text2.gif (876 bytes) 16.| 4. | 2002  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
  Markku Nummi

BKT:n kasvuennuste 1,5 prosenttia, työttömyys sitkeässä
PTT pitää talouden riskejä huomattavina
Maailmantalous toipuu hiljalleen vuoden 2001 taantumasta, ja Suomenkin talous piristyy tämän vuoden lopulla, työttömyys on kuitenkin toistaiseksi lisääntymässä.
   Näillä pääkohdilla ennustaa talouspolitiikkaa Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT tiistaina 16. huhtikuuta julkistamassa Suhdannekuvassaan.
   PTT huomauttaa kuten edellisessä katsauksessaan, että Euroopasta ei ole talouden veturiksi. USA:n toipuminen on kuitenkin sujunut nopeasti.
   Elintarviketeollisuus säilyttää PTT:n mukaan kannattavuutensa kohtuullisena tänä vuonna, vaikka hinnat vientimarkkinoilla heikkenevät, sillä meijerituotteiden kysyntä on heikkoa ja sianlihan tarjonta runsasta.
   Elintarviketeollisuuden näkymät heikentävät alan viennin kannattavuutta.
   Maatalouden tuotantopanosten hinnat nousevat. Se kaventaa yrittäjätuloa noin seitsemän prosenttia vuonna 2003, mutta tänä vuonna yrittäjätulos säilyy PTT:n mukaan ennallaan.

PTT:n tuore Suhdannekuva kertoo muun muassa, että elintarvikkeiden vientihinnat ovat laskussa.
   Naudanlihamarkkinat EU:ssa ovat toipumassa. Sikasyklin tämänhetkinen vaihe laskee sianlihan tuottajahintaa noin 20 prosenttia vuonna 2002.
   Elintarvikkeiden kuluttajahinnat Suomessa nousivat vuonna 2001 noin viisi prosenttia. PTT:n mukaan hinnat eivät nousseet merkittävästi siinä vaiheessa, kun siirryttiin euroon.
   Paperiteollisuuden viennin kasvu jää PTT:n Suhdannekuvan mukaan vaatimattomaksi tänä vuonna - vienti kuitenkin piristyy loppuvuodesta. Hakkuut ja puunmyyntitulot alenevat tänä vuonna, vaikka kauppa syksyllä vilkastuu.
   Ennustettu talouden elpyminen loppuvuodesta ja etenkin vuoden 2003 puolella näkyy myös metsäsektorilla.
  
Suhdannekuvasta tarkemmin PTT:n kotisivulla.

HK Ruokatalo jakaa 10 prosenttia
HK Ruokatalo Oyj:n yhtiökokous 15.4.2002 päätti hallituksen esityksen mukaisesti maksaa vuodelta 2001 osinkoa 0,17 euroa osakkeelta eli 10,0 % osakkeen nimellisarvosta.
   Maanviljelysneuvos Marcus H. Borgström jatkaa HK Ruokatalo Oyj:n hallituksen puheenjohtajana. Yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi edelleen myös entisen varapuheenjohtajansa Pentti Virtasen. Hallitukseen uutena jäsenenä Kalle Tanhuanpään tilalle valittiin toimitusjohtaja Simo Palokangas.
   Yhtiökokoustiedote HK Ruokatalon verkkosivuilla.

Internetissä
avautuvat Pellervo-Seuran Hedvig-tasa-arvoprojektin kotisivut. Projekti innostaa naisia ja nuoria mukaan osuuskuntien hallintoon.
   Hedvig-projektin näyttelytyöryhmä Raija Itkonen, Kaisa Simola ja Anne Äyräväinen ovat koonneet näyttelyn uranuurtajina ja suunnannäyttäjinä osuustoiminnan historiassa tunnetuista naisista. Kuvassa 28-sivuinen näyttelyyn kuuluva vihko (kuva), jossa esitellään osuustoiminnan naishistoriaa, naisryhmiä ja  viitisentoista tahtonaista. Näyttelytyössä avusti Helsingin yliopiston Kristiina-instituutti.

Karelia Hybrid osk ja Karjaportti  lisäävät yhteistyötä
Karelia Hybrid Osuuskunta on ottanut välittääkseen myös Karjaportin siitoseläimet. Maaseudun Tulevaisuuden mukaan (ke 17.4.2002) osapuolet odottavat viime viikolla tehdyltä sopimukselta entistä riittävämpää palvelua ja kustannussäästöjä.
   Karelia Hybrid Osuuskunnan omistavat itäsuomalaiset sianlihan tuottajat. Toiminta on valtakunnallista, ja yritys pyrkii myös vientimarkkinoille. Osuuskunta keskittyy kotimaisen sian jalostamiseen. Myös Karjaportti on tehnyt kotimaisia maatiais- ja yorkshire-rotuja tukevan päätöksen, mutta ei kiellä tuottajiaan käyttämästä siemenseosta, jossa on muita rotuja.

 

ViikkoPellervon alkuun