30. | 4. | 2003  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Teemu Pakarinen


HK Ruokatalo kasvatti myyntiään
HK Ruokatalo -konsernin myynti lisääntyi alkuvuonna runsaat viisi prosenttia. Maanantaina julkaistun osavuosikatsauksen mukaan kolmen kuukauden tulos ennen satunnaiseriä oli 3,5 miljoonaa euroa. Viime vuonna samaan aikaan tehtiin tulosta 3,9 miljoona euroa.
   Liikevaihtoa karttui nyt hiukan enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan: 144 miljoonaa euroa. Velkojen määrä pysyi melko tarkasti ennallaan (136 milj. euroa) ja omavaraisuus vahvistui viime vuoden 40,1:stä 44,3 prosenttiin.
   HK Ruokatalon myynti kasvoi sekä Suomessa että Baltiassa, ja konserni onnistui pitämään markkinaosuutensa. HK:lle tärkeät siipikarjamarkkinat olivat tasapainoiset, mutta sianlihan hintojen lasku Euroopassa heijastui myös Suomeen ja Baltiaan.
   Alkuvuonna HK käytti investointeihin peräti 21 miljoonaa euroa. Siitä suurimman osan aiheutti Mellilässä toimivan Koiviston Teurastamo Oy:n liittäminen konserniin, kun Kilpailuvirasto hyväksyi kaupan tammikuussa. Baltian osuus alkuvuoden investoinneista oli 1,8 miljoonaa euroa. Kotimaassa viimeisteltiin Forssan entisten nautateurastustilojen muuttamista sian teurastukseen, ja omistusosuus Loimaalla toimivasta Helanderin Teurastamo Oy:stä nostettiin helmikuussa 85:stä sataan prosenttiin.
   Työntekijöitä HK Ruokatalo -konsernissa oli tammi-maaliskuussa keskimäärin 4803, noin 120 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lisäys johtuu pääosin Baltian liiketoiminnan laajenemisesta.
   HK Ruokatalon mukaan talouden epävakaus heijastuu arvioihin lihateollisuuden tulevaisuudennäkymistä. Lihatuotteiden kulutukseen ei ole kuitenkaan odotettavissa suuria muutoksia. Kaupan kiristyvä kilpailu lisää hintapaineita edelleen myös liha-alalla.
   Lihan hinta pysyttelee lähiaikoina alhaisena, mutta HK löytää viitteitä raaka-aineen markkinahintojen kääntymisestä nousuun vuoden lopulla.

Metsäliitto-Yhtymän tulos koheni alkuvuonna
Metsäliitto-Yhtymän tulos koheni alkuvuonna edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, mutta heikkeni viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevoitto nousi vuoden 2002 loppuneljänneksen 75,5 miljoonasta eurosta 90,1 miljoonaan euroon. Kannattavuuden paraneminen johtui pääasiassa paperin kausiluonteisesti kasvaneesta kysynnästä. Vuoden 2002 voittoluvuista kuitenkin jäätiin, sillä vuosi sitten liikevoittoa karttui yli 143 miljoonaa euroa.
   Ennen satunnaiseriä voittoa kertyi 52,1 miljoonaa euroa, kun viime vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana päästiin 82,6 miljoonaan ja loppuvuodesta 25,5 miljoonaan. Liikevaihto pysyi viime vuoden lopun lukemissa ja oli 2178 miljoonaa euroa. Vähennystä vuoden 2002 alun lukuihin on noin kuusi prosenttia.
   Metsäliitto Osuuskunnan liikevaihto oli 309 miljoonaa euroa, 13 miljoonan euron verran enemmän kuin vuosi sitten. Liikevoitto oli 6,5 miljoonaa euroa eli 2,1 prosenttia liikevaihdosta. Voitto ennen satunnaiseriä oli 81 miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy osinkotuottoja 75,8 miljoonaa euroa.
   Finnforestin liikevaihto kasvoi viisi prosenttia 446 miljoonaan euroon. Liikevoitto oli 8,4 miljoonaa euroa ja voitto ennen satunnaiseriä 0,2 miljoonaa. Koko konsernin kannattavuus heikkeni hieman edellisvuodesta, mutta saharyhmän tulos parani selvästi myyntihintojen lievän nousun ja toimitusmäärien suurentumisen ansiosta.
   M-realin tulos ennen satunnaiseriä oli tammi-maaliskuussa 38,6 miljoonaa euroa, kun tulos viime vuonna samaan aikaan nousi 62 miljoonaan euroon. Kannattavuutta painoivat paperin ja kartongin alhaiset hinnat sekä dollarin ja punnan kurssin lasku. M-realin liikevaihto oli 1595 euroa ja liikevoitto 67,4 miljoonaa euroa. Vastaavat luvut vuosi sitten olivat 1736 ja 118,8 miljoonaa euroa.
   Metsäliitto-Yhtymän pääjohtajan, vuorineuvos Antti Oksasen mukaan uhkatekijät maailmalla ovat viime aikoina vähentyneet mutta epävarma taloudellinen tilanne jatkuu edelleen. "Markkinatilanteeseen ei ole vieläkään näkyvissä muutosta, ja paperi ja kartonkiteollisuudessa seuraava vuosineljännes jäänee heikommaksi kuin ensimmäinen. Mekaanisessa metsäteollisuudessa toinen neljännes on kuitenkin yleensä tuloksellisesti ensimmäistä parempi."

Metsäliitto uusii organisaationsa
Metsäliitto-Yhtymä uudistaa organisaatiotaan kevään ja alkukesän aikana. Muutos tähtää yhtymän puunhankinnan sekä energia- ja logistiikkatoimintojen tehostamiseen.
   Johtajaksi yhtymähallintoon ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty metsänhoitaja Markku Melkko, 53. Hänen vastuualueenaan ovat energia ja logistiikka. Melkko toimi aiemmin Metsäliiton metsäryhmän johtajana.
   Metsäliitto Osuuskuntaan on perustettu ostojohtajan tehtävä, johon nimitetään metsänhoitaja Juha Mäntylä, 42. Hän toimii varatoimitusjohtaja Martin Lillandtin alaisuudessa ja siirtyy pääkonttoriin Pohjanmaan aluejohtajan työstä.
   Metsäliiton hankintajohtajaksi varatoimitusjohtajan alaisuuteen on nimitetty metsänhoitaja Pekka Kauranen, 43. Hän toimi aiemmin Thomesto Oy:n toimitusjohtajana.
   Pohjanmaan aluejohtajaksi Juha Mäntylän tilalle siirtyy hankintajohtaja Juha Levonen, 53.
   Thomesto Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty metsänhoitaja Markku Luhtasela, 46. Hän siirtyy uuteen tehtävään Finnforestin Kerto-tulosyksikön johdosta.

Portin hallintoneuvostoon uusi jäsen
Järvi-Suomen Portin edustajisto valitsi osuuskunnan hallintoneuvostoon yhden uuden jäsenen kokouksessaan Jyväskylässä. Uutena aloittaa lihantuottaja Arja Berg Uukuniemeltä. Hän tulee hallintoneuvostoon parikkalalaisen Pekka Halon tilalle, joka siirtyi vuodenvaihteessa Järvi-Suomen Portin hallituksen jäseneksi.
   Erovuorossa olleet hallintoneuvoston jäsenet valittiin uudelleen.

Instituutissa henkilö-
vaihdoksia

Pellervo-Instituutin sidostahojen ihmisiä kävi viettämässä hetken Instituutissa Espoon Tapiolassa huhtikuun viimeisellä viikolla. Kyse oli lähtiäisistä.
    Taloussihteeri Tarja Lagerroos (vasemmalla) vaihtaa työnantajaa ja toimitusjohtaja Heikki Juutinen aloittaa Elintarviketeollisuusliitossa
toukokuun alussa. Koulutussihteeri Marja Miharin äitiysloman sijaisena oleva Kaisa Mensonen (keskellä) jää hänkin äitiyslomalle. Instituutin vt. toimitusjohtajana toimii Matti Farin

 

 

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset