5. | 3. | 2008  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku NummiVesi keskeytti HK:n työt Forssassa
HK Ruokatalon Forssan tuotantolaitoksen työt keskeytyivät päiväksi, kun veden sekaan oli joutunut normaalia enemmän lipeää Forssan kaupungin vesilaitoksella.
   HK Ruokatalon tehtaan omavalvonnan havainnon vuoksi vesi asetettiin välittömästi käyttökieltoon, kun Forssan runkovesilinjasta tulevassa vedessä havaittiin kohonnut pH-arvo. Ongelma saatiin korjatuksia samana päivänä ja veden pH-arvo palautui normaaliksi.
   Puhdistustoimien vuoksi HK Ruokatalon Forssan teurastamon ja leikkaamon tuotanto keskeytyi päivän ajaksi.Vapo tekee höyrylaitoksen Atrian pihalle
Atria Suomi varmistaa Nurmon tuotantolaitoksen prosessihöyryn ja lämmön saannin Vapolta.
   Osapuolet ovat tehneet toimitussopimuksen, jonka mukaan Vapo rakentaa Atrian Nurmon tehtaiden yhteyteen turvetta pääpolttoaineenaan käyttävän höyrylaitoksen ja myy lämmön Atrialle.
Maanrakennus- ja perustustyöt käynnistetään vuoden 2008 aikana ja höyrylaitos valmistuu syyskuuhun 2009 mennessä.Lea Lastikka rehujen kallistumisen vaikutuksesta:
Broilerin kulutus ja tuotanto tuskin vähenevät

Kallistuneet rehut vaikuttavat broilerintuotannon kustannuksiin ja kalkkunan ja broilerin hintoihin on saatu korotuksia. Esimerkiksi Siipikarjaliiton toiminnanjohtaja Lea Lastikka arvioi, että hinnankorotuskaan tuskin vaikuttaa broilerin kulutukseen tai tuotantoon.
Lastikka vertaa, että lihatuotteena broileri on kuitenkin edullista.
   Samoilla linjoilla on broileriteollisuusyhdistyksen puheenjohtaja Mika Ala-Fossi. Hän kuitenkin arvioi, että tuotevalikoiman sisällä saattaa tapahtua muutoksia: kulutus saattaa suosia edullisimpia osia.
   Lastikka ja Ala-Fossi kommentoivat asiaa Finnfoodin järjestämässä Sulka hattuun siipikarjalle -tiedotusohjelman seminaarissa, jossa mm. esiteltiin kesällä 2007 EU:ssa hyväksyttyä broilereiden hyvinvointidirektiiviä. Se tulee voimaan kesäkuun 2010 lopussa.

Eila Rönni Lempäälästä tuottaa broilereita 80 000 linnun erissä. Kuva M Nummi
   Lempääläinen broilerintuottaja Eila Rönni toteaa, että esimerkiksi heidän tilallaan direktiivi ei aiheuta muutoksia. Olosuhteiden mittaamiseen tarvittavaa kaikkea sopivaa tekniikkaa ei ole tarjollakaan - esimerkiksi kasvatustilan hiilidioksidipitoisuuden tarkastamiseen odotetaan vielä hyvää järjestelmää.
   Suomessa aloitetaan kevään 2007 aikana tutkimus broileridirektiivin kansallisesta valmistautumisesta. Siinä kehitetään hyvinvointi-indeksi.
   Olosuhteet eivät takaa, että lintu voi hyvin. Ylijohtaja Matti Aho maa- ja metsätalousministeriöstä sanookin, että hyvinvointitietoja yritetään saada linnulta itseltään: teurastuksen yhteydessä ruhon tutkimuksista, kuolleisuusmääristä, taudeista.
   Uutta Suomessa tulee Ahon mukaan olemaan mm. tiloilla vuosittaian tehtävät tarkastukset.
   "Direktiivin toimeenpanossa ei tule olemaan ongelmia. Varmaa on, että Suomessa arvot tulevat olemaan alle yhteisön normitason", Aho vakuuttaa.Matti Farin kahvitettiin eläkkeelle

Lähimmät työkaverit ja monet sidostahojen ihmiset halusivat tulla kehitysjohtaja Matti Farinin (vasemmalla) läksiäiskahveille. Kuva M Nummi

Osuuskuntien luottamushenkilöitä ja yritysjohtajia kouluttanut Pellervo-Instituutin kehitysjohtaja Matti Farin joutui itse juhlakaluksi Pellervossa helmikuun lopulla.
   Farinin eläkkeelle lähdön vuoksi järjestettiin kahvituokio, jonka aikana Farin kehuttiin, kukitettiin, lahjottiin ja palkittiin Pellervo-Seuran pronssisella Gebhard-mitalilla. Merkin saa ansiokkaasta, vähintään 10 vuotta kestäneestä
toiminnasta osuustoiminnan tai keskinäisen yhteistoiminnan hyväksi.
   Farin on ollut sekä yritysjohtaja että kouluttaja. Hän on Pellervo-Instituutin menestyksekkään koulutusohjelman HLJ-kurssin kehittäjä ja monenlaisen kurssiaineiston tuottaja. Hänen hengentuotettaan on esimerkiksi osuustoimintayrityksen johtajan johtamiseen opastava teos Johdosta kiinni. Ennen Instituutin aikaa Farin toimi muun muassa pohjalaisen meijerin toimitusjohtajana.
   Eläkepäiviään Farin alkaa viettää Pulkkilassa, mutta luvassa on, että häntä vielä nähdään myös koulutustapahtumissa.Tulokset lähes tavoitteissa
Atria etenee hyvin odotuksin

Atria Yhtymän vuoden 2007 liikevaihto oli yli 15 prosenttia edellisen vuoden liikevaihtoa suurempi ja liikevoitto yli kaksinkertaistui sekä operatiivinen liikevoitto lähes yhtä paljon.
   Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski pitään ilonaiheena, että operatiivinen liikevoittoprosentti lähenee konsernin pitkän ajan viiden prosentin tavoitetta.
   Tikkakoski summaa, että konserni on hyvässä kunnossa - Ruotsissa myös - ja Venäjällä päästään piakkoin uuteen iskuvaiheeseen, kun Atriankin mitassa iso 70 miljoonaa maksava Gorelovon laitos Pietarissa otetaan käyttöön ja uusia tuotteita pannaan myyntiin Pietarin lisäksi muissa isoissa kaupungeissa kuten Moskovassa.
   Tikkakosken mukaan Atria-konsernin liikevaihto kasvaa tänä vuonna viimevuotisesta ja operatiivinen tuloskin paranee. Ehdoiksi Tikkakoski tosin laittaa, että raaka-aineen hintakehitys vaikuttaa tulokseen ja maailmantaloudessa voi tapahtua muutoksia.
   Näkymät Ruotsissa ovat paranemassa, kun tuoreen valmisruoan yleistyminen pääsee vauhtiin. Atria odottaa tällä markkinalla hyvää menestystä, paljolti keskusliike ICA:n kanssa tekemänsä sopimuksen ansiosta.
   Suomessakin Atrialla meni hyvin: operatiivinen liikevoitto ylitti pitkän aikavälin tavoitteen ja Atria-tuotemerkillisten tuotteiden myynti kasvoi 11,5 prosenttia.
   Atria Suomen toimitusjohtaja Juha Gröhn kertoo Atrian näkyvän viestimissä vuonna 2008 selvästi enemmän kuin päättyneenä vuonna. Atria-tuotemerkki ja lihan kotimaisuus korostuvat.
   Gröhnin mukaan raaka-aineiden hintojen nousut jatkuvat vuoden 2008 puolella ja vaikuttavat koko yrityksen liiketoimintaan. Atria on saanut hinnankorotuksia läpi vuodenvaihteessa ja uusia korotuksia on tiedossa.


Valio odottaa maidon hinnan nousun jatkuvan
Valio kohensi tulostaan

Valio-konsernin liikevaihto kasvoi kuusi prosenttia edellisvuotisesta ja oli 1 713 miljoonaa euroa vuonna 2007.

Pekka Laaksonen
   Konsernin tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 15 miljoonaa euroa. Vastaava tulos edellisenä vuonna oli 6 miljoonaa.
   Valio vastaanotti omistajiltaan maitoa 41 miljoonaa litraa vähemmän kuin edellisenä vuonna, mutta tilitti maidosta omistajille 4 prosenttia enemmän kuin 2006. Tilityshintana, korkoina ja osinkoina se teki 762 miljoonaa euroa. Valio piti hankintaosuutensa Suomen meijerimaidosta ennallaan 86 prosentissa.
   Valion toimitusjohtaja Pekka Laaksonen olettaa maataloustuotteiden hintojen vahvistumisen jatkuvan vuonna 2008. Myös maidon hinta noussee Suomessa.HK Ruokatalo ja Saarioinen
vaihtavat broilereita

HK Ruokatalo ja Saarioinen suunnittelevat vaihtavansa keskenään raaka-ainetta broilerituotteisiinsa.
   HK Ruokatalo aikoo erikoistua Euran tuotantolaitoksessaan ns. luuttomiin broilerituotteisiin ja luuttoman broileriraaka-aineen käsittelyyn tehostaakseen tuotantoa.
   Ruoka-Saarioinen puolestaan on aikonut erikoistua luullisen broilerin käsittelyyn.
   Kumpikin aikoo silti pitää sekä luulliset että luuttomat broilerituotteet valikoimissa ja yritysten tekemän esisopimuksen mukaan HK Ruokatalo tulisi ostamaan Ruoka-Saarioiselta luullisten koipireisi- ja rintaleiketuotteiden raaka-aineen ja grillibroilerit sekä Ruoka-Saarioinen puolestaan HK Ruokatalolta luuttoman broileriraaka-aineen. Asia vaatii toteutuakseen kilpailuviranomaisen kannan.


Sianlihan markkinatilanne jatkuu vaikeana
HKScanilla riitti tuloksen syöjiä

HKScanin ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden 2007 tulosta alkoi vuoden lopulla kurittaa kallistuva sianliha. Kun lisäksi logistiset vaikeudet ja rakennemuutoksen kustannukset rasittivat tulosta, viimeisen neljänneksen tulos jäi alle tavoitteen. Konsernin investoinnit olivat ennätysmäiset.

Kuva Markku Nummi
   Sianlihan kansainvälinen markkina-tilanne jatkuu toimitusjohtaja Kai Seikun mukaan vaikeana vuoden 2008 alkupuoliskolla, mikä heikentää koko yhtiön tuloskehitystä erityisesti Suomessa ja Baltiassa.
   HKScanissa arvioidaan sianlihan markkinoiden tasapainottuvan vuoden 2008 jälkipuoliskolla. Mikäli näin tapahtuu, konsernin koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto asettuu edellisvuotisen tasolle. Ensimmäinen neljännes jää Seikun mukaan kuitenkin alle 2007 tason.
   Konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 2 107 miljoonaa euroa ja liikevoitto 55,3 miljoonaa euroa. Voitto ennen veroja oli 36,3 miljoonaa euroa.Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset