aniweek.gif (7039 bytes)5.5..2000


Osuuspankkien kiivas kasvutahti jatkui
Vuoden 2000 ensimmäinen neljännes on ollut Osuuspankkiryhmässä keskimäärin 13 prosentin kasvua liikevoitossa. Oman pääoman tuotto ylitti 27 prosenttia, mutta oli hieman viime vuoden tammi-maaliskuun tuottoa pienempi.
   Ryhmän liikevoitto oli 152 miljoonaa euroa (euro on noin 5,94573 markkaa). Vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 36 prosenttia viime vuoden tamm-maaliskuun liikevoittoa isompi.
   Toimintaedellytykset ovat Osuuspankkiryhmän mukaan edelleen suotuisat. Luononannossa Osuuspankit lisäsivät hieman markkinaosuuttaan, joka helmikuun lopussa oli 30,6 prosenttia. Asuntoja ne luotottivat hieman viime vuoden ensimmäistä neljännestä enemmän, yrityksiä hieman vähemmän.
  Sijoitusrahastot vetävät. Rahastojen nettomyynti oli tammi-maaliskuussa 250 prosenttia viime vuoden vastaavaa aikaa suuremmat ja yhtä suuret kuin syys-joulukuussa 1999.
   Pankkiryhmän osuuspankkien, Osuuspankkien Vakuutusrahaston ja Osuuspankkien Keskinäisen Vakuutusyhtiön yuhdistetty liikevoitto kasvoi noin viidenneksen. OPK-konsernin liikevoitto pieneni, mutta toiminnallinen tulos kasvoi kolmanneksen.
   Pankkiryhmän 246 osuuspankista 244 teki voittoa.
   Ennakoitua parempaan tulokseen ylsi myös Osuuspankkien Keskuspankki Oyj, ja sen liikevoiton odotetaan lyövän viime vuoden tuloksen. Hyvä talouskasvu ja otollinen korkotaso ovat siloitelleet myös luontonannon kehitystä: vuoden 2000 ensimmäinen neljännes oli uusien luottojen nostossa 26 prosenttia edellisvuoden ensimmäistä neljännestä vilkkaampaa.
   Pääkaupunkiseudulla toimiva ja OKO-konserniin kuuluva Okopankki Oyj kasvatti liikevoittoaan viime vuoden tammi-maaliskuusta 21 prosenttia. Uusia luottoja pankista nostettiin 26 prosenttia viimevuotista enemmän. Vuoden aikana pankki on saanut yli 20 000 uutta jäsentä.
   Osuuspankin kotisivujen uutisosio kertoo yksityiskohtaiset tiedot.

Lupaava alkuvuosi Metsäliitto-Yhtymällä
Sekä lisääntynyt myynti että parantuneet hinnat nostivat Metsäliitto-Yhtymän liikevaihtoa vuoden 2000 tammi-maaliskuussa, ja sijoitettu pääoma tuotti 14 prosenttia. Viime vuoden vastaavasta ajasta liikevaihto nousi 1534 miljoonaan euroon eli 16 prosenttia viimevuotista suuremmaksi. Yhtymän liikevaihto noussee 6,5 miljardiin euroon tänä vuonna.
   Niin ikään 16 prosenttia lisääntyi Metsä-Serlan liikevaihto. Hyvän kysynnän ja hinnan lisäksi USA:n dollarin ja Englannin punnan vahvistuminen euroon nähden. Sellu on parantanut kannattavuuttaan vahvasti, sen sijaan se on heikentänyt paperin kannattavuutta - paperin hintaa ei ole voitu nostaa raaka-aineena käytettävän sellun hintaa vastaavasti.
   Sellun hinnan arvioidaan yhä nousevan, joten paperin ja kartongin hinnan on myös noustava. Pehmopaperia tekevän Metsä Tissuen tulos ennen satunnaiseriä jää tappiolliseksi tänä vuonna. Yrityksen kaikilla tehtailla on käynnissä tehostamistoimet.
    Puukaupassa vuoden 2000 kolme ensimmäistä kuukautta oli vilkkaampaa aikaa kuin Metsäliitto Osuuskunta oli laskenut: osuuskunta osti puuta 16 prosenttia yli budjetin. Vilkkautta selittää osaltaan tukkien hinnan nousu, Metsäliiton mukaan etenkin kuusitukit kallistuivat. Metsäliitto osti hankintapuuta 1,5 miljoonaa kuutiota, Metsäliitto Yhtymän ja muiden osakkaiden puun saanti oli yksityismetsistä 4,9 miljoonaa kuutiota, kokonaistoimitukset olivat 6,5 miljoonaa kuutiota.
   Metsäliiton puun ostot ja toimitukset teollisuudelle lisääntyvät yhä tämän vuoden aikana. Liikevaihto kasvaa ennusteen mukaan noin viisi prosenttia, mutta liiketoiminnan tulos pysyy viime vuoden tasolla.
   Metsäliitto-Yhtymä valmistelee sulfaattisellutehtaan rakentamista Latviaan. Asiasta päätetään vuonna 2002. Tehdas maksaa noin 900 miljoonaa dollaria, asiaa valmistelevassa starttiyhtiössä ovat mukana lisäksi Södra Ruotsista ja Latvian valtio.
   Metsäliitto Osuuskunnan liikevaihto nousi 7,5 prosenttia 300 miljoonaan euroon tammi-maaliskuussa, ja liikevoittoa kertyi 2,3 prosenttia liikevaihdosta. Viime vuonna tammi-maaliskuussa voitto ennen satunnaiseriä oli 50,9 miljoonaa euroa, mutta tänä vuonna vain 8,2 miljoonaa euroa, koska osinkotuottoja siirtyi huhtikuun puolelle.
   Osuuskunnan omavaraisuus on noussut vuoden alkukuukausina, omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 71,3 prosenttia. Osuuspääomaa kertyi 15,2 miljoonaa euroa, lisääosuuspääomaa siitä oli 12,7 miljoonaa euroa.
Puulle oma tuontiosasto. Metsäliitto Osuuskunta perustaa erityisen tuontiosaston raakapuun tuontia varten. Se aloittaa 1:nä heinäkuuta tänä vuonna. Osaston johtoon tulee metsänhoitaja Juhani Hongisto, joka siirtyy tuontiosastolle Kaakkois-Suomen eluejohtajan tehtävästä. Hänen tehtäväänsä Kakkois-Suomessa tulee jatkamaan Olli Laitinen.
   Lisää yksityiskohdista Metsäliiton kotisivuilla.

Valion Eläkekassa syntyi
Osuusmeijerien Eläkekassa muuttuu Valion Eläkekassaksi. Vastaavasti Meijerien Keskinäisen Vakuutusyhtiön nimi on jatkossa Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö.
   Uudet nimet tulevat käyttöön lähikuukausina.
   Sekä Eläkekassalla että Vakuutusyhtiöllä on yhteinen hallinto. Valtuuskunnan puheenjohtaja on Tapio Malmiharju Artjärveltä ja johtokunnan puheenjohtaja on Keijo Rautio. Aution on myös yrityksen toimitusjohtaja.
   Eläkekassassa on 7700 eläkkeensaajaa, joista 90 prosenttia on valiolaisia.
   Eläkekassa ja vakuutusyhtiö toimivat Valion pääkonttorissa Helsingissä. Yrityksessä on 24 työntekijää.
   Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö saivat vakuutusmaksuja ja sijoituksista kertyneitä tuloja yhteensä 435 miljoonaa markkaa viime vuonna. Niiden taseen loppusumma yltää yli kolmeen miljardiin markkaan.
valionek.gif (997 bytes)

Valion Eläkekassan logo, jossa kuvataan kirjaimia V ja E ja käytetään Valion liikemerkin värejä.

Pellervolaiset tapahtumat vuosikalenterissa
Pellervon kotisivulta Vuosikalenteri-linkistä saa nähtäville keskeiset pellervolaiset tapahtumat koko vuodelta ja erikseen jokaiselta kuukaudelta.
   Vuosikalenteri kertoo sekä kotimaiset että kansainväliset asiat. Kalenterista voi seurata myös Pellervon oman hallinnon kokousaikoja tai esimerkiksi varmistaa, milloin ilmestyy jokin Pellervo-Seuran julkaisemista lehdistä.

Viikon verkkovihje

lso.gif (15562 bytes)HK Ruokatalo Oyj:n tytäryhtiö LSO Foods Oy on ensimmäisenä Suomessa toteuttanut sopimustuottajilleeen yhteyspalvelun Internetissä. WebHanki-palvelu avautuu tuottajakohtaisin tunnuksin kohteessa http://www.lso.fi. Muut eivät pääse etusivua pidemmälle.
   LSO:n sopimustuottajat voivat ilmoittaa noudettavat teuraansa LSO:lle Internetin kautta, toivoa hakuaikaa, tarkastella myöhemmin sikojen painoja ja lihakkuusprosentteja tai nautojen keskipainoja, tietoja voi tarkastella myös eläimittäin tai kopioida taulukon omalle koneelle suoraan Excel-ohjelmaan.
   Kesällä voi jo ilmoittaa rehutiedot laskelmaa varten. Myöhemmin yhteys laajenee lihantuotannon eri palveluilla.

painike.gif (1499 bytes) LYHYESTI

- Maatilan Pellervon toukokuun pääkirjoitus korostaa osuustoiminnan arvoja ja osuuskunnan turvallisuutta jäsenilleen.
   Toukokuun numero painottuu karjatietoon ja sisältää muun muassa vasikan nuoputusoppaan, mutta kattaa ajankohtaisia peltoviljely- ja metsäasioita sekä taloutta.

- Uusi Osuustoiminta-lehti ilmestyy ensi viikolla 11. toukokuuta. Pääaiheina ovat tuotemerkit ja Pellervon Päivä 2000.

 

ViikkoPellervon alkuun | Yhteydet ja palaute |