17. | 12. | 2009  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi
  Atrian voitot Venäjällä viivästyvät, satsaus sikatiloihin takaa raaka-aineen
Atria tarkentaa vuoden 2010 Venäjän tulosennustettaan: hyvästä tuloskehityksestä huolimatta niin Campomosin kuin Atria Venäjän koko vuoden liiketulos eivät nouse voitolliseksi ensi vuonna.
   Campomosin tuloskehitys on vuoden 2009 aikana ollut kuitenkin positiivinen, kertoo Atrian toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, ja Atria ennustaa saman kehityksen jatkuvan.
   Atria investoi Venäjällä sianlihan alkutuotantoon. Yritys on tehnyt osakassopimuksen tanskalaisen Dan Invest A/S -yhtiön kanssa. Atria saa 26 prosentin osuuden venäläisestä OOO Dan Invest -yhtiöstä, joka omistaa sikatilan Krasnodarissa ja toisen Tambovissa. Tilojen tuotanto alkaa vuosien 2010-2011 aikana, ja niiden arvioitu vuotuinen tuotantovolyymi on 180 000 teurassikaa vuoteen 2013 mennessä. Hankkeen arvo on noin 40 miljoonaa euroa. Atrialla on ennestään yksi sikatila Zaraiskissa. Tilan vuosituotanto on 55 000 sikaa.
   Atria investoi hankkeeseen kolme miljoonaa euroa sekä myöhemmin kaksi miljoonaa euroa, kun tietty tuotantovolyymi on saavutettu. Turvatakseen paikallisesti tuotetun sianlihan saannin Atria tulee allekirjoittamaan myös toimitussopimuksen OOO Dan Investin kanssa. Kauppa arvioidaan saatavan päätökseen vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä.Pellervo-Seuralle uusi puheenjohtajisto
Tiina Varho-Lankinen johtaa Pellervon valtuuskuntaa, Martti Asunta hallitusta
Pellervo-Seuran valtuuskunta on valinnut uudet puheenjohtajat sekä valtuuskuntaan että hallitukseen. Valtuuskunta oli koolla 16. joulukuuta Helsingissä ja hyväksyi Seuralle vuoden 2010 toimintasuunnitelman ja budjetin.
Pellervo-Seuran valtuuskunnan iltakoulussa 15. joulukuuta seuran hallinnosta pois jääneet Anne Kylmäniemi (vasemmalla), Ilkka Yliluoma, Erkki Vähämaa ja Marcus H. Borgström saivat lähtiäislahjan Tiina Linnainmaan (oikealla) pitämän kiitospuheen kera. Kuva M Nummi

   Seuran valtuuskuntaa johtaa jatkossa Tiina Varho-Lankinen Oripäästä, varapuheenjohtaja on tyrnäväläinen Tauno Uitto.
   Hallituksen puheenjohtajaksi valtuuskunta valitsi Martti Asunnan Ylöjärveltä. Hallituksen varapuheenjohtajaksi tuli Tiina Linnainmaa Hämeenkyröstä.
   Valinnat sujuivat kuten valtuuskunnan jäsen, kunnallisneuvos Pauliina Haijanen ne valtuuskunnalle nimitysvaliokunnan puolesta esitti. Valiokunnan esityspaketti oli Haijasen mukaan yksimielinen.
   Hallituksen uudeksi jäseneksi Ilkka Yliluoman jälkeen valittiin maanviljelijä Martti Selin Jalasjärveltä. Hän on mm. Itikka Osuuskunnan hallintoneuvoston ja Atria Oyj:n hallituksen puheenjohtaja.
  Puheenjohtaja Varho-Lankinen on KTM ja maatalousyrittäjä. Hän on mm. LSO Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja, HKScanin hallituksen varapuheenjohtaja ja Varsinais-Suomen Lähivakuutusyhdistyksen hallintoneuvoston jäsen. Hän on myös Suomen Broileryhdistyksen puheenjohtaja.
   Maanviljelysneuvos Uitto on maidontuottaja ja Valion hallituksen varapuheenjohtaja sekä Osuuskunta Pohjolan Maidon hallituksen jäsen.
   Martti Asunta on metsänhoitaja ja Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja, kuuluu Metsäliiton tytäryritysten hallituksiin ja on mm. Osuustoiminnan neuvottelukunnan jäsen.
   Maatalousyrittäjä Tiina Linnainmaa on agrologi ja kuuluu mm. Osuuskunta Länsi-Maidon hallintoneuvostoon sekä Sata-Hämeen Lähivakuutusyhdistyksen hallitukseen. Hän oli tätä ennen Pellervon valtuuskunnan varapuheenjohtaja.Professori Juhani Laurinkarista jäsen
Euroopan tieteiden ja taiteiden akatemiaan
Euroopan tieteiden ja taiteiden akatemia European Academy of Sciences and Arts on kutsunut professori Juhani Laurinkarin akatemian ns. aktiivijäseneksi. Laurinkari työskentelee dekaanina Kuopion yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa.


Professori Juhani Laurinkari. Kuva M Nummi

   Professori Laurinkari on kuudes tämän akatemian suomalaisjäsen. Kutsumenettely oli vireillä puolisen vuotta ja sisälsi monivaiheisen kansainvälisen arvioinnin.
   "Koen saaneeni seuraaviksi aktiivivuosiksi voimakkaan motivaatioperustan työskennellä edelleenkin yhteisötalouden, osuustoiminnan ja sosiaalipolitiikan opetus- ja tutkimushankkeissa", Laurinkari sanoo. Hän sanoo ottavansa jäsenyytensä vastaan myös suomalaisen yhteisötalouden tutkimuksen ja opetuksen arvostuksen merkkinä.
   Jäseneksi ottamista juhlistetaan latinankielisessä juhlassa 6. maaliskuuta 2010 Salzburgissa. Säätiöön voi tutustua sen kotisivuilla http://www.euro-acad.eu/».
   Akatemiassa on seitsemän eri luokkaa, Laurinkari kutsuttiin yhteiskuntatieteiden, lainsäädännön ja talouden luokan jäseneksi. Säätiöllä on kaikkiaan 1 300 jäsentä eri puolilta maailmaa. Heidän joukossaan on mm. 28 nobelistia.LSO piti entiset puheenjohtajansa
LSO Osuuskunnan hallitus jatkaa vuoden 2010 nykyisellä kokoonpanollaan. Myös hallintoneuvoston nykyinen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu tehtäviinsä uudelleen.
   Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Tiina Varho-Lankinen, broilerin- ja naudanlihantuottaja Oripäästä. Varapuheenjohtajana jatkaa kuusjokelainen naudanlihantuottaja Matti Murto.
   Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa loimaalainen sianlihatuottaja Tiina Teperi-Saari ja varapuheenjohtajana Pekka Uusitalo, naudanlihantuottaja Orimattilasta.Valion hallitukseen
Jarmo Juutinen ItäMaidosta
Valion hallintoneuvosto on valinnut vieremäläisen Jarmo Juutisen Valion hallituksen uudeksi jäseneksi. Juutinen on yksi neljästä hallituksen tuottajajäsenestä kolmivuotisella toimikaudella 2010-2012.
   Hallituksesta erovuorossa ollut maanviljelijä Esa Juntunen, myös Vieremältä, ei ollut enää käytettävissä luottamustoimeensa.
   Hallituksen puheenjohtajana jatkaa vuonna 2010 maanviljelijä Antti Rauhamaa Kärkölästä. Muut hallituksen maidontuottajajäsenet ovat maanviljelijä Sauli Lähteenmäki Ruskolta ja maanviljelijä Tauno Uitto Tyrnävältä.
   Jarmo Juutinen on on Alueosuuskunta Promilkin hallituksen puheenjohtaja ja edustanut Promilkia Valion hallintoneuvostossa vuodesta 2007 lähtien. Vuoden 2010 alusta hän toimii uuden Osuuskunta ItäMaidon hallituksen jäsenenä.Pääjohtaja Reijo Karhisesta vuorineuvos

Reijo Karhinen
Tasavallan presidentti on myöntänyt vuorineuvoksen arvonimen OP-Pohjola-ryhmän pääjohtajalle Reijo Karhiselle. Vuorineuvoksen arvonimi myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa pääjohtajatason vaikuttajalle, joka on tehnyt koko työuransa puhtaasti finanssialalla.
   Vuorineuvos Karhinen on toiminut OP-Pohjola-ryhmässä kolmen vuosikymmentä: usean osuuspankin toimitusjohtajana, vuodesta 1997 lähtien ryhmän pääjohtajan varamiehenä ja vuodesta 2007 alkaen OP-Pohjola-ryhmän pääjohtajana.
   Karhinen toimii tällä hetkellä mm. Finanssialan Keskusliiton hallituksen puheenjohtajana, Elinkeinoelämän Keskusliiton hallituksen varapuheenjohtajana, Ilmarisen hallituksen jäsenenä sekä Keskuskauppakamarin hallituksen jäsenenä.
   Karhinen on mukana myös kulttuuri- ja vapaaehtoistyössä. Hän on nyt Savonlinnan Oopperajuhlien hallituksen jäsen ja HelsinkiMission valtuuskunnan puheenjohtaja.Olli Rehnille talous- ja rahakomissaarin salkku
Diplomaateilta tulleet ennakkotiedot Olli Rehnin asemasta osoittautuivat todeksi, kun José Manuel Barroso ilmoitti uuden komissionsa kokoonpanon perjantaina. Rehnistä tulee komission talous- ja raha-asioiden komissaari.
   Naapurimaistamme Ruotsi sai sisäasioiden komissaarin tehtävän, Viro liikennekomissaarin, Latvia kehityskomissaarin ja Liettuan komissaari hoitaa vero- ja tulliliittoasiat sekä petosten vastaiset asiat.
Viron Siim Kallas on komission varapuheenjohtaja. Maatalouskomissaarina tulee tutuksi romanialaismies Cacian Ciolos.Timo Jaatinen Satamaliitosta
Metsäteollisuuden toimitusjohtajaksi
Puuta jalostavan teollisuuden etujärjestön Metsäteollisuus ry:n uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu VTM Timo Jaatinen, 41. Hän seuraa tehtävässä Fortumiin siirtynyttä Anne Brunilaa.
   Jaatisella on vahva järjestöjohtajan tausta: Hän toimii Suomen Satamaliiton toimitusjohtajana, sitä ennen hän on ollut
Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtajana sekä Elintarviketeollisuusliiton yhteiskuntasuhteista ja liiketoimintaprosessista vastaavana johtajana. Poliittista taustaa hänellä on työskentelystä ministerin erityisavustajana eri ministeriöissä.
   Metsäteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan sanoo, että toimitusjohtajan keskeisenä tehtäväkenttänä tulee olemaan metsäteollisuuden toimintaympäristöön vaikuttaminen siten, että Suomeen saadaan kilpailijamaihin verrattuna tasavertaiset toimintaolosuhteet.
   "Samalla on tärkeää vahvistaa alan menestymisen edellytyksiä, jotta maahamme voi syntyä nykyisten biotuotteiden rinnalle uutta uusiutuvaan raaka-aineeseen perustuvaa liiketoimintaa. Suomi tulee olemaan merkittävä metsäteollisuusmaa myös tulevaisuudessa", Jordan arvioi.


Yhteistyöväline
Vesihuolto-osuuskuntien yhdistykselle kotisivut
Suomen Vesihuolto-osuuskunnat SVOSK on ottanut käyttöön kotisivunsa osoitteessa www.svosk.fi.
   Svosk on lokakuussa perustettu vesiosuuskuntien ja vesihuolto-osuuskuntien etu- ja palvelujärjestö. Yhdistyksessä on yhdeksän perustajaosuuskuntaa. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää osuuskuntien yhteistyötä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.
   Yhdistyksen palveluilla ja koulutuksella vahvistetaan osaamista ja ammattitaitoa osuuskunnissa ja parannetaan siten niiden liiketoimintaedellytyksien kehittymistä. Suomessa on noin 1300 vesiosuuskuntaa.Kakkospuheenjohtajaksi Mauno Ylinen Kauhavalta
MTK sai uusia luottamusjohtajia
Naudanlihantuottaja Mauno Ylinen Kauhavalta on valittu MTK:n johtokunnan toiseksi puheenjohtajaksi. MTK:n valtuuskunta valitsi toisen puheenjohtajan syyskokouksessaan Espoossa. Valinta oli yksimielinen.
Ylisen paikalle MTK:n johtokuntaan valittiin Varsinais-Suomen tuottajaliiton puheenjohtaja Jaakko Halkilahti Salosta.
   Nuorten tuottajien edustajaksi johtokuntaan valittiin 33-vuotias Timo Kankaanpää Ilmajoelta.
   Myös MTK:n metsävaltuuskunta on saanut uuden puheenjohtajan. Uusi puheenjohtaja on 41-vuotias maanviljelijä, metsänhoitaja Mikko Tiirola Petäjävedeltä.Metsäliitto aikoo lomauttaa sahoilla
Metsäliiton Puutuoteteollisuus aloittaa yt-neuvottelut sahoillaan Suomessa. Neuvotteluissa käsitellään suunnitelmaa tarvittaessa rajoittaa tuotantoa sahoilla enintään 90 vuorokauden lomautuksilla kesäkuun 2010 loppuun mennessä. Neuvotteluesitys koskee noin 450 henkilöä kuudella sahalla.
   Metsäliiton Puutuoteteollisuuden toimialajohtaja Ole Salvén sanoo, että mahdollisilla tuotannonrajoituksilla pyritään varautumaan tarvittaessa hinnaltaan kilpailukykyisen puuraaka-aineen niukkuuteen sekä sahatavaran markkinatilanteessa tapahtuviin muutoksiin.
   Metsäliiton sahat sijaitsevat Hämeenkyrössä, Kannuksessa, Kemissä, Lappeenrannassa, Merikarvialla, Pöytyällä, Rengossa ja Vilppulassa. Kyröskosken ja Karihaaran sahojen toiminta on jo aiemmin keskeytetty toistaiseksi.Metsäliiton Jordan vaatii
Vientiteollisuutta tukevia päätöksiä
"Energian saatavuus kilpailukykyiseen hintaan vahvistaisi yritysten luottamusta kotimaiseen toimintaympäristöön. Tässä valossa on erittäin huolestuttavaa, että maassamme ollaan kasvattamassa yritysten kustannustaakkaa kokonaisuutta hahmottamatta", sanoo Metsäliiton toimitusjohtaja Kari Jordan.
   Jordan jatkaa Metsäteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajana myös vuonna 2010.
   Jordan kysyi Metsäteollisuuden syyskokouksessa, eikö
maassamme sittenkään ole aivan ymmärretty vientiteollisuuden merkitystä.
   Jordan sanoi, että vientiteollisuuden toiminta- ja investointimahdollisuuksia voidaan haluttaessa parantaa.
   "Metsäteollisuuden sähköntarve kasvaa ja vuonna 2020 tarvitsemme sähköä 27-28 terawattituntia eli yhtä paljon kuin ennen taantumaa. Historiatietoon perustuvien trendiennustusten valossa ei pidä tehdä pitkän aikavälin energiapoliittisia linjauksia, joilla etukäteen jo leikataan vientiteollisuuden toimintamahdollisuuksia."Otto Mikkonen puheenjohtajaksi Osuustoiminnan neuvottelukunnassa

Otto Mikkonen Kuva M Nummi
Teollisuusneuvos Otto Mikkonen Joensuusta on valittu Osuustoiminnan neuvottelukunnan puheenjohtajaksi vuodeksi 2010. Mikkonen on SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtaja ja edustaa neuvottelukunnassa Suomen Osuuskauppojen Keskusliittoa SOKL:a.
   Mikkonen seuraa tehtävässä maatalousneuvos Marcus H. Borgströmiä, joka on Pellervo-Seuran hallituksen puheenjohtaja.
   Varapuheenjohtajakseen Osuustoiminnan neuvottelukunta on valinnut Metsäliiton hallituksen puheenjohtajan Martti Asunnan Ylöjärveltä. Asunta on Pellervo-Seuran hallituksen jäsen. Neuvottelukunnan sihteerinä jatkaa osuustoimintajohtaja Sami Karhu Pellervosta.


Anne Santamäki valittiin

Anne Santamäki
ICA:n hallitukseen
Diplomiekonomi Anne Santamäki on valittu Kansainvälisen Osuustoimintaliiton ICA:n maailmanhallituksen jäseneksi. Valinta tehtiin 20.11.2009 ICA:n yleiskokouksessa Genevessä.
   Santamäki edustaa Suomea ja yhdeksää ICA:n toimialajärjestöä. Samassa kokouksessa Anne Santamäki valittiin myös kuluttajaosuustoiminnan maailmanjärjestön CCW:n (Consumer Co-operatives Worldwide) uudeksi puheenjohtajaksi.
   Santamäki on toinen nainen ja kolmas suomalainen, joka on valittu ICA:n maailmanhallitukseen. Kaiken kaikkiaan ensimmäinen naisjäsen ICA:n maailmanhallituksessa oli myös suomalainen Raija Itkonen. Ensimmäinen suomalaisjäsen ICA:n hallituksessa oli Väinö Tanner.
   Anne Santamäki on myös Euroopan kuluttajaosuustoiminnan etujärjestön Euro Coopin puheenjohtaja ja SOKL r.y:n hallituksen jäsen. Hän työskentelee yhteysjohtajana SOK Strategiayksikössä ja hoitaa kansainvälisiä osuustoimintasuhteita.
   ICA on maailman toiseksi suurin järjestö YK:n jälkeen. Kansainvälisellä Osuustoimintaliitolla ICA:lla » 89 maasta 233 osuustoiminnallista jäsenorganisaatiota, jotka edustavat yli 800 miljoonaa ihmistä globaalisti.


Tutkimusjohtaja Raija Volk PTT:sta

Raija Volk Kuva PTT
johtajaksi STM:öön
Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja, KTT Raija Volk on nimitetty johtajaksi Sosiaali- ja terveysministeriöön.
   Volk tulee johtamaan talous- ja suunnitteluryhmää yhdellä ministeriön kuudesta osastosta. Hän aloittaa ministeriössä vuoden 2010 alussa.
   Volk on aloittanut PTT:ssa 30 vuotta sitten. Tutkimusjohtajana hänen tutkimusalueisiinsa kuuluvat muun muassa aluetalous, osuustoiminta ja elintarviketeollisuus. Asiantuntijaksi hänet on kutsuttu lukuisiin talouselämän ja osuustoiminnan työryhmiin ja hankkeisiin.


Suomen Terveys- ja hyvinvointiosuuskunta perustettiin
Osuuskunta rakentaa eTerveyskeskuksen
Suomeen on perustettu valtakunnallinen terveydenhuollon osuuskunta. Pellervo-Seurassa 13.11.2009 perustettu Suomen Terveys- ja Hyvinvointiosuuskunta tähtää osuuskuntamalliseen terveyspalvelujen, erityisesti sähköisten palvelujen tuottamiseen.
   Osuuskunta rakentaa ja ylläpitää Suomen kansalliseksi terveydenhuollon portaaliksi eTerveyskeskuksen ja siihen liittyvät sähköiset palvelut, kuten terveysviestinnän, kansalaisen oman hyvinvointikansion, hyvinvointineuvolan sekä ajanvarauksen terveyspalveluihin.
   Osuuskunta toimii myös perinteisten terveys- ja sosiaalipalvelujen sekä uusien hyvinvointipalvelujen tuottajana, rekrytoijana sekä välittäjänä kunnille ja kuntayhtymille sekä yrityksille ja järjestöille. Osuuskunta myös kouluttaa ja tekee tutkimus- ja kehittämistyötä.
Lue tiedote »SOK:n pääjohtaja jää sairauslomalle

SOK:n pääjohtajan varamies Antti Sippola. Kuva M Nummi
SOK tiedotti 9. marraskuuta, että pääjohtaja Arto Hiltunen jää sairauslomalle. Hänellä oli todettu aivoinfarkti edellisellä viikolla. Hiltusen sairausloman pituus määritellään myöhemmin, mutta se kestänee muutamia viikkoja. Hänen toipumisensa infarktista on edennyt hyvin.
   Sairausloman ajan SOK:n pääjohtajan tehtäviä hoitaa hänen varamiehensä, SOK:n liiketoimintojen johtaja Antti Sippola. SOK:n hallituksen puheenjohtajan tehtäviä hoitaa puolestaan hallituksen varapuheenjohtaja, Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja Taavi Heikkilä.Arto Hiltunen Kaupan liiton puheenjohtajaksi

Arto Hiltunen
SOK:n pääjohtaja Arto Hiltunen on valittu Kaupan liiton hallituksen puheenjohtajaksi 1.1.2010 alkaen.
   "Kauppa työllistää lähes 300 000 ihmistä ja on yksi Suomen tärkeimmistä toimialoista. Kauppa on taantuman takia suurten elinkeino- ja työmarkkinapoliittisten haasteiden edessä. Uskon kuitenkin, että muutaman vuoden tähtäyksellä kaupan mahdollisuudet edistää suomalaista työllisyyttä sekä tuottavuuden kehitystä ovat hyvät", Hiltunen arvioi.
   Liiton varapuheenjohtajaksi on valittu Onnisen toimitusjohtaja Harri Sivula. Kaupan liiton hallitukseen kuuluu mm. Osuuskauppa Ympäristön toimitusjohtaja Jouko Vehmas.Osuuspankki-ryhmä
OP-Pohjola kovaan tulokseen
"Käänne parempaan suuntaan rahoitusmarkkinoilla on selkeä", kuvaa OP-Pohjola-ryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen kommentoidessaan ryhmän tuloksia tammi-syyskuulta.
   "Myös Suomen taloudessa tuotannon pahin pudotus on nähty, mutta kriisin langettama varjo tulee näkymään talouskehityksessämme ja yhteiskunnassamme vielä pitkään. Paheneva työttömyys heikentää myös finanssitoimialan kehitysnäkymiä."
   OP-Pohjola-ryhmän tulos tammi-syyskuussa ennen veroja oli 393 miljoonaa euroa eli 10 prosentti enemmän kuin 2008 samana aikana. Ryhmän tuotot kasvoivat 11 ja kulut 2 prosenttia. Koko vuoden tuloksen arvioidaan olevan parempi kuin 2008.
   Kolmas vuosineljännes on ollut erinomainen myös Pohjola Pankille. Tulos ennen veroja nousi noin kaksinkertaiseksi viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli 211 miljoonaa euroa. Oman pääoman tuotto oli 21,8 prosenttia.Valio ja Rehuraisio rahoittavat metaanitutkimusta
Brändit siivittivät Raisiota
"Raision historiassa kova luku", kuvasi toimitusjohtaja Matti Rihko 7,3 miljoonan euron liiketulosta ilman kertaeriä heinä-syyskuulta 2009. Se on peräti 7,7 prosenttia liikevaihdosta, kun elintarvikeyritykset tavoittelevat yleensä 5 prosenttia.

Elovena täyttää 85 vuotta vuonna 2010 ja brändinä se näyttää ohjaavan ostopäätöksiä uusiin tuotteisiin.
   Rihko sanoo Raision olevan erilainen yritys margariiniliiketoiminnan myymisen jälkeen. Raaka-ainepohjana korostuu vilja.
   Kassassa on nyt parisataa miljoonaa euroa rahaa margariiniteollisuuden myynnin jälkeen ja Rihkon mukaan joitakin yritysostokohteita on näkyvissä. Ostossa kiinnostavat esimerkiksi välipalat, terveys, ekologia.
   Ostavatko ihmiset ympäristöä säästäviä tuotteita, kiinnostaa Raisiota. Sitä tutkittiin, ja kymmeniä prosentteja suomalaisistakin kuluttajista on taipuvaisia ottamaan huomioon ekologiset asiat ostoksissa.
   Raisio otti käyttöön ensimmäisenä yrityksenä maailmassa ympäristömerkin, joka ilmoittaa vedenkulutuksen tuotteiden valmistuksessa ja oli Pepsin kanssa ensimmäinen laittamassa hiilidioksidipäästöjä kuvaavan merkin käyttöönotossa. (Pyöreät merkit pakkauksen vasemmassa laidassa.)
   Www.ekologia.fi -sivuilla Raisio kertoo ympäristöstrategioistaan.
   Valion kanssa Rehuraisio on käynnistänyt tutkimuksen, jossa haetaan keinoja vähentää metaanin muodostumista, kun lypsylehmien ruokinta on nurmirehuvaltaista. Metaanin osuus sellaisessa ruokinnassa on kokonaisenergiasta 6-7 prosenttia. Tutkimus liittyy väitöskirjatyöhön.
   Raision pääbrändit - kuten Elovena ja Benecol - vetivät konsernin menestystä. Oluiden menekki on vähentynyt, mikä heijastuu Raision mallasyksikköön. Saman yksikön sian- ja broilerinrehujen myynnit pienenivät, kalarehujen myynti pysyi entisellä tasolla, naudanrehujen myynti kasvoi viimevuotisesta. Koko yksikön liikevaihto väheni lähes 25 prosenttia tammi-syyskuussa.Perkonoja: Taantuma jaottelee menestyjiä ja menettäjiä
HKScan jo vuoden 2008 tulosluvuissa
Euroopan lihayhtiöiden suuruuslistalla viidentenä olevan HKScanin tammi-syyskuun liikevoitto hipoo vuoden 2008 koko vuoden liikevoittoa ja voitto ennen veroja ylittää ja viime vuoden tuloksen. Koko tämän vuoden liikevoiton odotetaan olevan selvästi vuoden 2008 liikevoittoa suurempi.
   Valuuttakurssien lasku ja taantuman vaikutus kuluttajien ostoihin pienensivät liikevaihtoa viimevuotisesta. Kannattavuus on parantunut selkeästi, vaikka koko konsernin liikevoittoprosentti jäi vielä 2,6:een.
   Suomessa liikevaihto oli samaa tasoa kuin 2008, mutta liikevoitto ponnahti 7,7 miljoonaan euroon. HKScan kertoo markkina-asemiensa parantuneen.
   Ruotsissa lukemat olivat laskusuunnassa, mutta konsernin merkittävin tehostamisohjelma on meneillään juuri Ruotsissa, HKScanin suurimmalla markkina-alueella.
   Toimitusjohtaja Matti Perkonoja katsoo, että pitkittynyt taantuma jakaa ruokamarkkinoilla toimijoita menestyjiin ja menettäjiin. HKScanin tapauksessa on vakaa pohja kannattavalle kasvulle tämän päivän ja tulevaisuuden liiketoimintaympäristössä.


Paikallisosuuspankit kyseenalaistavat tiukan sääntelyn:
Kilpailun ylläpitämisestä huolehdittava
Paikallisosuuspankkiliitto pitää pankkialan sääntelyn lisääntymistä suhteettomasti resursseja vaativana rasitteena pienille vakavaraisille pankeille. Liiton toimitusjohtaja Heikki Suutala katsoo, että poliitikkojen tulee pitää huolta alan kilpailun säilymisestä.
   "Kansalaiset luottavat pieniin, kotimaisiin toimijoihin", Suutala viittaa Paikallisosuuspankkien Luotto ja Luottamus -kyselyn uusiin tuloksiin.
   Suutalan mukaan sääntelyä on kehitetty kansainvälisten suurpankkien ongelmien pohjalta. Näissä pankeissa ei ole oltu tilanteen tasalla. Niitä varten kaavailtu sääntely vie Suutalan mielestä väärään suuntaan: kun tulee paksuja käsikirjoja, vastuu pankkitiskiltä katoaa.
   Suutala kysyy, onko parempi määritellä kaikki pilkuntarkasti vai väljästi soveltaen normaalia tervettä talousajattelua.
   Paikallisosuuspankkiliiton teettämän Luotto ja Luottamus -kyselyn mukaan suomalaisilla on edelleen vahva luottamus lainansaantiinsa ja kotimaisiin pankkeihin. Kaksi kolmesta arvioi, että omat lainansaannin mahdollisuudet ovat samat kuin vuosi sitten ja 15 prosenttia suomalaisista arvioi niiden jopa parantuneen.
   Paikallisosuuspankit ovat pitäneet huolen talouskunnostaan eikä niillä ole tarvetta lainansaannin rajoituksiin.
   Taloustutkimuksen tekemässä kyselyssä ilmeni, että pankin kotimainen omistus oli tärkeää tai melko tärkeää noin 70 prosentille vastaajista. Hieman yli prosentti vastaajista oli vaihtanut pankkia puolen vuoden sisällä. Kysely tehtiin lokakuussa 2009. Puolet ulkomaistenkin pankkien asiakkaista arvosti suomalaisuutta.
   Vaikeudet lainojen hoitamisessa ovat yleistyneet. Noin joka viides laina-asiakas oli hakenut kevennystä maksuohjelmaansa ja seitsemän prosenttia vastanneista harkitsi sitä. Vielä vuoden alussa POP Puskuri-tutkimus osoitti, että 12 prosenttia lainanottajista oli sopinut uusista lainajärjestelyistä.
   Johtaja Timo Hulkko Paikallisosuuspankkiliitosta arvioi, että tällaiset järjestelyt yhä lisääntyvät.
   "Yleisintä tarve keventämiselle on lapsiperheille ja talouksille, joille on tullut irtisanomisia, lomautuksia tai yt-neuvotteluja", Hulkko sanoo. Joka kymmenes laina-asiakas arvioi, että pankit ovat tulleet näissä asioissa aikaisempaa joustavammiksi.
   Joustavuus on Hulkon mukaan luonnollista: pankille on eduksi, että asiakas saa lainansa hoidetuksi.
   Poikkeuksellisen matala korkotaso pitää yllä lainanottohaluja. Koron edullisuudesta huolimatta Paikallisosuuspankkiliitossa suositellaan, että ensiasunnosta siirryttäisiin vähitellen suurempaan asuntoon ja lainan hoidon stressitesstissä varauduttaisiin kuuden prosentin korkotasoon.


Ajotavoista kaavaillaan autovakuutuksen hinnoitteluperustetta
Pohjola Vakuutus kartoittaa autoilijoiden ajotapoja ja suunnittelee vakuutusmaksun hinnoittamista sen perusteella, minkälaisilla teillä, millä tavalla ja kuinka paljon autolla ajetaan.
   Hinnoitteluperusteita selvitetään vuoden mittaisella tutkimuksella. Tuhannen testiin ilmoittautuvan OP Pohjolan asiakkaan autoon asennetaan GPS-pohjainen tiedonkeruulaitteisto, joka rekisteröi ajotiedot.
   "Nyt alkavassa pilottitutkimuksessa testaamme laitteistoa ja tiedonkeruun toimivuutta vuoden ajan. Uuden hinnoittelumallin kehittämiseen tarvitaan pitkältä ajalta luotettavaa ja oikeaa tietoa ajotapahtumista", yksikönpäällikkö Kyösti Talsi Pohjola Vakuutuksesta kertoo.
   "Esimerkiksi niille, jotka ajavat vähän ja hiljaisilla teillä, vakuutusmaksu olisi pienempi kuin ruuhkissa ja paljon autoa käyttäville. Tällainen vakuutus palkitsisi vähän ympäristöä kuormittavaa auton käyttöä", Talsi sanoo. Hän pitää tätä hinnoittelumallia vakuutuksenottajille oikeudenmukaisempana kuin nykyistä ajoneuvon omistukseen ja sen teknisiin tietoihin perustuvaa vakuutusmaksua.Taantuma vaikuttaa myyntimääriin, mutta
Atria paransi kannattavuutta
Atrian 327,5 miljoonan euron liikevaihto heinä-syyskuussa on 8,4 prosenttia vähemmän kuin samana jaksona viime vuonna. Liikevoiton osuus liikevaihdosta nousi 5,2 prosenttiin. Liikevoittoa kertyi 16,9 miljoonaa euroa eli lähes yhtä paljon kuin vertailujaksolla.
   Liikevoittoon vaikuttivat Atrian johdon mukaan onnistuminen sekä tuotemarginaalien että kustannusten hallinnassa.
   Talouden taantuma on kuitenkin vaikuttanut elintarvikkeiden kysyntään kaikilla Atrian liiketoiminta-alueilla. Konsernin liikevaihdon vuonna 2009 arvioidaan jäävän jonkin verran vuoden 2008 liikevaihdosta. Toimitusjohtaja Matti Tikkakosken mukaan kysynnän heikentymisen lisäksi syitä siihen ovat heikentyneet Venäjän ja Ruotsin valuutat, salaatti- ja voileipäliiketoiminnasta luopuminen Ruotsissa ja kannattamattomista asiakkuuksista luopuminen Venäjällä.
Atria Suomi yltänee vuonna 2009 parempaan liikevoittoon kuin vuonna 2008.
Tulosten arvioidaan paranevan sekä Ruotsissa että Venäjällä, mutta koko vuoden tulokset jäänevät viimevuotisia heikommiksi, koska alkuvuosi oli vaisu.


LSO Foodsin toimitusjohtaja
vaihtuu Kempistä Tillaseksi


Kari Tillanen
HK Ruokatalolle ja Järvi-Suomen Portille sian- ja naudanlihaa kotimaasta hankkivan LSO Foods Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu. Tehtävää ryhtyy hoitamaan agrologi Kari Tillanen.
   Tillanen nimitettiin viime kesänä HK Ruokatalon alkutuotantoprosesseista vastaavaksi johtajaksi.
   Tillanen on aiemmin toiminut Järvi-Suomen Portin toimitusjohtajana ja sitä ennen yrityksen hankintajohtajana.
   LSO Foodsin toimitusjohtajan tehtävää tähän asti vetänyt MMM Veikko Kemppi jatkaa Lounaisfarmi Oy:n toimitusjohtajana. Lisäksi Kemppi jatkaa HK Ruokatalon siipikarjaliiketoiminnan alkutuotantojohtajana.Metsäliitto raportoi jo noususta
Metsäliitolle vuoden 2009 kolmas neljännes on ollut selkeästi edellisiä neljänneksiä parempi. Siitä tulee myös vuoden paras neljännes ja konsernin koko vuoden tulos ilman kertaeriä on viimevuotista heikompi.
   Esitellessään heinä-syyskuun tulosta Helsingissä pääjohtaja Kari Jordan luonnehti tilannetta niin, että henkseleitä ole syytä paukutella, mutta hiljaa mielessään voi olla tyytyväinen siitä, että kolmen kvartaalin apeus näyttäisi olevan takanapäin.
   Maailmantalouden synkistyttyä viime syksynä tuotteille ei ole ollut kysyntää, tehtaissa on hiljaista ei raha virtaa. Vieläkään ei ole takeita nousun pysyvyydestä, vaikka Jordanin mukaan myönteistä virettä näkyy Metsäliiton useissa liiketoiminnoissa.
   Metsäliiton liiketulos heinä-syyskuussa ilman kertaluonteisia eriä oli jo 9 miljoonaa euroa plussalla ja erät mukaan lukien se oli 7 miljoonaa. Liikevaihto oli 1155 miljoonaa, viime vuoden samaan aikaan 1595 miljoonaa euroa.
   Rakennemuutoksen lopulla siintää Metsäliitto, jonka ydintoimintoja ovat Jordanin mukaan puutuotteet, sellu, pehmopaperit ja kuluttajapakkauskartongit.
   M-real on Jordanin mukaan yllättänyt myönteisesti kuluneella vuosineljänneksellä, mutta laihoin tunnusluvuin. Liiketulos ilman kertaeriä oli -22 miljoonaa euroa.
   Pehmopapereita valmistava Metsä Tissue teki yhden historiansa parhaista vuosineljänneksistä.
   Metsäliitto Osuuskunnasta on tullut Metsä-Botnian enemmistöomistaja ja Metsä-Botniasta tulee Metsäliitto Osuuskunnan tytäryhtiö. Osapuolet ovat tehneet sopimuksia, joiden seurauksena Metsäliitto-Osuuskunta omistaa Metsä-Botniasta 53 prosenttia, M-real 30 ja UPM 17 prosenttia.
Metsäliitto myi osuutensa sellutehtaasta Uruguayssa ja siellä eukalyptusta kasvattavasta yrityksestä UPM:lle.
   Pääjohtaja Kari Jordanin mukaan Metsäliitto voi jatkossa kehittää puuraaka-aineen ja sellun virtoja selkeästi omasta näkökulmastaan.


Pellervon 40-vuotisfilmi katsottavissa
Ylen Elävässä arkistossa
Pellervon vuonna 1939 teettämä, osuustoimintaa esittelevä filmi on julkaistu Internetissä YLE Elävässä arkistossa.
   Pellervo-Seura teetti elokuvan 40-vuotisen toimintansa kunniaksi ja edistääkseen osuustoiminnan tunnettuutta ja sen liiketoimintaa. Filmin valmisti Aho & Soldan, Heikki Aho ja Björn Soldan. Elokuvan nimi on Pellervo.
   Elävässä arkistossa on sadan vuoden ajalta jo noin 4 300 audio- ja noin 10 400 videoleikettä.
   Linkki Pellervo-elokuvan tekstiin ja videoon »Kouluttamisen, palvelun, vaikuttamisen kanava
Vesihuolto-osuuskunnille perustettiin
valtakunnallinen järjestö
Suomen vesihuolto-osuuskunnille on perustettu yhteinen etu- ja palvelujärjestö. Yhdeksän vesiosuuskuntaa perusti Suomen Vesihuolto-osuuskunnat (SVOSK) -nimisen yhdistyksen 17. lokakuuta Jyväskylässä.

Osanottajia vesihuolto-osuuskuntien yhteisen järjestön perustavassa kokouksessa Jyväskylässä. Kuva Sami Karhu

   Yhteinen valtakunnallinen järjestö toimii vesiosuuskuntien vaikutuskanavana. Järjestö edistää osaamista ja liiketoiminnan edellytyksiä vesiosuuskunnissa.
   Tavoitteena on, että vesiosuuskunnat saavat yhteisen järjestönsä kautta edustuksensa mukaan päätettäessä niille tärkeistä asioista ja painoarvoa yhteisille näkemyksilleen. Suomessa on kaikkiaan noin 1 300 vesiosuuskuntaa.
   Perustamiskokouksessa vahvistettiin yhdistyksen säännöt ja toimintaperiaatteet. Yhdistyksen perustamisasiakirjan allekirjoittivat edustajat Valkjärven vesiosuuskunnasta, Kuikan vesiosuuskunnasta, Lakialan vesiosuuskunnasta, Pirkkalan vesiosuuskunnasta, Kytölä-Pukara vesiosuuskunnasta, Kouvolan vesiosuuskunnat ry:stä, Vesiyhtymä Jokiranta-Kotiniitty-Heinisalosta, Koiviston vesihuolto-osuuskunnasta, Vehniän vesiosuuskunnasta. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Reijo Korhonen Koiviston vesihuolto-osuuskunnasta.Viisivuotinen yritysrahoitus
Coop Network Studies -verkostohankkeelle
Osuustoiminnan neuvottelukunta on myöntänyt Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin koordinoimalle Co-op Network Studies -verkostohankkeelle 255 000 euron suuruisen rahoituksen vuosille 2010–2014.
   Neuvottelukunta perustelee rahoituspäätöstä mm. sillä, että osuustoiminnallisen tiedon tarve kasvaa niin yrityselämän työtehtävissä kuin yhteiskunnan ja talouselämän päätöksenteossa ja asiantuntijatehtävissä ja myönnetty yritysrahoitus vahvistaa merkittävästi suomalaisen osuustoimintaosaamisen kehittämistä yliopistollisen tutkimuksen ja opetuksen avulla.
   Opinnot tuotetaan yhdessä verkostoon kuuluvien yliopistojen kanssa.
Co-op Network Studies -yliopistoverkostoon kuuluvat Helsingin yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu (1.1.2010 alkaen Aalto-yliopisto), Kuopion yliopisto (1.1.2010 alkaen Itä-Suomen yliopisto), Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto ja Turun kauppakorkeakoulu (edelliset 1.1.2010 alkaen Turun yliopisto) sekä Tampereen yliopisto. Verkostoa koordinoi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti Mikkelissä.Selkeyttä, lisää ajankohtaisuutta
Faban strategiauudistus heijastuu netissäkin
Osana Faba Palvelun uutta strategiaa yritys on avannut uuden kotisivuston www.faba.fi », jolta nautakarjaväki löytää näppärästi lypsy- ja lihakarjan siemennystoimintaan, jalostusneuvontaan ja alkionsiirtoon liittyvät palvelut.

Www.faba.fi »
  Myös ajankohtaisuuteen nettipalvelussa on panostettu: Palvelussa on tapahtumakalenteri, vaihtuvia artikkeleita sekä blogikirjoituksia, joita sivujen käyttäjät voivat kommentoida. Sivuilta voi myös tilata sähköisen Faba Viestin, jossa on alan asioita.
   Heti sivuston aloitusnäkymässä on tarjolla palveluja, joita käytetään usein esimerkiksi siemennyksiä suunniteltaessa. Sieltä pääsee suoraan muun muassa uudistettuun sonnien käyttölistaan, sonnien indeksihakuihin ja jalostuksen verkkopalveluihin. Sivujen käytettävyyttä on lisätty tarjoamalla kaikilla sivuilla helppo tie yhteystietoihin ja hakutoiminto ja sivukartta helpottavat tietojen löytymistä.
   Nettiuudistuksessa on yhdistetty sivut fabapalvelu.fi ja faba.fi. Sivut ovat myös englanniksi ja kotimaan ruotsinkielisiä asiakkaita palveleva osio avautuu lokakuun aikana.
   Uusien kotisivujen ilmeen on suunnitellut helsinkiläinen Lumemainos Oy. Sivujen tekninen ratkaisu on turkulaisen Poutapilvi Web Design Oy:n P4-julkaisujärjestelmä. Sivujen sisällöntuotannosta on vastannut Faba Palvelun asiantuntijoista koostunut työryhmä.Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset