text2.gif (876 bytes) PE 26 | 04 | 2002  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
Osuustoiminnan tutkimus ja opetus
sai neuvottelukunnan
Osuustoimintainstituutin uudelleenjärjestelyjen seurauksena ja instituutin johtokunnan lakkauttamisen jälkeen alan tutkimusta ja koulutusta koordinoi eri tahoilta koottu asiantuntijaryhmä.
   Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus Mikkelin johtokunta nimesi asiantuntijoista yhdeksän jäsentä, heidän varajäsenensä ja kaksi sihteeriä osuustoiminnan tutkimuksen ja opetuksen neuvottelukunnaksi.
   Neuvottelukunta kokoontuu ensi kerran ja järjestäytyy syyskuussa 2002 Mikkelissä.

Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: (henkilökoht.)
Paavo Uusitalo, professori, Helsingin yliopisto Saara Hyvönen, professori, Hy
David Swanson, professori HKKK, Mikkeli Eliisa Troberg, johtaja, HKKK
Juhani Laurinkari, professori, Kuopion yliopisto Olli Pusa, tutkimusjohtaja, Ky
Kari Neilimo, professori, Tampereen yliopisto (SOK:n pääj. 1.8.2002) Anne Santamäki, yhteyspäällikkö, KOL
Sami Karhu, tiedotus- ja järjestöpäällikkö, Pellervo-Seura Heikki Juutinen, toimitusjohtaja, Pellervo-Instituutti
Leena Luhtanen, kansanedustaja, Elannon hallintoneuv. pj. Tytti Isohookana-Asunmaa, kansanedustaja, SOKL:n johtokunta
Eijaliisa Käyhkö, toiminnanjohtaja, Saimaan Hoiva Osuuskunta Tapio Nivala, Osuuskunta Kainuun Kanerva
Hannu Vesa, maakuntajohtaja, Etelä-Savon mkl Anneli Jaroma, johtaja, Mikkelin amkk
Juha S. Niemelä, johtaja, Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, S-joki Esa Latva-Rasku, maakuntajohtaja, Etelä-Pohjanmaa
Sihteerit:
Tapani Köppä, tutkimusjohtaja
Pirjo Siiskonen, johtaja
Köppä ja Siiskonen työskentelevät Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus Mikkelissä

Neuvottelukunnan tehtäviä on vahvistaa osuustoiminnan tutkimusta ja koulutusta yliopistojen ja korkeakoulujen oppialana ja tukea alan yhteyksiä ja verkostoja sekä kehittää alan kansainvälistä yhteistyötä. Tehtäviin kuuluu myös osuustoiminnan tutkimusrahaston kehittäminen.

Kommentteja osuustoiminnan
yleisesitteestä
Osuustoiminnasta on laadittu pieni tiivis yleisesite. Sen tuottajina ovat Pellervo-Seura, Suomen Kuluttajaosuustoiminnan Liitto ja Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus Mikkeli. Esitteen protoversio oli näytillä Pellervon Päivässä 2002.
   Esitteen tavoitteena on tutustuttaa ihmiset pienellä lukemisella osuustoiminnan perusasioihin ja rohkaista heitä yritysmuotoon, jossa menestyminen sisältää syviä arvoja kannattavan liiketoiminnan ohessa.
   Kun esite on lopullisesti painokunnossa, sitä jaetaan jäsenyritysten ja sidostahojen käyttöön, messuilla ja eri yleisökohteissa.
   Sähköisenä esite on .pdf-muodossa ja luettavissa tietokoneella ilmaisella Acrobat Reader -ohjelmalla. Painettuna esite on kokoa A5, puoliksi taitettu A4-arkki.
   Esitteestä voi lähettää kommentteja Pellervolle sähköpostilla.

Valio avaa
uudet kotisivunsa vappuviikolla tutussa osoitteessa www.valio.fi. Erityisesti kuluttajia palvelevan osuuden kehittämiseen on kiinnitetty huomiota, ne ovat Valion käydyimmät sivut - ja samaa tasoa kuin Valion upeat ruokakirjat.
   Uusilla sivuilla voi rekisteröityä aktiivikäyttäjäksi. Silloin pääsee käsiksi joihinkin erityispalveluihin: voi kehitellä kutsumenuita ja -kortteja, hakea vihjeitä arkiruokiin tai nauttia ajanvietteestä. Ruoka-asiaa on videoinakin.

Maitolasit valittiin
Taideteollisen korkeakoulun opiskelijat paneutuivat maitolasin suunnitteluun Valion masinoimassa kilpailussa.
   Voittajaksi valittiin Olo, jonka tekivät Pinja Rojo ja Satu Typpö. Muutkin palkitut lasit esitellään Taikin kotisivulla. Tulokset julkistettiin torstaina 25. huhtikuuta. Tiedote on luettavissa Valion kotisivun uutisissa.

Metsäliitolle kolmannes Vaposta
Kauppa- ja teollisuusministeriö ja Metsäliitto ovat allekirjoittaneet Vapo Oy:n osakkeiden ostoon liittyvän sopimuksen 24. pnä huhtikuuta. Sopimuksen mukaan Metsäliitto ostaa valtiolta sen kokonaan omistaman Vapo Oy:n osakkeista 33,34 prosenttia. Kauppahinta on 88,6 milj. euroa eli 527 milj. markkaa. Metsäliitolla on etuosto-oikeus Vapon osakkeisiin, jos valtio päättää tulevaisuudessa myydä niitä lisää. Valtioneuvostolla on eduskunnan valtuudet alentaa valtion omistusosuus Vapossa 50,1 prosenttiin.

Yhtä & toista
- Sulautuminen. OP-Rahoitus Oy henkilökuntineen sulautuu OKO:iin, ilmoittivat osapuolet kuluvalla viikolla. Sulautumispäivä on vuoden 2002 viimeinen päivä. OKO omistaa kaikki OPR:n osakkeet. Hallintoelimet vahvistavat ratkaisun kesäkuussa.

- Apurahoja. OP-ryhmän tutkimussäätiö ja Kyösti Haatajan Säätiö jakoivat 170000 euroa apurahaa tieteellisiin tutkimuksiin. Tutkimuksen kohteet vaihtelevat rahoitusmaailmasta hirvenmetsästykseen. Joukossa on myös Corporate governance -aihe: Omistajahallinto, omistajarakenne ja riskinotto suomalaisessa yrityksessä (engl.).

- Elintarvikealalle? Atria Oyj järjestää tietoiskun jatko-opintoja suunnitteleville nuorille toimitiloissaan Nurmossa 15. toukokuuta. Lisää aiheesta Atrian kotisivuilla.

- Maatilan Pellervo. Heti vapun jälkeen 2.5. ilmestyy toukokuun Maatilan Pellervo. Sen pääteemana on karjatalous, yhtenä aiheista puhtaan veden merkitys eläimelle. Juuri nyt toukotöiden aikaan myös paljon kasvinviljelyasiaa.

 

Viikko-Pellervon alkuun