28 | 03 | 2003  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi

Matti Farin Pellervo-Instituutin
vt. toimitusjohtajaksi
LUK, eMBA Matti Farin (kuvassa ©Pellervo-Instituutti) on nimitetty Pellervo-Instituutti Oy:n vt. toimitusjohtajaksi 1.5.2003 alkaen. Farin työskentelee tällä hetkellä Pellervo-Instituutin kehitysjohtajana.
   Pellervo-Instituutin nykyinen toimitusjohtaja Heikki Juutinen siirtyy Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtajaksi ensi elokuussa.

Portti paransi hieman tulosta
Järvi-Suomen Portin tulos vuodelta 2002 oli yli kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna. Toimitusjohtaja Pekka Kaikkosen mukaan tuloksen paranemiseen vaikuttivat myynnin kasvu valituissa tuoteryhmissä, sian- ja kalkkunanlihan hankinnan kasvu ja tuottavuuden paraneminen. Uuden ruokatehtaan valmistuminen Mikkelin Tikkalaan tuo lisää mahdollisuuksia tuotekehitykseen ja parantaa yrityksen kilpailukykyä.
   Järvi-Suomen Portin liikevaihto vuonna 2002 oli 136 miljoonaa euroa, mikä on noin kaksi prosenttia edellisvuotta vähemmän. Liikevaihtoa pudottivat tuotteiden hintojen lasku sekä naudan sivutuotteiden myynnin väheneminen BSE:n seurauksena. Kalkkunaliiketoiminnan ostaminen alensi tulosta noin 0,5 miljoonaa euroa. Osuuspääoman määrä pysyi ennallaan. Luvut ovat vielä ennakkotietoja.
   Portin liikevaihto 2002 oli 136 miljoonaa euroa, tulos ennen satunnaiseriä 0,96 miljoonaa ja nettotulos 1,56 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 23,7 prosenttia.
   Järvi-Suomen Portin koko Mikkelin toiminta rullaa Tikkalassa kun  lähettämökin aloittaa uudessa logistiikkakeskuksessa huhtikuun alussa.

Valtuuskunta käsitteli
Pellervon toiminnan uudistamista
Pellervo-Seuran valtuuskunta käsitteli järjestön talousasioita ja niihin liittyviä toiminnan järjestelyjä torstaina Helsingissä. Seura jatkaa erityisesti maaseudun ja maaseutumaisten taajamien osuustoiminnan edistämisjärjestönä, mutta sen toimintamenoja alennetaan. Säästöt on tarkoitus saada täysimääräisesti voimaan vuonna 2004.
   Valtuuskunta nimitti vt. toimitusjohtajan Veikko Hämäläisen Pellervo-Seuran toimitusjohtajaksi kokouspäivästä 27.3.2003 alkaen.
   Valtuuskunnan puheenjohtaja Esa Härmälä käsitteli kokouksen avauspuheessaan käytyjä eduskuntavaaleja ja piti niiden tulosta yllätyksettömänä - parlamenttiin nousi myös hyviä osuustoiminnan tuntijoita.
   Seuran johtokunnan puheenjohtaja Marcus H. Borgström kävi läpi ajankohtaisia osuustoimintaan liittyviä kansainvälisiä asioita. Pinnalla ovat nyt 

Erkki Vähämaa esitelmöi Kainuun nuorista, maakunnan kehittämisestä, yrittämisestä ja osuustoiminnasta.
esimerkiksi EU:n jäsenehdokasmaiden osuustoimintaa koskevat kysymykset. Niitä käsitellään 12. kesäkuuta pidettävässä Cogecan seminaarissa Brysselissä. EU:n osuustoiminnan lainsäädäntömalli ehtinee valmistua vielä vuoden 2003 puolella.
   Valtuuskunnan varapuheenjohtaja Erkki Vähämaa kohotti esitelmässään sekä osuustoiminnan että Kainuun imagoa. Kainuussa nuoria innostetaan yrittämisestä. Esimerkiksi Kajaanin Intotalo ja siihen liittyvät hankkeet vievät asioita eteenpäin. Sotkamon yrittäjälukio vetää lahjakkaita nuoria. Vähämaa kertoi Jyväskylän ammattikorkeakoulun markkinoinnin ja yrittäjyyden erikoisyksikön Tiimiakatemiasta, sen kotisivuilla linkissä yritykset on opiskelijoiden markkinointiosuuskuntia, joilla on jo hienoja työnäyttöjä samalla kun opinahjo aktivoi nuoria etenemään opinnoissaan. Sanasta osuuskunta tulisi Vähämaan mukaan putkahtaa ihmisten mieleen jotakin innovatiivista, älykästä, nuorekasta, taidokasta.

Vielä ehtii Osuustoiminnan Päivään 2003
Osuustoiminnan Päivä 2003 järjestetään 8. huhtikuuta Helsingin Messukeskuksessa. Aiheena on Osuustoiminta - paikallinen, suomalainen ja turvallinen vaihtoehto. Päivän ohjelma >>

Borgströmille puheenjohtajuus EU:ssa
Maanviljelysneuvos Marcus H. Borgström on valittu EU:n komission neuvoa-antavan maatalouskomitean puheenjohtajaksi.
   Komiteassa ovat edustettuna viljelijät, teollisuus, kauppa sekä muut maatalouden sidosryhmät, esimerkiksi eläintensuojelijat. Borgström on EU:n osuustoimintajärjestön Cogecan puheenjohtaja. Suomessa hän on HK Ruokatalon hallituksen puheenjohtaja ja Pellervo-Seuran johtokunnan puheenjohtaja.

Atria yt-neuvottelee
Toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä koskevat yt-neuvottelut alkavat Atriassa. Tavoitteena on toimitusjohtaja Seppo Paatelaisen mukaan nykyistä asiakaslähtöisempi ja kustannuksiltaan tehokkaampi toiminta. Sen vuoksi Atria Oy ja A-Logistiikka Oy aloittavat kuuden viikon yt-neuvottelut, jotka koskevat noin 400 toimihenkilöä. Monien toimihenkilöiden tehtävät ja työtavat muuttuvat, ja neuvottelujen arvioidaan merkitsevän noin 40 hengen työsuhteen loppumiseen.
   Atria-konsernissa työskentelee noin 3600 henkilöä, joista Ruotsissa noin 1200.

Osuuspankkikeskus suosittaa verokevennyksiä
Talouskasvu kotimaan varassa

Kokonaistuotannon kasvu 2003 on Suomessa euroalueen talouskasvua parempaa, jää silti vuoden 2002 tasolle, mutta saattaa yltää kolmeen prosenttiin 2004. Näin ennustaa taloutta Osuuspankkikeskus.
   Osuuspankkikeskuksen pääekonomisti Timo Lindholm suosittaa verokevennyksiä noin miljardi euroa vuosittain neljän seuraavan vuoden ajan.
   Lindholmin mukaan ylijäämiä on nyt syytä käyttää, jotta nousu ei sitten myöhemmin olisi niin kovan työn 

Timo Lindholm
©Markku Nummi
takana. Lindholm vahvistaisi erityisesti palvelualoja. Työllisyyteen kevennyksillä ei juuri vaikutettaisi.
   Veronkevennyksen lisäksi Lindholm puuttuisi työnantajan sivukuluihin siihen suuntaan, jota Vesa Vihriälä PTT:sta ja Pasi Holm Suomen Yrittäjistä esittivät viime syksynä.
   Työttömyys pysyy OPK:n mukaan tarkastelujakson 2003-04 ajan korkeana, vaikka OPK pitää mahdollisena käännettä parempaan 2004.
   Suomen talous on kestänyt kansainvälisesti verraten hyvin talouden paineet, koska valtiontalous on kunnossa ja kilpailukyky hyvä. Tosin kilpailukyvyn edut jäävät osin hyödyntämättä, sillä kansainvälinen kysyntä on vaisua.
   Osuuspankkikeskuksen ennusteessa Irakin sodasta ei odoteta pitkää. Se pitää kuitenkin 2003 talouden vaisuna, eikä vahvaa nousua ole nähtävissä sodan jälkeenkään, sillä kotitaloudet eivät ole vahvoissa asemissa USA:ssa.
   USA:ssa talouskasvu on tänä vuonna ennusteen mukaan 2 prosenttia, vuonna 2004 enintään 2,5 prosenttia. USA:n talous on kulutusvetoista. Amerikkalainen kuluttaja ei ole Lindholmin mukaan kovin velkaantunut brittiläiseen tai saksalaiseen kuluttajaan verrattuna, mutta taloutta vahvistavaan kulutuksen lisäämiseen ei näytä olevan paukkuja.
   Osuuspankkikeskus ennustaa investointien Suomessa nousevan jo tänä vuonna, mutta merkittävämmin 2004. Lindholm tarkentaa nousun lähinnä asuinrakentamiseen. Sillä puolella nousua oli jo 2002 lopulla. Asuntojen hintojen nousu pysähtyi kesällä 2002, vuoden 2003 Lindholm ennustaa asuntojen hintakehityksessä eräänlaiseksi välivuodeksi.

Osuuspankeilta 100-vuotishistoriikkeja
Monet Osuuspankit täyttävät 100 vuotta näinä aikoina. Niinpä myös ilmestyy lukuisia 100-vuotishistoriikkeja.
   Kiihtelysvaaran Osuuspankki täyttää 100 vuotta lauantaina 29.3.2003.  Pankki julkaisi historiakirjan Turvallisesti vaarojen keskellä. Kiihtelyysvaaran Osuuspankki 1903-2003, jonka on kirjoittanut Antti Parpola.
   Nurmi- ja kuparimarkasta euroon. Outokummun Osuuspankki 1903-2003 on Juha Pohjosen kirjoittama.
   Keski-Suomen Osuuspankki on julkaissut edellisiä kookkaamman teoksen Keski-Suomea rakentamassa. Kyläkassoista maakuntaosuuspankiksi 1903-2003. Kirjoittaja on Lasse Kangas.

Julkaisuja
- Maatilan Pellervon huhtikuun 2003 numero sisältää nyt jykevää ammattitietoa. Suorakylvöstä on 24 sivun teema, jossa eri merkkisten kylvökoneiden omistajia on haastateltu: saat suoraa kokemustietoa kotona istuen. Teemassa on myös laskelmia ja kasvinviljelytoimien kuten lannoituksen ja kasvinsuojelun ohjeita suorakylvömaille.
   Edellisessä numerossa oli sikojen hyvinvointimittarin teema. Nyt Terve eläin -osassa on vastaava nautojen hyvinvointimittari.
   Simassakin on oltu. Kymmenien kuvien kavalkadi ja kommentteja maailmankuulusta Pariisin näyttelystä.
   Lehti ilmestyy torstaina 3. huhtikuuta.

 

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset