aniweek.gif (7039 bytes)25.2.2000

Osuuskuntalaista kirjelmä oikeusministerille
Uuden osuuskuntalain valmistelussa mukana ollut asiantuntijaryhmä on jättänyt oikeusministeri Johannes Koskiselle esityksen, jossa muistutetaan osuuskunnan ja osakeyhtiön säilyttämisestä luonteeltaan erilaisina yhteisömuotoina. Asiantuntijatyöryhmän esityksessä todetaan, että osuuskunta on jäsenyhteisö, ja osakeyhtiö on pääomayhteisö - työryhmän mielestä lakiehdotuksessa on tätä eroa hämärtäviä kohtia.
   Työryhmä esittää, että ensimmäisen asteen osuuskunnissa tulee säilyttää jäsen ja ääni -periaate, ja että osuuskunnassa tulee olla vähintään kolme perustajaa ja jäsentä. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että osuuskunnan tarkoitus voisi olla myös yleishyödyllinen.
   Työryhmä katsoo, että osuuskuntalainsäädännön tulisi Suomessakin olla linjassa Kansainvälisen osuustoimintaliiton ICA:n linjausten kanssa, jotka korostavat jäsenten yhteistyötä, jäsenvaltaisuutta ja jäsen ja ääni -periaatetta päätöksenteossa.
   Eri tahojen lausunnoista lakiuudistusesitykseen on tehty kooste oikeusministeriössä, ja lausunnot ovat nähtävillä kotisivuilla.

Liikevaihto ja myynti laskivat
Valio lisäsi hankintaosuuttaan ja nettotulostaan

Alkuvuodesta 1999 aloitettu kustannusten sopeuttamisohjelma alkoi purra Valiossa vuoden lopulla, ja vuonna 2000 myönteistä kehitystä lisää Valion tiedotteen mukaan Kainuun Osuusmeijerin ja Osuuskunta Maito-Pirkan kanssa tehty sopimus toimintojen yhdistämisestä.
   Viime tilikauden monet tunnusluvut näyttävät miinusta edellivuotiseen verrattuna. Tilikaudet ovat vertailukelpoisia: tiedot perustuvat maidon 204 pennin yksikköhintaan. Kotimaan kilpailu ja Venäjän vienti mainitaan siihen pääsyiksi. Liikevaihto pieneni parilla prosentilla 7455 miljoonaan markkaan, liikevoitto väheni 28 prosenttia 57 miljoonaan markkaan, voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja väheni 24 prosenttia 25 miljoonaan markkaan. Voitto ennen satunnaiseriä oli 22 miljoonaa markkaa, vähennystä noin 40 prosenttia edelliskaudesta. Liikevaihdon väheneminen kotimaassa oli pienempää kuin ulkomailla. Valion liikevaihdosta 30 prosenttia kertyi ulkomailta.
   Konsernin tilikauden voitto nousi 56 prosenttia 39 miljoonaan markkaan. Tilikauden myönteisiin kirjauksiin sisältyvät myös maidon hankintaosuuden lisääntyminen 69 prosenttiin ja omavaraisuusasteen nousu 45 prosenttiin.
   Ruotsissa ja Yhdysvalloissa Valion myynti kasvoi, mutta kokonaisuudessaan myynti väheni, ja siihen vaikutti jauheiden ja voi hinnan aleneminen.
Osingosta Valion hallitus esittää yhtiökokoukselle, että sitä maksettaisiin 7 prosenttia. Edellisen tilikauden jälkeen osinkoa maksettiin 6 prosenttia.
   Valio sai viime tilikauden aikana yli 300 uutta maidontuottajaa. Valion hankintaosuus nousi 69 prosenttiin. Vastaanottu maitomäärä oli 1585 miljoonaa litraa.
   Henkilökunnan määrä väheni noin 300 työntekijällä ja oli tilikauden lopussa 4215 työntekijää.

 

Tuottajille hintaan laatusopimuslisä
Karjaportti aloittaa laatusopimustuotannon
Osuusteurastamo Karjaportti on ottanut tuottajiensa kanssa käyttöön laatusopimuksen ja viimeistelee lihan laatuketjua tuottajalta kuluttajalle.
   Noin 80 prosenttia sianlihan tuotannosta on määrä olla jo tänä vuonna laatusopimuksen piirissä. Naudanlihan tuottajien kanssa sopimustoiminta alkaa kuluvan kevään aikana.
   Laatusopimusjärjestelmän aloittaminen liittyy osin Karjaportin tuotemerkin ja tuotevalikoiman uudistumiseen.
   Karjaportin hankintajohtajan Kari Tillasen mukaan laatusopimus ei monellekaan tuottajista merkitse suurta muutosta, sillä tähänkin asti he ovat toimineet korkeiden laatukriteerien mukaan, samoin huomiota on kiinnitetty tilojen ympäristönhoitoon.
jslogo.gif (11277 bytes)
Karjaportin uudistettu JärviSuomen-tuotemerkki
   Laatusopimustoiminta tilalla käynnistyy sillä, että ulkopuolinen asiantuntija tekee neuvontakäynnin ja eläinten terveystarkastuksen tilalla. Painopistealueita ovat eläinten hyvät elinolot ja niiden kehittäminen sekä ennakoiva terveydenhuolto.
   Laatusopimuksen piirissä olevat ja sopimuksen ehdot täyttävät sianlihan tuottajat saavat erityistä laatusopimuslisää.

 

Viikon verkkovihje
Valtioneuvosto käsitteli sittenkin Helsingin yliopiston eläinläääketieteellisen korkeakoulun siirtoasiaa istunnossaan 24. helmikuuta, vaikka vielä edellisenä iltana asia näytti siirtyvän edelleen. Hallitus päätti äänin 9-7, että siirtoa ei ryhdytä valmistelemaan.
   Eläinlääketieteellisen tiedekunnan kotisivut.

 

Osuustoimintavalikkoon LYHYESTI

- Kodin Pellervon helmikuun numero on ilmestynyt. Talvella varaudutaan jo kevätsiivoukseen, josta ohjeita.

- Pellervon Päivä 2000 on 26. huhtikuuta Marina Congress Centerissä Helsingissä.

- Viime vuosina perustettujen uusosuuskuntien määrä on ylittänyt tuhannen osuuskunnan rajan.

 

ViikkoPellervon alkuun | Yhteydet ja palaute |