17. | 4. | 2003  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Teemu Pakarinen, Markku Nummi


Risto Volanen valtiosihteeriksi
Cogeca:n ja Copa:n pääsihteeri tohtori Risto Volanen on nimitetty Anneli Jäätteenmäen johtaman hallituksen valtiosihteeriksi. Risto Volanen aiotaan istuttaa uuteen virkaansa heti. Ennen pääsihteerivirkaansa Volanen toimi Pellervo-Seuran osuustoimintajohtajana. Valtiosihteerin kausi kestää hallituksen toimiajan.
   Cogeca:n puheenjohtajiston ja Pellervo- Seuran johtokunnan puheenjohtaja Marcus H Borgström on nimittänyt saksalaisen Franz Josef Feiterin hoitamaan tilapäisesti Cogecan pääsihteerin tehtäviä ainakin kesän yli. Feifer toimii myös Copa:n tilapäisenä pääsihteerinä. Hän on ollut pitkään Saksan valtionhallinnossa mm. liittokansleri Helmut Kohlin valtiosihteerinä. Viime vuosina hän on osa-aikaisesti seurannut Genevessä WTO:n neuvotteluja Cogeca:n ja Copa:n puolesta.
   Volasen lähtö jättää Borgströmin mukaan ison aukon: hänhän toimii Cogeca:n päälobbaajana ja Brysselin toimiston vetäjänä.  Borgström toivottaa Volaselle menestystä uusissa tehtävissä ja katsoo, että hänen osaamisensa ja valtava kokemuksensa Euroopan Unionin eri tasoista ja myös laajenevasta Euroopasta tulee olemaan suureksi hyödyksi Suomen valtiolle ja kaikille niille järjestöille ja kansalaisille, jotka ovat eri asioissa tekemisissä EU:n kanssa.

 

PTT: Talouskasvu yhä hidasta
Suuri veroale riskialtis vaihtoehto

Talouskasvu on tänä vuonna verraten hidasta, mutta Suomi pystyy hyödyntämään vaatimatontakin vetoa hyvän kilpailukykynsä ansiosta. Talouden epävarmuus kuitenkin jatkuu sekä Suomessa että maailmalla vielä ensi vuonnakin, todetaan Pellervon Taloudellisen Tutkimuslaitoksen tiistaina julkistamassa Suhdannekuvassa.
   Laimeat vientimarkkinat hidastavat viennin kasvua ja supistavat etenkin teollisuuden investointeja. Suomessa kasvu nojaa vahvasti yksityisen sekä myös julkisen kulutuksen


Vesa Vihriälä kertoi PTT:n tuoreesta Suhdannekuvasta toimittajille tiistaina.
Kuva Markku Nummi

 lisääntymiseen. Kokonaistuotannon kasvuksi PTT arvioi tänä vuonna 1,8 prosenttia, ensi vuonna päästään jo liki kolmeen prosenttiin.
   PTT:n toimitusjohtaja Vesa Vihriälä oli pääministeripuolueen talousasiantuntija hallitusohjelman laadinnassa, mutta sanoi tiedotustilaisuudessa, että päätökset ohjelmasta tekevät eri ihmiset ja yhdessä hallituskumppaneiden kanssa. Niinpä Vihriälä harmitteli, että Sailaksen pakettiinkin sisältyviä työmarkkinauudistuksen esityksiä ei ole selkeästi ilmaistu - tosin ne ovat ohjelman mukaan mahdollisia. Vihriälän mukaan verokevennyksiin on mahdollisuuksia aina noin kolmeen miljardiin euroon asti ilman, että siitä on haittaa julkiselle taloudelle.
   Sailaksen verokevennysesitysten mittakaava on Vihriälän mukaan liian riskialtis ja tietäisi selvää alijäämää koko vaalikaudeksi.
   Työllisyystilanteeseen ei ole vielä valoa näkyvissä. PTT arvioi työllisten määrän aluksi vähenevän, mutta ensi vuonna todennäköisesti päästään nousu-uralle. Eniten työllisten määrä vähenee teollisuudessa, mutta yksityiset ja julkiset palvelut lisäävät työpaikkoja niin, että kaikkiaan työllisten määrä vähenee vain noin 10 000 henkeä. Työllisyystilanteen helpottamiseksi tarvitaan veronalennuksia, mutta Sailaksen työryhmän esitykset ovat PTT:n mukaan ylimitoitettuja. Suuri veroale olisi myös riskialtis vaihtoehto. PTT pitää kuitenkin perusteltuna, jopa välttämättömänä työvoiman saamista työmarkkinoille entistä nuorempana ja eläkkeelle siirtymisen myöhentämistä. Tukityöllistämisen voimakas lisääminen ja työnantajien kansaneläkemaksun poistaminen eivät PTT:n mielestä ole parasta mahdollista politiikkaa.

Maatalouden yrittäjätulo laskee 1,5 %
PTT ennustaa maatalouden yrittäjätulon laskevan tänä vuonna noin 1,5 prosenttia. Maataloustuotannon määrä kasvaa, mutta alhaisemmin hinnoin. Kokonaiskustannukset nousevat vajaat 2 prosenttia.
   Suomessa vähittäiskauppojen raju kilpailu rasittaa elintarviketeollisuuden kilpailukykyä. Vientiä varjostaa heikentynyt kysyntä EU:n ulkopuolisilla markkinoilla sekä Venäjällä käyttöönotetut lihan tuontikiintiöt.
   EU:n sianlihan tuottajahinnan lähes kaksi vuotta jatkunut lasku päättyy tänä vuonna. Sian keskihinta jää kuitenkin yli 5 prosenttia alhaisemmaksi kuin viime vuonna. Tuotannon kasvu pysähtyy, mutta myös kulutus laskee lievästi. PTT arvioi, että tuotannon kasvun takia sianlihaa viedään Suomesta tänä vuonna jopa 50 prosenttia viimevuotista enemmän.
   Elintarviketeollisuuden tuotanto lisääntyy noin prosentin vuosivauhtia. Liikevaihto kasvaa tuotantoa nopeammin, koska kuluttajat ostavat yhä enemmän pitkälle jalostettuja elintarvikkeita.

Hakkuut ja puun tuonti ennätykseen
Metsäteollisuuden tuotanto kasvaa PTT:n mukaan sekä tänä että ensi vuonna. Myös puun käyttö lisääntyy, mikä lisää sekä kotimaan markkinahakkuita että puun tuontia. Markkinahakkuiden ennustetaan lisääntyvän pari prosenttia vuodessa, sen sijaan puun tuonti kasvaa reippaammin: tänä vuonna 8 ja ensi vuonna 5 prosenttia. PTT:n ennuste merkitsee uusia ennätyksiä sekä hakkuissa että puun tuonnissa.
   Puun tarjonta pysyy suhdannekuvan mukaan tänä vuonna edellisen kauden tapaan varsin korkeana. Ensi vuonna tarjonta vielä vahvistunee, kun metsäverojärjestelmän siirtymäkauden toinen vuosi alkaa. Puun nimellishinnan PTT arvioi nousevan tänä vuonna pari prosenttia ja pysyvän ensi vuonna suunnilleen samalla tasolla.
   Paperin vienti lisääntyy PTT:n arvion mukaan tänä vuonna. Kasvu kuitenkin hyytyy muutamaan prosenttiin ja hinta laskee. Ensi vuodeksi ennustetaan viennin vauhdittumista ja hintojen nousua.
   Sellun vienti kasvaa maailman taloustilanteeseen nähden varsin suotuisan markkinatilanteen vetämänä. Sellun hinta on kevään aikana noussut mutta saattaa jälleen notkahtaa, jos tarjonta lisääntyy.
   Sahatavan vienti kasvaa hiukan sekä tänä että ensi vuonna. PTT ennustaa myös hintojen hieman nousevan.Lovi tulokseen sijoituksista, mutta kannattavuus hyvä 2002

Lähivakuutuksen ja OP-ryhmän liitto
alkanut jo parantaa liiketoimintaa
Lähivakuutus-ryhmä on säilyttänyt osuutensa vahinkovakuutuksen markkinoista ja pysynyt edelleen ainoana vakuuttajana, joka tekee tulosta vahinkovakuutuksilla. Ryhmä esitteli vuoden 2002 tulosta Helsingissä maanantaina.
   Osakkeiden arvon lasku teki loven Lähivakuutus-ryhmän kuten niin monen muun yrityksen tulokseen vuonna 2002 ja painoi liiketuloksen 0,5 miljoonaa euroa tappiolle.
   Ryhmän ensivakuutuksen maksutulo kasvoi 3,7 prosenttia. "Kasvu oli reaalikasvua ilman tariffitarkistuksia", toteaa Lähivakuutus Keskinäisen Yhtiön toimitusjohtaja Harri Kainulainen. Maksutulo lasketaan lähivakuutusyhdistysten, Lähivakuutus-yhtiön ja Keskinäisen Vakuutusyhtiön Palonvaran maksutuloista.
   Ryhmän liikevaihto vuonna 2002 oli 267 miljoonaa euroa, muutaman miljoonan edellisvuotista enemmän. Myös kokonaisvakuutusmaksutulo, jossa ovat sekä ensivakuutus että jälleenvakuutus, lisääntyi ja oli 239 miljoonaa euroa.
   Poikkeuksen vakuutusalalla Lähivakuutus-ryhmä tekee terveellä vahinkovakuuttamisen liiketoiminnallaan. Ryhmän vahinkosuhde oli 70 prosenttia, liikekulusuhde 26 prosenttia ja niiden yhdistetty kulusuhde 96 prosenttia. Kainulainen pitää lukua erittäin hyvänä.
   Erinomainen on myös ryhmän vastuunkantokykyä kuvaava luku 163: se on alan toiseksi paras Tapiolan jälkeen, mutta Tapiolalla se hieman pieneni vuonna 2003.
   Liikennevakuutuksessa Lähivakuutus osoitti jälleen kerran alan parasta maksutulon kehitystä. Sen lisäys edellisvuotisesta on 5 prosenttia, ja määräkin on jo 53,5 miljoonaa euroa.
   Lähivakuutus on maan 4:nneksi suurin liikennevakuuttaja, sen markkinaosuus on 10,5 prosenttia. Kaikkiaan vahinkovakuuttajana ryhmä on 5:nnellä sijalla 8,1 prosentilla alan markkinoista.
   Lähivakuutus on maatalouden vakuutusmarkkinajohtaja, mutta maa- ja metsätalouden osuus sen maksutulosta on kohtuulliset 11 prosenttia.
   Kainulainen on huolestunut talouden yleisestä kehityksestä. "Ei voi kuin ihmetellä sitä alihintaan myyntiä, mitä vahinkovakuutusmarkkinoilla ilmenee", Kainulainen pohtii.
   Hän sanoo Lähivakuutuksessa pidettävän tärkeänä, että toiminta on hyvän asiakaspalvelun lisäksi kannattavaa, markkinaosuutta ei osteta millä hyvänsä hinnalla. Lähivakuutus ei nostanut vakuutusmaksujaan viime vuonna.
   Vakuutusalan puheenaiheita on ollut pankkitoiminnan ulottaminen vakuutusalan yrityksiin ja malleja on syntynyt niin kotimaisten kuin ulkomaisten toimijoiden kesken.
   Asiakkaissa Kainulaisen mukaan on ollut nähtävillä myönteistä asennetta kotimaiseen omistukseen ja toimintaan pohjaavan vakuutustoiminnan eduksi, ja sen linjan Lähivakuutus aikoo pitää.
   Myös varatoimitusjohtaja Hannu Nikkonen sanoo: "Uskomme vakaasti, että pankki- ja vakuutustoimintaa ei pidä sekoittaa keskenään, niin erilaisia ne ovat."
   Lähivakuutus on hyötynyt allianssistaan Osuuspankkiryhmän kanssa. Kainulaisen mukaan se parantaa oleellisesti Lähivakuutus-ryhmän palvelujen saatavuutta. OP-ryhmä ylitti miljoonan asiakasomistajan määrän viime vuonna. Kainulainen kertoo Osuuspankeissa myydyn esimerkiksi 15000 Lähivakuutuksen matkustajavakuutusta vuonna 2002.
   Lisäksi Kainulainen mainitsee, että Lähivakuutus-ryhmä on vauhdittanut Eläke-Fennian alan parhaisiin tuloksiin. Henkivakuutusyhtiö Aurumin ja Henki-Fennian tuotteet täydentävät Lähivakuutus-ryhmän valikoimaa. LÄHI-tuotteista koostuukin nyt täysi vakuutuspalvelu.
   Kainulainen sanoo Lähivakuutuksen täsmentävän Osuuspankki-allianssin tavoitteita siinä vaiheessa, kun sen eri valmiudet ovat kunnossa. Paljon työtä on vaatinut esimerkiksi tietojenhallinnan järjestely. Lähivakuutuksella itselläänkin on viimeistelyvaiheessa mittava tietojärjestelmän uusiminen.
   Lähivakuutus ei aio myydä omistamiaan osakkeita, vaikka sijoitustoiminta veti ryhmän tuloksen miinukselle. Osakkeista syntyvää riskiä Lähivakuutus on pienentänyt ostamalla myyntioptioita.
   "Kun katsotaan tarpeeksi pitkälle, niin kyllä ne sieltä nousevat", Nikkonen rauhoittelee.

Muuta
- M-real ja IBM ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen yhteistoiminnasta, joka koskee M-realin liiketoimintasovellusten ja perustietoteknisten palveluiden toimittamista M-realille maailmanlaajuisesti. IBM tuo kumppanuuteen mukaan myös omaa metsä- ja paperiteollisuuden toimialaosaamistaan. Aiesopimuksen mukaan lähes 300 M-realin ja Logiswaren työntekijää siirtyy IBM:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä. M-real arvioi kumppanuussopimuksen parantavan merkittävästi yhtiön kustannustehokkuutta tietotekniikassa.

- Atria aikoo ulkoistaa pizzojen tuotantonsa. Jämsän Elonen Oy:n kanssa tehdyn esisopimuksen mukaan Atrian pizzojen paistaminen alkaa Jämsässä tulevan syyskuun alussa. 
   Atria- ja Dukes-pizzojen markkinointi ja myynti jatkuvat Atrian omin voimin. Atrialla on runsaan 17 prosentin markkinaosuus tuorepizzojen myynnistä, mikä tarkoittaa vuodessa noin 2,1 miljoonaa pizzakiloa.
   Ulkoistamissuunnitelman vuoksi Atriassa on aloitettu YT-neuvottelut. Uudelleenjärjestelyn on laskettu merkitsevän 21 työpaikan menetystä. Atrian mukaan työntekijöille pyritään tarjoamaan työpaikka muissa tehtävissä Atrialla.

- Sertifiointiyhdistys Laatuvarma ry:n toiminnanjohtajaksi on valittu ETM Essi Laamanen Helsingistä. Aiemmin Laamanen on työskennellyt Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitossa sekä Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa.

 

 

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset