15. | 4. | 2005  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi


HK Ruokatalon hallitus
valitsi entiset puheenjohtajat
HK Ruokatalo Group Oyj:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa maanviljelysneuvos Marcus H. Borgström. ja varapuheenjohtajana maanviljelijä Markku Aalto.
   Muut hallituksen jäsenet ovat toimitusjohtaja Kjeld Johannesen, kauppatieteiden maisteri Tiina Varho-Lankinen, ekonomi Heikki Kauppinen ja uutena jäsenenä hallitukseen valittu toimitusjohtaja Simo Palokangas.

Härmälä COPA:n varapuheenjohtajaksi
MTK:n puheenjohtaja Esa Härmälä on valittu Euroopan unionin tuottajajärjestön COPA:n varapuheenjohtajaksi. Kausi on kaksivuotinen.
   Puheenjohtajaksi valittiin Rudolf Schwarzböck Itävallasta. Muita varapuheenjohtajia Härmälän ohella ovat hollantilainen Gerard Doornbos, kyproslainen Kyriakos Kyriakou, ranskalainen Jean-Michel Lemetayer, puolalainen Wladislaw Serafin ja espanjalainen Ricardo Serra Arias.
   COPAssa on jäseninä tuottajajärjestöjä kaikista 25 Euroopan unionin jäsenmaasta. Puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista koostuva puheenjohtajisto on koolla kerran kuukaudessa.

Metsäliitto pitää osuuskorot ennallaan
Metsäliitto maksaa jäsenille osuuskorkoja yhteensä 34,2 milj. euroa.  Metsäliiton jäsenten sijoittamien osuus- ja lisäosuuspääomien määrä oli vuoden 2004 lopussa 628,1 milj. euroa, mikä on 83,5 milj. euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
   Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto päätti varsinaisessa kokouksessa pitää jäsenten osuusmaksusuorituksille maksettavat korot ennallaan. Jäsenen sijoittamalle osuuspääomalle maksetaan vuoden 2004 tuloksen perusteella korkoa 6,5 prosenttia, lisäosuuspääomalle A:lle 5,5 prosenttia ja uudelle lisäosuuspääoman B-lajille 4,0 prosenttia. 
   Edustajisto hyväksyi kansainvälisestä tilinpäätöskäytännöstä johtuvan muutoksen osuuskunnan sääntöihin. Sääntöihin lisättiin kohta, jossa määritellään vuotuinen enimmäismäärä osuuspääomien palautuksille.
   Uusina jäseninä hallintoneuvostoon valittiin maanviljelijä Antti Isotalo Alahärmästä, metsätalousyrittäjä Hannu Lassila Vetelistä, maanviljelijä Juha Paananen Punkaharjulta ja maanviljelijä Martti Palojärvi Vihdistä. Hallituksen jäseniksi valittujen Saini Jääskeläisen ja Martti Asunnan tilalle valittiin hallintoneuvoston jäseniksi agrologi Timo Kässi Uuraisilta ja Jukka Lappalainen Pielavedeltä.
   Hallintoneuvosto valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen edelleen maanviljelysneuvos Runar Lillandtin Kristiinankaupungista ja varapuheenjohtajakseen edelleen maanviljelijä Aarne Hedetniemen Haapajärveltä. 
   Hallintoneuvosto kutsui Metsäliiton sääntöjen mukaisesti ja vuonna 2003 toimitetun edustajiston vaalituloksen perusteella edustajiston jäseniksi hallintoneuvostoon valittujen tilalle maanviljelijä Anne Honkaharjun Kälviältä, maanviljelijä Heikki Hytösen Vesannolta, maanviljelijä Hannu Korpijaakon Lohjalta, metsänhoitaja Tapio Laihon Jyväskylästä, HTM ympäristösihteeri Marjatta Laukkasen Parikkalasta ja maanviljelijä Jussi Pollarin Kauhavalta.

Tsunamikorvauksia runsaasti Lähivakuutukselle
Lähivakuutus edelleen vahvin etenijä liikennevakuuttajana
Lähivakuutus-ryhmä kasvatti viime vuonna liikevaihtonsa 287 miljoonaan euroon. Ensivakuutuksen maksutulo nousi reippaasti ja ryhmä vahvisti markkinaosuuttaan yhdellä kymmenyksellä 8,3 prosenttiin. Lähivakuutus on maan nopeimmin kasvava liikennevakuuttaja ja maaliskuussa 2005 ryhmä ylitti jo puolen miljoonan vakuutuksen rajan.
   Liikevoittoa ryhmälle tuli viime vuonna 17,3 miljoonaa euroa, hieman edellisvuotista vähemmän. Summa on kuusi prosenttia liikevaihdosta. Lähivakuutusyhdistysten osuus siitä oli 13,6 miljoonaa euroa ja Lähivakuutus-yhtiön 3,4 miljoonaa. Ryhmän tilikauden tulos oli 14,3 miljoonaa euroa voitollinen.
   Lähivakuutuksessa ryhmän vuotta 2004 pidetään kohtuullisen hyvänä. Kasvu oli kannattavaa ja ryhmä eteni monella osa-alueella. Tämä siitä huolimatta, että Lähivakuutukselle tuli poikkeuksellisen paljon korvattavaa samalla kun se on sijoittanut tulevaisuudessa menestyäkseen toimipisteiden nykyaikaistamiseen ja alalla ainutlaatuisen tietojärjestelmän rakentamiseen.
   Vuosi 2004 oli toimitusjohtaja Harri Kainulaisen mukaan Lähivakuutukselle vahinkojen kannalta raskain 15 vuoteen. Esimerkiksi Aasian tsunamionnettomuuden vaikutukset kohdistuivat Lähivakuutukseen kaksinkertaisesti markkinaosuuteen nähden. Muita suuria Lähivakuutukselle korvauksia aiheuttaneita onnettomuuksia olivat Kuusankosken liikekeskuksen tuhopoltto ja Konginkankaan bussiturma, josta Lähivakuutukselle tuli korvattavaa alan yhteisen poolin kautta. Ryhmän vahinkosuhde säilyi kuitenkin hyvässä 75 prosentissa.
   Kainulainen on huolissaan siitä, että vain vajaalla puolella suomalaisista on Taloustutkimuksen mukaan vapaa-ajan tapaturmavakuutus. Hän pohtiikin, olisiko aihetta harkita matkavakuutuksen pakollistamista, kun vakuuttamattomien vahinkoja nyt tavalla tai toisella tulee yhteiskunnan maksettavaksi.
   Vahinkovakuuttajana Lähivakuutus-ryhmä on poikkeuksellisen vakaa: sen vastuunkantokyky pysyi viime vuonnakin yli 150 prosentissa. Yhdistetty kulusuhde tosin hypähti viime vuonna ensi kertaa yli 100 prosentin, mutta 2005 se aiotaan taas painaa alle sadan.
   Lähivakuutus-ryhmän sijoitustoiminta tuotti 20,5 miljoonaa euroa, miljoonan edellisvuotista enemmän. Varatoimitusjohtaja Harri Nikkonen sanoo ryhmän jatkavan varman päälle sijoittamista. Ryhmän sijoituskanta oli 539 miljoonaa euroa.
   Kotitaloudet ovat Lähivakuutuksen tärkein asiakasryhmä. Ryhmän  markkinaosuus kotivakuutuksissa on 15 prosenttia.
   Lähivakuutus kasvatti osuuttaan maatilojen pääasiallisena vakuuttajana. Maksutulosta maatilavakuutusten osuus on 12 prosenttia, mutta tuloksessa maatilavakuutuksen osuus on suurempi. Alle 40-vuotiaiden viljelijöiden osuus Lähivakuutuksen vakuutuksenottajina lisääntyi.
   Lähivakuutus-ryhmä maksoi viime vuonna korvauksia 151 miljoonaa euroa. Erilaisina asiakasetuina sen asiakkaat saivat 18 miljoonaa euroa.
   Osansa Lähivakuutus-ryhmän menestykseen on tuonut yhteistyö OP-ryhmän ja Eläke-Fennian kanssa.
   Menestymisen perusta löytyy liiketoimintamallista, jossa asiakas kohdataan henkilökohtaisesti ja hän saa nopeaa ja oikeudenmukaista korvauspalvelua. Kainulainen sanookin, että on hyvä havaita muidenkin alan toimijoiden miettivän, olisiko asiakas sen arvoinen, että häntä kannattaisi palvella ihan henkilökohtaisesti. Lähivakuutus-ryhmällä on tuhat ihmistä kaikkiaan 238 palvelupisteessä.

Osuuspääomalle 5 prosentin korko vuodelta 2004
Munakunnalta rahastoanti tuottajille 
Munakunnan varsinainen osuuskunnankokous Loimaalla päätti antaa Munakunnan jäsenille rahastokorotuksen viime vuonna Munakunnalle toimitetun munamäärän perusteella. Annin suuruus on yksi sentti munakiloa kohti. Toteutustapana on siirtää osuuspääomaan korotusta vastaava määrä jakokelpoisista varoista.
   Osuuskunnan kokous päätti myös, että Munakunnan vapaasta omasta pääomasta jaetaan viiden prosentin korko jäsenten tilikauden alussa maksettuna olleille osuusmaksuille.
   Hallintoneuvostoon uusina jäseninä valittiin osuuskunnan kokouksessa Sirpa Pietilä Alastarolta ja Pedersörestä Matts Samulin, joka on Munakeskuskunnan tuottajana.
   Kokouksessa Munakunnan hallintoneuvoston puheenjohtaja Jouni Tuomola toivoi, että koko kananmuna-ala sidosryhmineen edesauttaisi kananmunien kulutuksen lisääntymistä.
   Munien tuotanto on lisääntynyt viime kuukausina, munien kulutus taas on viime aikoina vähentynyt. Tämä lisää kilpailua, mikä laskee myyntihintoja. Vientihinnat ovat nyt vain puolet jokin aika sitten olleista parhaista hinnoista.
   Tuomola sanoi, että tuottajat ovat valmiit osallistumaan kulutusta lisäävän hankkeeseen, kunhan oikeanlainen kaikki tuottajat kattava toimintatapa rahoituksen hoitamiseksi löytyy.
   Munakunta on sopimustuotannolla ja ostamalla tuottajilta pois tuotantokapasiteettia pystynyt vähentämään tuotantoa, mutta ei riittävästi.
   Jos kulutusta saataisiin lisättyä yhdellä kilolla suomalaista kohti, jäisi koko tuotannosta yli kulutuksen vain toimitusvarmuuden turvaava tuotantomäärä.

Pellervon Päivässä 2005 myös henkilövalintoja
Osuuskunnat vaativat korjausta 
hallituksen veropakettiin 
Pellervo-Seura on tyytymätön hallituksen yritys- ja pääomaveropakettiin ja jatkaa työtä oikeudenmukaisen verokohtelun aikaansaamiseksi osuuskunnille. Aiheesta lisää Pellervon Päivän tiedotteessa.
   Pellervo-Seuran vuosikokous valitsi erovuorossa olleet muut valtuuskunnan jäsenet uudelleen, vain lihataloja edustamaan valtuuskuntaan tuli uudeksi jäseneksi Aarto Kosunen Rautjärveltä.
   Vuosikokouksessa seuraavallekin kaudelle valittiin erovuorossa olleet Esa Härmälä Helsingistä, Antero Luomajärvi Ilmajoelta, Matti Romppanen Juankoskelta, Tauno Uitto Tyrnävältä, Heikki Asunmaa Alavudelta, Timo Komulainen Nurmeksesta ja Eero Norokorpi Hämeenkyröstä.
   Pellervon valtuuskunnassa on 25 eri osuustoiminnallisia tahoja edustavaa jäsentä.

Kai Seikku HK Ruokatalon
toimitusjohtajaksi

Kai Seikku
Kauppatieteiden maisteri Kai Seikku on valittu HK Ruokatalon seuraavaksi toimitusjohtajaksi.
   Seikun (synt. 1965) työura on painottunut liikkeenjohdon konsultointiin ja markkinointiviestintään. Hänet valittiin HK Ruokataloon hasan&partnersin toimitusjohtajan ja McCann-Ericksonin maajohtajan tehtävästä.
   Vuorineuvos Simo Palokangas jää eläkkeelle 1. huhtikuuta 2006.
   Seikku tulee HK Ruokatalo Oy:n toimitusjohtajaksi 1. syyskuuta 2005 ja siirtyy HK Ruokatalo Group -konsernin johtoon Palokankaan jäätyä eläkkeelle.
   Seikku on hallituksen jäsenenä Turo Tailorissa, Trainershousessa ja Broadcastersissa.

Pentti Santala Valion
hallintoneuvoston puheenjohtajaksi


Pentti Santala
Maanviljelijä Pentti Santala, 49, Kauhajoelta on valittu Valion hallintoneuvoston uudeksi puheenjohtajaksi.
   Santala on toiminut Valion hallintoneuvoston jäsenenä vuodesta 1997 ja pohjalaisen Osuuskunta Maitojalosteen hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2003.
   Santalan edeltäjä maanviljelysneuvos Seppo Hakola jäi hallintoneuvostosta yhtiöjärjestyksen ikäpykälän vuoksi. Hallintoneuvoston varapuheenjohtajana jatkaa maanviljelijä Jaakko Rouhiainen Juvalta.
   Uusina jäseninä hallintoneuvostoon Valion yhtiökokouksessa 12. huhtikuuta Helsingissä valittiin  maanviljelijä Kyösti Anttila Jalasjärveltä ja maanviljelijä Markku Pajunen Mikkelistä. Hallintoneuvostossa on 27 jäsentä, heistä neljä edustaa henkilöstöä.
   Pentti Santala aloitti luottamustehtävät Kauhajoen Osuusmeijerin hallituksessa vuonna 1991. Osuuskunnan sulauduttua Maitojalosteeseen Santalasta tuli Osuuskunta Maitojalosteen hallituksen jäsen.
   Santalalla on Kauhajoella noin 80 hehtaarin tila, jolla on 22 lehmää. Perheeseen kuuluu vaimo ja kolme lasta.
   Santalan mukaan Valion on hyvä yritys, joka on maidontuottajan tärkeä tuki. Hänen mielestään Valion valtteja ovat erityisesti erikois- ja lisäarvotuotteet, sitoutunut henkilöstö ja hallinto, vastuullista toimintaa korostava arvopohja sekä toimiva strategia.
   Valio Oy:n yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 4 prosenttia osakkeen nimellisarvosta, yhteensä noin 3,99 miljoonaa euroa.

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset