14. | 1. | 2011  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi
  Pellervon Pohjois-Savon alueseminaari 4. helmikuuta Lapinlahdella
(10.1.2011) Maitoalan näkymät, tuottajaosuustoiminnan tavoitteet Euroopassa, talouskriisit, osuustoiminta ja keskinäisyys 2010-luvulla ja osuustoiminnan eduskuntavaalitavoitteet ovat ainakin puheenaiheina Pellervon Pohjois-Savon alueseminaarissa. Seminaari järjestetään 4. helmikuuta iltapäivällä Valion Lapinlahden tehtaan tiloissa.
   Maksuton seminaari on tarkoitettu osuustoiminta- ja muiden yritysten edustajille ja muille alueen vaikuttajille ja tiedotusvälineille.
Tapahtuman ohjelma ja ilmoittautumistiedot »Munakunta nosti tilityshintoja tuottajilleen
Tytäryritykset emoyhtiö Munakuntaan
(10.1.2011) Munakunnan kotimaiset tytäryhtiöt Scanegg Suomi Oy, Ovo-Food Oy, Munakuutoset Oy sekä Laitila-Muna Oy ovat sulautuneet emoyhtiö Munakuntaan vuoden 2010 lopussa.
   Sulautumisten jälkeen yhtiöiden toiminta jatkuu Munakunta nimellä. Munakunnan toimitusjohtaja Jan Lähde sanoo sulautumisten selkeyttävän yritysrakennetta, tehostavan hallintoa sekä mahdollistavan voimavarojen ja osaamisen täysipainoisen hyödyntämisen.

   Munakunta nosti Kasvuratkaisu- ja Takuusopimustuottajien tilityshintoja vuoden 2011 alusta noin 15 prosenttia eli 14–19 senttiä kiloa kohden. Kertakorotuksena korotukset ovat suurimpia moneen vuoteen. Korotukset toteutettiin kattamaan tuottajien nousseita kustannuksia sekä varmistamaan tuotannon jatkuvuus, koska viljan hintojen kallistuminen on nostanut kananmunatuotannon rehukustannusta alkusyksystä lähtien voimakkaasti.


Sakkotuomion saaneet ilmoittivat eroavansa
Kolme jäsentä vaihtuu HKScanin hallituksessa
(4.1.2011) HKScanin hallituksen jäsenet Markku Aalto, Tiina Varho-Lankinen ja Matti Murto ovat ilmoittaneet eroavansa hallituksen jäsenyydestä perusteenaan Helsingin käräjäoikeuden langettamat sakkotuomiot LSO Osuuskunnan osakekaupoista.
   Yhteisessä tiedotteessaan tiedotusvälineille Aalto, Varho-Lankinen ja Murto kiistävät syyllistyneensä sisäpiiririkokseen, josta heidät tuomittiin. He ovat ilmaisseet tyytymättömyytensä käräjäoikeuden päätökseen.
   "LSO Osuuskunnan hallitus on toteuttanut osuuskunnan pitkäaikaista strategiaa, jonka mukaan se on sijoittanut käytettävissä olevat likvidit varansa HKScanin osakkeisiin. Näitä kauppoja on tehty yhtiön listauduttua vuonna 1998 sisäpiirisäännösten mukaisina sallittuina kaupankäyntiaikoina. Tästä oli kyse myös vuonna 2006 tehdyissä osakekaupoissa", he kirjoittavat.
   Eroilmoitusten seurauksena HKScan Oyj kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 4. helmikuuta. LSO Osuuskunta ehdottaa, että yhtiökokouksessa valitaan eroavien tilalle hallitukseen Niels Borup, Juha Kylämäki ja Tero Hemmilä. LSO on HKScanin suurin osakkeenomistaja.
   Oik.yo. Juha Kylämäki on maanviljelijä ja broilerinlihan tuottaja. KTM Niels Borup on maatalousyrittäjä ja sianlihan- ja maidontuottaja. MMM Tero Hemmilä on Yara Suomi Oy:n toimitusjohtaja.
   Aalto, Varho-Lankinen ja Murto ovat hallituksen jäseniä kunnes yhtiökokous on valinnut uudet jäsenet heidän tilalleen. Aalto on hallituksen puheenjohtaja, Varho-Lankinen varapuheenjohtaja ja Murto hallituksen jäsen.Lähivakuutus korvaa hävinneiden
tiedostojen etsinnän ja palauttamisen

Lähivakuutuksen tuoteuutuuksiin vuodenvaihteesta lähtien kuuluu tietokoneelta hävinneiden tiedostojen etsintä ja palautus. Itse palvelun tuottaa Norman Ibas Oy, jonka palautuspalvelujen liittämisen Suomessa vakuutustuotteisiin arvioidaan olevan uraauurtavaa koko maailmassa.
   Tuotepäällikkö Timo Ekholm Lähivakuutuksesta kertoo, että tietokoneelle sattunut vahinko korvataan kodin irtaimistovakuutuksesta, johon on liitettävissä tiedostojen etsintä- ja palautuspalvelu. Palautusturva koskee yksityiseen käyttöön tarkoitetulta kotitietokoneelta tai siihen liitettävältä ulkoiselta kiintolevyltä hävinneitä tietoja. Muiden yritysten kuin Norman Ibasin tekemiä tietojen palautusyrityksiä ei korvata.
   "Tiedostojen palauttaminen korvataan esimerkiksi, kun kotitietokone vaurioituu palovahingoissa tai vesivahingoissa. Korvausvastuu ulottuu myös tietokoneen putoamiseen ja rikkoutumiseen", Ekholm kertoo.
   "Tiedonpalautuspalveluiden kysyntä kuluttajamarkkinoilla kasvaa jatkuvasti", sanoo Jyri Pohja Norman Ibas Oy:stä.HK:n hankinta ja alkutuotanto HK Agriin
HK Ruokatalon raaka-aineen hankinnasta vastannut LSO Foods toimii vuoden 2011 alusta lähtien uudella nimellä: HK Agri. Yhtiö tulee käsittämään myös rehuyhtiö Lounaisfarmin ja HK Ruokatalon broileriketjun alkutuotannon tehtävät.

HK Agri Oy:n tunnus.
   Toimintojen keskittäminen HK Agriin myös liittää alkutuotannon arvoketjun ja HK:n tuotemerkin tiiviisti toisiinsa, perustellaan muutosta HK Ruokatalossa. HK Agrin tunnuslauseeksi tulee ”Tie sydämeen alkaa kotitilalta”.
   HK Agrissa jatkavat LSO Foodsin, Lounaisfarmin ja HK Ruokatalon broileriketjun alkutuotannon henkilökunta. Vuoden 2011 alusta henkilökunnan sähköpostit toimivat myös päätteellä @hkagri.fi.
Hkagri.fi -verkkosivut valmistuvat alkuvuodesta. Sivuilla voi jo äänestää tuottajalehti Jokasorkan uudesta nimestä.Ensimmäinen yritysvastuuraportti valmistui
Atria hakee vuoropuhelua
Atria julkaisi ensimmäisen erillisen yritysvastuun raporttinsa. Se on osa konsernin keväällä 2010 hyväksymää laajaa Atrian Kädenjälki -ohjelmaa. Ohjelman mukaisesti Atria muun muassa julkaisi syksyllä toimintansa eettiset periaatteet.
   Atria-konsernin yritysvastuun sekä tuoteturvallisuuden ja laatuasioiden kehittämisestä vastaava johtaja Merja Leino kertoo, että yrityksenä Atria lisää aktiivista vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa vastuullisuuteen liittyvissä asioissa.
   Raportointityön pohjana Atria käyttää kansainvälistä Global Reporting Initiative (GRI) -ohjeistoa. Ohjeiston mukaisesti Atria käsittelee vastuullista toimintaansa taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun näkökulmista. Atrian seuraava raportti ilmestyy ensi kesäkuussa.Rypsi pehmittää sianlihan rasvaa
Lähes viiden vuoden kehittelyn jälkeen HK Ruokatalo alkaa syytää rypsiöljypitoisella rehulla ruokittujen porsaiden lihaa markkinoille ensi helmikuusta lähtien, aluksi noin 30 tuotteella.
   Rypsiöljypitoinen rehu on hieman kalliimpaa kuin tavanomainen sianrehu, mutta HK Ruokatalon luovan johtajan Jyrki Sukulan mukaan tuottajakin saa rypsiöljyrehulla kasvatetusta siasta parempaa hintaa kuin tavallisesta lihasiasta. Rypsi on kotimaisesta sadosta. Rypsiöljyrehua tuottajat saavat sekä liemi- että kuivaruokintamenetelmään.
   Rypsiöljyrehun ansiosta rasvan määrä sianlihassa ei muutu, mutta kovan rasvan osuus putoaa 15 prosenttia.
   Ravitsemuasiantuntija Soile Käkönen HK Ruokatalosta toteaa, että tuolloin kovan rasvan määrä lihassa menee alle 33 prosentin suositusylärajan, kun sitä tavallisessa sianlihassa on 38 prosenttia.
   HK Ruokatalo katsastelee uusia sopimustuottajia ja tekee ajan mittaan Rypsiporsaasta sianlihavalmisteiden perusraaka-aineen. Vuonna 2011 rypsiöljyllä terästetyn sianlihan HK Ruokatalo laskee kattavan neljänneksen raaka-aineestaan.
   Sianlihan omega3 -rasvahappopitoisuus nousee uudella rehuseoksella nelinkertaiseksi tavalliseen sianlihaan verrattuna. Omega 3 -pitoisuuden nostamisessa ei ole kansainvälisesti mitään uutta, mutta kokonaisrasvan muuttamista HK:laiset pitävät maailmanluokan keksintönä.Professori Tapani Köppä osoittaa tutkimuksessaan:
Yhteisötaloudella on käyttöä maaseudulla
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkimusjohtaja, professori Tapani Köppä puolustaa juuri valmistuneessa tutkimuksessaan voimakkaasti kansalaislähtöistä taloudellista yhteistoimintaa maaseudun elinkeinojen ja palvelujen tulevaisuuden ratkaisumahdollisuutena.

Tapani Köppä. Kuva M Nummi
   Yhteisötalouden huippuosaamisella ja kansalaisaktiivisuuden innostuneella yhdistämisellä voidaan Köpän mielestä vastata ajankohtaisiin palvelu-uudistuksen haasteisiin ja tarjota esimerkiksi yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä käynnissä olevaan keskusteluun innovatiivisia ratkaisuja.
   "Vetovoimaisen maaseutubrändin osana yhteisötaloudelle löytyy käyttöä esimerkiksi lähienergian, lähiruoan ja lähipalvelujen edistämisessä."
   Raporttinsa » johdannossa Köppä kirjoittaa:
   "Yhteisötalous kyllä tunnetaan, mutta sen kasvua hillitsee näkymätön kielletyn ajosuunnan viitoitus. Kilpailu on valtavirran talousoppien perusta, yhteistoiminta ja yhteisöllisyys normista poikkeamista ja illuusio. Yhteisötalouden ja yrittäjyyden yhdistämisessä joutuu astumaan pelikentälle, jossa ei voi olla näkemättä kääpiösarjan ja raskaansarjan kilpailijoiden pakottamista samalle painimatolle ja tuomaritoiminnan puolueellisuutta sääntöjen tulkinnassa. Yhteisötaloudesta kirjoittamistakin vaikeuttaa tietty puolustuskannalle joutuminen, ajautuminen käyttämään yhteisötaloudelle vieraita termejä, merkityksiä ja ajatusmalleja. Peli on menetetty jo lähtöruudussa."ItäMaidon myymälä Polvijärvellä uusiutui

Polvijärven kunnanjohtaja Pauli Vaittinen ja Kari Piironen Osuuskunta ItäMaidosta nauhan kimpussa. Kuva Helena Kaasinen
Osuuskunta ItäMaidon Polvijärven uudistetun myymälän avajaisia vietettiin maanantaina 20. joulukuuta. ItäMaidon myymälä palvelee Polvijärvellä arkisin klo 8.30-15.30.
   Myymälästä saa maatalouden tarvitsemien tuotteiden lisäksi mm. pesuaineita, Valion jäätelöitä ja pakasteita (karjalanpiirakoita, pasteijoita, munkkeja ja muuta.)
   Polvijärvellä Haavikontie 3:ssa toimivaa myymälää hoitaa Hannu Räsänen.Sakkoja LSO Osuuskunnan osakekaupoista
LSO Osuuskunta ja kolme sen hallituksen jäsentä on tuomittu sakkoihin sisäpiiritiedon väärinkäytöstä vuonna 2006 tapahtuneisiin osakekauppoihin liittyvässä oikeudenkäynnissä.
   HKScan on antanut asiasta tiedotteen:
   "HKScan Oyj:n saaman tiedon mukaan LSO Osuuskunnan vuonna 2006 tekemiä osakekauppoja koskevassa oikeudenkäynnissä on tänään saatu Helsingin käräjäoikeuden päätös. Käräjäoikeus hylkäsi syyttäjän syytteen törkeästä sisäpiirintiedon väärinkäytöstä. Käräjäoikeuden mukaan LSO Osuuskunnan silloiset hallituksen jäsenet ovat syyllistyneet sisäpiirintiedon tuottamukselliseen väärinkäyttöön, josta käräjäoikeus on määrännyt sakkorangaistuksia. Lisäksi LSO Osuuskunta määrättiin maksamaan yhteisösakkoa ja menettämään saamansa arvioitu hyöty.
   Päätös koskee LSO Osuuskunnan silloiseen hallitukseen kuuluneita henkilöitä sekä LSO Osuuskuntaa. Edellä mainituista henkilöistä kolme – Markku Aalto, Tiina Varho-Lankinen ja Matti Murto – kuuluu HKScan Oyj:n nykyiseen hallitukseen. Kaikki kolme sekä LSO Osuuskunta ovat ilmoittaneet tyytymättömyytensä käräjäoikeuden päätökseen.
   HKScanin hallitus kokoontuu asian johdosta 4.1.2011 päättämään mahdollisista jatkotoimista. HKScan tiedottaa hallituksen päätöksistä erikseen."
   LSO Osuuskunnan hallitukseen kuuluu Aallon, Varho-Lankisen ja Murron lisäksi Jussi Savijoki, joka myös sai sakkorangaistuksen. Osuuskunta ja mainitut neljä henkilöä ovat ilmoittaneet tyytymättömyytensä käräjäoikeuden päätökseen.
   Osuuskunnan hallintoneuvosto käsittelee asiaa 3.1.2011.


Rita Wegelius uutena LSO:n hallitukseen
Tiina Varho-Lankinen Oripäästä jatkaa LSO Osuuskunnan hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana Matti Murto Salosta.
Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa loimaalainen Tiina Teperi-Saari. ja varapuheenjohtajana Pekka Uusitalo.
   Osuuskunnan hallintoneuvosto teki valinnat kokouksessaan Turussa ja vahvisti hallituksen jäsenmääräksi viisi. Hallituksen pitkäaikainen jäsen Markku Aalto oli erovuorossa ja ilmoitti luopuvansa hallituksen jäsenyydestä. Hänen tilalleen valittiin uutena jäsenenä toimikaudeksi 2011 – 2013 sianlihantuottaja, agronomi Rita Wegelius Hattulasta.Yrityksiä perusteilla enemmän kuin 2009
Uusia yrityksiä perustettiin tammi-syyskuussa kuusi prosenttia edellisvuotista enemmän: 6 217 yritystä, kerrotaan uusyrityskeskuksista. Uusien asiakkaiden määrä ajanjaksolla nousi 12 prosenttia edellisvuotiseen verrattuna.
   Kaikkiaan uutta yritystä suunnittelevia asiakkaita oli yli 14 600.
   ”Pitkään jatkunut uusien asiakkaiden määrän kasvu uusyrityskeskuksissa näkyy nyt loppuvuotena myös uusien yritysten syntynä” , kommentoi toimitusjohtaja Pia Backman.
   Rahoituslausuntoja Finnveralle asiakkaiden ideoista annettiin yhteensä 1207, mikä on tuplasti enemmän kuin edellisenä vuonna.
   Eniten uusia yrityksiä perustettiin palvelualalle. Toiseksi suosituin oli kauppa ja kolmantena teollisuus. Työttömien osuus asiakkaista on 26 prosenttia. Naisten osuus on 47 prosenttia.Paikallisosuuspankista tulee POP Pankki
Paikallisosuuspankkien ilme muuttuu vuoden 2011 puolella. Nimeksi tulee POP Pankki ja Koivunlehti-tunnuskin muuttuu. Uusi ilme ja nimi otetaan käyttöön vaiheittain talven aikana.
POP Pankki
Uusi tunnus.
   Brändiuudistus on Paikallisosuuspankkiliiton toimitusjohtajan Heikki Suutalan mukaan osa POP Pankin laajempaa kehityshanketta, johon kuuluu muun muassa verkkopalvelujen kehittämistä.
   "Haluamme tarjota Suomen parasta asiakaspalvelua myös verkossa. Olemme jälleen kehittämässä ratkaisujamme, joiden avulla voimme tarjota entistäkin henkilökohtaisempaa palvelua myös verkon kautta, periaatteemme ihmiseltä ihmiselle mukaisesti", Suutala kertoo.
   Lyhenne POP on jo käytössä pankin palvelutuotteissa kuten POP Rahastot tai POP Taloudenhallinta.Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset