12. | 3. | 2004  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi

Kaksivuotinen Co-op Studies alkoi
Osuustoiminnan yliopisto-opinnot 
käyntiin Mikkelissä
Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksessa on alkanut Co-op Studies -hanke. Hanke toteutetaan yhteistyössä Kuopion yliopiston sosiaalipolitiikan ja sosiaalitalouden laitoksen kanssa.
   Osuustoiminnasta on tulossa yksi Mikkelin yliopistokeskuksen uusista osaamisaloista.
   Co-op Studies -hankkeen tavoitteena on osuustoiminnan ja yhteisötalouden opetussisältöjen tuottaminen ja integrointi yhteistyöoppilaitosten pysyviin opetusohjelmiin. Opiskelijat voivat valita suunnitellusta opintotarjonnasta yhteisten a-opintojaksojen lisäksi maisteriohjelmiin soveltuvia erikoistumisopintoja, osallistua ohjattuun opinnäytetöiden laadintaan ja jatkokoulutukseen sekä hakeutua kansainväliseen vaihtoon. Hankkeessa painotetaan yliopisto-opintojen ja työmarkkinoiden toimivia yhteyksiä. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Mikkelin ammattikorkeakoulun ja DIAK-ammattikorkeakoulun kanssa.
   Hankkeessa työskentelevät tutkimusjohtaja, VTT Tapani Köppä, suunnittelija, FM Satu Vihavainen ja opintoassistentti, KM Pekka Hytinkoski
   Co-op Studies -hankkeen rahoitus tulee Itä-Suomen lääninhallituksesta (ESR), yritysrahoituksesta (Pellervo-Seura, Etelä-Savon Osuuspankki, Juvan Osuuspankki, Järvi-Suomen Portti, Osuustoiminnan Kehittäjät Co-op Finland) sekä kuntarahoituksesta (Mikkeli ja Kuopio).
   Tapani Köpän mukaan osuustoiminta ja yhteisötalous ovat juuri nyt ajankohtaisia, kun suuret suomalaiset osuuskunnat juhlivat satavuotista historiaansa. Osuustoiminnan ja tiimiyrittäjyyden soveltamisesta on saatu myönteisiä kokemuksia monilla kasvavilla toimialoilla, kuten esimerkiksi hoiva- ja kotipalveluissa, tietointensiivisillä aloilla sekä kulttuurialan yrittäjyydessä.

SOK:lle oloisensa 100-vuotiskirja
SOK:n satavuotishistoria on valmistunut. VTT Timo Herrasen kirjoittama Yhdessä eteenpäin -niminen teos ilmestyi juuri ennen varsinaisia 100-vuotisjuhlallisuuksia. Virallinen 100-vuotispäivä on 22. maaliskuuta.

Kirjoittaja Timo Herranen valitsi mieliaukeamansa Yhdessä eteenpäin -kirjasta: värikkäät sivut 170-171. Teos on myynnissä maaliskuussa ja maksaa 35 euroa. Kuva Markku Nummi
   SOK on teettänyt aiemmin 50- ja 75-vuotishistoriikit, pääjohtaja Kari Neilimo muistuttaa lisäksi pieniä 10-vuotiskatsauksia tehdyn aina 1920-luvulta lähtien.
   Satavuotiskirja on juuri niin elävän oloinen teos kuin S-ryhmäkin, jolla on 1,4 miljoonaa asiakasomistajaa. Vielä 1990-luvun puolivälissä heidän määränsä oli alle puolet siitä.
   Noin 340-sivuinen teos jakautuu seitsemään päälukuun. Herranen tulkitsee kirjassa, että perinteinen
osuuskauppajärjestö uusiutui viime hetkillä moderniksi S-ryhmäksi. SOK ja osuuskaupat olivat itse edistäneet kulutuksen kasvua, mutta loppujen lopuksi järjestö ei pystynyt rakenteensa vuoksi vastaamaan etenkin kaupunkilaisten nopeasti omaksumaan kulutustapaan, kunnes järjestelmää alettiin uusia 1980-luvulla.
   Herranen katsoo, että ajallinen etääntyminen antaa historiateoksissa aina mahdollisuuden tulkita kunkin ajan ristiriitoja kiihkottomasti. Näihin asioihin kuuluvat nyt niin teurastamoristiriidat ja SOK:n ja Hankkijan maatalouskaupan taistelut kuin pääjohtaja Juhani Pesosen aikana toteutetut organisaatiomuutokset.
   SOK:n 100-vuotisjuhlan tunnukseksi on valittu Korinkantajat-merkki. Se on peräisin vuodelta 1909 ja AD Esa Pietilä on modernisoinut sen. Merkki on alun perin Hanneksen serkun Albert Gebhardin suunnittelema.
   Juhlavuotensa suurlahjoituksena S-ryhmä myöntää 200 000 euroa Mannerheimin Lastensuojeluliitolle vanhemmuuden tukemiseen vuosina 2004-06. Varat menevät Vanhempainnettiin ja "Yhdessä vanhempana" -tapahtumiin, joita MML ja S-ryhmän alueosuuskaupat järjestävät eri puolilla Suomea.
   SOK:n satavuotistapahtumia voi seurata S-ryhmän verkkosivulla. Erillisillä juhlasivuilla on muun muassa 100-vuotishistoriakirja.
   Tampereella on avautunut 16. maaliskuuta 2004 SOK 100 vuotta -näyttely Työväen Keskusmuseossa. Se on avoinna 22. elokuuta asti ja sisään pääsee S-etukortilla ilmaiseksi.

Kurssi osuuskuntien kirjanpidosta
Pellervo-Instituutti järjestää tilitoimistoyrittäjille kurssin osuuskuntien kirjanpidosta. Kurssi parantaa yrittäjän kilpailukykyä perehdyttämällä hänet osuuskuntien kirjanpidon ja tilinpäätöksen erityiskysymyksiin.
   Instituutin toimitusjohtaja Kari Huhtala toteaa, että osuuskuntalain uudistus 2002 toi osuuskunnat samalle viivalle osakeyhtiöiden kanssa ja, että osuuskunta yritysmuotona yleistyy nopeasti: Suomessa on jo yli 3000 pienosuuskuntaa.
   Kurssi järjestetään 22.-23.4.2004 Pellervo-Instituutissa Espoon Tapiolassa. Pääkouluttajana on ekonomi Lassi Mäkinen Lasmak Oy:stä. Kurssilaiset saavat ensimmäisinä käyttöönsä uunituoreen julkaisun "Osuuskunnan kirjanpito".
   Lisätietoja Pellervo-Instituutin kotisivulta www.pellervo-instituutti.fi tai Päivi Tiittaselta puh. 020 413 2571.

Uuden mallin rautakauppa alkaa 2005
S-rautakauppa Prismoihin ja Agrimarketeihin
S-ryhmän rautakauppatoiminta keskittyy jatkossakin Prismoihin ja Agrimarketeihin. Palvelulle luodaan kuitenkin uusi konsepti, jota testataan pilottitapauksilla.
   SOK:n Kenttäryhmän johtaja Kalle Lähdesmäki kertoo, että S-ryhmä aikoo nostaa rauta- ja puutarhakaupan vähittäiskaupan markkinaosuutensa nykyisestä 13:sta prosentista 20:een 4-5 vuodessa. Ensimmäinen uuden konseptin mukainen yksikkö avataan vuonna 2005.
   Päätökset S-ryhmän etenemisestä rautakaupassa sekä uuden rautakauppakonseptin pilotoinnista syntyvät kevään 2004 aikana. Pilotointi käynnistetään yhteistyössä eri ketjujen ja osuuskauppojen kanssa.
   S-ryhmässä euromääräisesti eniten rauta- ja puutarhakaupan tuotteita myydään Agrimarket-ketjussa. Suhteellisesti suurin merkitys on kuitenkin Prisma-ketjulla, jonka 41 yksikössä myytiin rautakauppatuotteita ja kodinkoneita vuonna 2003 yhteensä 110 miljoonan euron arvosta. Lisäksi kauppaa käydään erillisissä S-rautakaupoissa.

ProAgria ja MTT vahvistavat taloustutkimusta
Heikki Isosaaresta tutkimuspäällikkö
ProAgria Maaseutukeskusten Liitto ja MTT vahvistavat palveluja ja 

Heikki Isosaari
menetelmiä maatilojen ja maaseutuyritysten liikkeenjohdon tarpeisiin. Tähän tarvittavan tutkimustiedon tuottamiseen eri tietopankeista tahot ovat nimittäneet yhteiseksi tutkimuspäälliköksi Ph.D. Heikki Isosaaren. Tavoitteena on saada tietoa menestystekijöiden analysointiin ja toiminnan kehittämiseen.
   Isosaari siirtyy tutkimuspäälliköksi ProAgria Farma Maaseutukeskuksen kehitysjohtajan tehtävästä 1.4.2004 alkaen.
   Isosaari on toiminut muun muassa maatalous-
ekonomistina Pellervon taloudellisessa tutkimuslaitoksessa ja dosenttina Helsingin yliopistossa. Kansainvälistä kokemusta Isosaarella on mm. OECD:stä Pariisista. Tohtorin tutkinnon hän on suorittanut Kalifornian yliopistossa.

Uusi myyntiyhtiö suurkeittiöalalle
Raisio Chemicalsista neuvotellaan
PRaisio Yhtymä ilmoittaa käyvänsä neuvotteluja Raisio Chemicalsin myynnistä. Hallintoneuvosto on antanut hallitukselle valtuudet Chemicalsin myymiseen. Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Taru Narvanmaan mukaan neuvottelut on arvioitu saatavan päätökseen vuoden 2004 toisella tai kolmannella neljänneksellä.
   Ravintoraisio ja Lännen Tehtaat suunnittelevat hotelli-, ravintola- ja catering-toimintojensa yhdistämistä. Tasan puoliksi omistettu Ateriamestarit Oy aloittanee toimintansa toukokokuussa 2004.

100-vuotishistoriakirja julki Konemessuilla
Farmalla 100-vuotisjuhlanäyttely
ProAgria Farman 100-vuotishistoriakirja julkistetaan Farma Konemessujen avajaispäivänä 13. lokakuuta Turun Messu- ja kongressikeskuksessa. Farma rakentaa Konemessuista juhlamessut merkkivuotensa kunniaksi.
   Johtaja Mikko Lindberg kertoo, että kolme messukeskuksen neljästä hallista on jo täynnä.
   Farma Konemessujen neuvontaosasto tulee messukeskuksen auditorioon. Yksi messujen pääteemoista on jätevesien käsittely. Teema tulee esille osastoilla, seminaareissa ja tietoiskuissa.

Julkaisuja 
Maaliskuun Maatilan Pellervon teemana on kasvinviljely, jossa käydään läpi tuotannonalan perusasioita ja kustannuksia. Suorakylvöstä esitellään seikat, jotka poikkeavat valtamenetelmän keinoista. Lehdessä on runsaasti asiaa tekniikasta ja taloudesta.
   Terve Eläin -liitteessä selvitetään asioita, joiden takia eläin sairastuu. Samalla tarjotaan keinot ennaltaehkäisyyn.
   Automaattilypsystä on nyt koottu omat teemasivunsa.
   Pellervon seuraavat lukijapäivät Ikaalisissa ovat 26.-28. maaliskuuta.

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset