sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
 
 

Uudella osuustoiminnan tiedelehdellä pyritään edistämään osuuskuntatutkimusta

(5.12.2012) Maailman johtava tiedekustantaja Elsevier alkaa kustantaa uutta osuustoiminnan tiedelehteä Journal of Co-operative Organization and Management (JCOM). Lehden päätoimittajaksi on valittu Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori Iiro Jussila.

Jussila kertoo, että osuustoimintatutkimus on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut selvässä kasvussa. Alaan liittyvissä konferensseissa käy vuosittain satoja tutkijoita. Monissa yliopistoissa on käynnistetty osuustoimintajohtamisen koulutus- ja tohtoriohjelmia ja osuustoiminnan tutkimuskeskuksia.

− Akateemisia tutkimuksia on kuitenkin julkaistu vähän, koska julkaisuille ei ole ollut sopivaa foorumia. Tarvetta tämän alan tutkimukselle ja siten myös alan tiedelehdelle kuitenkin on, kertoo Jussila.

− Tämä vuosi on ollut YK:n osuustoimintavuosi. Se on haastanut akateemista yhteisöä tarkastelemaan kriittisesti, ottavatko liiketaloustieteessä käytetyt teoriat ja käsitteet riittävästi huomioon osuustoiminnan ideat. Vastaus on ollut, että eivät ota. Liiketaloustiede on keskittynyt osakeyhtiömuotoiseen yritystoimintaan ja muut yritysmuodot ovat sen vuoksi tutkimuksen näkökulmasta jääneet marginaaliseen asemaan.

Tiedelehden tehtävänä on edistää alan tutkimusta antamalla paikka tutkimuksesta julkaisemiselle. JCOM pyrkii edistämään korkeatasoista tieteellistä keskustelua osuuskunnista ja niiden johtamisesta. Lehti sisältää muun muassa tutkielmia ja kirja- ja konferenssiarvosteluja.

− Tieto uudesta tiedelehdestä on jo alkanut levitä ja toimituskunta on saanut jo useita artikkeliehdotuksia arvioitavakseen. Ensimmäisen numeron editoriaali julkaistaan joulukuun alkupuolella ja lehden ensimmäinen numero alkaa vähitellen täyttyä sitä mukaa kuin artikkelien hyväksymisprosessi etenee, kertoo Jussila.

Journal of Co-operative Organization and Managemen - lehden verkkosivut

Munakunta investoi muovikennokeräily-järjestelmään

Munakunnan uudet kennot
Munia uusissa keräilykennoissa
.

Lavaltapurkajarobotti Lavaltapurkaja -robotti
.

(26.11.2012) Munakunta siirtyi vuoden 2012 aikana ympäristöystävälliseen muovikennokeräilyyn. Muovikennojen myötä Munakunta investoi myös lavaltapurkaja -robottiin ja kennopesulinjaan Piispanristin pakkaamolle.

Muovikennoja käytetään munien keräilyyn tiloilla ja niiden siirtämiseen pakkaamolle. Aikaisempaan kuitukennokeräilyyn verrattuna muovikennokeräily mahdollistaa 20% aiempaa suuremman kuljetustehokkuuden. Muovikennoissa kananmunat kestävät kuljetuksen rasitusta nykyistä paremmin, koska kennot ovat kantavia, ja paino ei kohdistu kananmuniin toisin kuin aiemmin käytössä olleissa kuitukennoissa. Samalla myös munahävikki pienenee.

Keräilykennojärjestelmän mittatarkat pakkaustarvikkeet mahdollistavat raskaan purkutyövaiheen automatisoinnin pakkaamolla. Munakunnan Piispanristin pakkaamolla on otettu käyttöön tätä varten suunniteltu lavaltapurkaja- robotti. 

Kaikki keräilytarvikkeet pestään ennen kuin ne menevät takaisin tuottajille. Muovisten keräilytarvikkeiden pesua varten Munakunta hankki modernin, automatisoidun kennopesulinjan.

Muovikennoihin siirtymisen myötä Munakunnan tuottama muovi- ja kaatopaikkajätteen määrä vähenee yli 300 tn vuodessa. Myös kananmunakuljetusten CO2 päästöt pienentyvät 100 tn vuodessa, ja dieselkulutus laskee 35 000 l vuodessa. 

Keräilyjärjestelmään liittyvien investointien lisäksi Munakunta hankki Oripään pakkaamolleen uuden pakkauskoneen, jonka kapasiteetti on 120.000 munaa tunnissa. Entistä tehokkaampi pakkauskone lisää tuotantokapasiteettia nykyisestä ja mahdollistaa jokaisen munan entistä tarkemman tarkastamisen.

Kananmunien kulutus on kasvanut 6,7% tämän vuoden aikana ja ennusteiden mukaan niiden kulutus yltää tänä vuonna 10,3 kg/hlö.

Osuustoiminnan sankarit ja veijarit yksissä kansissa


Osuustoiminnan juurilla


(22.11.2012) "OSUUSTOIMINNAN JUURILLA -Aatteen sankareita vai veijareita?" sukeltaa osuustoiminnan historiaan ja etenkin sen kansainvälisiin ja kotimaisiin tienraivaajiin. KTT Kari Inkisen ja YTM Mauno-Markus Karjalaisen toimittamassa kirjassa tarkastellaan osuustoimintaliikkeen alkuperäistä tarkoitusta sen uranuurtajien kokemusten, ajatusten ja tekojen kautta. Esittelyssä on yhteensä 70 osuustoiminnan tulisieluista sankaria tai veijaria, joiden jäljiltä ruoho ei viherrä.

Teoksessa keskitytään osuustoiminnallisen kansanliikkeen heräämiseen ja kasvuun sen ensimmäisen sadan vuoden aikana. Kirja perustuu Osuustoiminta-lehdessä vuosina 2005-2012 ilmestyneeseen Sankareita vai veijareita -henkilökuvasarjaan, josta aineistoa on täydennetty ja syvennetty. Lukija kohtaa kirjassa osuustoiminnan poikkeuksellisen upean, värikkään ja vaikuttavan historian, josta riittää inspiraatiota myös tämän päivän osuuskuntayrittämiseen.

Kirja julkaistaan joulukuun 17. päivä.

Tilaukset ja tiedustelut:

Tilauslomake

Mauno-Markus Karjalainen
mauno-markus.karjalainen@pellervo.fi

Salli Oravainen
salli.oravainen@luukku.com
050-3306529

Keskinäiset vakuutusyritykset merkittäviä vakaudenluojia finanssikriisin keskellä

(22.11.2012) Europan komission julkaisemasta tutkimuksesta selviää eurooppalaisten keskinäisten vakuutusyritysten erityinen merkitys Euroopan epävakaassa taloustilanteessa ja finanssikriisissä. Keskinäisten yhtiöiden yleisimmät piirteet – kestävyys, vakavaraisuus, solidaarisuus, demokraattinen hallintotapa ja yhteiskuntavastuu – luovat vakaan perustan ja ovat keskeisiä tekijöitä tarjottaessa turvaa kansalaisille. 

”Tutkimus toimii virstanpylväänä keskusteltaessa keskinäisyydestä Euroopassa. Emme ehkä näe kaikkia yksityiskohtia samalla tavalla, mutta yleisellä tasolla olemme kuitenkin samaa mieltä tutkijoiden tekemistä havainnoista ja tutkimus tarjoaa meille selkeän tehtävän”, eurooppalaisten keskinäisten vakuutusyritysten edunvalvontajärjestön AMICEn puheenjohtaja, Tapiola-ryhmän pääjohtaja Asmo Kalpala toteaa.

Keskinäisten vakuutusyritysten kehitykselle on neljä keskeistä estettä yhteismarkkinoilla: kaikki EU-jäsenvaltiot eivät salli keskinäisiä vakuutusyrityksiä, keskinäisen yritykseen perustamiseen vaadittavat korkeat pääomavaatimukset, keskinäisten yritysten ryhmittymisen vaikeus sekä viimeisenä kaikkien laajimpana ja perustavanlaatuisimpana esteenä yleinen tietämättömyys keskinäisistä vakuutusyhtiöistä.

Tutkimuksessa toimenpidesuositukset osoitettiin eri tahoille: keskinäisille yrityksille itselleen, kansallisille lainsäätäjille ja päättäjille, eurooppalaisille toimielimille sekä etenkin Euroopan komissiolle, jonka toimeksiannosta tutkimus laadittiin. Tutkimus antaa kattavan yleiskuvan keskinäisten vakuutusyritysten roolista Euroopassa, lainsäädännön puitteista 30 EU-maassa ja Euroopan talousalueella sekä keskinäisten yritysten toiminnassaan kohtaamista haasteista ja esteistä.

AMICE (Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives) on eurooppalaisten keskinäisten vakuutusyhtiöiden edunvalvontajärjestö.

Tutkimus löytyy osoitteesta:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/index_en.htm


Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset