26. | 3. | 2004  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi

Tasavallan presidentti tulee
Pellervon Päivään 2004
Tasavallan presidentti Tarja Halonen puhuu Pellervon Päivässä 2004. Tapahtuma on Helsingin messukeskuksessa 5. huhtikuuta iltapäivällä.
   Pellervon Päivän 2004 seminaarin teema on Rajat murtuvat - osuustoiminta uudistuvassa Euroopassa. Presidentti Halonen esiintyy Pellervon valtuuskunnan puheenjohtajan Esa Härmälän klo 15.00 alkavan avauspuheen jälkeen. Yleisöä pyydetään olemaan salissa 15 minuuttia ennen seminaarin alkua.
   Pellervon Päivän 2004 seminaariohjelman alustuksissa käsitellään muun muassa menestyksen tekijöitä, suomalaisen ruokaketjun mahdollisuuksia EU:n laajetessa, eurooppayhtiöitä ja eurooppaosuuskuntia, osuuskunnan toimintaa kilpailunrajoituslain muuttuessa, monikansallisia osuuskuntia.
   Ilmoittautumisia Pellervon Päivään 2004 otetaan vielä vastaan Pellervossa. Päivän ohjelmassa kerrotaan yhteystiedot ilmoittautumiseen.

Tasavallan presidentille SOK:n
100-vuotismitalin ensimmäinen kappale
Tasavallan presidentti Tarja Halonen esiintyi SOK:n 100-vuotisjuhlassa Suomen Kansallisoopperassa Helsingissä lauantaina 20.3.2004. Halonen käsitteli suomalaisen osuuskauppaliikkeen toimintaa alkaen Suomen suuriruhtinaskunnan ajoilta aivan viime tapahtumiin kuten Helsingin Osuuskaupan ja Osuusliike Elannon yhdistymiseen.
   Presidentti kiinnitti huomiota myös osuustoiminnan arvoihin, tasa-arvoon osuustoiminnassa ja esimerkiksi siihen, että osuuskauppojen alueellisuus ja paikallisuus ovat merkittävä voimavara maakuntien Euroopassa.
   "Osuuskaupoissa toimivat päättäjinä hallituksissa, hallintoneuvostoissa ja edustajistoissa alueen jäsenten valitsemat ja heidän luottamustaan nauttivat alueen ihmiset. Heidän kauttaan jäsenistö vaikuttaa kaupan toimintaan ja jäsenten palveluun. Alueellinen osuuskauppa kehittää oman alueensa palveluita - meidän maakuntamme kauppaan, joka tuntee vastuunsa alueensa palvelutarjonnasta ja sen kehittämisestä", Halonen sanoi.
   Presidentti totesi myös, että kaupan alalla toimivien kansainvälisten yritysten tuotto siirtyy usein kansainvälisille omistajille. Alueellisen osuuskaupan tuottama voitto jakaantuu jäsenille, osuuskunnalle, omalle toimialueelle ja yhteiskunnalle, eikä tuotto katoa oman toimialueen ulkopuolelle. Presidentin puhe on kokonaisuudessaan Tasavallan presidentin kanslian verkkosivuilla www.tpk.fi.
   SOK:n 100-vuotisjuhlassa presidentti Haloselle luovutettiin SOK:n 100-vuotisjuhlan kunniaksi tehdyn juhlamitalin ensimmäinen kappale sekä SOK:n 100-vuotista historiaa käsittelevä kirja Yhdessä eteenpäin.

Myös Etlalta vaisun talouskasvun ennuste
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla arvioi Suomen bruttokansantuotteen kasvavan 2,9 prosenttia vuonna 2004 ja 3,1 prosenttia vuonna 2005.
  Talouden kasvun merkit ovat Etlan mukaan selvät niin USA:ssa kuin Aasiassa, mutta EU:n kasvu on jää vaisuksi, eikä Suomenkaan talouden aktiviteetti vilkastu samaa tahtia kuin aiempina nousukausina.
   Etla toistaa esityksensä palkkaverotuksen keventämiseksi. Sillä vauhditettaisiin tutkimuslaitoksen mukaan parhaiten talouskasvua ja tuettaisiin työllisyyskehitystä. Toimitusjohtaja Pentti Vartia esittää joko yleisen veroasteen asettamista eurooppalaiselle tasolle tai korkeimpien marginaaliveroasteiden laskemista 50 prosenttiin.
   "50 prosentin marginaalikaton toteuttaminen maksaisi noin 330 miljoonaa euroa", Vartia vetoaa tämän verotusmuutoksen pienuuteen.
   Vartian mukaan varsinkin Sailaksen ryhmän esittämät, mutta myös hallituksen kirjaamat työllisyystavoitteet alkavat suorastaan tuntua mahdottomilta saavuttaa nykyisellä talouskehityksellä.
   Palvelualojen kehittyminen kärsii Etlan mukaan nykyisestä verotuksesta. Tutkimuslaitoksen mukaan syntyisi isot työllistämisen mahdollisuudet jos esimerkiksi kotitaloudet voisivat verotusmuutosten ansiosta teettää kotitöitä toisilla.

POP-ryhmä ja Aktia hypoteekkiyhteistyöhön
Paikallisosuuspankit alkavat myydä Aktian hypoteekkilainoja. Yhteistyöstä sopivat Aktia Hypoteekkipankki Oy ja Paikallisosuuspankkiliitto.
   Paikallisosuuspankeille yhteistyö avaa Paikallisosuuspankkiliiton toimitusjohtajan Heikki Suutalan mukaan uuden rahoituskanavan. Suutala sanoo paikallisosuuspankkien saavan edullisen rahoitusvaihtoehdon, joka parantaa niiden kilpailukykyä. Hypoteekkilaina laajentaa POP-ryhmän pankkien tuotevalikoimaa ja on mielenkiintoinen vaihtoehto asiakkaiden asuntorahoitukseen.

Instituutti uudisti kotisivunsa
Pellervo-Instituutti Oy:n kotisivut ovat uudistuneet. Sivujen perustoiminta on tuttua aikaisemmasta versiosta, mutta ilme on uudistunut. Sivujen kuvasto esimerkiksi mukautuu vuodenaikaan.
   Ilmoittautuminen Pellervo-Instituutin koulutustapahtumiin on uudessa näkymässä helppoa. Haluamansa kurssin voi valita kurssivaihtoehdoista, samalla voi varata majoituksen, kertoa erikoisruokavaliosta tai muista toivomuksista. Instituutin kotisivupalvelua hoitaa koulutussihteeri Päivi Tiittanen.

Kodin Pellervon levikki nousi
Kodin Pellervo -lehti on lisännyt levikkiään vuoden takaisesta. Uudet levikintarkastustiedot julkistettiin viikolla 13. Kodin Pellervon levikiksi saatiin 29 605.
   Tuoreimman Kodin Pellervon teemana on asuminen: kiehtova kuvakertomus ja tarina perinnekodista Iisalmessa, tietoa kodin sisäilmasta ja tuholaisista, ja tietysti kotipihan hyötykasveista, joita myös istutetaan lasi- tai muovihuoneeseen. Entä mitä merkitsee vastata vanhan sukutalon ylläpidosta?

Vesa Silaskivi väitöskirjassaan: 
Maataloustuottajien asema otettavissa huomioon kilpailulakeja sovellettaessa
Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT on julkaissut Vesa Silaskiven väitöskirjan, jossa hän tutkii kilpailuoikeuden ja maatalouden sääntelyn yhteensovittamista. Väitöstilaisuus on Helsingissä lauantaina 27.3.2004.
   Silaskivi katsoo väitöskirjassaan, että maatalouspolitiikan ja kilpailupolitiikan tavoitteet sekä niihin liittyvä sääntely voivat olla keskenään ristiriidassa, kuitenkin kilpailulakeja sovellettaessa maataloustuottajien erityisasema voidaan ottaa huomioon.
   Silaskiven mukaan kilpailunrajoituslain muutosesityksessä olisi ollut perusteltua ottaa kantaa tuottajapoikkeuksen muutostarpeeseen, mutta niin ei tehty.
   Maataloustuotteiden alkutuotantoon liittyvä yhteistyö, joka edistää maatalouspolitiikan tavoitteita, voi jäädä Silaskiven väitöksen mukaan kilpailunrajoituslain ulkopuolelle. Hankintayhteistyökin voidaan katsoa alkutuotannoksi. Silaskivi toteaa, että varsinkin tuottajien eroamistapauksissa, hinta- ja tuotantoyhteistyössä ja ostoyhteistyössä on syytä pyrkiä tasapainottamaan kilpailunrajoituslain ja maataloussääntelyn tavoitteita esimerkiksi säätelemällä yhteistyömuotojen sisältöä, laajuutta ja soveltamisaikaa.
   Lisätietoja PTT:n kotisivulta.

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset