjen tultua myydyiksi ja liiketoiminnan loputtua Harjun mukaan pohditaan, miten osuuskunnan toimintaa jatketaan ja mikä on siinä vaiheessa tuottajien rooli osuuskunnassa.HKScan pärjää Baltiassa
Nakit ja grillimakkarat ovat balttien ykköstuote
(17.8.2011) HKScan-konsernin Baltia-ryhmällä menee melko hyvin, vaikka liha-alan markkinatilanne onkin vaativa. Toisella vuosineljänneksellä liiketoiminta Baltiassa eteni suunnitellusti, tosin liikevoitto supistui 2,7 miljoonaan euroon edellisvuoden vastaavan ajankohdan 3,3 miljoonasta.

Rakvere Lihakombinaatin toimitusjohtaja Anne Mere. Kuva Riku-Matti Akkanen
                                                                        Baltia-ryhmä toimii Virossa, Latviassa ja Liettuassa ja sen muodostavat AS Rakvere Lihakombinaat tytäryhtiöineen sekä AS Tallegg, Viron suurin siipikarjanlihan ja kananmunien tuottaja. Vuonna 2010 HKScan-konserni sai liikevaihdostaan 7,4 % ja liikevoitostaan 15,6 % Baltian markkina-alueelta.
   Viron suurimman liha-alan yrityksen, Rakvere Lihakombinaatin, markkinaosuus on noin 34 % ja se työllistää lähes 2000 ihmistä. Toimitusjohtaja Anne Meren mukaan yritys toimii Virossa koko arvoketjun päästä päähän, alkaen rehuista teurastukseen, jatkojalostukseen ja vähittäiskauppaan.
   Tuotteita myyvät sekä yleisbalttilaiset ruokakauppaketjut Maxima, Rimi ja S-ryhmään kuuluva Prisma että paikalliset ketjut Baltian maissa.
   Baltiassa tuotantorakenne on hieman erilainen kuin Suomessa. Myös Talleg osallistuu siipikarjanlihan ja kananmunien tuotantoon.
   Rakveren tytäryhtiö AS Ekseko puolestaan toimittaa sianlihan yhdessä sopimustuottajien kanssa.
   "Kontrolloimme laatua, hinnoittelua, tuotekehitystä sekä raaka-ainevirtaa. Olemme investoineet entistä tehokkaampaan ketjuun."
   Tuoreen lihan, kanan ja kananmunien osuus Rakveren myynnistä on vain alle puolet, kun jalosteiden osuus on 51 %.
   Rakveren päätuotteita ovat nakit ja grillimakkarat, joiden osuus yhtiön jalostetuotannosta on 48 %. Mere kertoo Rakveren satsaavan Baltian maiden erilaisten ruokakulttuurien vuoksi laajaan tuotekirjoon.
   Valikoimaan kuuluu niin virolaistyyppisiä keitettyjä nakkeja kuin pitkiä frankfurtereja. Muita jalosteita ovat salamit, leikkeleet ja hampurilaiset.
   Yli puolet myynnistä eli 62 % menee Viroon. Rakvere pyrkii Meren mukaan pääsemään nykyistä paremmin myös Liettuan markkinoille vahvistamalla brändiä ja kehittämällä tuotteita entistä paremmiksi.
   Anne Mere esitteli HKScan Baltian toimintaa HKScanin osavuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä 10. elokuuta.
– Riku-Matti Akkanen


Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset