17. | 3. | 2005  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi


Skurnik väittelee suomalaisesta talousmallista toukokuun lopulla

Samuli Skurnik
Pellervon entinen toimitusjohtaja Samuli Skurnik väittelee kauppatieteen tohtoriksi Helsingin Kauppakorkeakoulussa 20. toukokuuta 2005.
   Skurnikin väitöskirjan aihe on Suomalaisen talousmallin murros - Suljetusta sääntelytaloudesta kaksinapaiseen globaalitalouteen. Hänen vastaväittäjänään on professori Janne Tienari Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta ja kustoksena professori Risto Tainio Helsingin kauppakorkeakoulusta.
   Väitöskirja julkaistaan Tammen kustantamana, mutta se ilmestyy myös Helsingin Kauppakorkeakoulun Acta-julkaisusarjassa. Väittelijä itse arvioi, että kirjasta tulee puheenvuoro, joka lisää tietoisuutta osuustoiminnallisesta yritysmuodosta. Uuden kaksinapaisen talousmallimme toista ääripäätä edustavalla Suomi-navalla, jonka ytimen osuustoiminta muodostaa, on nimittäin uusi tärkeä kansallinen rooli. Tätä kautta osuustoiminta saa tarvitsemaansa legitimiteettiä, olemassaolon oikeutusta. Samalla osuustoiminnallisuuden merkitys yrityksen kilpailuetuna vahvistuu, mutta vain sillä edellytyksellä, että myös osuustoiminta voi vastata nyky-yhteiskunnan entistä vaativampiin tehokkuushaasteisiin.
   Pellervo-Seura osallistuu Tammen kustantaman kirjan markkinointiin. Kirja muun muassa esitellään sen ilmestyttyä Pellervo.fi -verkkosivujen myytävien julkaisujen sivuilla, joilta saa tietoa kirjan hinnasta ja tilaamisen vaihtoehdoista. Väitöksestä ja kirjasta tulee kirjoittamaan myös Osuustoiminta-lehti.

Vapo jakaa osinkoa 11,5 milj. euroa
Vapo Oy:n yhtiökokous päätti yhtiön voiton käytöstä ja valitsi henkilöt hallintoelimiinsä. Tilivuoden 17,3 miljoonan euron voitosta osinkoa jaetaan 11,5 miljoonaa.
   Hallitukseen valittiin professori Heikki Niskakangas (puheenjohtaja) vuorineuvos Antti Oksanen (varapuheenjohtaja) sekä jäseniksi teollisuusneuvos Ritva Hainari, energia- ja logistiikkajohtaja Markku Melkko, dipl.ins. Katariina Simola ja maanviljelysneuvos Arimo Uusitalo.
   Hallintoneuvostoon valittiin kansanedustaja Matti Väistö (pj.), toimitusjohtaja Kari Jordan (vpj.), maanviljelijä, agronomi Leo Autio, maanviljelijä, metsätalousneuvos Heikki Asunmaa, kansanedustaja Nils-Anders Granvik, maakuntaneuvos Aarne Heikkilä, maanviljelijä Saini Jääskeläinen, kansanedustaja Katri Komi, metsätalousyrittäjä Unto Kotipalo ja kansanedustaja Petri Salo.

OP-ryhmä kiirehtii työnantajamaksujen alentamista
Talouskasvu hidastuu, mutta ylittää EU-tason
Suomen talous on hidastuvan kasvun uralla, joskaan sitä ei taantuma uhkaa. OP-ryhmä ennustaa Suomen BKT:n kasvuksi 3,0 prosenttia tänä vuonna ja 2,5 prosenttia vuonna 2006. Toteutunut kasvu vuonna 2004 oli 3,7 prosenttia.
   Eurooppalaisittain arvioiden Suomen talous kasvaa on kuitenkin kohtuullisen nopeasti, todetaan OP-ryhmän maanantaina julkistamassa OP-suhdanne-ennusteessa 2005-2006. Euroalueen tämän vuoden kasvuksi ennustetaan 1,5 prosenttia.
   Pääekonomisti Timo Lindholm Osuuspankkikeskuksesta arvioi, että Euroopan Keskuspankki ei koske peruskorkoon ainakaan puoleen vuoteen ja koron nousu jää hyvin vähäiseksi vuoden 2006 loppuun mennessä.
   Korot olisi kuitenkin pidemmän päälle saatava nousuun: kun talouden huonot ajat taas koittavat, pitäisi koroissa olla pelivaraa talouden kiihdyttämiseen.
   OP-suhdanne-ennusteen mukaan sekä investoinnit että yksityinen kulutus Suomessa vähenevät ensi vuonna tämänvuotisista. Vienti supistuu. Niinpä työttömyysaste pienenee vaivalloisesti. Tänä vuonna työttömyysaste päätyy 8,5 prosenttiin ja vuoden 2006 aikana 8,1 prosenttiin.
   Työnantajamaksujen alentamisessa pitäisi Lindholmin mielestä jo alkaa saada jotakin aikaiseksi ja hän suosittaa esimerkiksi työnantajan Kela-maksujen alentamista - kuitenkin niin, että yrityksiä ei siinä laiteta keskenään eri tasoille.
   Julkisessa taloudessa on OP-ryhmän ennusteen mukaan pelivaraa eivätkä esimerkiksi tehdyt veronalennukset ole aikaansaaneet riskiä valtiontalouteen.
   Ennakoitu työvoimavajeen aika lähestyy: jo vuosi 2006 on Lindholmin mukaan ensimmäinen vuosi, jolloin työmarkkinoilta poistuu työntekijöitä enemmän kuin heitä on tarjolla töihin.
   Kuluttajilla on rahaa kotimarkkinoiden pyörittämiseen. Vaikka kuluttajahinnat hieman nousevatkin ja kuluttajien ostovoima hiipuu viimevuotisesta, palkkasumma kuuluu talouden myönteisiin ilmiöihin ja kotitalouksien reaalinen ostovoima lisääntyy. Näyttää myös siltä, että palvelujen kysyntä alkaa kasvaa. Osuuspankkikeskus arvioi niiden kysynnän kasvuksi kolme prosenttia sekä 2005 että 2006.
   Edulliset lainat ovat lisänneet kotitalouksien velkaantumisastetta. Velkojen suhde yhden vuoden nettotuloihin kasvaa OP-ennusteen mukaan yli 90 prosentin vuonna 2006.
   Asuinrakentamisessa on tällä erää vahvimmat vuodet ohitettu, mistä kielivät rakennuslupamäärät. Asuntojen hintojen vahva nousu viime vuosina alkaa jo näkyä kysynnässä.
   OP-suhdanne-ennusteen liite käsittelee tällä kertaa asuntojen hintoja. Palkansaaja saa kuukauden nettopalkallaan valtakunnallisesti keskimäärin yhden kerrostaloneliön ja pääkaupunkiseudulla 0,7 neliötä. Jos vertausvuodeksi otetaan 1985, jolloin hintoja pidettiin kohtuullisina, kuukauden nettopalkalla sai kuitenkin pinta-alaa vähemmän kuin nyt, koska laina-ajat olivat lyhyemmät ja korko ylitti kymmenen prosenttia.
   Asuntojen hinnat Suomessa ovat nousseet maltillisemmin kuin monissa Euroopan maissa. Kuluttajahintojen nousu näissä maissa on kuitenkin jäänyt vähäiseksi ja OP-ryhmän suhdanne-ennusteessa luonnehditaankin, että inflaatio on monissa maissa siirtynyt kulutustavaroista asuntoihin.
   USA:n talouden ylivelkaantumisen OP-ennuste luonnehtii pysyväksi riskiksi maailmantalouden ja dollarin arvolle. Talous kasvaa kohtalaisesti myös tänä ja ensi vuonna, mutta tuonti USA:han on 80 prosenttia suurempi kuin vienti maasta, eikä USA:n kauppavajetta oikaista helpolla. Euron vahvistuminen dollariin nähden ei ole kovin merkittävää vajeelle, koska kauppavajeesta vain kymmenesosa kohdistuu EU-maihin. Dollarin arvolle on kuitenkin pönkittäjiä, sillä USA on monelle vientimaana tärkeä ja ulkomaisilla pankeilla ja muilla sijoittajilla on dollaripohjaisia sijoituksia yhden USA:n BKT:n verran eikä niitä haluta riskeerata.

Vuoden alku jopa parempi kuin Voimariinilla 
Oivariini maistuu suomalaisille
Nimenmuutos ei ole vähentänyt tutun levitteen myyntiä. Oivariinin markkinaosuus leivänpäälle-rasvoissa oli helmikuun alussa volyymissa 25,2 %, kun viime vuonna vastaavaan aikaan se oli 23,9 % (Lähde: ACNielsen ScanTrack). Vuoden 2005 alusta, seitsemän ensimmäistä viikkoa myynti on kasvanut viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 12 %.
   "Negatiivista palautetta on tullut noin parikymmentä kappaletta, mutta ne ovat pääasiassa kohdistuneet EU:iin. Yleisin kommentti on sentyyppinen, että miksi Suomessa joudutaan noudattamaan niin tarkasti EU:n säädöksiä, kun muissa maissa välttämättä niin ei tehdä", kertoo tuoteryhmäpäällikkö Marko Keisala ja jatkaa: "Muutama positiivinen kommentti on tullut uudesta nimestä. Kaiken kaikkiaan palautetta on tullut aika vähän Oivariinin myyntimäärään nähden. Mielestäni se kertoo siitä, että nimenmuutos on mennyt suhteellisen hyvin läpi eikä se herätä niin suuria tunteita kuin etukäteen pelättiin."
   Valio toi Voimariinin markkinoille 1979 ja siitä tuli nopeasti suosittu levite. EU:n säädöksen mukaan sanaa "voi" saa käyttää ainoastaan sellaisten tuotteiden nimessä, joiden rasva on kokonaan maitorasvaa. Siispä vuoden 2005 alusta Voimariinista tuli Oivariini. - Kaisa-Maria Lötjönen, Valio

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset