sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
 
 

Osuuskunnat ja niiden jäsenet verouudistuksessa

(6.11.2013) Valtiovarainministeriö pyysi 15.10.2013 lausuntoa Pellervolta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta. Pellervon maanantaina 28.10. antaman lausunnon ydin oli, että luonnoksessa esitetään varsin mittava, monipolvinen ja paikoin vaikeaselkoinen verouudistus, jossa puututaan suorastaan osuuskuntamallin perusteisiin. Lausunnossa todettiin, että ensi vuoteen on osuuskuntien jakaman ylijäämän verokohtelun osalta syytä mennä nykysäännöksillä. Tarvittaessa osuuskuntien ja niiden jäsenten verouudistusta varten tulee asettaa valmisteluelin, jossa on mukana osuuskuntien edustus ja laaja osuustoiminnan asiantuntemus.

Osuustoiminnan piiristä olemme olleet yhteydessä sekä eri tahoihin valtionhallinnossa että poliittisiin päätöksentekijöihin, jotta kiireessä ei säädettäisi puutteellisesti valmisteltua lainsäädäntöä.

Osuustoiminnan verokohtelu oli ensi kerran esillä laajemmassa poliittisessa arvioinnissa talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa keskiviikkona 30.10.2013. Asia siirrettiin jatkovalmisteluun. Jatkovalmistelun muoto ja sisältö eivät ole vielä selvillä. Uudistusta pyritään viemään läpi ilmeisen nopealla aikataululla.

Lisätietoa: toimitusjohtaja Sami Karhu, 0400 545 989, sami.karhu@pellervo.fi

Osuuskunnat ja kestävä kehitys -seminaari marraskuussa Helsingissä

(21.10.2013) Helsingin yliopiston taloustieteen laitos järjestää yhteistyössä Pellervon ja Maa- ja metsätalousministeriön kanssa ”Osuuskunnat ja kestävä kehitys” -seminaarin 20.11.2013 Helsingissä. Ohjelma sisältää esityksiä ja paneelikeskustelun.

Seminaarin tavoitteena on käsitellä kysymystä, onko osuustoiminta eräänä vaihtoehtoisena yritysmuotona pystynyt toteuttamaan tavoitteita, jotka toisten yritysmuotojen on hankala toteuttaa?

Tarkastelussa on myös mm. millaisissa tilanteissa osuuskunnat ovat toimivampia tai sopivampia kuin esimerkiksi osakeyhtiöt ja missä olosuhteissa ne eivät ole sitä.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen seminaariin: http://blogs.helsinki.fi/osuuskunnat-kestavakehitys

Palveluosuuskuntien mahdollisuudet sote- palvelujen tuottajina -tapahtuma 22.10. eduskunnan kansalaisinfossa

(21.10.2013) Perussuomalaisten eduskuntaryhmä järjestää 22.10. klo 15.00-17.00 infotilaisuuden Osuuskunta mallin käytön mahdollisuudeseta sote- palvelujen tuottamisessa. Tilaisuus järjestetään eduskunnan kansalaisinfossa, Arkadiankatu 3, Helsinki.

Tilaisuuden asiantuntija-alustukset:

Emeritusprofessori Tapani Köppä, Osuustoiminta SOTE-palvelu-uudistuksen muutosagenttina.
Professori Mauno Vanhala, Kuinka osuuskunta sopii SOTE-uudistukseen?
Professori Iiro Jussila, Osuustoimintayritys - tehokas, vaikuttava ja sinivalkoinen
Toimitusjohtaja Sami Karhu, Utopiat ja käytännöt - tausta ja tilanne nyt. 

Osuustoiminta-lehti:
Osuustoimintayritysten jäsenten bonukset ylittivät
700 miljoonaa euroa

(17.10.2013)  17.10. ilmestynyt Osuustoiminta-lehden Osuuskunnat vaikuttajina 2013 teemanumero tutki osuuskuntia vastuullisuuskysymysten kautta. Lehdessä listattiin mm. osuustoimintayritysten jäsenilleen maksamia bonuksia, joiden todettiin ylittäneen 700 miljoonaa euroa.

Asiasta tarkemmin tiedotteessa.

Parhaat bonuksen jakajat 2012 -taulukko.

Luonnos hallituksen esitykseksi yhteisöjen elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta julkaistu

(16.10.2013)  Valtiovarainministeriö julkaisi 15.10. luonnoksen hallituksen esityksestä eduskunnalle, elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta.  

Luonnoksessa ehdotetaan muutoksia mm. osuuskunnan ylijäämän jaon vähennyskelpoisuuteen ja jaetun ylijäämän verotukseen.

Luonnos on luettavissa valtiovarainministeriön verkkosivuilta.

Yhdessä yrittämään! –hanke lisäsi yritysneuvojien osuuskuntaosaamista

Lauri Ihalainen
Lauri Ihalainen pitämässä Yhdessä yrittämään! -seminaarin avauspuheenvuoroa.
Kuva Matti Ketola

(14.10.2013) Yhdessä yrittämään! -hanke lisäsi yritysneuvojien osuuskuntaosaamista

Vuoden lopussa päättyvä Osuustoiminnallinen yrittäminen ja yhteisötalous –projekti, tutummin Yhdessä yrittämään! -hanke, esitteli Helsingissä 10.10. järjestetyssä Yhdessä yrittämään! - seminaarissa positiivisia lukuja yritysneuvojien osuuskuntatietouden ja yritysmuodon esilletuonnin kehittymisestä. Sen tavoitteena on ollut lisätä yhteisyrittämisen houkuttelevuutta yksin yrittämisen vaihtoehtona, tärkeänä väylänä yritysneuvojien osuuskuntatuntemuksen lisääminen.

Vuonna 2009 projektin alkaessa teetetty alkukysely hankkeen piirissä olleiden yritysneuvojien suhtautumisesta osuuskuntaan yritysmuotona neuvonnassa kertoi, ettei 60 prosenttia yritysneuvojista maininnut lainkaan osuuskuntaa vaihtoehtona aloittavan yrityksen yritysmuodoksi.

Hankkeen loppumetreillä 2013 tehdyssä tutkimuksessa luvut ovat kääntyneet päälaelleen. Nyt 82 % yritysneuvojista ilmoitti tuovansa osuuskuntaa aktiivisesti esille aloittavien yritysten neuvonnassa. 97 % prosenttia kyselyyn vastanneista yritysneuvojista kertoi hallitsevansa osuuskunnan yritysmuotona.  55 % puolestaan kertoi omaavansa syventävät perusteet asiasta.  Samalla myös yritysneuvonnan asiakkaiden kiinnostus osuuskuntaan oli lisääntynyt: 78 % yritysneuvojista kertoi asiakkaiden olleen kiinnostuneempia osuuskunnasta yritysmuotona.

Seminaarin avauspuheenvuoron piti työministeri Lauri Ihalainen, joka kiitteli puheessaan hankkeen tuloksia. Puheessaan Ihalainen peräänkuulutti myös pienyritysten olosuhteiden parantamista ja totesi osuuskuntamuotoisen yrittämisen olevan yksi avaintekijä tähän.

Tilaisuus perehdytti myös hankkeen käytännön toimintaan koulutusesittelyn ja paneelikeskusteluihin osallistuneiden yritysneuvojien omien kokemusten muodossa. 

Osuuspankkien edustajiston vaalit myös internetissä

(14.10.2013) OP-Pohjola-ryhmän 188 osuuspankista 62 pankkia osallistuu samanaikaisiin edustajiston vaaleihin, joissa on mahdollista äänestää joko internetissä tai postitse. Äänestysaika vaaleissa on 4.-17.11.

Äänioikeutettuja omistajajäseniä samanaikaisiin edustajiston vaaleihin osallistuvissa pankeissa on yhteensä yli 900 000, eli noin kaksi kolmasosaa kaikista osuuspankkien omistajajäsenistä. Edustajiston jäseniä valitaan vaaleissa yhteensä 1 960. Ehdokkaita on yhteensä 5 284.

"Järjestämme tänä vuonna ensimmäiset samanaikaiset edustajiston vaalit suuressa osassa osuuspankkeja. Ilahduttavaa on, että ehdokkaita on yli 2,5 kertaa enemmän kuin mitä heitä valitaan edustajistoihin", kommentoi OP-Pohjola-ryhmän viestintäjohtaja Carina Geber-Teir.

Edustajisto on Osuuspankin ylin päättävä elin. Varsinaisessa edustajiston kokouksessa mm. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta. Edustajiston kokouksessa valitaan myös tilintarkastaja ja hallintoneuvoston jäsenet.

Lisätietoja osuuspankkien vaaleista www.op.fi/vaalit .

Uusi osuuskuntalaki astuu voimaan vuoden alusta
PI-johtamiskoulu järjestää koulutusta


(14.10.2013) Ensi vuoden alusta astuu voimaan uusi osuuskuntalaki. Pi-Johtamiskoulun järjestämissä osuuskuntalaki koulutuksissa lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen ja Pellervon lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen sekä muut asiantuntijat kertovat mikä muuttuu ja mitkä ovat uuden lain mahdollisuudet.

Koulutukset järjestetään Helsingissä 12.11. ja Tampereella 16.1. Tampereen tilaisuudessa keskitytään erityisesti pienempien osuuskuntien kysymyksiin.

Ilmoittautuminen koulutuksiin on jo alkanut www.johtamiskoulu.fi -sivustolla. Sivustolta löydät myös koulutusten ohjelmat.

Lounais-Suomen Osuuspankki palkittiin


Toimitusjohtaja Vesa Viitaniemi vastaanotti kunniakirjan.

(14.10.2013) Lounais-Suomen Osuuspankki sijoittui Vampulan Osuuspankin kanssa jaetulle ensimmäiselle sijalle Osuustoiminta-lehden pankkivertailussa.

Kyseiset osuuspankit onnistuivat kasvattamaan liiketoimintaansa viime vuonna, joka oli finanssitaloille edellisvuotta haastavampi.

”Pankin johtaminen ei ole vain sitä, että koetetaan tehdä bisnestä paremmin. Johtamisen filosofiani on arjen tekemisessä ja pyrkimyksessä tehdä aina oikein. Se on paljon kestävämpi toimia kuin hakea nopeita voittoja. Kun pyrkii tekemään oikeita ratkaisuja, ei jälkikäteen tarvitse niin usein oikaista vääriä päätöksiä”, totesi toimitusjohtaja Vesa Viitaniemi Lounais-Suomen Osuuspankista, kun hän nouti pankin ykkössijasta saaman kunniakirjan Pellervo-Seurasta.

Lounais-Suomen Osuuspankki on viimeksi palkittu Pellervon kunniakirjalla vuonna 2011, kun se sijoittui kärkipaikalle jäsentensä palkitsemisesta.

Osuustoiminnan Vuosikirja 2013 rankkasi pankkeja viidellä mittarilla: liikevaihdon, taseen ja jäsenmäärän muutos prosentuaalisesti, pääoman tuotto (ROA) sekä pankin vakavaraisuus.

Teksti ja kuva: Riku-Matti Akkanen

Osuustoiminnan kansainvälisen tiedelehden ensimmäinen numero ilmestynyt

(11.10.2013)Ensimmäinen numero osuustoiminnan tiedelehdestä The Journal of Co-operative Organization and Management (JCOM) on julkaistu.

Lehden kussakin numerossa käydään ajankohtaisia tieteellisiä keskusteluita osuustoiminnasta ja sen johtamisesta, osuustoiminnan ydinajatuksista ja periaatteista sekä niiden soveltamisesta eri organisaatioissa.

Lehden päätoimittaja on Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori Iiro Jussila.

Ensimmäisessä numerossa on artikkeli myös Pellervon edelliseltä hallituksen puheenjohtajalta maanviljelysneuvos Marcus H. Borgströmiltä.

Lehden sisältö on luettavissa ScienceDirect tietokannassa.

Pellervon Kainuun seminaari
Hannes Gebhard 150 vuotta
Kajaani 4.2.2014

(7.10.2013) Pellervo-Seura ry ja Kainuun yhteistoimintakerho järjestävät Pellervon Kainuun seminaarin tiistaina 4. helmikuuta 2014 Kajaanissa. Seminaarissa pohditaan yhteiskunnallisen ajattelijan ja uudistajan, tohtori Hannes Gebhardin merkitystä suomalaiselle talouselämälle ja yhteiskunnalle. Ensi vuonna tulee kuluneeksi 150 vuotta Hannes Gebhardin syntymästä. Kajaani on hieno paikka aloittaa juhlavuoden tilaisuudet, koska se on Hanneksen nuoruuden kotikaupunki.

Tilaisuus pidetään Kongressi- ja kulttuurikeskus Kaukametsän Kouta-salissa (Koskikatu 2-4, Kajaani). Seminaari ajoittuu iltapäivään klo 12.30-18.00.

Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Sami Karhu, Pellervo-Seura ry, sami.karhu@pellervo.fi, puh. 0400 545 989
Pellervo-Seura ry:n valtuuskunnan varapuheenjohtaja  Seppo Rytivaara, seppo.rytivaara@op.fi, puh. 044 710 6201
Järjestöassistentti Sinikka Huotari, sinikka.huotari@pellervo.fi,
040 845 684
1

Suomen Kulttuurirahaston vuoden 2014 apurahat haettavana

(1.10.2013) Suomen Kulttuurirahastoon toivotaan runsaasti laadukkaita osuustoiminta-aiheisia apurahahakemuksia. Apurahat myönnetään yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille. Apurahat on tarkoitettu jatko-opintoihin ja tutkimustyöhön kaikilla tieteen aloilla. Keskusrahaston hakuaika on ensi vuotta varten lokakuu 2013.

Nimikkorahastoista avoinna ovat mm. Pellervon, SOK ja Osuustukkukauppa OTK:n rahasto. Osuustoimintatutkijat voivat osoittaa hakemuksensa erityisesti näille rahastoille.

Lue lisää: www.skr.fi

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset