aniweek.gif (7039 bytes)4.2.2000

Pellervon uudet jäsenet vahvistettiin
Pellervo-Seuran jäsenmäärä nousi 56:lla kun seuran johtokunta vahvisti Lähivakuutus-ryhmästä jäsenyyttä hakeneiden vakuutusyhdistysten ja keskusliittojen jäsenyyden perjantaina 4. helmikuuta.
   Jäsenyyttä haki tammikuussa kaikkiaan 53 suomen- tai ruotsinkielistä vakuutusyhdistystä, niiden keskusliitot ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palonvara. Vakuutusyhdistysten Keskusliiton tavoitteena on, että kaikki yhdistykset olisivat Pellervo-Seuran jäseniä. Vajaasta kahdestakymmenestä puuttuvasta yhdistyksestä valtaosa on ruotsinkielisiä.
   Pellervo-Seurassa on nyt kaikkiaan 424 jäsentä.

mliitto.gif (538 bytes)Vuodesta 2000 luvassa hyvä
Metsäliiton tulos putosi hieman
Metsäliitto-Yhtymä nosti viime vuonna liikevaihtoaan reilusti edellisvuotisesta, mutta tulos painui hieman vertailuvuotta heikommaksi. Sijoitettu pääoma tuotti viime vuonna enää 11,1 prosenttia kun se edellisvuonna tuotti 11,9 prosenttia.
   Yhtymän oman pääoman tuotto oli 11,2 prosenttia, edellisvuonna 11,5 prosenttia. Ennestään hyvä omavaraisuusaste kohosi 44,2 prosenttiin.
   Metsäliitto-Yhtymän liikevaihto kipusi 5 704 miljoonaan euroon elin noin 33 914 miljoonaan markkaan (markkakerroin 5,94573) edellisen vuoden 4 795 Me:sta. Voitto ennen satunnaiseriä  373 miljoonaa euroa. Satunnaiset tuotot olivat noin 44 miljoonaa euroa.
   Vuonna 2000 Metsäliitto-Yhtymässä tavoitellaan 6,5 miljoonan euron liikevaihtoa. Metsäliiton pääjohtaja Antti Oksanen odottaa myös tuloksen ennen satunnaiseriä paranevan vuoden 1999 tuloksesta. Vuorineuvos Oksanen sanoo teollisuusmaiden talouskasvun ilmeisesti jatkuvan vahvana tänäkin vuonna.
   Sellun kysyntä on pysynyt hyvänä, ja Kiinan ja Indonesian paperikoneiden käynnistyttyä sen käyttö lisääntyi. Sellun hinta maailmanmarkkinoilla on jatkanut nousuaan. Tuotteena tuottoisa on aikakauslehtipaperi, vaikka viime vuoden alkupuoliskolla kysyntä pysyi heikkona, eikä hintoja saatu merkittävästi nostettua loppuvuodestakaan. Tänä vuonna kysyntä jatkuu hyvänä Metsäliiton mukaan ainakin ensimmäisen vuosineljänneksen ajan. Hienopaperilla oli kysyntää, mutta hinnat jäivät edellisvuotisista.
Raakapuun hankintaosuus 35 prosenttia
Metsäliitto Osuuskunnan vuosi myötäili yhtymän vuotta: liikevaihto nousi, mutta mutta voitto laski ja oli 2,0 prosenttia liikevaihdosta.
   Myös raakapuun hinnat ovat vuorineuvos Oksasen mukaan nousussa, ja hintoja tarkistettaneen kevään aikana. Leimikot on voitu ostaa, ja hinnat ovat omistajille kilpailijoiden hintoja paremmat.
   Metsäliitto osti viime vuonna noin 17 miljoonaa kuutiometriä puuta, mikä on likimain tämänkin vuoden ostotavoite. Tukkipuuta kysytään innolla.
   Metsäliiton vuosikatsaustiedote kotisivulla Info-kohdassa linkki Taloustietoa.

Vuorineuvos Matti Kavetvuo Pohjolan toimitusjohtajaksi
Valion entinen toimitusjohtaja vuorineuvos Matti Kavetvuo valittiin Vakuutusyhtiö Pohjolan toimitusjohtajaksi yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa tiistaina 1:nä helmikuuta.
   Vuorineuvos Kavetvuo jäi eläkkeelle Valiosta vuoden 2000 alussa. Kavetvuo on myös Pellervon johtokunnan puheenjohtaja.

Viikon verkkovihje
Verkkokauppa Internetissä houkuttelee vähien henkilökustannuksiensa ja laajan tavoitettavuutensa vuoksi. Erilaisia maatilojen palveluja ja jalosteita tarjotaan jo verkossa huomattavan paljon.
Puujalosteiden markkinoijista verkkokauppaa käy esimerkiksi Listatalo Oy, joka tuottaa rakennuksissa tarvittavia koriste- ja muita listoja.

 

Osuustoimintavalikkoon LYHYESTI

- Maatilan Pellervon helmikuun numero ilmestyy 10. helmikuuta. Luvassa on metsäteema, johon sisältyy myös vuoden alusta alkanut Terve eläin -liite.

 

ViikkoPellervon alkuun | Yhteydet ja palaute |