aniweek.gif (7039 bytes)28.1.2000

Eliisa Trobergin tohtorinväitös:
Asiantuntijayritys hyötyy osuuskuntamuodosta
Osuuskunta on tietotyöntekijöille usein joustavampi ja toimivampi yritysmuoto kuin hierarkiset organisaatiot. Tähän johtopäätökseen tuli kauppatieteiden lisensiaatti Eliisa Troberg Kauniaisista tutkiessaan osuuskuntia, joissa korostuu työntekijöiden asiantuntemus. Tällaisia osuuskuntia ovat perustaneet muun muassa viestinnän, koulutuksen ja konsultoinnin tai esimerkiksi arkkitehtuurin alalla työskentelevät taitajat.
   Osuuskunnissa itsenäinen ja riippumaton asema motivoi Trobergin mukaan osuuskunnan jäseniä yrittämään, ja kun tällaisia työntekijöitä on paljon, yrityksen asiakasyhteydet ja verkostot ovat laajenevat.
   Tasavertainen omistajarakenne ja keskinäinen luottamus tekevät yrittämisestä osuuskunnassa tasa-arvoista, tulkitsee Troberg osuuskunnista välittyvää palautetta.
   Johtajuus kannattaa Trobergin mukaan asiantuntijaosuuskunnassa kuitenkin ratkaista selkeästi. Troberg itse on opettanut osuuskunnissa yhteistoiminnallista johtamista. Hän sanoo, että osuuskunnassa liikeidea saattaa olla suppea, ja strategiat ja tavoitteet ovat pitkälle viedyt, mutta

troberg.jpg (11400 bytes)
KTL Eliisa Troberg,
väitös 28.1. Turun
kauppakorkeakou-
lussa.

sitten kannattaa 1-2 jäsenen keskittyä kehittämään yrityksen johtajuutta ja ottaa siinä vastuu.
   "Strategiat luodaan yhdessä ja osuuskunnan kehittämisestä tulee voida keskustella avoimesti, mutta sovitusta liikeideasta on pidettävä kiinni. Uudesta liikeideasta tehdään mieluiten kirjalliset sopimukset", KTL Eliisa Troberg sanoo.
   Suomeen on syntynyt viime vuosina noin 150 Trobergin tarkoittamaa asiantuntijaosuuskuntaa.Yritysmuoto suosii koko ajan yrityksiä, joissa investointien tai omaisuuden arvon lisääminen eivät ole keskeisiä. Jos kuitenkin osuuskunnan pääoma alkaa vahvasti karttua, ylijäämää voi jakaa osakkaille vaikkapa muuttamalla palkkausta tai järjestämällä lisää koulutusta, Trobergin mukaan osuuskunnan myyminen voi tulla kyseeseen jos jäsenet niin yhdessä päättävät.
   Ruotsissa on kolmen jäsenen mahdollista perustaa osuuskunta. Trobergin mukaan yhden jäsenen osuuskunta, joka on ollut esillä osuuskuntalain uudistamisessa Suomessa, on Trobergin mukaan "erikoinen". Helsingin kansainvälisessä osuustoimintaseminaarissa viime kesänä professori Jerker Nilsson, joka nyt oli Trobergin vastaväittäjänä Turussa, esitteli tuolloin osuuskuntien toimintamalleihin ja niiden rahoitukseen liittyviä vaihtoehtoja. Trobergin suomalaisena vastaväittäjänä oli professori Iiris Aaltio-Marjosalo Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta.
   Eliisa Troberg työskentelee nykyisin LTT-Tutkimus Oy:ssä, joka on Helsingin kauppakorkeakoulun tytäryritys, mutta on myös vuonna 1996 perustetun Idekoop-osuuskunnan jäsen.-MN
   Aiheesta enemmän Osuustoiminta-lehdessä 16.2.2000.

HK Ruokatalo ostamassa Rakveren koko osakekannan
HK Ruokatalo Oyj on tarjoutunut ostamaan virolaisen tytäryhtiönsä AS Rakvere Lihakombinaatin koko osakekannan omistukseensa. HK Ruokatalo julkisti asiasta tiedotteen tiistaina aamupäivällä.
   HK Ruokatalo Oyj omistaa 79,92 % virolaisen tytäryhtiönsä, AS Rakvere Lihakombinaatin osakkeista. Rakvere Lihakombinaatin osake on listattuna Tallinnan arvopaperipörssissä. HK Ruokatalo tekee julkisen ostotarjouksen Rakvere Lihakombinaatin vähemmistöosakkaille tavoitteenaan nostaa omistusosuutensa sataan prosenttiin. HK Ruokatalo tekee tarjouksensa Tallinnan arvopaperipörssin valmisteleman säännöstön mukaisesti (Takeover Code).
  HK Ruokatalo tarjoaa osakkeista 4,70 Viron kruunua kappaleelta. Koska tarjouksen tarkoituksena on sadan prosentin omistusosuuden saavuttaminen. HK Ruokatalo jättää Tallinnan arvopaperipörssille hakemuksen Rakvere Lihakombinaatin osakkeen vetämiseksi pois pörssilistalta.
  Ostotarjous alkaa 1. helmikuuta 2000 kello 10.00 ja päättyy 17. maaliskuuta 2000 kello 17.00. Tarjouksen arvopäivä on 17. maaliskuuta 2000, jolloin rahat ja osakkeet vaihdetaan. Tarjoushinta, 4,70 Viron kruunua osakkeelta, ylittää Rakvere Lihakombinaatin osakkeen kuuden kuukauden painotetun keskihinnan (3,579 kruunua osakkeelta) 31,32 prosentilla.
   Virolaisen AS Rakvere Lihakombinaatin koko osakelukumäärä on 37.721.700 osaketta. HK Ruokatalo omistaa näistä 30.148.402 osaketta ja vähemmistöosakkaat 7.573.298 osaketta. HK Ruokatalo tarjoutuu ostamaan Rakvere Lihakombinaatin vähemmistöosakkaiden osakkeet 4,70 Viron kruunun kappalehintaan. Se merkitsee kokonaisuutena 13,5 miljoonan Suomen markan erää.
   Lisää Eliisa Trobergin väitöksestä Osuustoiminta-lehdessä 16. helmikuuta. -MN

Eela ei löytänyt väärennöksiä lihantuonnissa
Naudanlihan alkuperän väärentämisestä ei löytynyt todisteita tehostetussa tarkkailussa, jota tehtiin kunnissa loka-, marras- ja joulukuussa.
   Hanke käynnistettiin siksi, että joitakin liha-alan laitoksia oli epäilty rikkeistä. Eläinlääkäri Tiina Laitala Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos Eelasta kertoo, että Eelalle tuli ilmoituksia yhden käden sormin laskettava määrä lähinnä vähittäismyymälöissä tapahtuneista ja usein tietämättömyydestä johtuneista virheellisistä merkinnöistä.
   Yksi niistä, jotka ovat julkisesti epäilleet tuontilihan myymistä kotimaisena on Lihakunnan toimitusjohtaja Juha Junnila. Junnila päättelee, että noin 13 miljoonaa kiloa tuontinautaa ei voi kadota jäljettömiin jalosteisiin. Naudanlihan kulutus on meillä runsaat 90 miljoonaa kiloa vuodessa.
   Tiina Laitala sanoo uskovansa, että jos suurisuuntaista laitonta tuontia harjoitettaisiin, tapauksia olisi tullut ilmi. Hän toteaa, että kaikista naudan tuontieristä ei toki tule tietoa viranomaisille.-MN

Meijerifuusio menee läpi Tanskassa
Tanskan kilpailuvirasto on hyväksynyt MD Foodsin ja Arlan yhteensulautumisen. Suomen kilpailuvirasto hyväksyi fuusion 13. tammikuuta, ja se on myös Saksan ja Norjan kilpailuvirastoissa. Tanskan hallitus ei myöskään aio viedä fuusiota komission käsiteltäväksi. Ruotsin kilpailuvirasto lupaa päätöksensä fuusiosta 10. huhtikuuta mennessä.

Verkkovihjeitä
Osuustoimintasanasto on julkaistu muun muassa Pellervon CD-romilla, jota on toimitettu kirjastoihin ja oppilaitoksiin. Sanaston on koonnut FT Irmeli Helin Helsingin yliopistosta.
   Osuustoimintasanasto on nyt nähtävillä myös Osuustoiminta-instituutin Internet-sivuilla kohdassa Julkaisut ja kirjasto, ei kuitenkaan samassa ulkoasussa kuin Pellervon CD-romilla.
 

Osuustoimintavalikkoon LYHYESTI

- Kainuun Osuusmeijeri ja Osuuskunta Maito-Pirkka ovat allekirjoittaneet Valion kanssa valmistellun vuokrasopimuksen. Sopimuksen mukaan Valio vuokraa Maito-Pirkan ja Kainuun Osuusmeijerin tuotantolaitokset jatkaakseen niissä tuotantoa. Laitosten henkilökunta sekä niiden puoliksi omistaman markkinointiyhtiö Aito Maito Fin Oy:n työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä Valion palvelukseen.

- Kodin Pellervon numero 1/2000 ilmestyi torstaina 27. tammikuuta. Teemana on Talvimatkailu ja terveys. Puhuttelevia ajatuksia ravinnon merkityksestä terveyteen, masennuksesta, matkailutilallakin käydään. Presidentinvaalien alla puhutaan myös politiikasta: puhujana valtioneuvos Johannes Virolainen.

- Osuustoiminta-lehti ilmestyy 16. helmikuuta. Teemana on elintarviketeollisuus.

 

ViikkoPellervon alkuun | Yhteydet ja palaute |