20. | 10. | 2008  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi
  Ministeriö valmistelee ohjeita
lannoitteiden tuojille
Maa- ja metsätalousministeriö ohjeistaa lannoitteiden tuontia vielä syksyn 2008 aikana.
   Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila pitää lannoitteiden tuontia tarpeellisena kilpailun lisäämiseksi ja maatalouden kustannusten alentamiseksi.
   Ministeri kertoi maatalouden investointitukiasioista ja katsoi rahaa olevan investointeihin, mutta oli huolissaan tuottajien investointihalusta. Lisää Maatilan Pellervossa »Asiakasmäärän kasvu kiihtynyt syksyn aikana
S-Pankki tuplasi talletuskantansa vuodessa
S-Pankin toimitusjohtaja Pekka Ylihurula sanoo pankin asiakasmäärän ja talletuskannan kasvun kiihtyneen kuluvan syksyn aikana ja hän arvioi saman kehityksen jatkuvan. Ylihurula yhdistää ilmiön talousmaailman tilanteeseen, jossa selkeys ja luotettavuus korostuvat pankkia valittaessa.
   S-Pankki on kaksinkertaistanut talletuskantansa toimittuaan yhden vuoden. Pankin aloittaessa lokakuussa 2007 talletuskanta oli 800 miljoonaa euroa.
   Samaan aikaan asiakasmäärä on noussut 1,83 miljoonasta yli kahteen miljoonaan asiakkaaseen. Pankin verkkopalvelun on ottanut käyttöön lähes 570 000 asiakasta.
   S-Pankki kuuluu S-ryhmään ja se on Suomen ainoa kauppapankki.Scan AB Ruotsissa ostaa teurastamon
HKeski-Ruotsissa toimiva teurastamo Bertil Erikssons Slakteri siirtyy HKScan-konserniin.
   KScanin Ruotsin liiketoiminnasta vastaava Scan AB ostaa yrityksestä 35 prosentin osuuden. Bertel Erikssons Slakteri on pienehkö teurastamoyhtiö ja tekee Scanille alihankintatyönä teurastusta.
   Osakekauppa astuu voimaan 2.1.2009. Sopimuksen perusteella Scan voi hankkia Bertil Erikssons Slakterin loputkin osakkeet.Antti Sahi MTK:n toiminnanjohtajaksi
Metsänhoitaja Antti Sahi, 52, on nimitetty MTK:n toiminnanjohtajaksi.

Antti Sahi

Nimitystä edeltäneenä päivänä 7. lokakuuta MTK:n johtokunta oli erottanut edellisen toiminnanjohtajan Pirkko Haikkalan. Eron syyksi ilmoitettiin erimielisyys järjestön toiminnan suuntaamisessa.
   Sahi aloittaa tehtävässä heti. Hän on toiminut MTK:n metsälinjan johtajana vuodesta 2003. Sitä ennen Sahi toimi MTK:n talous- ja kehitysjohtajana.
   MTK:n palvelukseen metsälinjan kehityspäälliköksi Sahi tuli vuonna 1995 Pohjois-Hämeen metsänhoitoyhdistysten liiton toiminnanjohtajan tehtävästä.Atrian Campomos-kauppa hyväksyttiin
Venäjän kilpailuviranomainen on ilmoittanut hyväksyneensä yrityskaupan, jossa Atria osti venäläisen OOO Campomos -lihanjalostusyhtiön viime heinäkuussa.
   Kaupan muiden ehtojen toteutumisen myötä OOO Campomosin konsolidoinnin Atriaan arvioidaan tapahtuvan 15. lokakuuta 2008 lukien.PTT: Teollisuudella ei ole puupulaa
Rakennemuutos metsänomistuksessa
tehostaisi metsätaloutta
Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT ehdottaa rakennemuutosta yksityiseen metsän omistamiseen, jotta metsätalous tehostuisi ja puukauppojen tekeminen piristyisi pitkällä aikajaksolla. Näin metsäteollisuuden rakennemuutos ikään kuin siirtyisi myös yksityismetsätalouteen.

Metsäekonomisti Tapio Tilli PTT:sta kaipaa lisää metsätilakauppoja vapailla markkinoilla: metsätilojen rakenne tehostuisi.
Kuvat M Nummi
PTT:n tutkimusjohtaja Paula Horne sanoo 2-4 hehtaarin metsiköiden merkityksen olevan vain kolme prosenttia metsätaloudessa, vaikka niiden määrä on yli 100 000.

   Metsäekonomisti Tapio Tilli PTT:sta suosii tämän toteutumiseksi mieluummin "porkkanaa" kuin "keppiä". Nyt vain 15 prosenttia metsätiloista vaihtaa omistajaa vapailla markkinoilla. Tilli toivoo jotakin kannustinta kauppojen edistämiseen ja pitää sellaisena esimerkiksi luovutusvoittoverovapautusta myös vapailla markkinoilla käydyissä metsäkaupoissa.
   Se "keppi" olisi esimerkiksi kiinteistövero, joka hyvittäisi aktiivisesti puukauppaa käyviä. Tilli katsoo, että tämä olisi hallinnollisestikin raskas ja ilmeisesti kallis menettely.
   Monella metsänomistajalla on lisäksi monta käyttötapaa metsälle. Jos kiinteistöverolla olisi tarkoitus rankaista metsänomistajaa vähäisistä myynneistä, pitäisi PTT:n toimitusjohtajan Pasi Holmin mielestä verotusasia huolella selvittää. Rajanveto tulisi olemaan vaikeaa.
   Metsäekonomisti Anna-Kaisa Rämö PTT:sta on arvioinut, että vuoden 2030 tienoilla on metsänomistajissa sukupolvia, joilla ei ole kovin kiinteää sidettä maaseutuun, mikä osaltaan saattaa lisätä metsätilojen tarjontaa.
   Metsäkiinteistöjen kaupassa ei ole puutetta kysynnästä, vaan nimenomaan tarjonnasta.
   Tilli esitteli metsä- ja puutalouden osuuden PTT:n syksyn suhdannekuvassa 2. lokakuuta. Näkemystä odotettiin monella taholla, sillä maan talouskasvu hiipuu ja puunjalostusteollisuus saneeraa, Venäjä ottaa puutullit käyttöön rajalla 2009 alussa, valtio avittaa teollisuutta ja metsänomistajia puukaupan verohuojennuksella.
   "Metsäteollisuus Suomessa ei kärsi puupulasta tänä vuonna eikä 2009", Tapio Tilli sanoo.
   "Puun tarjonta reagoi hyvin puun hintaan. Puumarkkinat toimivat."
  Metsäteollisuus on kasvattanut puuvarastojaan. Puun tuonti on ollut ennakoimattomankin vilkasta alkuvuodesta. Tehtaiden sulkemiset ja sahojen tuotannon väheneminen merkitsevät, ettei puuta puuta tarvita entisiä määriä. Verohuojennus piristää puukauppaa tänä ja ensi vuonna.
  Talousnäkymien heikkeneminen vähentää paperin kysyntää maailmalla. Vaikka teollisuus on vähentänyt paperin tuotannon raameja kymmenisen prosenttia vuosina 2006-2008, paperin hinnan lasku jatkuu PTT:n mukaan vielä ensi vuonnakin.
  Teollisuuden supistukset olisivat saaneet paperin hinnan nousuun ilmeisesti vuonna 2009, ellei talouden kasvu olisi synkistynyt.
  Sahatavaran hinnan lasku pysähtyy PTT:n ennusteen mukaan jo tämän vuoden lopulla.
  Sahatavaran vientihinnat nousivat yli 20 prosenttia vuonna 2007, mutta putoavat nyt lähes saman verran: kysyntä tyssää nyt rakentamisen hiipumisen vuoksi, Suomenkin sahatavaran tuotanto vähenee kymmenisen prosenttia tänä vuonna.


HKScan osti valmisruokayhtiötä Ruotsissa
Scan AB on hankkinut 15 prosentin osuuden Matfabriken i Skandinavien nimisestä valmisruokayrityksestä, joka toimii Enköpingissä keskisessä Ruotsissa. Scan AB on HKScanin tytäryhtiö Ruotsissa.
   Kauppaan sisältyy varaus, jonka perusteella Scan voi myöhemmässä vaiheessa hankkia loput Matfabrikenin osakkeista.
   Matfabrikenin palveluksessa on noin sata henkeä ja yhtiön tämän vuoden liikevaihdoksi ennakoidaan noin 10 miljoonaa euroa. Päätuotteita ovat muun muassa valmiit voileivät ja pastasalaatit. Pääasiakkaita ovat ICA, Statoil ja SAS.PTT ennakoi: Roskapankkilaki uudelleen esille USA:ssa
PTT varoittaa liioittelemasta
rahoitusmarkkinakriisin vaikutuksia
Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT arvioi Yhdysvaltain kongressin hylkäämän roskapankkilain tulevan uudelleen poliittiseen käsittelyyn kuluvalla viikolla. Samalla sabluunalla, mutta muunneltuna niin, että esityksen hylänneet edustajat voivat hyväksyä sen.
   PTT esitteli kansantalouden suhdanne-ennusteensa tiistaina ja laitoksen kansantalouden tutkimusryhmän johtaja Raija Volk katsoi turbulenssin rahoitusmarkkinoilla jatkuvan, mutta Volkin mielestä kansalaisten ei pidä liioitella tämän vaikutusta arjessa.
   Volk toteaa, että jos euribor-korko nousisi prosentin verran, se ei vielä olisi kriisin aihe asuntovelallisellekaan. Päätetyt verohelpotukset tasaavat osaltaan koron nousua.
   Volkin mukaan oleellista onkin ylläpitää kuluttajan luottamusta ja tukea työllisyyttä. Juuri kotimainen kulutus tukee nyt talouden kehitystä.
   PTT ennustaa yksityisen kulutuksen vuonna 2009 kasvavan 2,5 prosenttia, eurooppalaisittain reilusti, kulutuksen kasvu on kuitenkin lähestymässä eurooppalaista tasoa.
   PTT arvioi, ettei Suomen talous ajaudu taantumaan ja olettaa, että edellytykset elpymiselle ovat olemassa jo vuoden 2009 lopulla, ellei kansainvälinen talouskriisi pitkity.
   Bruttokansantuotteen kasvuksi vuonna 2008 PTT ennustaa 2,5 prosenttia, vuonna 2009 kasvua olisi yhden prosentin verran.

Inflaatio ei ole ruoan vika

Maatalouden yrittäjätulo pienenee noin 37 prosenttia tänä vuonna. PTT:n maa- ja elintarviketalouden tutkimusryhmän johtaja Perttu Pyykkönen sanoo, että se on heikoin 30 vuoteen.
   Maatalouden yrittäjätulon vuonna 2009 PTT ennustaa jäävän yhdeksi EU-jäsenyyden ajan alhaisimmista, vaikka se nousee 15 prosenttia. Nousua tapahtuu siksi, että panoshintojen nousu tasaantuu, viljasadosta tulee parempi kuin tänä vuonna ja tuottajahintoihin saadaan nousua.
   Kovimmat hintojen korotuspaineet ovat Pyykkösen mukaan nyt lihan hinnassa, myös leipomotuotteiden arvellaan kallistuvan.

Videoleikkeessä Pasi Holm mm. kommentoi USA:n roskapankkipäätöstä »Uusi markkinointisivusto
pienille elintarvikealan yrityksille

Elintarvikealan pienet yritykset voivat lisätä näkyvyyttään ja saamaan asiakkaita syyskuun lopussa avatulla Aitojamakuja.fi -verkkosivustolla.
   Sivuilta voi kuka tahansa hakea vapaasti tietoa eri puolella Suomea sijaitsevista yrityksistä maakunnittain ja toimialoittain.
   Kotisivujen käyttö menekinedistämiseen on yrityksissä lisääntynyt ja noin 60 % elintarvikealan pienyrityksistä käyttää jo kotisivuja markkinoinnissa. Suomessa on noin 3000 elintarvikealan yritystä, joista 90 % on pieniä alle 20 henkeä työllistäviä yrityksiä.
   Aitojamakuja.fi -sivusto on osa Ruoka-Suomi -teemaryhmän työtä. Sivuilta löytyvät niiden teemaryhmän alueellisten jäsenten yhteystiedot, jotka tallentavat yritysten tietoja sivuille.Kauppa ei muuta puunhankintaa
M-real myy Kirkniemen ja Kankaan tehtaat eteläafrikkalaiselle Sappille
M-real Oyj myy koko Graphic Papers -liiketoimintansa eteläafrikkalaiselle Sappi Limitedille 750 miljoonalla eurolla.


Metsäliiton pääjohtaja Kari Jordan kommentoi kaupasta, että se parantaa alan toimintaedellytyksiä, mistä hyötyy myös M-real yhtenä Sappin tulevana osakkeenomistajana.

   Kauppaan sisältyvät Kirkniemen ja Kankaan tehtaat Suomessa, Stockstadtin tehdas Saksassa sekä Biberistin tehdas Sveitsissä. Osana kauppaa M-real on sopinut pitkäaikaisista sellun ja BCTMP:n toimituksista Sappille sekä muista pienemmistä palvelu- ja toimitussopimuksista.
   Lisäksi Metsäliitto ja Sappi ovat solmineet pitkäaikaisen puunhankintaa koskevan toimitussopimuksen. Metsäliitto toimittaa edelleen raakapuuta sekä Kirkniemen tehtaalle että Stockstadtin tehtaalle Saksassa.
   Kauppahinnasta 500 miljoonaa on käteissuoritusta ja ostajalle siirtyviä nettovelkoja, 200 miljoonaa myyjän ostajalle myöntämää korollista velkakirjaa sekä 50 miljoonaa suunnattua osakeantia. M-realin nettovelkojen määrä pienenee kaupan toteuduttua noin 630 miljoonalla eurolla.
   Graphic Papers -liiketoiminta-alueen yksiköistä M-realin omistukseen jäävät Halleinin, Gohrsmühlen, Reflexin ja Äänekosken paperitehtaat sekä Husumin tehtaan paperikone 8. Äänekosken paperitehdas ja Husumin paperikone 8 jatkavat kaupan toteuduttua valmistusta Sappille pitkäaikaisiin sopimuksiin perustuen.
   Eteläafrikkalainen Sappi Limited on maailman johtavia sellu- ja paperiyhtiöitä. Sen liiketoimintayksiköt ovat Sappi Fine Paper ja Sappi Forest Products. Sappi Fine Paper toimii Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Etelä-Afrikassa, ja sen tuotteisiin kuuluvat päällystetty hienopaperi, päällystämätön graafinen paperi ja toimistopaperi sekä erikoispaperit. Yhtiön pääkonttori on Johannesburgissa Etelä-Afrikassa.
   M-real suunnittelee päällystetyn standardihienopaperin tuotannon lopettamista Halleinin ja Gohrsmühlen tehtailla. Suunniteltu järjestely pienentää päällystetyn hienopaperin kapasiteettia Euroopassa noin 0,6 miljoonalla tonnilla. M-realin aikomuksena on kehittää Gohrsmühlen ja Reflexin tehtaita erikoispaperiyksikkönä sekä laajentaa päällystämättömän hienopaperin tuotantoa Gohrsmühlessä. Halleinin osalta M-real jatkaa eri kehitysvaihtoehtojen tutkimista valikoitavien kumppaneiden kanssa.
   "Olemme ottaneet merkittävän askeleen strategisessa tarkastelussamme, ja olemme erittäin tyytyväisiä voidessamme julkistaa tämän järjestelyn. Se parantaa M-realin tulevaisuuden näkymiä huomattavasti ja on samalla ensimmäinen merkittävä askel eurooppalaisen paperiteollisuuden konsolidaatiokehityksessä. Alan toimintaedellytykset paranevat, mistä hyötyy myös M-real yhtenä Sappin tulevana osakkeenomistajana", toteaa Metsäliitto-konsernin pääjohtaja Kari Jordan.
   Kaupan arvioidaan pienentävän M-realin liikevaihtoa vuositasolla noin miljardilla eurolla ja kapasiteettia 1,9 miljoonaa tonnia.
   Kaupan arvioidaan pienentävän M-realin liikevaihtoa vuositasolla noin miljardilla eurolla. Sopimukseen sisältyvien yksiköiden liiketulos oli kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla 30 miljoonaa euroa tappiollinen.
M-realin toimitusjohtajan Mikko Helanderin mukaan M-real on jatkossa kannattavampi ja selvästi fokusoituneempi kartonki- ja paperiyhtiö, jonka liiketoiminnan ydin ovat korkealaatuiset pakkauskartongit, mutta M-real jatkaa edelleen jäljelle jäävän paperiliiketoimintansa strategian tarkastelua. Kauppa pienentää yhtiön velkoja ja vahvistaa rahoitusasemaa.
   Kaupan toteutuminen edellyttää Sappin ylimääräisen yhtiökokouksen ja kilpailuviranomaisten hyväksynnän sekä Sappin osakeannin toteuttamisen. Kaupan arvioidaan toteutuvan viimeistään vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset