10. | 4. | 2003  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi
Valio ProAgrian jäseneksi
Valion alkutuotannon asiantuntijat ja neuvonta-agrologit ovat mukana ProAgria -yhtymän yhteistyössä 1. toukokuuta 2003 lähtien. Asiasta ovat tehneet päätöksensä Valion Oy:n hallitus ja ProAgria-yhtymän ylimääräinen yhtiökokous. Nimet ovat sopimuksissa 11. huhtikuuta.
   Valion osalta kyse on vain sen neuvonnasta, ei hankintaosuuskuntien harjoittamasta toiminnasta.
   Organisaatioissa ei tapahdu ainakaan välittömiä muutoksia; Valion Alkutuotannon ja jäsensuhteiden henkilökunta jatkaa työtään nykyisellään. Sen tietämys on kuitenkin hyödynnettävissä myös ProAgrian kautta.
   ProAgria Maaseutukeskusten liiton toimitusjohtaja Jouko Setälä pitää Valio-sopimusta merkittävänä. Sen antaa neuvontaan asiantuntemusta ja asiakkaille eli maatyrittäjille kaivattua kokonaispalvelua, mutta yhteistyö synnyttää myös keskustelufoorumin, jonka ansiosta neuvonta saa reagointivalmiutta neuvontatyöhön ja pystyy ennakoimaan entistä tehokkaammin neuvonnan haasteisiin.
   Valion alkutuotantojohtaja Eeva Brofeldt sanoo kehityksen suurilla maitotiloilla olevan huimaa ja se vaatii huippuosaamista myös neuvojilta.
   Maitotilojen kehittämisessä on Brofeltin mielestä haasteita, joihin alan on kokonaisuutena syytä pyrkiä reagoimaan. Ydinkysymyksiä on, miten ala pärjää kansainvälisesti entistä haastavammaksi käyneessä toiminnan ympäristössä.
   Unohtaa ei voi Brofeldtin mukaan maidontuotannon ja -jalostuksen ketjussa myöskään tuotteiden ns. läpinäkyvyyttä, sillä kansainväliset ostajat edellyttävät yllättäviäkin taustatietoja. Valion tilanne onkin jo sellainen, että lähes joka toisen lehmän maito lypsetään vientimarkkinoille.

SKJO:n hallinto loi nahkansa
Jo ehdokasasettelu ennakoi nuorta väkeä SKJO-FABAn edustajistoon. Toimitusjohtaja Jouko Syväjärvi toteaa kokoonpanon selvittyä huhtikuun alulla, että Suomen Kotieläinjalostusosuuskunnan hallinnossa tapahtui sukupolven vaihdos. Uuden edustajiston keski-ikä on alle 40 vuotta.
   Hallinto uudistui muutenkin: uudessa edustajistossa on vain kolme henkilöä, jotka ovat aikaisemmin olleet SKJO:n hallintoneuvostossa.
   Edustajistoon tuli naisenemmistö. Kaikista edustajista naisia on 56,6 prosenttia, lypsykarjaedustajista naisia on peräti 71,4 prosenttia.
   Suomen Kotieläinjalostusosuuskunnan uudessa edustajistossa on 30-jäsentä. Vaali käytiin postivaalina. Äänestysprosentti nousi noin 38:aan. Uuteen edustajistoon tuli 21 lypsykarjaa jalostavaa jäsentä, 7 sianjalostuksen ja kaksi lihakarjan jalostusta edustavaa jäsentä.
   Olettaa sopii, että vaalin tulos heijastuu monin tavoin myös SKJO/FABAn hallituksen kokoonpanoon. Edustajisto valitsee hallituksen järjestäytymiskokouksessaan 24. huhtikuuta Ähtärissä. Sääntöjen mukaan hallituksessa voi olla 5-9 luottamusjäsentä ja toimitusjohtaja, nyt siinä on yhdeksän tuottajien edustajaa.

Pari uutta HK Ruokatalon hallitukseen
HK Ruokatalon yhtiökokous on päättänyt hallituksen esityksen mukaisesti maksaa vuodelta 2002 osinkoa 0,27 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan niille osinkoon oikeutetuille osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.4.2003 merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 23.4.2003.
   Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Marcus H. Borgström, maanviljelijä Markku Aalto ja johtaja Lars Danell valittiin uudelleen hallitukseen. Uusiksi jäseniksi valittiin kauppatieteiden maisteri Tiina Varho-Lankinen ja ekonomi Heikki Kauppinen. Varho-Lankinen tulee agrologi Pentti Virtasen tilalle ja Kauppinen toimitusjohtaja Simo Palokankaan tilalle.
   Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajakseen Marcus H. Borgströmin. Markku Aalto valittiin varapuheenjohtajaksi.

Sysiharju kunniatohtoriksi Turussa

Turun yliopistossa järjestetään kaikkien tiedekuntien yhteinen tohtoripromootio 23.-25. toukokuuta 2003. Promootiossa 24. huhtikuuta tohtoriksi promovoidaan muiden muassa tasavallan presidentti Tarja Halonen.
   Kunniatohtoriksi promovoidaan myös osuustoiminnan "grand old lady" Anna-Liisa Sysiharju, joka on kasvatustieteen emeritusprofessori Helsingin yliopistosta.

Anna-Liisa Sysiharju (oikealla) Naiset, osuustoiminta ja maailmanrauha -seminaarissa Helsingissä tammikuussa 2003.
Kuva Tapani Lepistö

 

 

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset