text2.gif (876 bytes) 5.| 4. | 2002  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
  Markku Nummi

Kansanedustaja Matti Vanhanen Pellervon valtuuskunnassa:
Erilaisuuksien Eurooppa menestyy
Kansanedustaja Matti Vanhanen katsoo Euroopan menestyvän parhaiten, jos se säilyttää sisäisen erilaisuutensa. Vanhanen on EU:n tulevaisuutta pohtivan konventin jäsen ja esitelmöi aiheesta Pellervon valtuuskunnan kokouksessa 2. huhtikuuta Espoossa.
   Vanhasen teesi on nostaa erilaisuuden salliminen yhdeksi menestymisen metodeista, keinoista.
   Vanhasen mukaan kunkin maan kohdalla on kyse vuosikymmeniä hioutuneesta konseptista järjestää esimerkiksi koulutus, sosiaaliset palvelut, verotus, tutkimus, teknologian kehitystoiminta tai infrastruktuuri, ja se vaikuttaa maan kilpailukykyyn. Hänestä korkeatasoisen yhteiskunnan kilpailukyky muodostuu monimutkaisesta yksityisen ja julkisen sektorin yhteistoiminnasta.

Kansanedustaja Matti Vanhanen on toinen Suomen kahdesta kansanedustajasta Valeri Giscard d´Estaignen johtamassa EU:n tulevaisuutta käsittelevässä konventissa. ©Markku Nummi
   Erilaisuuden Vanhanen toivoo säilyttävän Euroopan innovatiivisuuden ja dynaamisuuden vastata muuttuviin haasteisiin.
   "Siksi unionin toimivallan rajat on pidettävä ahtaina", hän sanoo.
   Vanhanen sanoi konventin olevan yksi haparoivimmista harjoituksista, joissa on ollut mukana. Siinä on 105 jäsentä, varajäsenet ja tarkkailijat. Konventti kokoontuu noin joka kolmas viikko puoleksitoista päiväksi.
   "Konventti on valmisteluelin, mutta alun alkaen on selvää, että sen yksimielisiä suosituksia on vaikea enää avata varsinaisessa hallitusten välisessä konferenssissa HVK:ssa." 
   Nizzassa HVK teki Vanhasen mielestä päätöksen, joka pitää korjata uusien jäsenmaiden sopimuksissa: Tsekki saa parlamenttiin kaksi paikkaa vähemmän kuin vastaavan kokoiset vanhat jäsenmaat.
   Konventilla on vuosi aikaa valmistella unionin tulevaa tehtävää, vallan jakoa sekä unionin ja jäsenmaiden välillä että unionin sisällä. Vanhanen katsoo, että pisimmälle mennessään konventti voi johtaa Suomen valtiollisen aseman kannalta yhteen historiamme suurimmista muutoksista.
   Konventin yhteydessä on puhuttu perustuslain laatimisesta EU:lle. Matti Vanhanen ei pidä sanaa hyvänä: perustuslaki-sana kuuluu valtiolliseen sanastoon. Hän ehdottaa sopimustekstin nimeksi peruskirjaa tai vastaavaa.
   Keskustelua Pellervon valtuuskunnassa herätti Vanhasen mainitsema Suomen hallituksen edustajan Teija Tiilikaisen ehdotus, että komission kokoonpano ja ohjelma myötäilisivät parlamentin vaalien tulosta. Tällainen politisoituminen johtaisi Vanhasen mukaan siihen, että komissio menettäisi itsenäisyytensä, joka on tehnyt siitä pienten maiden kannalta turvallisen.
   Vanhanen sanoi hahmottavansa tulevaisuuden ratkaisut niin, että EU säilyy sellaisena yhteisönä, jolle jäsenmaat luovuttavat rajat ylittävää päätöksentekoa vaativat asiat, joista on päätettävä määräenemmistöllä, kuitenkin ulko- ja turvallisuuspolitiikasta yksimielisesti. Komissio olisi 20-25 jäsenen itsenäinen elin, jossa on tasapuolinen edustajien kierto.
   Lisäksi Vanhanen katsoo, että ministerineuvoston pitää lisätä määräenemmistöpäätöksiä, ja niiden taakse on saatava sekä jäsenmaiden enemmistö että jäsenmaiden asukkaiden enemmistö. EU:n puheenjohtajuutta Vanhanen pidentäisi esimerkiksi vuoden kestäväksi ja se voisi kiertää tasapuolisesti ryhmittäin; ryhmä voisivat olla esimerkiksi Baltian maat ja pohjoismaat. Se saisi puheenjohtajuuden noin joka neljäs vuosi.

Esa Härmälä: Kaupan vapauttaminen
ei auta kehitysmaita

Pellervon valtuuskunnan puheenjohtaja Esa Härmälä avasi valtuuskunnan kokouksen tiistaina 2. huhtikuuta Espoossa ja kajosi samalla kansainvälisen maatalouskaupan vapauttamiseen. Vapauttamisvaatimuksia on perusteltu kehitysmaiden olojen paranemisella.
   Härmälä sanoo maataloustuotteiden vapaakaupan vaatimusten olevan yritystä pitkittää halvan ruoan harhaa teollisuusmaissa. Tämä tapahtuu kehitysmaiden ihmisten kustannuksella.
   Maatalouskaupan vapauttaminen ei esimerkiksi kahvin ja kaakaon kaupan valossa paranna kehitysmaiden ihmisten oloja. Kahvi ja kaakao ovat lähes täyden vapaakaupan piirissä. Koska niitä ei tuoteta teollisuusmaissa, kehitysmailla olisi edellytykset vahvaan markkina-asemaan, silti hyvinvointi ei yllä Etelä-Amerikan tai -Afrikan maaseudulle, eivätkä mausteiden ja teen kauppa ole nostaneet Aasian tuottajienkaan elintasoa. Härmälä huomautti, että kaakaoviljelmillä on jopa lapsiorjia Länsi-Afrikassa.
   Maaseudun kehitys lähtee Härmälän mukaan tuottajia tukevasta maatalous- ja muusta yhteiskuntapolitiikasta: monessa maassa perusedellytyksiä on maareformi, oman maan maataloustuotteet tulee saada tuontielintarvikkeita kilpailukykyisemmiksi hintapolitiikalla, ja oman maan elintarviketeollisuus pystyy panemaan kampoihin monikansallisille jättiyrityksille vain saamansa suojan avulla.
   Härmälä mainitsi myös Reilun kaupan edistämisyhdistyksen ja piti sen työtä myönteisenä kehitysmaiden ihmisten olojen ja ympäristön parantamisessa. Pellervo-Seura kuuluu yhdistykseen.
   Työmarkkinalainsäädäntökin on kärsinyt vapaakaupasta. Meksikolaisen sesonkityövoiman hyödyntämisen pelisäännöt ovat pesiytyneet kalifornialaiseen työlainsäädäntöön, samoja piirteitä on Euroopassa afrikkalaisen ja itäeurooppalaisen työvoiman käytössä.
   Suomessakin venäläiset poimijat turvaavat mansikkasadon korjuun, mutta heidän työsuhteissaan Härmälä sanoi noudatettavan suomalaisia työsuhde-ehtoja.
Härmälän koko puhe (tekstitiedostona).

Evijärven Osuusmeijeri uusin jäsen
Evijärven Osuusmeijeri on tuorein Pellervo-Seuraan liittynyt yritys. Evijärven Osuusmeijeri kuuluu Valion hankintaosuuskuntiin.
   Meijeri hankki 82 tuottajaltaan maitoa yli 10 miljoonaa litraa viime vuonna. Omaa jalostusta meijerillä ei ole, mutta sekä kuluttajia että tuottajia palvelee runsas elintarvike- ja tuotantotarvikemyymälä.

Enterprise DG:n johtaja vieraili Pellervossa
Timo Summa edistää yrittämistä EU:ssa
Yksi suurista suomalaisvaikuttajista EU:ssa on kauppatieteiden tohtori Timo Summa, 53, joka johtajana Euroopan unionin Enterprise DG:ssä (Directorate-General) vastaa laajasti yrittämiseen liittyvien asioiden edistämisestä EU:ssa.
   Viime joulukuussa Summa nimitettiin myös EU:n pk-lähettilääksi.
   Summan esimies komissiossa on komissaari Erkki Liikanen, joka vastaa yritystoiminnasta ja tietoyhteiskunnasta.
   Summan vetämä yksikkö huolehtii yrittäjyyden ja pk-yrittäjyyden edistämisestä. Yksikön tehtäviin kuuluvat mm. yrittämisen tukimuodot ja rahoitus, yritysten välisen yhteistyön tukeminen, pienteollisuus, osuuskunnat ja keskinäiset yhtiöt.
   Osuustoiminnan tuoreisiin asioihin Summa paneutui muun muassa vieraillessaan
Pellervo-Seurassa maaliskuun lopulla. 

Timo Summa Pellervo-Seurassa kädessään maailman tuorein osuuskuntalaki. Hyllyllä rintakuva F.M. Pitkäniemestä, joka oli mm. Valion toimitusjohtaja. Kuva Sami Karhu
Hän näkee parantamisen tarvetta osuustoiminnan tietämyksessä EU:n virkakoneistossa.
      Timo Summa on johtanut EU:n komission Tacis-ohjelmaa vuodesta 1995. Ohjelma tukee entisen Neuvostoliiton maiden kehitystä. Summa väitteli teollisuuden tuottavuudesta, työskenteli Sitrassa ja Etlassa, niiden jälkeen ehti vetää säästöpankkiryhmän sijoitus- ja kehitysryhmää ja Tampellaa ennen Brysselin pestiä.
   EU:n verkkosivuilta www.europa.eu.int voi lukea komission kertomuksen yrittäjyyden edistämisestä ja toimista pk-yritysten tukemiseksi vuodelta 2001 (pdf-tiedosto suomeksi).
   Vuoden 2001 lopulla komissio julkaisi ensimmäisen asiakirjan osuustoiminnasta (sisältöä suomeksi). Pellervo kommentoi asiakirjaa tammikuussa.

Tähtituote-finalisteja
Vuoden Suomalainen Elintarvike valitaan 7. toukokuuta Helsingissä.   Elintarvikkeita palkitsevan Vuoden Suomalainen Elintarvike - Vuoden 2002 Tähtituotteet -kilpailun järjestää Elintarviketeollisuusliitto, jonka kotisivuilla mainitaan kaikki loppukilpailutuotteet.
   Yksi loppukilpailuun valituista tuotteista on Atria Benecol -tuotesarja. Kolesterolia alentavaan tuotesarjaan kuuluvat luonnonkuorinakit, broileripyörykät, punajuuri- ja perunasalaatti.
   Valion laktoositon kevytmaitojuoma on myös finalisteja. Tuote on herättänyt kiinnostusta maailmalla. Euroopassa lisensioidaan jo Valion patentoimaa juoman valmistusteknologiaa.
   HK Ultrakevyt Meetwursti pääsi sekin 18 finalistin joukkoon.

Raisio investoi Kiinaan
Raisio Yhtymä on alkanut toteuttaa uuden strategiansa mukaisia lupauksia. Sen tytäryhtiö Raisio Chemicals Oy ja Suzhou Tianma Chemical Co. Ltd ovat perustaneet Raisio Tianma Chemical (Suzhou) Co. Ltd -nimisen yhtiön Kiinaan. Raisio Chemicals sijoittaa yhtiöön noin 5 miljoonaa euroa ja saa yhtiöstä 70 prosentin omistusosuuden.
   Uusi yhtiö rakentaa uuden paperikemikaalitehtaan Suzhoun alueelle. Kiinan paperiteollisuus kasvaa ennusteen mukaan 7 prosentin vuosivauhtia. Latexian kautta Raisiolla on Kiinassa myös lateksitehdashanke.
   Uusina jäseninä hallintoneuvostoon valittiin 1.1.2003 alkaen Urban Silén ja Nils-Erik Wahlsten yhtiökokouksessa perjantaina 5. huhtikuuta. Hallintoneuvoston erovuorossa olleista jäsenistä valittiin uudelleen Risto Ervelä, Esa Härmälä, Timo Järvilahti, Albert Käiväräinen, Antti Lithovius, Ola Rosendahl ja Simo Vaismaa.

Internetissä
toimii runsaasti erilaisia työnvälityspalveluita. Yksi niistä on elintarvikealan opiskelijoille suunnattu maa- ja metsätalousministeriön tuottamassa palvelussa www.laatuketju.fi, jossa annetaan ravintotietoa opiskelijoille, mutta välitetään myös alan työpaikkoja Kohtauspaikka Maa -osuudessa www.laatuketju.fi/maa.
   Kohtauspaikka Maa mainitsee myös muutamia elintarvikealan yrityksiä, joilla on omilla kotisivuillaan työpaikkailmoituksia.

Muuta
Pellervo-lehtien apulaislevikkipäälliköksi on nimitetty Santra-Mari Salonen, 34, (kuva ohessa ©Tapani Lepistö) 1. huhtikuuta 2002 alkaen.
   Kodin Pellervon, Maatilan Pellervon ja Ison Kalenterin levikin edistämisen lisäksi Salonen ylläpitää näiden julkaisujen tilausrekisteriä. Salonen on työskennellyt Pellervossa vuodesta 1987 lähtien.

- Maatilan Pellervon huhtikuun numero on erityisen monipuolinen tietolähde: kasvinviljelyn erikoissivujen lisäksi on 16-sivuinen sikalan ensiapuoppaan kakkososa, Suomen ensimmäinen luomubroileritila esittäytyy, keskustelua käydään energiasta, turkistaloudesta, geenitekniikasta, rakentamisesta.
   Siinä myös julkistetaan ensimmäinen Kasvinsuojelun Suomen mestaruuskilpailu.

Metsäliiton omistama kansainvälinen puunhankintayhtiö Thomesto Oy on tällä viikolla sopinut myyvänsä konekauppaa harjoittavan Thomesto Machine Agencies -konsernista 73 prosenttia toimivalle johdolle ja Baltic Investment Fundille.

- Uusia julkaisuja osuustoiminnasta on sekä vast´ikään ilmestynyt että valmisteilla Pellervossa. Osuuskuntalaki-erillispainoksen jälkeen on tehty muiden muassa uusi Osuuskunnan perustajan opas ja Osuuskunta viisaan valinta -esite. Uusia painotuotteita valmistuu lisää Pellervon Päivään 2002 mennessä.

 

 

ViikkoPellervon alkuun