8. | 4. | 2004  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi

Presidentti muistutti myös inhimillisistä arvoista
Fyysiset ja henkiset rajat nousivat esille Pellervon Päivässä 2004


Tasavallan presidentti Tarja Halonen sanoi osuustoiminnalla olevan inhimilliset kasvot. "Älkää kadottako niitä", hän kehotti. Kuva Markku Nummi
Tasavallan presidentti Tarja Halonen katsoi Pellervon Päivän 2004 puheessaan muun muassa, että itäisen Euroopan maissa ja EU:n uusissa jäsenmaissa tulisi niiden muuttuneissa oloissa tarjota ihmisille osuustoimintaa uudelleen - niin myös Venäjällä.
   Presidentti käsitteli globalisaatiota laajasti. Hän sanoi sen merkitsevän  muutoksia myös osuustoiminnalle. Perinteisiä kaupan esteitä on jo poistunut ja selvimmät esimerkit näkyvät vähittäiskaupan alalla. Teollisen kanssakäymisen esteitä puretaan edelleen, ja tuotantoa siirtyy pois myös Suomesta niiltä toimialoilta, joilla on suhteellinen etu muualla.
   Presidentti sanoi tuotannon muuttumisen maailmanlaajuiseksi edellyttävän kansainvälisiä sääntöjä investoinneille ja kilpailulle.
   "Tarvitsemme myös globaalit säännöt rajat ylittävälle ihmisten liikkumiselle. Annan kaiken tukeni YK:n työlle tällä saralla", presidentti Halonen sanoi.
   Pellervon Päivässä 2004 kuultiin kaikkiaan 14 ohjelmaan sisältynyttä puheenvuoroa. Erityistä paneelikeskustelua ei tällä kertaa ollut.
   Pellervo-Seuran vuosikokous hyväksyi Seuran sääntöjen uudistamisen. Sääntöjä nykyaikaistettiin ja osin sovitettiin organisaatiouudistuksen jälkeiseen tilaan. Seuran johtokunnasta tuli hallitus, Pellervon valtuuskunnan jäsenten määrä nousi yhdellä 25:een, sillä valtuuskunta valitsi perinteisten jäsenryhmiensä lisäksi uusosuustoiminnan edustajan valtuuskuntaan.
   Ensimmäiseksi uusosuustoiminnan edustajaksi Seuran valtuuskuntaan valittiin Pekka Pättiniemi Helsingistä.
   Kunnanjohtaja Rauni Nokela Yli-Iistä tuli uutena jäsenenä valtuuskuntaan Valvatti Remes-Siikin tilalle edustamaan Osuuspankkiryhmää. Kaikki erovuorossa olleet valittiin uudelleen. Valtuutetun kausi kestää kolme vuotta.
   Pellervo-Seuran tarkastusvaliokunnan toiminta päätettiin lopettaa ja sen ohjesääntö kumottiin.
   Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Markku Aalto, joka on muun muassa HK Ruokatalon hallituksen jäsen. Vuosikokouksessa oli 60 virallisesti ilmoittautunutta edustajaa. Valmisteluvaliokunnan puheenjohtajana toimi Valvatti Remes-Siik.
   Osuustoiminnasta on pitkään kaivattu suomenkielistä yleisteosta. Pellervon Päivässä 2004 voitiinkin julkistaa uunituore teos. Kirja on Kuopion yliopistossa toimivan professori Juhani Laurinkarin kirjoittama Osuustoiminta. Utopiasta kansainvälisen yrittämisen muodoksi. Kirjan voi tilata Pellervon julkaisumyynnistä.
   Pellervon valtuuskunnan puheenjohtaja Esa Härmälä peräsi kaupalta yhteiskuntavastuuta.
   "Toivonkin, että kaupan edustajat hillitsevät tuontiruokapuheitaan ja rohkaisevat suomalaisen elintarviketalouden muita osapuolia yhteiseen työhön yhteisen hyvinvoinnin puolesta. Toivon myös, että kauppa kannustaa suomalaisia suosimaan oman maan elintarvikkeita pitämällä joutsenlipputunnusta näkyvästi esillä jatkossakin", Härmälä sanoi.
   Globalisaatiota sivusi myös Pellervon hallituksen puheenjohtaja maanviljelysneuvos Marcus H. Borgström, joka sanoi eurooppalaisen osuustoiminnan varautuvan muuttuvaan maailmaan laajalti. Vuonna 2005 voimaan tuleva eurooppalainen osuuskuntalaki antaa kehystä kansalliselle lainsäädännölle.
   "Ainoastaan kasvamalla ja luomalla monikansallisia osuuskuntia ja alliansseja pystymme vastaamaan haasteeseen, joka tulee WTO:sta ja monikansallisten suuryhtiöiden rynnistyksestä", Borgström sanoi.
   Borgström kertoi Euroopan Unionin maatalousosuustoiminnan järjestön COGECAn piirissä selvitettävän, mitä uusia haasteita uudet jäsenmaat tuovat nykyisten jäsenmaiden osuustoiminnallisille yrityksille. Monikansallisia osuuskuntia on syntynyt ja syntyy edelleen. Parhaillaan selvitetään myös, millä ehdoilla tuottaja voisi olla jäsenenä naapurimaan osuuskunnassa.
   Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen oikeusministeriöstä kertoi eurooppayhtiön (SE) ja eurooppaosuuskunnan (SCE) aikatauluista ja sisällöstä. Eurooppayhtiön asetus ja direktiivi tulevat voimaan 8. lokakuuta 2004. Eurooppaosuuskunnan asetus ja direktiivi tulevat voimaan 18. elokuuta 2006. Eurooppaosuuskunnan kansallista säätelyä ei ole vielä ryhdytty valmistelemaan.
   Verkkosivuiltamme voi lukea Päivän puheenvuorot ja Pellervon tekemät tiedotteet. Tasavallan presidentin puheenvuoro on Tasavallan presidentin kanslian sivuilla. Yliasiamies Esko Ahon puheenvuoro liitetään Pellervon verkkosivuille myöhemmin.
   Sitran yliasiamiehenä heinäkuussa aloittava Aho lupasi esityksensä aluksi kahvit sille, joka tietää mikä on inkunaabeli. Liittyy käsin kirjoittamisesta tekniseen monistamiseen siirtymiseen noin 500 vuotta sitten. Aho siirsi sen ajan mullistavan keksinnön tämän päivän yrityselämän käänteisiin: miten esimerkiksi Valmet nousi ahdinkotilasta logistiikan avulla traktorinvalmistuksen kärkeen.
   Aho myös muistutti, että 1990-luvun alussa ei olisi uskottu, miten pienillä koroilla pankit tänä päivänä tekevät hyvää tulosta.
   Väestön ikääntyminen huolettaa Ahoa. Hän kertoi ennusteesta, jonka mukaan mediaani-ikä (ikä, jota nuorempia ja vanhempia on yhtä paljon) vuonna 2050 on USA:ssa nykyinen eli 36, mutta EU:ssa se olisi peräti 53 vuotta. 
   Ahon arveli osuuskunnan saavan nimen verkosto, jos se keksittäisiin nyt. "Ei ihme, että hyvin asiansa hoitaneet osuuskunnat menestyvät."
   Osuuskuntien määrä tulee lisääntymään tuntuvasti, kertoi yrityksien perustamisia konsultoinut toimitusjohtaja Lassi Mäkinen ennakoineensa jo aikaa sitten. Vielä se aika ei ole kuitenkaan Mäkisen mukaan koittanut.
   Mäkinen esitti, miten yrityksen kuten osuuskunnan johto voi saada kirjanpidosta runsaasti valmista tietoa työkalukseen. Valmiskirjanpidossa tehdään tilinpäätös joka kuukausi. Tulevaisuuskirjanpidossa ei tutkita vain toteutunutta kassavirtaa, vaan ympätään kirjanpitoon osto- ja myyntilaskutukset, osto- ja myyntitilaukset, vuokrasopimukset, tarjoukset, asiakaskontaktit ja muita tulevia tapahtumia, joista jo tiedetään.
   Tulevaisuuskirjanpito on Mäkisen mukaan laskentatoimen uusi trendi. Se antaa uutta tietoa johdolle, sisältää tosin nykykirjanpitoa enemmän riskiä.
   Pellervon valtuuskunnan varapuheenjohtaja Erkki Vähämaa avasi uusosuustoimintaseminaarin ja alusti päivää keskittymällä sekä yrittäjyyteen että luovuuteen - unohtamatta iloita Oulun Kärppien pääsystä jääkiekon loppuotteluihin.
   Iltapäiväseminaarissa tutkimusjohtaja Panu Kallio PTT:sta kiteytti esityksensä aiheen: Euroopan laajetessa suomalainen ruokaketju ei murru, tosin ehkä natisee liitoksissaan ja joutuu joustamaan.

Metsäliiton osuuspääomalle
6,5 prosentin korko
Metsäliitto Osuuskunnan jäsenten sijoittamalle osuuspääomalle maksetaan vuoden 2003 tuloksen perusteella korkoa 6,5 prosenttia ja lisäosuuspääoma A:lle 5,5 prosenttia. Edustajisto päätti asiasta 7. huhtikuuta.
   Osuuskorko on jnostettavissa 28.4.2004 alkaen, mikäli jäsenen osuusmaksu on kokonaan maksettu. Jäsenille maksettavan osuuskoron määrä on yhteensä 29,2 milj. euroa.
   Metsäliitto Osuuskunnan uusiksi jäseniksi tulivat Jussi Linnaranta Kuopiosta, Erkki Jaakkola Kankaanpäästä sekä hallituksen uudeksi jäseneksi Timo Saukkonen Rautjärveltä.

Valiolta osinkoa viisi prosenttia
osakkeen nimellisarvosta
Valio jakaa osinkoa viisi prosenttia osakkeen nimellisarvosta. Asian vahvisti Valio Oy:n varsinainen yhtiökokous Helsingissä 6.4.2004. Osinkoa jaetaan yhteensä noin 4,98 miljoonaa euroa.
   Yhtiön hallintoneuvosto järjestäytyi yhtiökokouksen jälkeen. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin edelleen maanviljelysneuvos Seppo Hakola Kuortaneelta ja varapuheenjohtajaksi edelleen maanviljelijä Jaakko Rouhiainen Juvalta.
   Uusina jäseninä hallintoneuvostoon valittiin maanviljelijä Raimo Kielenniva Kärsämäeltä eroa pyytäneen Toivo Heikkilän tilalle ja maanviljelijä Pentti Vartiainen Kiuruvedeltä eroa pyytäneen Riku Ollikaisen tilalle. Hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet valittiin uudelleen.

 

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset