29. | 1. | 2010  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi
  
Perkonoja jatkaa HKScanissa vuoteen 2012
Matti Perkonoja jatkaa HKScanin Oyj:n toimitusjohtajana aiempaa sovittua pidempään. Yhtiön hallitus on sopinut Perkonojan kanssa, että hän jatkaa helmikuun 2012 loppuun asti ja siirtyy sen jälkeen eläkkeelle. Aiemmin Perkonojan oli tarkoitus jäädä eläkkeelle jo vuoden 2010 jälkeen.
   HKScanin toimitusjohtajaksi Matti Perkonoja nimitettiin tammikuussa 2009. Konsernin palvelukseen hän tuli 1993.Atria sulkee tehtaan Virossa
Atria on ilmoittanut käynnistävänsä Virossa tehostamisohjelman, jolla se tavoittelee noin miljoonan euron vuosittaisia säästöjä. Säästöjen saavuttamiseksi Atria sulkee Ahjassa sijaitsevan tehtaan ja keskittää tuotannon Valgan ja Vastse-Kuusten tehtaille. Ahjan tehtaalta irtisanotaan noin 40 työntekijää.
   Atria kirjaa Virossa yhteensä 5,8 miljoonan euron arvonalennukset.


PeeÄssä teki lahjoituksen yliopistolle
Osuuskauppa PeeÄssä lahjoitti 100.000 euroa Itä-Suomen yliopiston rahastoon. Valtio sijoittaa niin sanottuna vastinrahana 2,5-kertaisena yliopiston keräämän pääoman, joten lahjoituksen vaikutus nousee yhteensä 350.000 euroon.
   PeeÄssän toimitusjohtaja Tapio Kankaanpää sanoo, että lahjoituksen suuruudesta päätettäessä otettiin huomioon PeeÄssän laaja asiakasomistajakunta.
   "Vahvasti yritystoimintaan ja maakuntaan verkottunut Itä-Suomen yliopisto edistää maakunnan ja koko Itä-Suomen hyvinvointia ja elinvoimaisuutta", Kankaanpää toteaa.Hallitus päätti pääomaohjelmasta
Metsäliitto kerää lisää pääomaa
Metsäliitto Osuuskunta lisää omaa pääomaa, jotta se vastaisi nykyistä ja tulevaa liiketoimintarakennetta. Varat käytetään pääosin uusien liiketoimintojen rahoittamiseen. Osuuskunnan edustajisto hyväksyi pääomaohjelmaan liittyvät sääntömuutokset ja ohjelman pääkohdat 18. helmikuuta ja hallitus päätti käynnistää ohjelman. (Päivitys 8.2.2010)
   Osana pääomaohjelmaa Metsäliitto laskee liikkeeseen uuden C-lisäosuuden. A- tai B-lisäosuuden omistajat voivat merkitä myös C-lisäosuuksia, joilla on mahdollista saada osuuskoron lisäksi käteissuorituksena lisätuottoa, jonka määrä riippuu M-real Oyj:n B-osakkeen kurssikehityksestä Helsingin pörssissä.
   Metsäliitto-konsernin pääjohtaja Kari Jordan sanoo, että konsernin liiketoimintarakenne on nyt lähes vuonna 2005 tavoitteeksi asetetun mukainen ja kokonaisuuden kannalta merkittävimmät rakennemuutosaskeleet on otettu. M-real Oyj:n paperiliiketoimintojen strateginen tarkastelu jatkuu, mutta myös muut teolliset järjestelyt ovat mahdollisia liiketoiminnan tarpeiden muuttuessa.
   Metsäliiton hallitus päättää pääomaohjelman aloittamisesta vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen aikana, kun edustajisto on asian hyväksynyt.
   Metsäliitto-konsernin viimeinen neljännes vuodesta 2009 sujui arvioitua paremmin. Arvioidun liiketuloksen paranemiseen vaikuttivat ennustettua suotuisampi sellun hinnan kehitys, parantuneet tehtaiden käyntiasteet sekä sisäiset tulosparannustoimenpiteet.
   Julkistettaessa Metsäliitto-konsernin heinä-syyskuun 2009 tulosta konsernissa arvioitiin, että viimeinen neljännes menee sitä heikommin.
Alustavan arvion mukaan viimeisen neljänneksen liikevaihto onkin noin 1 200 miljoonaa euroa, kun liikevaihto heinä-syyskuussa oli 1 155 miljoonaa euroa. Arvioitu liiketulos ilman kertaeriä loka-joulukuulta on noin 35 miljoonaa euroa ja oli heinä-syyskuulta 9 miljoonaa euroa.
   Koko vuoden 2009 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 4 850 miljoonaa euroa. Arvioitu liiketulos ilman kertaeriä on noin -84 miljoonaa euroa.


Esillä maitomarkkinat, kaupan valikoimat, pankin rooli...
Pellervon seminaari Seinäjoella 2. helmikuuta
Osuustoiminnan ajankohtaisia kysymyksiä teemalla ”Osuustoiminta – etuja jäsenille, meille Suomessa” tarkastellaan Pellervon Etelä-Pohjanmaan seminaarissa Seinäjoella 2. helmikuuta. Esillä ovat ainakin maitomarkkinat, kaupan tekemät elintarvikkeiden valikoimapäätökset sekä osuuspankin rooli maatalouden ja elintarviketeollisuuden rahoittajana.
   Seminaari on tarkoitettu Etelä-Pohjanmaan osuustoiminnallisille ja muille alueen vaikuttajille sekä tiedotusvälineille. Tilaisuus on maksuton. Se pidetään Osuuskunta Maitosuomen tiloissa Osmankatu 2, klo 13.00–17.30.
   Ilmoittumiset osallistumisesta pyydetään lähettämään Pellervoon tiistaihin 27.1.2010 mennessä: Sinikka Huotari, puh. 09-4767 5552, gsm. 040-8456841, sinikka.huotari@pellervo.fi.
  Seminaarin ohjelma »Asunta jatkaa Metsäliiton
hallituksen puheenjohtajana
Metsäliitto-konsernin hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut hallituksen puheenjohtajana jatkamaan metsänhoitaja Martti Asunnan (54). Hän on ollut hallituksen jäsen vuodesta 2005 ja toiminut hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2008. Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa Metsäliitto-konsernin pääjohtaja Kari Jordan.
   Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Arto Hiltunen, Martti Asunta ja Eino Halonen. Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Asunnan ja Halosen lisäksi Runar Lillandt.Yhdistys on nyt virallisesti rekisteröity
Vesiosuuskunnat voivat jo hakea
SVOSKin jäsenyyttä
Suomen Vesihuolto-osuuskuntien yhdistys voi jo ottaa vastaan jäsenyyshakemuksia vesiosuuskunnilta. Yhdistyksestä toivotaan, että mahdollisimman moni osuuskunta pistäisi jäsenyyshakemuksensa jo alkuvuodesta ja pääsisi mukaan kehittämään yhteisen yhdistyksen toimintaa, jolloin se myös tuntuisi omalta ja läheiseltä.
   Yhdistys rekisteröitiin virallisesti 7:nä tammikuuta, sen kotipaikka on Jyväskylä ja ruotsinkielinen nimi Finlands Vattenförsörjningsförening rf.
   SVOSKin jäseneksi voi hakea kirjeellä tai sähköpostilla, kerrotaan yhdistyksestä. Yhteystiedot löytyvät mm. yhdistyksen kotisivulta ».
   Viestistä tulee käydä ilmi, että osuuskunta hakee SVOSKin jäsenyyttä ja siihen tulee liittää osuuskunnan hallituksen pöytäkirjasta ote, jossa ilmenee osuuskunnan päätös jäsenyyshakemuksesta.
   Jäsenyyden hyväksyy SVOSKin hallitus, joka kokoontuu seuraavan kerran 23. tammikuuta. Yhdistyksestä luvataan käsitellä jäsenyyshakemuksia joutuisasti.
(11.1.2010)


Valio laski rasvattoman maidon ja piimän hintaa
Valio laski rasvattoman maidon ja rasvattoman piimän verollista tukkuhintaa kahdella sentillä litralta vuoden 2010 alusta lähtien. Tukkuhinnan alennus koskee yhden litran, 1,5 litran sekä suurkeittiöille myytäviä 10 ja 20 litran Valion rasvattomia perusmaitoja.
   "Valio haluaa edullisemmalla hinnoittelulla edistää maidon käyttöä. Rasvaton maito on terveellinen ja vähäkalorinen tuote, joka sisältää muun muassa energia-aineenvaihdunnalle tärkeät B-ryhmän vitamiinit, verenpaineeseen ja luuston terveyteen edullisesti vaikuttavat kivennäisaineet, entistä merkittävämpään rooliin noussutta D-vitamiinia ja lisäksi hyvälaatuista proteiinia", perustelee Valion tuoteryhmäpäällikkö Jani Pasanen.
   Pasanen sanoo maidon olevan viimeaikaisten tutkimusten mukaan myös erinomainen palautusjuoma urheilusuorituksen jälkeen, sillä maidossa on luonnostaan useita eri ravintoaineita, joita moniin juomiin, esimerkiksi urheilu- ja virvoitusjuomiin, nyt lisätään. (11.1.2010)YK julisti vuoden 2012
Kansainväliseksi osuuskuntien vuodeksi
YK on julistanut vuoden 2012 kansainväliseksi osuuskuntien vuodeksi. Yhdistyneet kansakunnat korostaa osuuskuntien merkitystä yhteiskunnan ja talouden kehittymisessä. YK:n yleiskokous painotti joulun alla antamassaan julistuksessa, että osuuskunnilla on vaikutusta köyhyyden vähenemisessä, työllisyyden paranemisessa ja ihmisten sopeutumisessa yhteiskuntaan.
   YK:n julistuksessa luonnehditaan osuuskuntia: Ne ovat omaan apuun perustuvia yrityksiä, joissa niiden jäsenten tarpeet kohtaavat, ne edistävät työllisyyttä ja alueellista taloutta. Osuuskunnat myös edistävät ihmisten yhteiskuntaan kotouttamista. Kehittyvän talouden oloissa työntekijät ovat perustaneet yhteisiä palveluosuuskuntia ja yhdistyksiä työllistääkseen itsensä. Maaseudulla säästö- ja luotto-osuuskunnat tarjoavat monin seuduin puuttuvia pankkipalveluja ja edistävät pienyritysten syntymistä; tämä puolestaan ruokkii tasapuolista elinkeinotoimintaa.
   Kansainvälisen osuustoimintajärjestön ICA:n johto ilmaisi tyytyväisyytensä YK:n päätöksestä. ICA:n uusi puheenjohtaja Pauline Green arvioi, että kansainvälinen osuuskuntien vuosi on hyvin ajoitettu ja osoittaa osuustoiminnan hyvää ymmärtämistä.
   ICA:n pääsihteeri Iain MacDonald puolestaan sanoi olevan hyvä ajoitus muistuttaa maailmalle, että on muitakin kuin yksi tapa harjoittaa liiketoimintaa ja että kansainvälisessä taloudessa meidän kaikkien tulee vaikuttaa yhdessä.
   "Onpa puhe talouskriisin nujertamisesta tai ilmastonmuutoksesta tai turvallisista elintarvikkeista, osuuskunnat tarjoavat todellista toivoa niiden ratkaisemiseksi", MacDonald sanoo. (VikingGeneticsin ja Faba Palvelun yhteistoiminta alkaa
Suomalaista, tanskalaista ja ruotsalaista naudanjalostusta aletaan harjoittaa VikingGeneticsissä vuoden 2010 alusta lukien. Asia on varmistunut VikingGeneticsin edustajiston kokouksessa. Fabalta siirtyvät liiketoimintasiirtona sonnien siementuotanto ja osa naudanjalostusta. Faba Palvelu jää edelleen valtakunnalliseksi keinosiemennys- ja jalostusorganisaatioksi ja se omistaa VikingGeneticsistä 25 prosenttia.
   Myös henkilöt VikigGeneticsin hallintoon on valittu. VikingGeneticsin edustajistoon kuuluu 120 karjanomistajaa – 60 Tanskasta, 30 Ruotsista ja 30 Suomesta. VikingGenetics palvelee liki 30 000 maanviljelijää Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa aina Etelä-Jyllannista pohjoiseen Lappiin.
   Faba Palvelun hallituksen puheenjohtaja Anna Lappalainen on valittu VikingGeneticsin hallituksen varapuheenjohtajaksi. Suomesta hallitukseen kuuluvat myös Tiina Mitikka, Kari Tahvanainen ja Juha Kantoniemi. Faba Palvelun toimitusjohtaja Antti Latva-Rasku on yrityksen varatoimitusjohtaja.


Käsikirjoitus professori Jouko Väänäsen
Maalaistentalon vaiheet kirjaksi
Pian 90 vuotta täyttävästä Maalaistentalosta Helsingin keskustassa on ilmestynyt kirja, jonka käsikirjoituksen professori Jouko Väänänen päiväsi aikanaan vuoteen 1990. Teoksen kuvitti lähes valmiiksi Pellervon toimitussihteeri Kaisa Simola. Silloisten EU-kiireiden takia kirjan tekeminen siirtyi kuitenkin näihin päiviin.
   Maalaistentalo valmistui vuonna 1921. Nyt vuonna 2009 siellä toimivat mm. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ja Pellervo-Seura ry tytär- ja osakkuusyhteisöineen sekä MTK-Uusimaa ry. Sieltä ovat lähtöisin monet osuustoiminnalliset ja keskinäiset yritykset ja maaseudun järjestöt. Sieltä voivat etsiä historiaansa esimerkiksi Osuuspankkikeskus, Metsäliitto, Lähivakuutus, Tapiola, Marttaliitto ja ProAgria Keskusten liitto. Maalaistentalo liittyy myös yleisradiotoiminnan alkuun.
   Talossa ovat asioineet vuosikymmenten varrella maaseudun, maatalouden, osuustoiminnan ja muut valtakunnan vaikuttajat. Maalaistentalosta askeleet ovat kulkeneet moneen osoitteeseen Helsingissä kertomaan Simonkadun kannan maailman menoon ja esillä oleviin asioihin. Maalaisten Talo Oy:n julkaisema kirja ei kuvaakaan vain rakennuksen vaiheita, vaan sitä elämää ja toimintaa, mitä Maalaistentalossa on eletty ja tehty.
   Maalaistentalo on myös osa Helsingin kaupunkihistoriaa. Viime vuosina on julkaistu kortteli- ja talohistorioita ja -historiikkeja. Tämä kirja on yksi pala lisää tähän palapeliin.
   Kirjan tilaukset: Pellervon tilaajapalvelu, Simonkatu 6. 00100 Helsinki. Puh. (09) 4767 5567, telekopio (09) 694 8845, s-posti: toimisto@pellervo.fi. Hinta 29 € (sis. alv ja postituskulut).Arto Hiltunen jättää SOK:n pääjohtajan tehtävät, uusi pääjohtaja kesään mennessä

SOK:n liiketoimintojen johtaja Antti Sippola hoitaa pääjohtajan tehtäviä, kunnes uusi pääjohtaja aloittaa työnsä. Kuvat M Nummi
SOK:n pääjohtaja Arto Hiltunen luopuu vuodenvaihteessa pääjohtajan tehtävistä terveydellisistä syistä. Hän sanoo kokevansa, ettei jatkaminen pääjohtajan tehtävässä ole S-ryhmän edun eikä hänen oman etunsa mukaista.
   Hiltunen sai aivoinfarktin 5. marraskuuta, sitä oli edeltänyt laaja sydänleikkaus ja laskimotukos.
   SOK:n hallintoneuvoston nimitysvaliokunta ryhtyy välittömästi valmistelemaan uuden pääjohtajan valintaa hallintoneuvoston puheenjohtajan Otto Mikkosen johdolla.
Uusi pääjohtaja pyritään nimittämään kesään 2010 mennessä.
   Väliaikana pääjohtajan tehtäviä hoitaa Hiltusen varamies, SOK:n liiketoimintojen johtaja Antti Sippola. SOK:n hallituksen puheenjohtajana toimii sen varapuheenjohtaja, Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja Taavi Heikkilä.
   Mikkonen harmittelee, että Hiltusen erinomaisesti alkanut pääjohtajakausi jää näin lyhyeksi, mutta vakuuttaa, että hänen työlleen löytyy hyvä jatkaja.S-ryhmän logistiikka alueosuuskaupoille
SOK myy logistiikkakeskuksensa joulukuussa perustetulle S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy:lle. Uusi yhtiö keskittyy vain logistiikkakeskuksiin. Yhtiön omistavat S-ryhmän kaikki 22 alueosuuskauppaa.
   SOK myy tämän vuoden loppuun mennessä uudelle yhtiölle hotelli-, ravintola- ja cateringliiketoimintaa palvelevan Tuusulan logistiikkakeskuksen ja vuonna 2012 valmistuvan Sipoon käyttötavaralogistiikkakeskuksen. Kilon päivittäistavaralogistiikkakeskuksesta siirtyy vuoden loppuun mennessä puolet S-ryhmän logistiikkakeskuksille. Tavoitteena on, että toinen puoli Kilon kiinteistön omistuksesta siirtyy uudelle yhtiölle kesään 2010 mennessä.
   SOK:n hallintojohtajan Jari Annalan mielestä on tarkoituksenmukaista, että koko S-ryhmä omistaa ryhmän toiminnan kannalta strategisimmat kiinteistöt.
   Annalan mukaan harkittiin myös kiinteistöjen myymistä ulkopuoliseen omistukseen.
   Sipoon logistiikkakeskus on SOK:n suurin yksittäinen investointi. Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi sille 562 500 euroa energiatukea. Rakennus tulee olemaan yksi Suomen suurimmista ja sen energiahankinnassa on asetettu tavoitteeksi mahdollisimman pienet CO2-päästöt ja mahdollisimman suuri uusiutuvan energian osuus.
   Sipooseen rakennetaan ns. hybridilaitos, jossa koko rakennuksen tarvitsemasta lämpöenergiasta 30 % tuotetaan geoenergialla ja 55 % pellettilämpöenergialla. Uusiutuvan energian osuus tulee olemaan 85 prosenttia. Laitoksessa tulee olemaan Suomen suurin rakennuskohtainen lämpöpumppusovellus, joka tuottaa yli 8 GWh uusiutuvaa energiaa vuodessa. Hankkeen tuki on 25 % koko geoenergiakentän 2,25 miljoonan euron kustannuksista.Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset