text2.gif (876 bytes) 20 | 04 | 2001  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
Karjaportin toimitusjohtaja Pekka Kaikkonen:
Jokin kiinnostus meitä kohtaan on
Karjaportin toimitusjohtaja Pekka Kaikkonen sanoo Atrian torstaisen tiedotteen yritysten yhdistymisestä olleen melkoinen yllätys porttilaisille.
"Ihmettelen todella. Mutta jokin kiinnostus meitä kohtaan näyttää olevan. Meillä on oma strategia jota toteutamme, emmekä ole itse hakeneet mitään yhdistymistahoa."
   Portin hallitus käsitteli Atrian tarjousta maaliskuussa, miltä ajalta yrityksen kanta Atrian yhteistyötarjoukseen Kaikkosen mukaan on. Seuraava kokous hallituksella on viikon 17 tiistaina.
   Kaikkonen toistaa jo toimitusjohtajakautensa alussa ilmaisemansa näkemyksen, että Karjaportti on valmis keskustelemaan avoimesti kaikista todellisista
kaikkonenp.gif (15356 bytes)
yhteistyövaihtoehdoista ja hyvä niin, jos löytyy jokin kaikille osapuolille hyvä ratkaisu. "Ei tässä kannata jääräpäitä olla."
   Karjaportissa on mietitty pitkään ratkaisua useita vuosia jatkuneen heikon taloudellisen tilanteen parantamiseksi. Vaihtoehtoina on eriasteinen yhteistyö joko Atrian tai HK Ruokatalon kanssa tai jatkaminen itsenäisenä yrityksenä kuten ennenkin.
   Tunnustelevia neuvotteluja on kevään mittaan käyty molempien isojen ot-lihatalojen kanssa. Torstaina 19.4. Atria julkisti pitkälle menevän yhteistyöhankkeen olevan loppusuoran neuvotteluissa, sinettiä vaille valmiina. Tämä tiedote sai HK Ruokatalon sanoutumaan julkisuuteen irti yhteistyöhankkeiden miettimisestä Karjaportin kanssa. Vielä saman päivän aikana Atria antoi uuden tiedotteen, jonka mukaan Karjaportin hallitus hylkäsi heidän tarjouksensa.
   Karjaportissa ihmetellään torstain tiedottamista. Atrian tarjous oli hylätty jo viikkoja sitten. Kyse oli kahdenkeskisistä neuvotteluista, eikä pörssiyhtiön tiedotusvelvollisuus tuntunut painavalta syyltä. Karjaportissa pidetään edelleen parhaana vaihtoehtona jatkaa itsenäisenä: näin turvattaisiin parhaiten toiminta-alueen tuottajien ja osuuskunnan omistajien tuotannon edellytykset.
   Kuohunnan keskiössä on Karjaportin hanke uuden jalostuslaitoksen rakentamisesta Mikkeliin. Karjaportin näkökulmasta se tehostaisi tuotannon kilpailukykyä ja veisi toimintaa voitolliseen suuntaan. Muut pelkäävät uuden tehtaan lisäkapasiteetin johtavan lihatuotteiden ylitarjontaan ja kääntävän muidenkin tuloskehitystä alavireeseen.
   Tuotannon ja omistuksen järjestelyihin ulottuva yhteistyö tässä vaiheessa todennäköisesti pysäyttäisi juuri aloitetut uuden jalostuslaitoksen rakennustyöt. Karjaportti aikoo nyt jatkaa laitoksen rakentamista suunnitelmien mukaan. MN + Antti Mustonen

PTT: Finanssipolitiikan muutoksiin ei syytä
ptt101.jpg (59303 bytes)Heijastuu meillekin, mutta ei näillä näkymin aiheuta taantumaa. Näin arvioi Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos Yhdysvaltain talouskasvun heikentymisen seurauksia. Toimitusjohtaja Vesa Vihriälän mukaan tämän kaltaiseen optimismiin on meillä syytä, koska täällä ei ole niitä ongelmia, jotka ovat kääntäneet Yhdysvaltain talouden laskuun.
   Torstaina 19. huhtikuuta julkistamassaan kevään 2001 suhdannekuvassa PTT ennustaa talouskasvun hidastuvan Suomessakin, mutta tänä vuonna se yltää kuitenkin lähes neljään prosenttiin ja hiipuu siitä vielä runsaaseen kolmeen prosenttiin vuonna 2002. Euroalueen kasvuvauhti asettuu PTT:n mukaan noin 2,5 prosenttiin.
   USA:n kasvu jää PTT:n ennusteen mukaan runsaaseen yhteen prosenttiin vuonna 2001. Korkojen alentaminen nostaa Yhdysvaltain kasvun 2,5 prosenttiin vuonna 2002.
   Työttömyysaste Suomessa jää lähes yhdeksään prosenttiin vuonna 2002. Työttömyys voi kääntyä kasvuunkin, jos maailmantalouden kehitystä heikentävät arvioidustakin esimerkiksi öljymarkkinat, mutta työttömyyden lisääntymistä PTT ei ennusta tapahtuvan.
   Työllisyyden parantaminen on PTT:n mukaan edelleen tärkein tehtävä ja tutkimuslaitos suosittaa kouluttamista ja ammatinvaihtoa: nyt ei kannata kursailla koulutusvaroissa.
   Finanssipolitiikan rukkaamiseen Suomessa ei ole PTT:n mukaan tarvetta. Aittuja toimenpiteitä voidaan toteuttaa ilman talouden ylikuumenemisen riskiä. "Mikään ei estä veronkevennysten jatkamista vuonna 2002", Vihriälä sanoo.
   Aluekehityksen edellytyksiin panostamista Vihriälä arvostelee: "Aluekehitysohjelma ei näytä kovin paljon tarjoavan. Siinä ei ole uusia resursseja, joita nyt kaivattaisiin."
   Puun tuonti lisääntyy. Hidastuva talouskasvu näkyy metsätaloudessa. Paperipuolella kasvavat vientimäärät ja hinnat, mutta saha- ja selluteollisuuden kannattavuus heikkenee. Sellutehtaiden käyttöaste laskee. Tutkimusjohtaja Ritva Toivonen sanoo teollisuuden käyttävän puuta ennätysmääriä. Markkinahakkuut nousevat 57 miljoonaan kuutiometriin, ja tuonti lisääntyy noin 15 prosenttia sekä tänä että ensi vuonna. Puun reaalihinnat laskevat niin ikään kumpanakin vuonna.
   Lihan hinnat normalisoitumassa. Elintarvikepuolella vaikutukset aiheutuvat paljolti BSE:stä ja suu- ja sorkkataudista. Tutkimusjohtaja Panu Kallio sanoo naudanlihan hinnan olevan jo hieman elpymässä ja toisaalta naudan ongelmien kallistamat sianliha ja siipikarjanliha alkavat nekin palata kohti normaalihintoja. Toinen asia on, mitä tapahtuu elintarviketeollisuudessa jos vientikiellot jatkuvat. Pitääkö tuotantoa rajoittaa jos esimerkiksi juuston vienti pysyy estettynä?
   Maatalouden yrittäjätulo alenee hieman viimevuotisesta, ja ensi vuonna vähennys on noin kuusi prosenttia.
   Lisää suhdannekuvasta PTT:n verkkosivulla.

Pellervon Päivään yli 450 osanottajaa
Yli 400 osanottajaa tulee Pellervon Päivään 2001 Helsinkiin keskiviikkona 25. huhtikuuta.
   Pellervon Päivään mennessä tapahtuman ohjelmasivuille tulee nähtäville aineistoa, joka on jaossa päivän aikana.
   Pellervon Päivän iltapäiväseminaariin on etukäteen ilmoittautunut lähes 400 osanottajaa. Osuuskuntalaki-istuntoon on tulossa yli 110 kuulijaa, PTT-seminaariin tulee yli 90 osanottajaa, Hedvig tasa-arvoseminaariin niin ikään yli 90 osanottajaa ja uuden osuustoiminnan tapahtumaan on ilmoittaunut yli 180 kuulijaa. Yli sata edustajaa osallistuu Pellervon vuosikokoukseen.

Uutta verkossa:
- Siipikarjaväki on rakentanut verkkosivut. Osoitteessa www.siipi.net löytyy tietoja siipikarja-alasta.

Muuta:
- Kodin Pellervon huhtikuun numero sisältää Puutarha-liitteen, jossa paneudutaan kotipuutarhan kevään askareisiin: pensaiden leikkaamiseen, puutarhan suunnitteluun ja puutarhurin työkaluihin.

- Valio ja Raisio Yhtymä esittelevät ensimmäisen yhteisen tuotteensa viikolla 17. Yritykset ovat tehneet Benecol-yhteistyösopimuksen, jonka tiimoilta syntyy useita uusia tuotteita.
   Lehtitiedot ovat kertoneet myös sopimuksen synnyttämästä mahdollisesta yhteisyrityksestä, mutta tämä on Valion hallinnon taholta kiistetty.

- Ilon siemeniä on Pellervo-Seuran kustantama seuraava kirja. Se on kooste Kodin Pellervossa julkaistuista Auli Sulinin pakinoista Elämäntilanteita-palstalla.
   Kirja tulee myyntiin Pellervon kotisivujen julkaisuluetteloon ja sitä voi tilata myös Salli Oravaiselta puh. (09) 4767 5500. Kirja maksaa 129 markkaa, hinta sisältää alv:n ja postikulut.

 

ViikkoPellervon alkuun