5. | 4. | 2007  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku NummiPaikallinen sopiminen sallitaan
Elintarvikealalle kolmen vuoden sopimus
Elintarvikealalle on syntynyt työehtosopimus. Se on voimassa maaliskuun 2010 loppuun asti. Sopimuksen tultua voimaan myös elintarviketyöläisten asettama ylityökielto alalla päättyi.
  Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtajan Heikki Juutisen mukaan pitkä työrauha on muuttuvassa toimintaympäristössä elintarviketeollisuuden yrityksille tärkeä, sillä se mahdollistaa pitkäjänteisen yritystoiminnan kehittämisen.
  Elintarviketeollisuusliitto ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ovat sopineet, että ensimmäisenä sopimusvuonna työntekijöiden palkkoja korotetaan kolme prosenttia. Seuraavina vuosina korotukset vastaavat yleistä tulopoliittista linjaa.
  Uusi työehtosopimus sallii yrityksille mahdollisuuden sopia paikallisesti erilaisista työaikajärjestelyistä. Näin yritykset voivat vastata kaupan ja kuluttajien tarpeisiin. Sopimus myös mahdollistaa liittojen välisen yhteistyön työehtosopimusten parantamiseksi sopimuskauden aikana.


Atrialla jo lähes kaikki Sarduksen osakkeet
Atria oli saanut omistukseensa jo 97,8 prosenttia ruotsalaisen lihayhtiö Sarduksen osakkeista.

Atrian kotisivua tyylittää nyt Foodclubin animaatio.
  Kiirastorstain pörssitiedotteessaan Atria ilmoittaa jatkavansa tarjouksen hyväksymisaikaa 13. huhtikuuta 2007 klo 15.00 Ruotsin aikaa saakka niille osakkeenomistajille, jotka eivät ole vielä hyväksyneet tarjousta. Käteishinta luovutetuista osakkeista maksettaisiin noin viikon kuluessa.
  Atria aikoo aloittaa jäljellä olevien Sarduksen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn lähiaikoina ja myötävaikuttamaan siihen, että kaupankäynti Sarduksen osakkeella Tukholman pörssissä lakkautetaan.
  Atria voi myös hankkia lisää Sarduksen osakkeita markkinoilta, mainitaan pörssitiedotteessa.


PTT-katsaus 2007-2008
Kulujen nousu syö maatalouden yrittäjätuloa
Maa- ja metsätalouden tuottamien raaka-aineiden markkinatilanne ja hinnat ovat nyt suotuisat. Maatalouden yrittäjätulo on kuitenkin laskussa.
  Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen PTT:n mukaan viljojen ja maidon markkinanäkymät ovat valoisat lähitulevaisuudessa. Tuotantokin kasvaa.
  Maatalouden yrittäjätulo laski viime vuonna yli 10 prosenttia. Se pienenee nytkin ja ensi vuonna enemmän, melkein 6 prosenttia.
  Yrittäjätulon lasku johtuu siitä, ettävaikka kokonaistulot lisääntyvät, tuotantokustannukset nousevat hintoja nopeammin.
  Eniten ovat kohonneet rakentamiseen ja koneisiin ja kalustoon menevät kustannukset. Hinnat näyttävät noususuuntaisilta vielä PTT:n suhdannekuvan toisellakin jaksolla 2008.
  Maitotuotteiden maailmanmarkkinatilanne on myyjän kannalta hyvä, voista tullee syksyllä jopa alitarjontaa isojen tuottajamaiden kuivuuden takia, mutta meillä kiristyvä kilpailu samaan aikaan laskee PTT:n mukaan tilityshintoja sekä tänä että ensi vuonna.
  EU:ssa varaudutaan jo aikaan ilman maitokiintiöitä muun muassa ensi vuonna tehtävässä maatalouspolitiikan ns. terveystarkastuksessa. Kiintiöt poistunevat viimeistään vuonna 2015.
  Kuivuus on lisännyt viljan kysyntää ja hintaa. Viljalle on myös uusia ostajia. Tutkimusjohtaja Perttu Pyykkösen mukaan kehittyvien maiden monipuolistuva ruokavalio lisää viljan kysyntää. Kiinnostus bioenergiaa kohtaan lisää sekin viljan ostajia. Yhdysvalloissa bioenergiaksi tuotetaan maissia, mistä syystä soijan tuotanto vähenee ja hinta nousee.
  Viljojen tuottajahinnat ovat nousseet muualla EU:ssa enemmän kuin Suomessa. Kun hinnat ensi syksynä kääntyvät PTT:n mukaan laskuun, ne myös laskevat muualla jyrkemmin kuin meillä.
Naudanlihan alituotanto EU-alueella nostaa hintaa vielä tänä vuonna. EU:iin tulee naudanlihaa unionin ulkopuolelta.
  Sianlihakauppa EU:ssa vilkastuu. Hinnat ovat nyt alhaalla ja vaikka ne nousevatkin, keskihinta jää PTT:n mukaan viimevuotisen alapuolelle.
  Kananmunien tuottajahinta on nousussa, viime vuonna se laskikin voimakkaasti. Siipikarjanlihan hinta romahti lintuinfluenssapelon vuoksi; hinta on sittemmin noussut, mutta vaisusti.
  Elintarviketeollisuudessa on PTT:n mukaan rationalisoinnin tarvetta. Käyttöaste on selvästi pienempi kuin muilla teollisuudenaloilla.PTT:n mukaan
Puukaupan nyt jo hyvä vauhti kiihtyy
Puukaupan määrä tänä vuonna voi nousta yli viidenneksen suuremmaksi kuin mitä se oli vuonna 2006. Hakkuiden määrä nousee kaikkien aikojen ennätykseen ensi vuonna, ennustaa Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos.
  Hyvää kysyntää kiihdyttää sahateollisuuden korkeasuhdanne, joka
ei ole kuitenkaan vetänyt paperiteollisuutta mukaansa - mutta ehkä jo ensi vuonna paperikin pääsee hinnannousuun.
  Sellun vientihinta kallistui viime vuonna kymmenisen prosenttia ja PTT:n mukaan hinta muuttuu saman verran tänäkin vuonna.
  PTT:n tutkimusjohtajan Ritva Toivosen mukaan sellun hintaa alkaa laskea ensi syksynä uusien eteläamerikkalaisten sellutehtaiden markkinoille tuoma tuotanto.
  Metsäteollisuus vähentää puun tuontia ja kotimaisen puun tarve lisääntyy, jos Venäjän puutullien nosto toteutuu ja raakapuun tuonti tyssää vuonna 2009.
  Puun saatavuutta ovat vähentäneet myös huonot ajokelit. Varastot ovat vähissä, koska roudaton metsä ei ole kantanut kuljetuskalustoa.


Isojen investointien hetket tiloilla lähestyvät
Myyntihintojen lasku painoi Munakunnan tulosta, markkinaosuus säilyi
Munakunta-konsernin liikevaihto laski vuonna 2006 edellisvuotisesta kuudella prosentilla 38,3 miljoonaan euroon. Liikevaihdon lasku johtui toimitusjohtaja Jan Lähteen mukaan kotimaan myyntihintojen voimakkaasta laskusta.
  Tilikauden tulos ennen satunnaiseriä oli 2,6 miljoonaa euroa tappiollinen. Edellisenä vuonna tulos oli -0,4 miljoonaa.
  Ostohinnat olivat edellisen vuoden tasolla tai korkeammat ja kulujen osuus liikevaihdosta kasvoi. Omavaraisuusaste on 46 prosenttia ja maksuvalmius Lähteen mukaan tyydyttävä.
  Tuottajilta hankittiin yhteensä 29 miljoonaa kiloa kananmunia, mikä on sama määrä kuin edellisenä vuonna. Munakunta maksoi tuottajille kananmunista kiloa kohden samaa hintaa kuin edellisvuonna, keväällä ja syksyllä hintaa nostettiin. Tilastoituihin tuottajahintoihin verrattuna Munakunta maksoi tuottajilleen keskiarvoa tai hieman korkeampaa tilityshintaa.
  Vahvistaakseen markkina-asemaansa ja mahdollistaakseen kasvun ja toimintaketjun tehostamisen Munakunta osti elokuun alussa Ovo-Food Oy:n. AS Eesti Munatooted:n toimintaa saneerattiin ja sen kanalaliiketoiminta lopetettiin.
  Munakunnan vertailukelpoinen markkinaosuus kotimaan vähittäiskaupassa vahvistui, mutta Kultamuna-merkillä markkinoitujen kananmunien osuus laski kaupan merkkituotteiden lisäännyttyä.
  Kananmuna-alalla on lähivuosina ennennäkemätön investointitarve, kun tuotanto siirretään uusiin tuotantomuotoihin. Mikäli siirtyminen ei lähde ajoissa käyntiin, on Lähteen mukaan vuosina 2010-2012 edessä arvaamattomia markkinahäiriöitä sekä yli- että alituotannon muodossa. Toisaalta on mahdollista päästä eroon ylikapasiteetista ja parantaa kananmunan imagoa, kun tuotanto siirtyy eläinten luontaisen käyttäytymisen nykyhistä paremmin mahdollistaviin tuotantomuotoihin.Sardus virallisesti Atrian tytäryhtiö
Atrian Sardus-kauppa Ruotsissa hyväksytty
Ruotsin kilpailuviranomainen Konkurrensverket on hyväksynyt Atrian Sardus-kaupan.
  Atria Meat & Fast Food Aktiebolag hankki Aktiebolaget Sardusin enemmistöosuuden helmikuussa.
  27. maaliskuuta mennessä Atria oli hankkinut 80,2 % Sardusin osakkeista ja äänistä.
  Atrian käteisostotarjouksen hyväksymisaika päättyy keskiviikkona 4. huhtikuuta ja Atria on pidättänyt oikeuden pidentää hyväksymisaikaa.Atria uusi tuottajien nettipalvelua
Atria on uudistanut sopimustuottajiensa verkkopalveluita. Uusilla sivuilla on ajankohtaisia aiheita ja tietoa sopimustuottajille tarjottavista nauta-, sika- sekä viljapalveluista. Teuras- ja välityseläinilmoitukset tehdään edelleen A-Netissä.
  Tuottaja löytää helposti tietoa hinnoista, markkinatilanteesta, tapahtumista ja alan uutisista. Sivuilta on myös yleisimmin tarvittavat lomakkeet.
  Atrian sopimustuottaja voi tehdä rehu- ja viljatilauksia tai ilmoittaa viljaa myyntiin verkkopalvelun kautta.
Lisäksi sivuilla toimii Konepörssi, missä tuottajat voivat myydä tai ostaa esimerkiksi koneita tai kalusteita.
  AtriaSika- ja AtriaNauta -verkkopalvelut tarjoaa sääsivut kuntakohtaisine täsmäennusteineen.
  Keskustelupalstalla tuottajilla on mahdollisuus vaihtaa mielipiteitä ja näkemyksiä.


Edustajisto hyväksyi tilinpäätöksen 2006
Paavo Lapatto uutena Portin hallintoneuvostoon
Järvi-Suomen Portti Osuuskunnan edustajisto on vahvistanut vuoden 2006 tilinpäätöksen.
  Edustajisto valitsi jatkamaan hallintoneuvostosta sääntömääräisesti erovuorossa olleet Ilpo Kieman Savonlinnasta, Aarto Kosusen Rautjärveltä ja Väinö Viljakaisen Virtasalmelta. Uudeksi jäseneksi hallintoneuvostoon valittiin Paavo Lapatto Savitaipaleelta.


PTT katsoo olevan yhä työvoimareserviä
PTT: Valtiontalouden ylijäämää liikkeelle nyt
Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos ennustaa varsin hyviä talousnäkymiä täksi ja ensi vuodeksi. Vaalikauden loppupuolella viennin heikkeneminen rajaa talouskasvun nousua ja kasvu asettuu normaaleihin lukemiin.
  Bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 3,2 ja ensi vuonna 2,8 prosenttia, PTT ennustaa. Inflaatio jää 1,7 prosenttiin kumpanakin vuonna.
  Kovasti esillä ollutta työvoimapulaa PTT:n Suhdannekuvassa pidetään paljolti suhdanneilmiönä. Tutkimusjohtaja Raija Volk muistuttaa, että esimerkiksi metallialalle on syntynyt 17 000 uutta työpaikkaa kahdessa vuodessa. Työikäisestä väestöstä vain vajaat 70 prosenttia käy työssä.
  Suomessa on lähes 300 000 työtöntä tai piilotyötöntä. PTT:n kyselyn mukaan työttömistä 60 prosenttia sanoi työkykynsä olevan hyvä tai kohtalainen.
  Työllisyys paranee edelleen PTT:n mukaan kaikilla sektoreilla tänä ja ensi vuonna, joskaan ei yhtä voimakkaasti kuin 2006.
  PTT:n mukaan on siis edelleen mahdollisuuksia lisätä työllisyyttä. Volk kysyykin, onko käytetty kaikki keinot esimerkiksi nuorten työntekijöiden työnantajamaksujen alentamiseksi. Yli viidennes työttömistä on 20-29 -vuotiaita ja heidän työllistämisensä on ilmeisesti isompi ongelma kuin ikääntyneiden työllistäminen. 60-64 -vuotiaita osallistuu nyt työntekoon enemmän kuin aikaisemmin.
  Nuoria ei tosin saada työmarkkinoille ilman, että asiaan paneudutaan. PTT:n mukaan pitää saada lisää ammatillista sekä alueellista liikkuvuutta, tehostaa työnvälitystä sekä kouluttamista, lyhentää opiskelijoiden valmistumisaikoja.
  Työllisyyden parantuessa alueelliset työllisyyserot eivät ole tasaantuneet. Varsinais-Suomen ja Uudenmaan työllisyyden kasvu viime vuonna oli melkein puolet koko maan työllisyyskasvusta.
  Isot sodanjälkeiset ikäluokat tulevat eläkeikään vaalikauden lopulla ja suurimmillaan ilmiö on Volkin mukaan vuosina 2015-2020.
  Ilman maahanmuuttajia työvoiman kokonaismäärä ei kasva. Volk soisi muuton olevan hallittua ja hyvin suunniteltua. Muuttotyövoiman tarvetta on tietyillä aloilla ja alueilla eikä työntekijä ole aina se ainoa muuttaja: mukana tulee usein perhe.
  Eläkemaksujen korottamiseen PTT:ssä nähdäänkin olevan paineita. Tutkimuslaitoksen mukaan nyt ei pidä valtiontaloudessa kasvattaa talouden ylijäämiä mahdollisimman paljon, vaan jos valtiontalouden liikkumavaraa käytetään nyt sillä tavalla, että työllisyys paranee, tulevaisuudessa on enemmän verojen ja sosiaaliturvan maksajia, mikä vahvistaa pitkän aikavälin talouden kestävyyttä. PTT arvioi valtiontaloudessa olevan liikkumavaraa noin 5 miljardia euroa vaalikauden loppuun mennessä.
  Yksi talouskasvun tukemisen keinoista olisi PTT:n toimitusjohtajan Pasi Holmin mukaan tutkimus- ja tuotekehitysvarojen lisääminen: kasvun edellytyksiä voisi etsiä osaltaan myös sitä kautta.
  Holm olettaa, että uusi hallitus ei tee alkuvaiheissaan veronkevennyspakettia samaan tapaan kuin Jäätteenmäen / Vanhasen hallitus teki vuonna 2003. Erilaisia veronkevennyskeinoja sen sijaan olisi teknisesti toteutettavissa jo ensi heinäkuun alusta alkaen. Tulopoliittisen ratkaisun aikaansaamista saatetaan tukea verokeinoin.


220 työsuhdetta loppuu, vuosisäästö 1,5 M€
Atria keskittää Pietarissa
Atria lopettaa Pietarin keskustassa olevan tehtaansa tuotannon ja siirtää sen kaupungin liepeillä rakenteilla olevalle tehdasalueelle tulevan toukokuun aikana.
  Pietarissa operoi Atrian tytäryhtiö Pit-Product. Se on keskittämässä tuotantoaan Sinyavinon ja rakenteilla olevalle Gorelovon tehtaille Pietarin alueelle.
  Pietarin keskustan tehtaan kapasiteetti on vain viidesosa Sinyavinon kapasiteetista ja tehdas toimii vuokrakiinteistössä.
  Keskittäminen tehostaa toimintaa, Atria perustelee tiedotteessaan. Keskittämisestä muodostuu noin 1,5 miljoonan euron vuosittainen kustannussäästö. Vuoden 2007 aikana säästöjä syntyy 700 000 euroa. Henkilöstövähennys on noin 220 henkilöä.
  Vuosien 2006-2007 aikana tehdyt noin kymmenen miljoonan euron investoinnit Sinyavinon tehtaalle lisäävät laitoksen kapasiteettia lähes 50 prosenttia.
  Uuden tuotantolaitoksen ja logistiikkakeskuksen rakennustyöt on käynnistetty Gorelovon alueella. Uusi tehdas valmistuu vuoden 2008 loppuun mennessä. Investoinnin arvo on noin 70 miljoonaa euroa ja se kaksinkertaistaa Pietarissa olevan tuotantokapasiteetin.Kansainvälisesti kokenut konsernijohtaja
Valion toimitusjohtajaksi
Pekka Laaksonen Stora Ensosta

Valio Oy:n hallitus on valinnut yhtiön toimitusjohtajaksi kauppatieteiden maisteri Pekka Laaksosen. Laaksonen on Stora Enson hienopaperidivisioonan johtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen.

Pekka Laaksonen on Valion uusi toimitusjohtaja. Hän aloittaa tehtävässä ensi elokuussa.
Kuvat M.Nummi

Valion hallituksen puheenjohtaja Antti Rauhamaa (vas.) ja hallituksen jäsen Tauno Uitto jakelivat kommentteja toimittajille toimitusjohtajan valinnasta Valiolla tiistaina.
  Laaksonen on 50-vuotias, syntyisin Helsingistä ja palvellut Ensoa 1970-luvun lopulta lähtien. Lähes puolet urastaan hän on toiminut kansainvälisillä toimipaikoilla, muun muassa Enson Saksan myyntiyhtiön toimitusjohtajana Hampurissa.
  Pitkään alalla työskennellyt Laaksonen on hoitanut myös tärkeitä luottamustehtäviä. Metsäteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajana hän on kokenut myös paperiteollisuuden työtaistelukesän 2005 paineet.
  Laaksonen sanoo headhunterin eli firman toimeksiannosta johtajaa etsivän ottaneen häneen yhteyttä tammi-helmikuun vaihteessa.
  Uusi toimitusjohtaja antaa ymmärtää, että hän siirtyy mielellään pörssiyhtiöstä yritykseen, jossa isännän asema on selvä.
  Laaksonen jopa kehuu omistuspohjaa: se antaa hyvät mahdollisuudet kehittää yritystä pidemmällä aikajänteellä kuin pörssiyhtiötä.
Hän kuvailee Valiota hienoksi yritykseksi, jossa on hyvää joukkoa työssä.
  "Yksinkertaisesti hieno firma."
  Uusi toimitusjohtaja myös tulee mielellään suomalaiseen ja suomenkieliseen ympäristöön. Luonto ja maaseutukin kiehtonee, sillä työt maistuvat myös mökillä ja metsätilalla Puumalassa.
  Valion hallituksen puheenjohtaja Antti Rauhamaa sanoo Valion hakeneen kokenutta ja vuorovaikutustaitoista pelinrakentajaa, pätevän henkilökunnan johtajaa ja sparraajaa, ei välttämättä alan tuntijaa.
  Laaksonen myöntääkin, ettei hän tiedä alasta vielä juuri mitään. Hän sanoo, ettei ryhdy neuvomaan talon asiantuntijoita tuotekehityksessä tai brändiosaamisessa. Valiota hän kuvaa kokoaan suuremmaksi yritykseksi maailmanlaajuisesti.
  Laaksonen on sitoutunut johtamaan Valiota sen nykyisen strategian pohjalta. Omistajien tahto ja maitotilojen edellyttämät tuottajahinnan vaatimukset ovat tiedossa.
  Toimitusjohtajan valinnassa mukana ollut Valion hallituksen jäsen Tauno Uitto luonnehtii, että Laaksosella on arvot kohdallaan.


Elinkeinoelämä ja tutkijat järjestävät
Osuustoimintatutkimuksen Päivä 2007
25. lokakuuta Lappeenrannassa

Jo kolmatta kertaa järjestettävä Osuustoimintatutkimuksen Päivä on tänä vuonna Lappeenrannassa.
  Osuustoimintatutkijoiden ja elinkeinoelämän yhteisesti järjestämä
Osuustoimintatutkimuksen Päivä 2007 on torstaina 25.10.2007 Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (www.lut.fi).
  Osuustoimintatutkimuksesta on teemasivut tuoreessa Osuustoiminta-lehden helmikuun numerossa. Aineisto perustuu myös osin tähän asti pidettyjen tutkimuspäivien antiin.
  Kutsut ja ilmoittautumistiedot tutkimuspäivään lähetetään kesän jälkeen.

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset