sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
 
 

Ruokapäivän seminaarissa pohdittiin ratkaisuja ruoan epätasaiselle jakautumiselle

(12.10.2012) Maailman ruokapäivän sekä Kansainvälisen maaseudun naistenpäivän yhteisseminaari järjestettiin Säätytalolla 11.10. Paikalle oli saapunut selkeästi naisvaltainen yleisö. Seminaarin aiheena oli ”Ruokkivatko naiset Maailman?”. Tilaisuudessa keskityttiin pitkälti kehitysmaiden naisten ongelmalliseen tilanteeseen, mutta päästiinpä keskustelussa myös Suomea sivuaviin haasteisiin.

Jari Koskinen
Maa- ja metsätalousministeri
Jari Koskinen avasi seminaarin

Maailman ruokapäivää käsitelleissä puheenvuoroissa esiteltiin myös osuustoimintaa vastauksena useisiin haasteisiin. Tilaisuuden avasi maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen, joka avauksessaan totesi, että maatalouden tuottavuuden lisääminen on ensiarvoista maailman alati kasvavan väestön ruokkimiseen.

Osuustoimintaan puheenvuoroissaan keskittyivät Professori Tapani Köppä ja Pellervo-Seuran hallituksen varapuheenjohtaja Tiina Linnainmaa.

Köpän mukaan maatalousosuuskunnat ovat avainasemassa maailman ruokaturvaan nähden. Osuustoiminta tuo mm. tuotantotarvikkeiden ja -välineiden sekä rahoituksen hankintaan mittakaavaetuja, joiden avulla myös pienviljelijöiden tuotantoa ´saadaan tehostettua varsinkin kehitysmaissa .

Linnainmaa puolestaan keskittyi naisten asemaan osuustoiminnan eteenpäin viejinä ja sen arvopohjan uudistajina. Hän totesi myös, että osuustoiminnalla tulee olemaan suuri rooli köyhyyden poistamisessa:

-Osuustoiminta on yleismaailmallinen kehitysohjelma köyhyyden, kurjuuden ja epätasa-arvon poistamiseksi. Se mitä tapahtui Suomessa 1900-luvun alussa, on ajankohtainen resepti myös muualla maailmassa, totesi Linnainmaa puheessaan.

Seminaarin järjestivät yhteistyössä Suomen FAO-toimikunta, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n naistyöryhmä.

Tapani Köpän puheenvuoro

Tiina Linnainmaan puhe

Osuuskuntalain muutoksesta valmistui lausuntotiivistelmä

(8.10.2012) Lausunnot osuuskuntalain uudistamista koskevasta esitysluonnoksesta on koottu yhteen oikeusministeriössä. Oikeusministeriö sai asiasta 49 lausuntoa. Lähes kaikki lausunnonantajat kannattivat kokonaisuudistusta sekä pitivät ehdotettuja lähtökohtia ja tavoitteita pääosin oikeina.

Osa lausunnonantajista vastusti tai piti ongelmallisena sitä, että sijoitusosuuksista ja sijoitusosuuspääomasta käytetyt ilmaukset muutettaisiin osakeyhtiölakia vastaavasti osuuskunnan osakkeiksi ja osakepääomaksi. Näiden lausunnonantajien mielestä muutos hämärtäisi osuuskunta- ja osakeyhtiömuotojen välisen eron. Ehdotusta puoltavien mukaan ilmausten muuttaminen helpottaisi käytännössä tällaisen rahoituksen hankkimista.

Uudistuksen tarkoituksena on saattaa osuuskuntien lainsäädäntöön perustuvat toimintaedellytykset nykyaikaisen yritystoiminnan vaatimusten mukaisiksi. Uudella lailla helpotettaisiin osuuskunnan perustamista ja hallintoa sekä edistettäisiin jäsen- ja sijoittajarahoituksen hankintaa. Pienten osuuskuntien asemaan on uudistuksessa kiinnitetty erityistä huomiota.

Hallituksen esitys uudeksi osuuskuntalaiksi on tarkoitus antaa syyskaudella 2012.

Lausuntotiivistelmä oikeusministeriön sivuilla

Tietoa osuuskuntalain muutoshankkeesta

Pellervon lakiasiainjohtaja Anne Kontkasen koonti muutoksista osuuskuntalakiin perustuen ehdotukseen

 

Pellervo-instituutin Liha- ja Vilja-alojen tulevaisuusseminaarit loka-marraskuun vaihteessa

(1.10.2012) Pellervo-instituutti järjestää kaksi seminaaria loka-marraskuun vaihteessa. Vilja-alan Tulevaisuusseminaari järjestetään 31.10.2012 ja Liha-alan Tulevaisuusseminaari 1.11.2012 . Molemmat seminaarit pidetään Tampereella UKK-instituutissa.

Vilja-alan Tulevaisuusseminaari: Riskienhallinta ja kuluttajien tarpeet

Seminaarissa on kolme kovatasoista kansainvälistä vierasta: Trade director Henrik Stilund on tanskalaisen DLA-osuuskunnan johtoryhmän jäsen. DLA on laajentumassa Suomeen entistä tiiviimmin. R&D Manager Sandro Zanirato tulee isosta italialaisesta myllyalan yrityksestä ja tuntee viljan laatukysymykset. EU-Komission apulaispääjohtaja João Pacheco  puhuu CAP-reformista ja viljamarkkinoiden riskienhallinnan työkaluista.  Kotimaiset leipomot kertovat uusista innovaatioista ja odotuksistaan viljaketjulle. Kotieläinsektorin edustajat kertovat näkemyksensä rehukysymykseen.

Liha-alan Tulevaisuusseminaari: Liha-alan kilpailu ja yhteistyö

Ajankohtainen aihe on Kilpailuviraston erikoistutkija Tom Björkrothin puheenvuoro ruoka-alan kilpailunäkökulmista. Englannissa toimiva sika-alan toimialajärjestön johtaja Mick Sloyan kertoo, miten tuottajat ja teollisuus tekevät yhteistyötä EU-kilpailulain puitteissa. Iltapäivällä luvassa on mielenkiintoinen ruokakeskustelu kaupan, kuluttajien, teollisuuden ja tutkimuksen edustajien kesken, puheenjohtajana tuottajaliiton toiminnanjohtaja.

Lisätietoja ja seminaariohjelmat Pellervo-instituutin kotisivuilta

Pellervon lakiasiainjohtaja Kari Lehto eläkkeelle

Kari Lehto ja Anne Kontkanen
Kari Lehto ja Anne Kontkanen Kari Lehdon läksiäistilaisuudessa

(1.10.2012) Pellervon lakiasiainjohtaja Kari Lehto jäi syyskuun 28. päivä ansaituille eläkepäiville.

Lehdon seuraajana lakiasiainjohtajan tehtävässä aloittaa varatuomari Anne Kontkanen, joka on työskennellyt Pellervon palveluksessa lakimiehenä huhtikuun alusta lähtien. Ennen Pellervoon tuloaan Kontkanen työskenteli lakimiehenä OP-Pohjolassa, jossa hänen tehtäviinsä kuuluivat mm. osuuspankkien jäsenyyteen, hallintoon ja fuusioihin liittyvä juridiikka.

Purkautuva osuuskunta teki lahjoituksen Gebhardin rahastolle

(21.9.2012) Toimintansa lopettanut ja purkautuva osuuskunta lahjoitti velkojen maksun jälkeen jäljelle jääneet varansa Hannes Gebhardin rahastolle. Kyseisessä tapauksessa varoja oli jäänyt vain 260 euroa, mutta ei määrä, vaan hyvä tarkoitus oli tärkeintä.

Aivan ilmeisesti melko monien osuuskuntien säännöissä on määrätty, että osuuskunnan purkautuessa sen jäljelle jäänyt omaisuus voidaan luovuttaa (osuustoimintaa) edistävään yleishyödylliseen tarkoitukseen

Tulevaan osuuskuntalakiin tulee lisäksi osuuskuntien toiminnan aikana annettavia lahjoituksia koskeva erityinen ja nykytilaa selventävä säännös.

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi uudesta osuuskuntalaista sanotaan nimittäin, että säännöissä voidaan sallia lahjojen antaminen yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen.
Jos säännöissä on tällainen määräys, osuuskunnan tai edustajiston kokous voi päättää lahjan antamisesta, jos lahjoituksen määrää voidaan käyttötarkoitukseen sekä osuuskunnan tilaan ja muihin olosuhteisiin katsoen pitää kohtuullisena.

Osuuskunnan tai edustajiston kokous voi myös valtuuttaa hallituksen tai
hallintoneuvoston päättämään lahjojen antamisesta ja vähäisten lahjojen antamisesta hallitus voi päättää ilman valtuutustakin.

Tässä yhteydessä Hannes Gebhardin rahasto muistuttaa, että rahasto voi ottaa vastaan erilaisia lahjoituksia mukaan lukien myös testamenttilahjoitukset. Mahdollista on myös, että pyöreitä vuosia täyttävä osuustoiminnan ystävä kehottaa merkkipäivänsä muistajia ohjaamaan kukka- ja lahjarahat Hannes Gebhardin rahaston tilille: Pellervo-Seura ry/Hannes Gebhardin rahasto; IBAN: FI35 5780 0720 0001 37 (BIC: OKOYFIHH).

Hannes Gebhardin rahastoon tehtävien lahjoitusten osalta voitte ottaa yhteyttä Pellervon toimitusjohtaja Sami Karhuun, sami.karhu (a) pellervo.fi, puhelin 0400 545 989.

Gebhardin rahaston sivut

Pellervo palkitsemassa suomalaista työtä

(19.9.2012) Suomalaisen Työn Liiton 100-vuotisjuhlassa palkitaan yhdeksän yritystä, tahoa tai yksityishenkilöä Hyvän työn palkinnolla. Pellervo-seura jakaa yhdessä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n kanssa yhden näistä palkinnoista. Juhlaa vietetään 24. syyskuuta 2012.

Hyvän työn palkinnot ovat suomalaisten nuorten suunnittelijoiden uniikkeja taidonnäytteitä. Kukin suunnittelija sai tehtäväkseen suunnitella yhden veistoksen aiheenaan hyvä työ. Veistosten materiaalina on käytetty puuta ja betonia. Pellervon ja MTK:n jakama palkinto on kuvanveistäjä Krista Kososen käsialaa.

Juhlan juontaa Peter Nyman ja se televisioidaan ja esitetään MTV3-kanavalla lauantaina 13.10.2012 kello 16.30–18.00.

Lisää juhlasta ja palkinnoista http://www.suomalainentyo.fi/gaala

Pellervo jakoi tunnustuksia vesiosuustoiminnan edistämisestä

(10.9.2012)Pellervo-Seura ry myönsi tunnustukseksi vesiosuustoiminnan edistämisestä kuusi Gebhard-mitalia. Mitalit luovutettiin kolmansilla Valtakunnallisilla Vesiosuuskuntapäivillä Saarijärvellä 7.9.2012.

Hopeinen Gebhard-mitali tilausuudessa luovutettiin lentokonemekaanikko Reijo Korhoselle. Pronssiset Gebhard-mitalit saivat maanviljelijä Pertti Halsola, vesihuoltoylitarkastaja Juha Vuorenmaa, lakiasiain päällikkö Anneli Tiainen, dosentti Tapio S. Katko, vesihallintoneuvos Jaakko Sierla.

Mitalit luovitti Pellervo-Seuran toimitusjohtaja Sami Karhu yhdessä Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry:n hallituksen puheenjohtajan, diplomi-insinööri Vesa Arvosen kanssa. Mitallien jaon yhteydessä pitämässä puheessa Karhu korosti vesiosuuskuntien merkitystä suomalaisessa, hyvin toimivassa vesihuollossa.

Tarkempi tiedote mitaleista

Sami Karhun puhe tilaisuudesta

Markku Nummi eläkkeelle

Marrku Nummi
Markku Nummi

(3.9.2012) Viikko-Pellervoakin alusta alkaen toimittanut toimituspäällikkö Markku Nummi siirtyi eläkkeelle syyskuun alusta. Nummi toimi Pellervon internetpalveluiden toimituspäällikkönä ja oli rakentamassa niitä alusta alkaen. Nummi teki myös toimitustyötä mm. Osuustoiminta-lehteen ja Maatilan Pellervoon.

Pellervon sähköisestä viestinnästä vastaa jatkossa Matti Ketola, joka aloitti työskentelyn Pellervossa elokuun alusta.

 

 

Pirkanmaalla pienosuustoiminnalla vahva kasvutrendi

(3.9.2012)Pirkanmaalla aloitti viime vuonna toimintansa ennätykselliset 25 pienosuuskuntaa. Myös neuvontapalvelua kysytään yhä enemmän. Asiakasmäärä Tampereen seudun osuustoimintakeskuksessa nousi 35 %. Osuustoiminnallinen yrittäjyys kiinnostaa erityisesti nuoria, 75 % neuvontaa hakevista on alle 44-vuotiaita.

- Yhteistoiminta minimoi perinteiseen yrittäjyyteen liittyviä riskejä ja tämä alentaa kynnystä lähteä kehittämään ideoita liiketoiminnaksi, toteaa Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen toiminnanjohtaja Niina Immonen.

Pirkanmaalla on 160 aktiivisesti toimivaa pienosuuskuntaa (pois lukien mm. vesi-, verkko- ja tieosuuskunnat), joiden työllistävä vaikutus on n. 800 henkilötyövuotta. Palkkoja maksettiin vuonna 2011 lähes 3000 henkilölle. Pienosuuskuntien yhteenlaskettu liikevaihto Pirkanmaalla oli viime vuonna noin 40 miljoonaa euroa.

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:n toimitusjohtajan Päivi Myllykankaan mukaan osuustoiminnan kasvussa on kyse vahvasta trendistä, ei hetken ilmiöstä.
- Yrittäjyys on yhä useamman valinta ja yritysideat syntyvät esim. harrastusten tai elämäntavan innoittamina. Yrityspalveluiden tulee kehittyä ja tarjota mahdollisuuksia ja valmiuksia tarttua yritysaihioihin ja tukea yritystoimintaa, Myllykangas sanoo.

Lisää Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen toiminnasta sen kotisivuilla http://www.osuustoimintakeskus.net/


Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset