text2.gif (876 bytes) 16 | 03 | 2001  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
Terra Consulting - FCC International - FTP International tarjouskilpailun paras
Terra Consulting yhdessä FCC Internationalin ja FTP Internationalin kanssa oli tarjouskilpailun paras ja on siten valittu neuvottelemaan sopimuksesta kehitysyhteistyöhankkeessa, joka koskee maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan kehittämistä Etelä-Afrikassa.
   Nelivuotisen hankkeen arvo on noin 20 miljoonaa markkaa, josta Suomen osuus on 16 miljoonaa. Työ Etelä-Afrikassa alkaa ensi kesänä, mikäli sopimusneuvottelut päättyvät tuloksellisesti.
   Etelä-Afrikassa on meneillään maareformi, jonka avulla maaseudun ihmiset voivat saada valtiolta maata elintarviketuotantoon. Maassa on elintarvikepula, jota projektin on määrä helpottaa sekä itse maaseudulla että kuluttajapuolella. Marketta Lindberg FCC:stä kertoo, että saadakseen maata viljelijöiden on esitettävä tilaa koskeva vuosisuunnitelma.
   Projektin työ alkanee sillä, että viljelijöitä tuetaan näiden vuosisuunnitelmien tekemisessä ja toteuttamisessa. Tilat voivat aloittaa myös aivan uudenlaista tuotantoa kuin mitä niillä on ollut tähän asti.
   Etelä-Afrikan maaseudulla on sekä kotieläin- että kasvintuotantoa, muun muassa suurehkoja sitrushedelmätiloja. Valtaosa tilojen päivätyöstä on naisten hoidossa, sillä miehet ovat ansiossa tilan ulkopuolella esimerkiksi kaivoksissa.
   Etelä-Afrikassa FCC:llä ole ollut projekteja, lähin FCC:n kehitysyhteistyökohde on parhaillaan menossa Keniassa. Jaakko Pöyry Oy:llä on meneillään metsäalan yhteistyökohde Etelä-Afrikassa samalla seudulla.

Laatuvarma aloitti sertifikaattien jaon
Maatilojen ja maaseudun pienyritysten laatu- ja ympäristöjärjestelmiä sertifioiva Laatuvarma ry luovutti kaksi ensimmäistä sertifikaattiaan maaliskuun puolivälissä.
   Laatukoulutusta ja sertifiointia riittää ainakin lähivuodet, sillä arviolta 40000 tilaa on laatinut laatujärjestelmän vuoteen 2006 mennessä. Tilan toiminnan sertifioiminen jäsentää tilan johtamista ja tekemisiä, mutta sen arvioidaan myös tukevan tuotteiden markkinointia niin Suomessa kuin ulkomailla.
   Laatuvarman hallituksen puheenjohtajan Jarmo Mäntyharjun mielestä sadan prosentin kattavuutta tiloilla ei kannata odottaa. Laatujärjestelmä kuitenkin sopii yritykseen kuin yritykseen maaseudulla, ja Mäntyharjun mukaan esimerkiksi jatkojalostajat tai maaseudun eri palvelualojen yrittäjät hakevat nyt ahkerasti laatujärjestelmiä ja voivat hyödyntää niitä välittömästi markkinoinnissaan.
   Ryhmäsertifikaatit tulevat mahdollisiksi vielä vuoden 2001 aikana. Useat toisistaan lähietäisyydellä olevat tilat voivat muodostaa yhteenliittymän ja hakea sille sertifikaattia. Tilat voivat edustaa eri tuotantoja. Näin kuluja tilaa kohden saadaan vähennettyä.
   Laatuvarma ry:ssä on kymmenen perustajatahoa, muiden muassa MTK ja ruosinkielinen tuottajajärjestö, Maaseutukeskusten Liitto, Finfood ja Pellervo-Seura.
   Lisää asiasta Maatilan Pellervon uutissivulla ja 5. huhtikuuta ilmestyvässä numerossa.
   Yhteydenotot sertifiointiasioissa Laatuvarmaan:
Pirkko Haikkala, puh. 040 773 3733
s-posti: pirkko.haikkala@finfood.fi.

M-real korvaa Metsä-Serlan
mreal220.jpg (9043 bytes)Metsä-Serlan yhtiökokous päättää yrityksen uudesta nimestä 2:na huhtikuuta. Nimiehdotus on M-real ja se on määrä ottaa käyttöön muutaman päivän kuluttua yhtiökokouksesta.
   Nykyinen nimi juontaa juurensa Metsäliiton Teollisuuden ja Serlachius Oy:n yhdistymisestä. Entisen nimen mukana katoaa hirvenpää-merkki. Uusi logo on ainakin toistaiseksi vain mustavalkoinen. Nimi lausutaan englantilaisittain emriöl.
   Nimiuudistuksessa on hyödynnetty englantilaista mainostoimistoa Wolff Olinsia. M-kirjain muistuttaa metsä-sanasta ja logoon yhdistyy ilmaisu "Make it real", tee siitä totta. Sanonta voisi tulkita niinkin, että asia on tosi kun on ideoita tai virtuaalimaailman tuotetta oikeasti mustana (ja värillisenä) valkoisella tai että paperi on käsin kosketeltava asia. M-real on brandi, johon yhdistyy monia tuotteita, yrityksiä, käsitteitä, hankkeita. Sen käyttö kattaa nykyisen Metsä-Serlan, Modo Paperin, Biberistin ja UK Paperin.
   M-realia esitellään ja perustellaan Metsä-Serlan kotisivuilla englanniksi.

Verkkovihje
Suomalainen koivu lämmittää amerikkalaisten retkiruokia. Retkikeittimestä ei jää roskia maastoon, vain läjä puhdasta koivun tuhkaa. Sandwich Fire -niminen tuote on koottu koivusta ja pahvista. Asialla on Werner-Mustonen Inc., jonka suomalainen osapuoli on Outokummusta.

Muuta:
- Osuustoiminnan vuositapahtuma Pellervon Päivä lähestyy. Katso ohjelma ja ilmoittaudu!

- Vuosikalenterissa muun muassa osuuskuntien vuosikokoustietoja, näyttely-, järjestö- ja muita tapahtumia.

- Pellervon järjestökampanjakäynneiltä kertyneiden valokuvien kuva-albumi verkossa täydentyy edelleen.

- Osuustoimintayritysten harjoittamasta sponsoroinnista vuoden alussa ilmestynyt artikkeli on edelleen vapaasti julkaistavissa.

 

 

ViikkoPellervon alkuun