sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
 
 

Pasi Tuominen väittelee osuuskuntien johtamisen erityispiirteistä

Pasi Tuominen
Pasi Tuominen. Kuva Lappeenrannan teknillinen yliopisto


(20.11.2012)
− Asiakkaiden omistamat osuuskunnat eroavat monella tavalla sijoittajien omistamista osakeyhtiöistä. Siksi niitä täytyy myös johtaa eri tavalla kuin osakeyhtiötä, sanoo Pasi Tuominen, joka tutkii osuuskuntien johtamista Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT)

Perustan yritysten johtamiselle tarjoaa tarkoitus, jota varten ne ovat olemassa. Asiakasomisteisten osuuskuntien tarkoituksena on yhtäältä tuottaa jäsenilleen palveluita ja hyödykkeitä, joille on kysyntää, mutta joita ei muutoin olisi saatavilla ja toisaalta halvemmalla tai muutoin paremmilla ehdoilla silloin, kun kilpailevaa tarjontaa on olemassa. Väitöskirjassaan Tuominen selvitti, millaisia seuraamuksia tällä tarkoituksella on osuuskuntien johtamiseen.

− Jäsenistö hyötyy osuuskunnasta käyttämällä itse omistamansa organisaation tuottamia palveluja. Tämä luo läheisen suhteen jäsenistön ja osuuskunnan välille ja samalla se merkitsee sitä, että osuuskunta on sidoksissa tiettyyn alueeseen, toteaa Tuominen.

Johtamisessa tämä tarkoittaa sitä, että jäsenistön tarpeita pitää kuunnella herkästi eikä yritystä tai sen toimintoja voi noin vain siirtää toiseen paikkaan, jos toimialue alkaa kuihtua. Johtajilta vaaditaankin hyvää kykyä huomioida jäsenten tarpeet liiketoiminnan lähtökohtana ja myös laajempaa kiinnostusta ja näkemystä alueelliseen ja paikalliseen kehitykseen.

− Liiketaloustieteen teoriat lähtevät lähes poikkeuksetta siitä olettamuksesta, että yritystoiminta on sijoittajaomisteista osakeyhtiötoimintaa. Muut yritysmuodot jäävät jo tämän vuoksi vähemmälle huomiolle. Monet teoriat ja mallit sopivatkin huonosti ohjenuoriksi osuuskuntien johtamiseen.

Kauppatieteiden alaan kuuluva väitöskirja The Purpose of Consumer Co-operation: Implications for the Management and Governance of Co-operatives (Asiakasomisteisen osuustoiminnan tarkoitus: seuraamuksia osuuskuntien johtamiselle ja hallinnoinnille) tarkastetaan 30.11.2012 klo 12 Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla. Vastaväittäjä toimii professori Samuel M. Natale, Adelphi University, USA. Kustoksena toimii professori Iiro Jussila Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Agri-agency hakee kehitysyhteistyötiedottajaa

(16.11.2012) Finnish agri-agency for Food and Forest Development on MTK:n, Pellervo-Seuran, SLC:n ja ProAgrian perustama kehitysyhteistyöhankkeita hallinnoiva yhdistys. Agri-agency on osa tuottajajärjestöjen perustamaa AgriCord -verkostoa, jonka pääpaikka on Belgiassa.

Työn tavoitteena on vahvistaa paikallisia järjestöjä kehitysmaissa, lisätä järjestöjen kykyä tarjota palveluita jäsenilleen, puolustaa viljelijöiden asemaa yhteiskunnassa ja kehittää jäsenten taloudellista yhteistoimintaa. Perustettu järjestö jatkaa MTK:n jäsenyyttä AgriCordissa.

Kehitysyhteistyöhankkeita on käynnissä Etiopiassa, Nepalissa, Nicaraguassa, Sambiassa, Tansaniassa ja Vietnamissa. Yhdistyksen tavoitteena on toimia kaikissa Suomen kehitysyhteistyön pääkumppanimaissa. Toteutettavien hankkeiden pääasiallinen rahoittaja on Suomen ulkoministeriö.

Finnish agri-agency for Food and Forest Development hakee palvelukseensa kehitysyhteistyötiedottajaa.

Tiedottajan tehtävänä on

• tiedottaa tuottaja- ja metsänomistajajärjestöjen
kehitysyhteistyöhankkeista
• verkostoitua suomalaisten toimijoiden kanssa
• koota yhteen kiinnostuneita kummihankkeisiin osallistujia
• huolehtia jäsenjärjestöjen tiedonsaannista
kehitysyhteistyöstä
• tiedottaa ulkoministeriölle hankkeiden edistymisestä
• tukea hankkeissa mukana olevien henkilöiden työtä
• tiedottaa verkoston Farmers Fighting Poverty -ohjelmasta

Työn menestyksekäs hoitaminen edellyttää maa- ja metsätalouden ymmärtämystä kehitysyhteistyössä, viestintävalmiuksia ja kirjallista sekä suullista kielitaitoa (suomi, ruotsi, englanti). Kokemus hankehallinnoinnista on eduksi. Lisätietoja työstä, tuottajajärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeista ja organisaatiosta MTK:n Juha Ruipolta,
040 553 3232.

Hakemukset palkkatoivomuksineen viimeistään 2.12.2012 mennessä sähköpostilla hakemukset@mtk.fi

Hannes Gebhardin rahasto myönsi apurahoja

(14.11.2012) Hannes Gebhardin rahasto myöntää apurahoja osuustoiminnan tutkimukseen ja opetukseen. Apurahoja useaan kertaan ympärivuoden ja myös hakemuksia otetaan jatkuvasti vastaan.

Tällä kertaa apurahat myönnetiin Jenni Sepälle Aalto-yliopistolle tehtävään taiteen maisterin pro gradu tutkielmaan, joka käsittelee muotoilijoiden yhteistoiminnallisen kattobrändi- mallin luomista ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutille kansainvälisen osuustoiminnan yliopisto-opetuksen kartoittamiseksi tehtävään selvitykseen.

Hannes Gebhardin rahaston verkkosivu ja aikaisemmin myönnetyt apurahat.

Pohjois-Suomen asiat esillä Kemijärven osuustoimintaseminaarissa

Otto Mikkonen
Osuustoiminnan neuvottelukunnan puheenjohtaja teollisuusneuvos Otto Mikkonen piti tilaisuuden päätöspuheenvuoron, jossa hän peräänkuuluttiosuustoiminnan edistämistä edelleen jo nykyisestä menestyksestä.
Kuva Sami Karhu

(14.11.2012) Pellervon ja Osuustoiminnan neuvottelukunnan järjestämä YK:n Kansainvälisen osuustoimintavuoden Pohjois-Suomen seminaari järjestettiin osuustoiminnan juurilla Kemijärvellä 5.11. Kemijärvi on osuustoiminnan isänä tunnetun Hannes Gebhardin synnyinpaikka.

Tilaisuudessa syvennyttiin osuustoimintaan erityisesti Pohjois-Suomen näkökulmasta. Onnistunut seminaari keräsi 80 hengen yleisön Kemijärven Kulttuurikeskukseen.

Tilaisuudessa kuultiin puheenvuorot mm. Kansainvälisen osuustoimintaliiton hallituksen jäsen Anne Santamäeltä, Kemijärven kaupunginjohtaja Olli-Pekka Salmiselta ja Osuustoiminnan neuvottelukunnan puheenjohtaja Otto Mikkoselta.

Osa puheenvuoroista ilmestyy sivuillemme pian.

Lue joulukuun Osuustoiminta-lehdestä kattava artikkeli seminaarin annista.

Yhdessä Yrittämään- hankkeen pääseminaari 13.11.

(31.10.2012) TEM:n Osuustoiminnallinen yrittäjyys ja yhteisötalous / Yhdessä yrittämään! –hankkeen valtakunnallinen pääseminaari ”Osuuskuntayrittäjyys – uusia liiketoimintamalleja” järjestetään Helsingissä tiistaina 13.11.2012.

Seminaari on suunnattu yritysneuvojille ja urapalveluneuvojille sekä erilaisten työllisyyttä ja yrittäjyyttä edistävien hankkeiden vastuuhenkilöille.

Yhdessä Yrittämään! hanketta toteuttavat Tampereen seudun osuustoimintakeskus ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Lisätietoja tapahtumasta hankkeen sivuilla

Pellervo myönsi tunnustuksia

Palkitut
Eero Uusitalo (vas.), Hagen Henrÿ. Jukka Kola, Iiro Jussila, Pekka Hytinkoski, Jukka Mähönen ja Seppo Pöyhönen vastaanottivat ansiomitallinsa Helsingin yliopiston osuustoimintaseminaarissa 19.10. Kuva Matti Ketola

(17.10.2012) Pellervo-Seura ry on myöntänyt Gebhard- ja osuustoiminnan ansiomitaleita tunnustukseksi osuustoiminnan edistämisestä opettajille, tutkijoille ja virkamiehille eri puolilla yhteiskuntaa. Mitaleita myönnettiin tällä kertaa yhteensä 26 ansioituneelle henkilölle.

Kaikkia mitalinsaajia yhdistää pitkäaikainen, syvällinen kiinnostus talouden ja yhteiskunnan kehittämiseen myös kaikilla niillä välineillä, joita osuustoiminta tarjoaa.

Mitalit myönnettiin Yhdistyneiden Kansakuntien osuustoimintavuoden 2012 hengessä. Osuustoimintavuoden tarkoituksena on kiinnittää kaikkialla maailmassa huomiota osuustoiminnan myönteiseen vaikutukseen yhteiskuntien taloudellisessa ja sosiaalisessa kehityksessä. Erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret.

Mitalin saajat ja tarkemmat perustelut tunnustuksille löydät oheisesta tiedotteesta.

Pellervon tiedote tunnustuksista

Ilmoittaudu Kemijärvellä 5.11.  järjestettävään Osuustoimintavuoden Pohjois-Suomen seminaariin

(16.10.2012) YK:n Kansainvälisen osuustoimintavuoden 2012 Pohjois-Suomen seminaari pidetään maanantaina 5.11. alkaen klo 13 Kemijärven Kulttuurikeskuksessa (Hietaniemenkatu 5, Kemijärvi).

Seminaarilla juhlistetaan YK:n Kansainvälistä osuustoimintavuotta 2012 ja startataan samalla Hannes Gebhardin syntymän juhlavuoteen 2014.

Tilaisuus on tarkoitettu osuustoiminta- ja muiden yritysten edustajille sekä muille alueen vaikuttajille ja tiedotusvälineille. Tilaisuus on maksuton. Sen järjestävät Pellervo-Seura ja Osuustoiminnan neuvottelukunta.

Ilmoittaudu viimeistään 31.10!

Seminaarin ohjelma

Ilmoittautuminen

Suomen Kulttuurirahasto toivoo runsaasti osuustoiminta-aiheisia hakemuksia

(15.10.2012) Suomen Kulttuurirahasto kannustaa jälleen tutkijoita lähettämään runsaasti laadukkaita osuustoiminta-aiheisia apurahahakemuksia. Keskusrahaston hakuaika on lokakuu. Pellervon ja SOK:n rahastot ovat tänä vuonna jakovuorossa, OTK:n rahasto pitää välivuotta. Osuustoiminnan tutkijat voivat lähettää hakemuksensa aiempien vuosien tapaan ja osoittaa hakemukset Pellervon tai SOK:n rahastoihin.

www.skr.fi

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset