text2.gif (876 bytes) 15.| 3. | 2002  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
  Markku Nummi

Uutta osuuskunnan perustajan opasta
saa jo ennakkotilauksena
Pellervo-Seuran julkaisema uusi Osuuskunnan perustajan opas ilmestyy painosta lähiviikkoina. Oppaasta voi jo tehdä ennakkotilauksia.
   Opas on 80-sivuinen. Siitä saa tietoa muun muassa osuuskunnan suunnittelusta, sääntöjen laadinnasta, osuuskunnan rekisteröimisestä, taloudesta, hallinnosta, palvelujen ja tuotteiden markkinoinnista sekä eväitä yrityksen menestymiseen.
   Osuuskunnan perustajan opasta voi tilata ennakkoon puhelimitse (09) 4767 5528 tai (09) 4767 5500, sähköpostitse ja faksilla (09) 6948 845. Oppaan tilaushinta 25 € sisältää postimaksun. Oppaan mukana tulee uusi osuuskuntalaki ja ja osuustoiminnan kansainväliset periaatteet. Opas ilmestynee huhtikuussa.
   Osuuskunta viisaan valinta -esite on myös valmistumassa. Esitteitä saa maksutta.
   Katso myös muita tilattavia julkaisuja.

Uusi osuuspankkijäsen Pellervoon
Vuosi 2001 oli menestyksekkäin
Kiskon Osuuspankille
Kiskon Osuuspankki on liittynyt Pellervo-Seuran jäseneksi. Pellervon johtokunta hyväksyi pankin jäsenyyshakemuksen 15. maaliskuuta. Kiskon Osuuspankki on seitsemäs Pellervoon liittynyt osuuspankki viime elokuun jälkeen.
   Kiskon Osuuspankki aloitti tämän vuoden hyvältä pohjalta: vuosi 2001 oli pankin kasvun ja tuotteiden myynnin suhteen historian paras.
   Toimitusjohtaja on Pekka Anttonen (kuvassa) kertoo pankin kaksinkertaistaneen liikevoittonsa edellisvuodesta, voitto oli 360 000 euroa. Talletusten määrä lisääntyi 8,7 prosenttia, ja pankki sai yli 200 uutta omistajajäsentä. Uusia luottojakin myönnettiin ennätysmäärä, ja vuodenvaihteessa luottoja oli 20,7 MEUR.

Kiskon Osuuspankin tj. Pekka Anttonen. 
©Sami Karhu
   Kiskon Osuuspankki on maksanut koko osuutensa Osuuspankkien Vakuusrahaston vastuista ja maksaa viimeisen erään SSP-kaupasta tänä vuonna. Tämä keventää kuluja, ja yhdessä vahvistuneen vakavaraisuuden kanssa se parantaa pankin kilpailukykyä.
   Sähköiset asiakasyhteydet lisääntyivät niin Kiskossa kuin muuallakin: automaattien, tietokoneen tai puhelimen kautta tehtyjen asiakastapahtumien osuus nousi viime vuonna 80 prosenttiin. Verkkopalvelusopimusten määrä lisääntyi 22 prosenttia.
   Hallintoneuvostoa Kiskon Osuuspankissa johtaa Jorma Aaltonen ja johtokuntaa Ritva Koisti.l

Farman johtaja Mikko Lindberg:
Riskivaraa tuottajan sopimuksiin
jalostuslaitosten kanssa
Tuottajien pitäisi pystyä neuvottelemaan riskivaraa jalostusyritysten kanssa tekemiinsä sopimuksiin, esittää Farma maaseutukeskuksen johtaja Mikko Lindberg.
   Lindberg käsitteli asiaa Turussa Suomen Rehun tilaisuudessa, jossa hän kartoitti lihanjalostuksen näkymiä.
   Tuottaja on Lindbergin mukaan entistä enemmän perusalihankkijan roolissa. Siinä kuitenkin menee hyvin mikäli jalostusyrityksellä menee hyvin, mutta yhteistyö saattaa olla ohi, jos tilanne muuttuu. Hän kehottaa miettimään sopimuksia pitkälle ja mahdollisesti käymään papereita läpi tuomarin kanssa. Lindberg myöntää, että hintatasotakuita yritykset eivät hevin sovi.
   Tuottajan kannalta suuret investoinnit voivat olla riski: Lindberg toteaa syrjässä sijaitsevien suurten tuotantoyksikköjen olevan vaikeasti hyödynnettävissä, jos tuotantosopimus katkeaa.
   Tällä hetkellä tilanne näyttää Lindbergin esittämien lukujen valossa hyvältä: suuret lihatalot ennustavat tuotantonsa kasvavan tänä vuonna noin viisi prosenttia (Pouttu vähemmän). Siipikarjanlihan tuotanto suurissa osuusteurastamoissa lisääntynee 10-15 prosenttia, Saarioisilla 5 prosenttia.
   Lindbergin mielestä aihe vaatii osapuolilta uudenlaista asennetta. Hänestä kuviossa ei ole merkitystä sillä, kuka on jalostusyrityksen omistaja.

Tammilehto viittaa Hansa-rajoihin
elintarvikealan kilpailun tarkastelussa
Maa- ja metsätalousministeri Raimo Tammilehto on puuttunut kilpailupolitiikkaan Osuuspankin 18. maaliskuuta ilmestyvässä Kultajyvä-lehdessä 2/2002. Lehti on luettavissa Farmit.netin Talous-osastossa. Vahvaa keskittymistä yhteiskunnassa ei voi Tammilehdon mukaan kokonaan estää ministeriön tai viranomaisten toimin. Ministeri pitää pahana, että keskittyminen näkyy yhteiskunnan perusrakenteissa ja palveluissa alueella, joilta on muutettu.
   "Asialla on toinenkin puolensa", Tammilehto muistuttaa. "Toisaalla se on tuonut Pohjois-Savoon vahvoja maitoalueita, samoin Keski-Pohjanmaalle. Etelä-Pohjanmaalla taas Atrian laajentuminen on ollut erittäin keskeinen maatalouden generaattori."
   "Ja koska me tarvitsemme vahvoja jalostavia yksiköitä, olenkin vähän patistanut elintarvikeyrityksiä yhteistyön, tai fuusioiden kautta tukevoittamaan nykyisiä asemiaan. Eikä siitä suunnasta ainakaan vielä ole rutinaa kuulunut."
   "HK-ruokatalo ja Atriahan jo tekevät hyvää yhteistyötä, lihateollisuus on jo mennyt valtakunnan rajan yli, juomateollisuus samoin. Meijeripuolella meni kansallisessa pystypainissa aikaa, mutta nyt sielläkin on tilanne selkiytymässä."
   Ministeri Tammilehto kertoo Vuokko Pajalan kirjoittamassa haastattelussa aikovansa puhua paljon elintarviketeollisuuden toimialajärjestelyistä ja maantieteestä kilpailuviraston ylijohtajan Matti Purasjoen kanssa. Varsinkin maidonjalostuksen teollisuusjärjestelyjä kilpailuvirasto on tarkastellut kotimaan kilpailun perusteella, ja kotimarkkinat on vedetty Suomen rajojen mukaan. Tammilehdon mielestä ei olisi mahdotonta unionin aikakaudella tarkastella asiaa vaikkapa Hansa-kaupan aluerajojen mukaan.

"Oy Sähläys Ab Suomen suurin yritys"
Elintarvikealan kilpailukyvyn
kehittämisohjelma valmis kesäkuussa
Suomi ajaa elintarvikealan paalupaikalle Euroopassa vuoteen 2010 mennessä, uskoo toimitusjohtaja Timo Silén. Silénin mukaan Suomi on nyt hyvää keskitasoa - muilla tosin ei ole edes mitään selvitystä.
   Silén sanoo elintarvikealan osoittavan melkoista yhteistyöhalua jo itse projektilla, eikä alan väitetystä keskinäisestä tappelusta voida enää puhua.
   "Olisiko rakennusalalla valmiutta tähän?", Silén hieman toivoo paljon arvostelua saaneesta alasta.
   Elintarvikkeiden laatujohtoryhmä maa- ja metsätalousministeriössä teettää Silénin johtamalla Innovation Networks Oy:llä elintarvikeklusterin laatuun perustuvan kilpailukyvyn kehittämisohjelmaa vuosille
2002-07. Se julkistetaan 7. kesäkuuta 
Gero Hottinger
Suomalaistunut kokki Gero Hottinger ylistää suomalaisia raaka-aineita.  Taustalla Sirpa Karjalainen ja Helena Tahvanainen kuulevat muun muassa, että liha laitetaan vasta pannun kuumettua, ja että sipulin maku kärsii jos sitä pienii hakkaamalla. ©Markku Nummi
2002 Helsingissä.
   Suomalaisilla on tavattoman hyvää osaamista, ja tämä on yksi perusteista, jotka saavat Silénin uskomaan paalupaikkaan 2010. Hän toteaa, että meillä ei ehkä huomata, miten hyviä menestyjiä on jo kansainvälisillä markkinoilla sekä ruoka- että juomatuotteissa.
   Jatkossa elintarvikealalla tähdätään voimallisesti Benecolin tai Gefiluksen kaltaisiin kärkituotteisiin sekä hyödynnetään korkeaa teknologiaa.
   Myös turhia kustannuksia on. Silén kysyy, mikä onkaan Suomen suurin yritys ja vastaa, että Oy Sähläys Ab. Tällä hän ei viittaa elintarvikealaan, sillä koko bruttokansantuotteesta sähläykset kuulemma vievät noin 20 prosenttia.
   "Se ei ole paha luku, Yhdysvalloissa se on 15 ja Japanissa hieman vähemmän", Silén kertoo.
   Markkinointiviestinnässä Silén sanoo elintarvikealalla olevan vielä työtä. Samaan yhtyy Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen EELA:n ylijohtaja Tuula Honkanen-Buzalski. Hänen mielestään suomalaiset elintarvikeyritykset eivät hyödynnä puhtaiden tuotteiden valtteja. Hän arvioi, että tällä on yhteyttä eräänlaiseen itsestäänselvyyden käsitteeseen, eikä puhtautta näin erikseen osata kuuluttaa.
   Honkanen-Buzalski muistuttaa, että missään muualla kuin meillä, Ruotsissa ja ehkä Norjassa ei ole mahdollista ilman salmonellariskiä käyttää raakaa kananmunaa elintarvikkeena. "Mikä vientiartikkeli!" hän sanoo kananmunasta ja toteaa, että monet ulkomaiset tuotteet sisältävät erilaisia -free -merkintöjä, jotka ilmaisevat haitallisten laatuominaisuuksien vapaudesta.
   Kotimaiset Kasvikset puolestaan kampanjoi kasvisten ja vihannesten lisäämisen puolesta suomalaisten ruoassa. Toimitusjohtaja Timo Taulavuori kertoo, että tavoite on saada päivittäiseen ruokavalioon puoli kiloa kasviksia, siinä ovat mukana hedelmät ja marjat, mutta ei peruna.
   Kasviksia syödään nyt 350 grammaa henkeä kohden päivässä. Kasvissyöjät peruskelevat niitä 1,5 kiloa.
   Elintarvikealan laatutietoa on koottu www.laatuketju.fi -sivuille.

Muuta
- Farmit Website Oy:n toimitusjohtajana on aloittanut MMM Ari Toivonen (kuvassa) 1. maaliskuuta. Yritys tuottaa www.Farmit.net -verkkopalvelua. Tätä ennen Toivonen oli koulutuspäällikkönä Oy Rastor AB:ssä. Verkkopalvelut tulivat tutuiksi jo hänen kehittäessään rakennusalan www.housenet.fi -sivustoa.

- Kodin Pellervon viikolla 12 ilmestyvä numero keskittyy pääsiäisaiheisiin. Siinä ohessa kansanedustaja Inkeri Kerola on tentattavana, saadaan kukanhoidon ohjeita, muistellaan vanhoja aapisia, pohditaan ruokaa ja geenitekniikkaa.

 

 

ViikkoPellervon alkuun